Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 25-09-2007

Ședința Camerei Deputaților din 25 septembrie 2007

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 434/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Și atunci, ne vom opri la pct. 19, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.

Proiectul a fost respins de Senat.

Suntem în prezența unei legi organice.

Comisia noastră pentru industrii propune adoptarea.

Dau cuvântul inițiatorului și apoi domnului președinte al Comisiei pentru industrii, domnul deputat Iancu Iulian.

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc (director general adjunct, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, cu modificările aduse în 2002 prin Legea nr. 585.

De la început, dorim să precizăm că în prezent protecția acordată desenelor și modelelor industriale este compatibilă cu normele comunitare în domeniu. Vă propunem aceste amendamente dat fiind obligațiile României de transpunere totală a Directivei 98/71 și adaptarea totală la regulamentele privind desenele și modelele industriale.

Câteva principale caracteristici ale amendamentelor pe care vi le supunem atenției: corecturi în terminologia utilizată în legislația națională în vigoare, în particular, eliminarea sintagmei "industrial" inclusiv în titlul legii, pentru a o compatibiliza cu directiva și regulamentul; fără a aduce modificări esențiale în procedura de acordare a certificatului de desen și model industrial, proiectul modifică unele termene pentru procedura de examinare, în scopul scurtării procedurii de eliberare a certificatului; de asemenea, introducem, datorită evoluțiilor recente, posibilitatea depunerii electronice a cererii de desen și model industrial; aducem, de asemenea, unele modificări în ceea ce privește perioada de protecție, care, în total, durează la fel, 25 de ani, dar, de la termenul inițial de 5 ani cu posibilitate de reînnoire, se propune termenul inițial de 10 ani cu posibilitate de reînnoire pe trei perioade succesive de 5 ani; și, în fine, dar nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, ca efect al aderării României la Uniunea Europeană, recunoașterea extinderii efectelor desenelor și modelelor industriale comunitare pe teritoriul României, proiectul de lege introduce dispoziții privind luarea în considerare.

Proiectul de act normativ a fost avizat în această formă de Consiliul Legislativ și s-a întocmit un raport favorabil, fără amendamente, de către Comisia economică.

De asemenea, am fost de acord cu amendamentele făcute de Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților.

Din aceste considerente, vă rugăm respectuos să fiți de acord cu proiectul de lege în forma actuală, spre a fi supus adoptării plenului. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Iulian Iancu, vă rog să vă prezentați raportul.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menționat. În fapt, este vorba despre un punct de vedere al dreptului comunitar, proiect de lege care se încadrează în acquis-ul comunitar ce stabilește politica privind regimul proprietății intelectuale, domeniu care s-a impus din ce în ce mai mult, determinat de apariția unor noi tehnici, tehnologii și servicii, precum și de extinderea și dinamizarea pieței interne.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină? Nu există solicitări.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei. Și să fiți de acord ca atunci când vor intra în sală Președintele Camerei Deputaților din Republica Chile și președintele nostru să întrerupem puțin dezbaterile, pentru a-i permite distinsului nostru oaspete să se adreseze Camerei Deputaților.

La titlul legii și la art. 1 comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu sunt. Votate în unanimitate.

La art. 1, comisia, de asemenea, nu are amendamente. Viu.

La art. 2, urmăriți amendamentul 5. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 5, modificat art. 2.

La art. 3, vă rog să urmăriți amendamentul 6, care începe de la pag. 7. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu. Modificat art. 3.

Art. 4. Comisia propune abrogarea acestuia prin amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu. Adoptat amendamentul, abrogate art. 4, 6 și 7, nu numai 4, deci.

Îmi cer iertare, prin amendamentul 7, în proiectul de lege se propunea abrogarea art. 4, 6 și 7, comisia vă propune numai abrogarea art. 4.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7? Nu. Votat în formula pe care v-am prezentat-o.

Prin amendamentul 8, comisia propune modificarea art. 5. Dacă aveți obiecțiuni? Art. 5 se modifică în mod corespunzător.

Prin amendamentul 9, comisia propune abrogarea art. 6. Nu sunt obiecțiuni. Se abrogă art. 6.

Prin amendamentul 10, se propune abrogarea art. 7. Se abrogă art. 7, nefiind obiecțiuni din partea dumneavoastră.

La art. 8, urmăriți amendamentul 11. Adoptat amendamentul 11.

Titlul cap. II. Urmăriți amendamentul 12. Adoptat titlul potrivit acestui amendament.

Art. 9. Urmăriți amendamentul 13, care se întinde de la pag. 10 până la pag. 12. Adoptat amendamentul 13, se modifică în mod corespunzător art. 9.

Art. 10. Urmăriți amendamentul 14, care începe la pag. 12 și merge până la pag. 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Modificat art. 10 potrivit amendamentului 14.

Art. 11. Urmăriți amendamentul 15. Adoptat amendamentul, modificat art. 11.

Art. 12. Urmăriți amendamentul 16. Adoptat amendamentul, se modifică în mod corespunzător art. 12.

La art. 13, urmăriți amendamentul 17. Adoptat amendamentul, modificat textul art. 13.

Art. 14. Urmăriți amendamentul 18. Adoptat amendamentul, se modifică în mod corespunzător art. 14.

Art. 15. Vă rog să urmăriți amendamentul 19. Adoptat acest amendament.

La art. 16, urmăriți amendamentul 20 de la pag. 18. Adoptat amendamentul.

Art. 17, amendamentul 21. Adoptat amendamentul.

Art. 18, amendamentul 22. Adoptat.

Art. 20, amendamentul 23.

O să se prezinte înalții oaspeți, vă rugăm să-i lăsăm să se așeze și pe urmă îi salutăm.

Urmăriți și art. 22, amendamentul 24, art. 23, amendamentul 25. Nu sunt obiecțiuni. Se adoptată.

Art. 24, amendamentul 26. Adoptat.

Art. 25, amendamentul 27. Adoptat.

Art. 26, amendamentul 28.

Art. 27. Urmăriți, vă rog, amendamentul de la pag. 23. Adoptat.

Amendamentul 29, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat.

Amendamentul 30? Adoptat.

Amendamentul 31 cu privire la art. 28? Adoptat.

Amendamentul 32? Adoptat. Modificat textul art. 30.

Amendamentul 33? Urmăriți pag. 28. Adoptat.

Amendamentul 34? Adoptat.

Amendamentul 35?Adoptat.

Amendamentul 36? Adoptat.

Amendamentul 37? Adoptat.

Amendamentul 38? Adoptat.

Amendamentul 39? Adoptat.

Amendamentele 40, 41? Adoptate amândouă.

Amendamentul 42? Adoptat.

Amendamentul 43? Adoptat.

Amendamentul 44? Adoptat.

Amendamentul 45? Adoptat.

Amendamentul 46? Adoptat.

Amendamentul 47? Adoptat.

Ne oprim aici, la amendamentul 48.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Stimați colegi,

Permiteți-mi să reluăm dezbaterile. Mai avem încă 5 minute până la 12,30, când are loc votul final.

Ne-am oprit la amendamentul nr.48.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.49. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.50, cu privire la art.47. Votat amendamentul.

Amendamentul nr.51, privitor la art.48? Nu sunt obiecțiuni. Votat.

Amendamentul nr.52, cu privire la art.49. Nu sunt obiecțiuni. Votat.

Amendamentul nr.53, cu privire la art.51. Votat amendamentul, modificat textul.

Amendamentul nr.54. Votat amendamentul.

Amendamentul nr.55. Votat.

Amendamentul nr.56, cu privire la introducerea unui nou alineat la art.55.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.57. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.58. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.59. Votat în unanimitate.

Amendamentul nr.60. De fapt, aici nu avem un amendament; este pct.60 care propune păstrarea art.IV în aceeași formulă. Nu sunt obiecțiuni.

La pct.61, dacă aveți obiecțiuni? Comisia propune menținerea textului. Votat în unanimitate.

Vom supune votului final acest proiect de lege.