Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 septembrie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.121/28-09-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 18-09-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 septembrie 2007

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 388/2007

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Caracter organic.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor din regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnul Carol Emil Kovacs: (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit nevoilor reale ale acestor persoane, crearea serviciilor corespunzătoare la nivelul comunității bazată pe o strategie clară și în conformitate cu particularitățile locale, ocuparea și încadrarea în muncă în concordanță cu noua legislație europeană în domeniu. Astfel, se elimină prevederile discriminatorii existente în prezent, având influențe asupra nivelului de trai al persoanelor cu handicap și al persoanelor care le au în îngrijire, supraveghere și întreținere.

Totodată, se creează cadrul legal necesar pentru persoanele cu handicap, astfel încât acestea să beneficieze de gratuitate la asistență medicală, medicamente, cât și dispozitive medicale în deplină concordanță cu legislația în vigoare care prevede expres în acest domeniu existența în textul de lege a sintagmei "gratuit".

Prezentul proiect de act normativ cuprinde și reglementări referitoare la centrele pentru persoanele cu handicap, plata prestațiilor sociale.

Față de cele prezentate mai sus, Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Eugen Nicolicea:

Din partea comisiilor raportoare, vă rog.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în vederea creării cadrului legal pentru ca persoane să beneficieze de gratuitate la asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale, de concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și de drepturile privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului în concordanță cu legislația în materie.

La întocmirea proiectului, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege ținând cont de importanța deosebită a categoriei de persoane ale căror drepturi sunt reglementate, precum și de faptul că neadoptarea de măsuri imediate ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 ale Regulamentului Camerei Deputaților, comisiile au dezbătut proiect de lege în ședință separată.

La ședința Comisiei de muncă și protecție socială, din 27 iunie 2007, au fost prezenți 17 deputați din totalul de 18 membri, iar la ședința Comisiei pentru sănătate și familie din 21 mai 2007 au fost prezenți 15 deputați din totalul de 16 membri.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 9 mai 2007.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și al art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

În urma finalizării dezbaterilor, comisiile propun admiterea cu amendamente a proiectului de lege.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni.

Vă rog, din partea Grupului parlamentar al P.R.M.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doar o întrebare și o lămurire în același timp de la domnul secretr de stat privind persoanele cu handicap grav și persoane cu handicap accentuat: care din ele primesc însoțitor calificat și care nu, pentru că normele metodologice încă nu dau exemplificare acestui cadru și în multe județe se întâmplă că sunt persoane cu handicap accentuat care nu beneficiază de această prevedere legală.

Dacă puteți să-mi spuneți, fostul grad I și grad II acum sunt nominalizate altfel, deci "accentuat" și "grav", și de ce cei cu handicap accentuat nu beneficiază de aceleași prevederi ca și cel cu handicap grav.

Domnul Carol Emil Kovacs:

Potrivit acestui proiect legislativ, este vorba de copiii cu vârsta de până la 7 ani care au nevoie de supraveghere și întreținere și prin această modificare se creează posibilitatea ca părintele copilului cu handicap să beneficieze de o serie de facilități, și anume un program redus de până la patru ore, în condițiile legii, până la împlinirea de către acest copil cu handicap sever a vârstei de 7 ani.

În același timp, se completează legislația existentă prin acordarea drepturilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007 și persoanelor cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri profesionale întrucât nu au capacitatea de muncă.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.

Sper că sunteți mulțumit de răspuns.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare. Nu mai dorește nimeni.

Conform prevederilor art.118 și 120 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit Birourile Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru sănătate și familie, sesizate în fond, să facă propunerile pentru timpii de dezbatere.

Domnul Gheorghe Barbu:

Vă propunem cinci și două minute.

Domnul Eugen Nicolicea:

Mulțumesc.

Supun aprobării dumneavoastră timpii propuși de către președintele comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, timpii de dezbatere au fost aprobați.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Atenționez colegii că există amendamente respinse în raport și cei care au amendamente respinse sunt rugați să și le susțină. În caz contrar, dacă sunt amendamente nesusținute, nu le mai supunem dezbaterii.

Lucrăm pe lista amendamentelor admise.

De la poziția 1 până la 10 dacă există obiecții, comentarii. Nu există. Amendamente respinse susținute nu există.

Trecem mai departe.

De la poziția 11 la poziția 20 dacă există obiecții sau comentarii. Nu există. Aprobate.

De la poziția 21 până la poziția30, dacă există obiecții, observații. Nu există. Se consideră adoptate.

De la poziția 31 până la poziția finală, 34, dacă există obiecții, observații. Nu există. Adoptate.

Deci, legea se va supune aprobării în ședința de vot final de mâine.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 1:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro