Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.95/29-06-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 19-06-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2007

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (retrimisă comisiei).
 
see bill no. 341/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.22 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Legea are caracter organic; proiectul a fost respins de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru sănătate și familie; suntem Cameră decizională.

Dacă, din partea inițiatorilor, dorește să intervină cineva?

Domnii inițiatori? Nu.

Comisia, raportul.

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa PL-x.341 din 2 mai 2007, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată cu dezbaterea în fond a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea O.u.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, avizul Consiliul Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.236/2006 din această ordonanță de urgență.

Având în vedere cele menționate mai sus, comisia propune plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă care face obiectul raportului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin. (3) din Constituția României.

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie din data de 5.VI.2007 au participat 14 deputați - doi deputați fiind absenți motivat. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale?

Domnul deputat Nechita. Vă rog.

Domnul Aurel Nechita:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege care amendează de fapt legea vânzării cabinetelor medicale are, așa cum am spus și în momentul votării ei, o serie întreagă de imperfecțiuni care au făcut ca, pe parcursul celor câtorva luni de la aplicare, să apară o serie întreagă de disfuncționalități.

Vă dau câteva exemple. Practic, acest proiect pune în vedere o prorogare a termenului de încă 45 de zile, pentru ca medicii care n-au apucat să-și depună cereri, să poată beneficia și ei de aceleași prevederi.

A doua problemă este că am introdus un amendament, pentru a nu se schimba destinația cabinetelor medicale. Și vă dau câteva exemple concrete din țară: cabinete medicale-dispensare rurale transformate în primării; cabinete medicale din mediul rural transformate în sedii de poliție; posibilitatea transformării cabinetelor în crâșme și alte instituții de cultură.

De aceea, la ora actuală, sunt o serie întreagă de probleme, inclusiv în contencios, în justiție. Foarte mulți primari nu predau aceste cabinete. Există și o posibilitate de vânzare opțională a acestor cabinete, în funcție și de zonă și de localitatea respectivă. Și, pentru acest motiv, pe lângă amendamentele pe care le-am adus acestui proiect de lege, vă rog, în numele Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, să retrimiteți, domnule președinte, la comisie, acest proiect de lege, pentru a-l completa și cu celelalte amendamente care să facă viabilă această lege și să poată fi pusă în aplicare.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Pe această chestiune, a retrimiterii la comisie? Comisia? De acord.

Supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie a acestui proiect. Vă rog să votați, folosind cartelele. Așteptăm câteva secunde pentru introducerea cartelelor.

Supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie a acestui proiect. Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Propunerea de retrimitere la comisie s-a adoptat.

Comisia, termen? O săptămână. Obiecții? Nu sunt obiecții.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 19:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro