Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/05-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 25-09-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007

11. Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 457/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

V-aș ruga, stimați colegi să-mi permiteți o revenire la pct.6. La propunerea mea, am amânat o propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Am amânat-o pentru că nu erau inițiatorii. Întreb încă o dată dacă au venit, și dacă n-au venit, v-aș ruga să luăm totuși în dezbatere propunerea, pentru că expiră termenul constituțional la 25.IX.

Dau cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul de respingere.

Nu e nimeni din partea Comisiei juridice? Domnul Timiș sau altcineva? Domnule Timiș, haideți că vă dăm noi un raport. E raport de respingere.

Domnul Ioan Timiș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare abrogarea unor articole din Legea nr.161 din 2003 privind faptul că unii membrii ai Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii și cei care ocupă funcții asimilate acestora să nu mai poată participa ca reprezentanți ai statului.

Cu prilejul dezbaterilor, membrii comisiei au reținut faptul că eliminarea art.82 alin.(2) din Legea nr.161/2003 nu mai poate fi făcută întrucât textul a fost deja abrogat prin Legea nr.96/2006, iar în ceea ce privește art.84 alin.(3), aceasta nu mai este oportună întrucât prin art.84 alin.(3) se prevede doar în mod excepțional o asemenea participare a acestor categorii de demnitari în adunările generale, doar atunci când Guvernul apreciază că este necesară participarea acestora în vederea susținerii unei activități de interes strategic.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină, dacă a venit între timp inițiatorul? Nu.

Vom supune votului final propunerea de respingere astăzi.

 

Domnul Valer Mircea Pușcă (din sală):

Procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Valer Mircea Pușcă:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Cu toată deferența, eu vă supun atenției faptul că ordinea de zi, așa cum a fost prezentată, a fost votată, iar în ordinea de zi se spune, la această poziție, că propunerea legislativă urmează a fi discutată pe articole, pentru că într-o ședință precedentă s-a produs votul pe raportul comisiei, care cerea respingerea.

Cu alte cuvinte, domnule președinte, eu vă solicit să respectați ordinea de zi și să discutați prezenta propunere legislativă, așa cum pe ordinea de zi este trecută, pe articole, iar la votul final să supuneți spre aprobare proiectul de lege, pentru a se constata dacă întrunește votul necesar unei legi organice.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Domnul deputat are dreptate. Deci, avem propunerea de respingere și trebuia să procedăm la analiza fiecărui text, începând cu titlul acesteia.

Deci, vă rog să fiți atenți la poziția nr.6 "Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției".

Ați reținut motivația propunerii de respingere a Comisiei juridice de disciplină și imunități.

Supun votului dumneavoastră titlul acestei legi.

V-aș ruga să vă înregistrați, întâi, prezența prin cartelele electronice, și să vă pronunțați asupra titlului proiectului de lege propus spre respingere de către comisie.

Nu vă pronunțați, stimați colegi, asupra legii sau a propunerii de respingere. Vă pronunțați direct asupra textului legii, prin da sau nu, sau abțineri. Deci, vorba e de titlu acum.

Vă rog să votați.

Titlul legii a fost votat cu 51 de voturi pentru.

 

Domnul Valer Mircea Pușcă (din sală):

Procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Valer Mircea Pușcă:

Domnule președinte,

Vă cer să vă pronunțați dacă votul a fost "pentru" sau "contra" titlului.

Dumneavoastră ne-ați spus că a fost votat cu 51 de voturi. Conform Regulamentului Camerei, pentru ca o decizie să fie adoptată, trebuie să existe mai mult de jumătate din numărul celor prezenți.

Prezenți au fost 102, iar mai mult de jumătate din 102 este 52.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mărturisesc că nu m-am uitat la prezenți, m-am uitat la câți pentru, câți împotrivă.

Corect, deci n-a fost votat titlul legii.

Articolul unic.

Vă rog să vă pronunțați asupra articolului unic, care dorește să modifice alin. (2) și (3) ale art.82 și 84.

Din numărul de 108, au votat 59 împotrivă, 45 pentru, 3 abțineri.

Nici articolul unic n-a fost votat.

Vom supune votului final.

 

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Rămâne la dezbaterile generale. Votăm la vot final. rămâne legea fără titlu? (Rumoare și vociferări.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Aceasta este logica: n-a fost adoptat nici titlul, nici cuprinsul legii. V-am spus că aceasta este logica. Deci, n-ai ce să mai supui votului. Am avut un automatism, m-ați corectat. Și vedeți că sunt receptiv.

 

Domnul Marton Arpad Francisc (din sală):

Procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, chiar vorbim despre nimic.

Poftiți.

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Teoretic, dumneavoastră, și logic, aveți dreptate, și colegii noștri liberali. Numai că din punct de vedere al regulamentului, lucrurile nu stau așa. Trebuie să supuneți votului final, pentru că este o lege organică. Pe articole se votează doar cu majoritatea celor prezenți. Nu se cere nici măcar prezența obligatorie, de cvorum obligatoriu.

Ca atare, doar atunci se va considera picată această lege dacă nu întrunește la votul final votul organic. Deci, chiar fără conținut, trebuie să fie supus votului la prânz. Asta este, ilogic, dar regulamentar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vedeți ce înseamnă să pui dosarul deoparte și să nu te mai uiți pe proiect? N-am văzut că este vorba de o lege organică. Eu pusesem dosarul deoparte. Aveți dreptate, stimate coleg.

Votul pe titlu și asupra articolului s-a dat în condițiile votului obișnuit, rezultat din numărul prezent, nu dintr-un cvorum anume. Legea trebuie admisă sau respinsă potrivit cvorumului necesar pentru legea organică.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 december 2021, 22:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro