Petru Călian
Petru Călian
Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/14-06-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-06-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2007

2. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:
  2.4 Petru Călian
 
see:

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Katalin Kibedi are de răspuns la doi domni deputați: domnului deputat Dan Mocănescu, cu privire la memoriul cetățenilor Constanța Aligică, Ștefan Aligică și Bogdan Aligică din comuna Câmpina, județul Prahova, și domnului deputat Petru Călian, cu privire la situația Tribunalului București.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

Doamna Kibedi Katalin Barbara (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă adresez domnului deputat Petru Călian, pentru a răspunde la întrebarea care a fost pusă în legătură cu problemele care s-au ivit după ce s-a inaugurat noul sediu al Tribunalului București.

În primul rând, inaugurarea acestui sediu s-a impus, având în vedere condițiile absolut improprii în care a funcționat tribunalul, și sub aspectul desfășurării ședințelor de judecată și sub aspectul în care își desfășurau activitatea judecătorii și personalul auxiliar.

Iar celelalte probleme care vizau justițiabilii, s-au rezolvat în modul următor. În primul rând, la acest nou sediu, situat în B-dul Unirii nr.37, funcționează un oficiu poștal care deservește nu numai instanțele, ci și justițiabilii, pentru a rezolva această problematică.

În ceea ce privește furnizarea de servicii de fotocopiere pentru public, absolut esențiale în incinta unei instanțe, Tribunalul București a încheiat un contract, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, și la ora actuală acest serviciu se furnizează justițiabililor, dar întregului public, este deschis pentru oricine intră în incinta Tribunalului. Tot în sediul Tribunalului București funcționează și un Oficiu CEC, în scopul facilitării plății taxelor judiciare de timbru.

A doua problemă se referea la modul de funcționare a sistemului informatic. Aici trebuie știut că Ministerul Justiției a alocat fondurile necesare, și etapa de achiziționare a tot ceea ce înseamnă buna funcționare prin sistem informațional s-a încheiat, iar acum, ceea ce este important, este punerea în funcțiune a acelui program ECRIS.

Având în vedere că Tribunalul București este una din instanțele cu cea mai mare complexitate și cazuistică, deci și ca volum, și ca și întindere, în raport cu obiectul litigiilor, Tribunalul București a fost ales ca instanță-pilot, pentru a vedea unde anume programul ECRIS, care a fost conceput, are încă neajunsuri.

Pentru a îmbunătăți acest program, s-a instituit o comisie, din care fac parte specialiști din Direcția de informatică a Ministerului Justiției, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, care receptează toate problemele care sunt în legătură cu aplicarea în practică a acestui program ECRIS și, de asemenea, urmăresc ca recentele modificări legislative să fie conținute pentru a se desfășura în mod optim și această problemă.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Domnule deputat Călian, dacă aveți de comentat?

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Probabil o să mă întrebați de ce un deputat de Cluj adresează o întrebare legată de Tribunalul București. Răspunsul rezultă din răspunsul pe care l-am primit în urma acestei întrebări. Într-adevăr, este cea mai mare instituție de acest gen din țară. Rulajul este extrem de mare, și pot să evidențiez două lucruri:

  1. Din momentul în care am adresat această întrebare, cred că de circa 30 de zile, se pare că lucrurile au avansat în bine.
  2. Un al doilea aspect este legat și de această dată de un răspuns la obiect, așa cum știe să-l facă doar distinsa doamnă ministru secretar de stat Kibeiy Katalin.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Doamna ministru, dacă mai aveți de completat?

  ................................................
 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Am căutat să grupez răspunsurile în așa fel încât, ori după persoana care dă răspunsul, ori după persoana care a solicitat răspunsul, cu scuzele de rigoare, că a rămas ultimul, domnul Istvan Toke, care are de dat patru răspunsuri domnului deputat Petru Călian, cu privire la strategia absorbției fondurilor europene pentru pescuit. Este primul răspuns pe care v-aș ruga să-l dezvoltați.

Domnul Toke Istvan (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, în calitate de autoritate de management a politicii structurale în domeniul pescuitului și acvaculturii, are în structura sa un număr de 150 de posturi de funcționari publici și contractuali, urmând ca aceste posturi să fie suplimentate în viitorul apropiat.

A fost angajat personal specializat care se ocupă de documentele de programare pentru accesarea fondului european pentru pescuit.

În această perioadă se elaborează manuale de proceduri, în colaborare cu diverse programe de sprijin: proiecte de twining, proiecte de asistență tehnică.

A început un program de instruire a personalului Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură, inclusiv pentru personalul din filialele teritoriale ale agenției, în vederea promovării și implementării programului operațional pentru pescuit.

Prin diferitele proiecte PHARE, instituția a fost dotată cu echipament IT și mijloace de control pe uscat și pe apă (șalupe, autoturisme). În același timp, au fost stabilite instituțiile implicate în gestionarea și controlul Fondului european pentru pescuit, respectiv Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, autoritate de management, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, autoritate de certificare și organism de plată, autoritate de audit pe lângă Curtea de Conturi.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Un răspuns destul de scurt și mai puțin la obiect. Înțeleg ce se întâmplă doar din punct de vedere organizatoric. Sper, măcar, ca aceste instituții înființate mai nou, aceste suplimentări de posturi, să ducă într-adevăr la o simplificare a birocrației existente în acest domeniu.

Și, în final, pe procedură, domnule președinte, dintr-o omisiune nu am apărut cu interpelări. Nu le susțin, însă am depus în scris cinci interpelări, pentru că sunt abonat non-stop la acest gen de activitate.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Am reținut ceea ce ați spus dumneavoastră.

Tot domnul secretar de stat Istvan Toke are de dat un răspuns cu privire la sistemul de irigații din județul domnului deputat P.S.D. Florin Iordache. Întrucât dânsul este plecat, vă rog să-i depuneți în scris răspunsul.

Domnului Becsek-Garda Dezso-Kalman, de la U.D.M.R., cu privire la distrugerea fondului forestier național, și dânsul fiind absent, vă rog să-i lăsați răspunsul în scris.

Domnul Constantin Traian Igaș este prezent? Nu este prezent, și pentru dânsul vă rog să lăsați răspunsul în scris.

Vă mulțumim pentru participare.

În ceea ce privește răspunsul care trebuia acordat de Ministerul Afacerilor Externe domnului Laurențiu Mironescu, în privința unui caz cu privire la un comandant de cursă lungă arestat, s-a solicitat amânarea.

 

- pauză -

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 8:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro