Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/05-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 25-09-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007

17. Supunerea la votul final:  

   

Domnul Valer Dorneanu:

    ................................................
 

Am parcurs, până la această oră, care înseamnă sfârșitul programului de dezbateri și începerea votului final, 21 de proiecte, care vor constitui lista votului final de astăzi.

Rog staful tehnic să-mi prezinte lista și pe dumneavoastră, să vă pregătiți pentru vot. Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite toți colegii în sală și pe dumneavoastră vă rog să vă înregistrați prezența, ca să vedem cum stăm. Deci, am rugămintea, pentru toți colegii deputați, să-și înregistreze prezența.

Vă rog pe toți colegii să vă înregistrați prezența că, deocamdată, nu am ajuns nici la numărul de 182, câți ați semnat condica, și avem mai multe legi organice. Da, suntem aproape 200, vă rog încă un deputat, așa, să trecem de bariera psihologică.

Vă rog să mă urmăriți.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990; (adoptat).

La pct.1 avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990.

Suntem primă Cameră sesizată; lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați asupra acestui proiect.

Din 215 voturi exprimate, cu 211 voturi pentru, unul împotrivă, o abținere - adoptat.

Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956; (adoptat).

Pct.2 - Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956.

Ecologiștii văd că protestează.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Este vorba de o lege ordinară. (Rumoare în sală)

Nu v-am dat cuvântul la explicarea votului, încă, pentru cei care vorbesc.

Din 219 voturi exprimate, 206 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri - adoptat proiectul.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL); (adoptat).

Pct.3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL); lege ordinară.

Vă rog să vă exprimați asupra acesteia.

Din 216 voturi exprimate, 211 voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri - adoptat.

Proiectul de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană; (adoptat).

Pct.4 - Proiectul de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană; lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 219 voturi exprimate, 215 voturi pentru, niciun vot contra, o abținere - adoptat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006; (adoptat).

Pct.5 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006; lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 220 de voturi exprimate, 207 voturi pentru, niciunul contra, două abțineri - adoptat.

Legea pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în M.Of.nr.525/2.VIII.2007; (adoptată).

Pct.6 - Legea pentru modificarea alin. (1) al art.2 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4 iulie 2007; lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

220 de voturi exprimate, 218 voturi pentru, niciun vot contra, două abțineri - adoptat.

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).

Pct.7 - Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000; lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

Comisia a propus respingerea.

Deci, vă rog să vă pronunțați cu privire la respingerea acestui proiect de lege.

Propunerea de respingere a fost adoptată cu 138 voturi pentru, 67 s-au pronunțat împotriva respingerii, 4 abțineri.

 

La explicarea votului, domnul deputat Apostolache, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.

 
 

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Care e și inițiatorul propunerii.

 
 

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

Parlamentarii P.S.D. au votat împotriva propunerii comisiei, deoarece consideră în continuare faptul că sportivii campioni mondiali universitari merită, datorită eforturilor depuse, să primească la rândul lor renta viageră aferentă campionilor mondiali.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

 
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere).

La pct.8 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.101 din legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus respingerea.

Vă rog să vă pronunțați asupra propunerii comisiei; lege organică.

S-a adoptat propunerea de respingere cu 205 voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri.

Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; (adoptat).

9. Proiectul de lege pentru modificarea alin.(3) al art. 17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 221 voturi exprimate, 165 pentru, 51 împotrivă, 4 abțineri. Adoptat.

 

Domnul deputat Crăciunescu, din partea Grupului PNL, dorește să explice votul.

Voci din sală:

Nu este adoptat.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Cum să nu fie adoptat? 165 de voturi, am spus.

 
 

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să fiți atenți.

 
 

Domnul Grigore Crăciunescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal n-a votat acest proiect de lege din următoarele considerente. Sănătatea are nevoie de specialiști și, pentru ca medicii să ajungă specialiști trebuie să treacă prin rezidențiat. Legea nr.95 privind reforma în sănătate a prevăzut ca acele locuințe construite prin ANL pentru medicii rezidenți să fie acordate numai medicilor rezidenți. Dacă aprobam acest proiect de lege care spunea că se pot atribui locuințe și pentru tineri specialiști din domeniul de sănătate, asta înseamnă medici specialiști, înseamnă asistenți, tehnicieni, laboranți. Și, la un moment dat, s-ar fi blocat, s-ar fi ocupat aceste locuințe pentru rezidenți și ei nu ar mai avea unde să locuiască. Deci am făcut o lege specială pentru această categorie de medici pentru că sunt cel mai puțin remunerați, au veniturile cele mai mici și, uneori, rezidențiatul ține, pentru anumite specialități, șapte sau opt ani.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea Grupului PD dorește să explice votul domnul deputat Petru Movilă.

 
 

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte, mulțumesc, și mulțumesc tuturor celor care au susținut acest proiect de lege care nu face decât să coreleze denumirile programelor pe care le derulează Agenția Națională pentru Locuințe pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sistemul de sănătate și dăm o mână de ajutor sistemului de sănătate ca să asigure locuințe la un preț mic, chirii mici, tuturor specialiștilor din sănătate, nu numai unora, după cum se trezesc cei care conduc azi sistemul de sănătate.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; (adoptat).

V-aș ruga să faceți liniște pentru a putea parcurge în continuare lista de vot.

Punctul următor, 10, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 217 voturi exprimate, 204 pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri. Adoptat proiectul.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului; (adoptat).

11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Lege organică. Suntem Cameră decizională.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 216 voturi exprimate, 211 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Adoptat.

Legea pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României; (adoptată).

12. Legea pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995, reexaminată ca urmare a cererii președintelui României.

Lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

223 voturi exprimate, 215 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Adoptată.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României; (adoptată).

13. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, reexaminată ca urmare a cererii președintelui României.

Lege ordinară. Cameră decizională.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 216 voturi exprimate, 154 pentru, 56 împotrivă, 4 abțineri. Fiind vorba de o lege ordinară, s-a adoptat.

Proiectul de Hotărâre referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia; (adoptat).

Punctul 14. Proiectul de hotărâre referitoare la raportul subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 223 voturi exprimate, 159 pentru adoptarea raportului, 56 împotrivă, 4 abțineri. S-a adoptat raportul. (Grupul parlamentar al PRM aplaudă.)

   

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Parlamentul a învins mafia!

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Calimente. V-aș ruga să începeți istoria ceva mai devreme, că data trecută ați început-o tocmai de la teutoni.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Explicarea votului, domnule președinte, nu despre ceea ce nu se știa.

Grupul Partidului Național Liberal, respectându-și programul de guvernare, respectă proprietatea și este pentru restituirea acesteia, spre deosebire de colegii noștri, care au fost cu noi la guvernare, au avut același program, dar nu mai respectă nimic și pe nimeni.

Cred că, ceea ce s-a votat aici, oricum, va avea un alt sfârșit în justiție și îmi mențin propunerea pe care am făcut-o, ca daunele materiale pe care statul român le va suferi în urma votului exprimat, să fie recuperate de la cei care au votat astăzi în favoarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Vociferări din partea Grupului parlamentar al PRM.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat Aurelia, pentru că este doamnă, și apoi domnul deputat Merce.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Grupul parlamentar a votat pentru adoptarea acestei hotărâri a comisiei, privind vânzarea castelului Bran, și vreau să îi spun colegului meu că, dacă este de imputat, să plătească cei care au încălcat legea și care au înstrăinat un bun al întregului popor. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PRM.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Merce, vă rog să luați cuvântul.

 
 

Domnul Ilie Merce:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să mulțumesc, în mod sincer, colegilor care au votat acest raport și proiectul de hotărâre a subcomisiei de anchetă și să atrag atenția totuși că este un semnal de alarmă pozitiv, că totuși lucrurile încep să se îndrepte și că din ce în ce mai mulți colegi parlamentari rămân captivi armurii de partid antinațional și am asistat la scene de acest gen și la luări de poziții de acest gen din partea unui coleg a cărui soartă, personal, eu o deplâng.

Vă mulțumesc. (Aplauze și vociferări din partea Grupului parlamentar al PRM.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Árpád Márton.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În sesiunea actuală, în Parlamentul României se află doar o singură formațiune politică, care din '90 s-a declarat a fi de centru dreapta, care este membră a Partidului Popular European.

Ca atare, am votat în consecință, împotriva acestei hotărâri, care, așa cum antevorbitorul a spus mai înainte, denotă o întorsătură spre o situație dinainte de '89 sau de la începutul anilor '90. Declarațiile de la acest microfon denotă același spirit.

Îmi pare foarte rău însă că unii dintre colegii noștri, care, în acest interval de timp, în această sesiune, au devenit membri în Partidul Popular European, - tocmai la București s-a discutat posibilitatea ca domniile lor să acceadă în acest for de dreapta unde, printre altele, s-au enunțat niște suspiciuni cum că n-ar avea o poziție tranșantă de dreapta în domeniul retrocedărilor -, prin votul dat astăzi, denotă faptul că n-au ce căuta în această formațiune, ci locul lor este, firesc, acolo unde a fost, în stânga, pentru că votul dat astăzi de către domniilor lor este un vot firesc unui partid de stânga.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să păstrați liniștea în sală, să-l ascultăm pe domnul deputat Ujeniuc; se pregătește domnul Dragoș Dumitriu și apoi ... lăsăm lista deschisă.

 
 

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Stimați colegi,

Supărarea domnilor colegi de la Partidul Național Liberal și de la UDMR este oarecum justificată. Pentru că, iată, în mod sigur, noi am votat astăzi, cei care am votat pentru raport, am făcut-o din motive diferite.

N-am să fiu de acord cu motivarea, explicarea votului făcută de doamna Aura Vasile, care a apelat la sintagma "avut al întregului popor", ceea ce este străin cauzei în discuție, nici explicației date de domnul Merce.

Am să vă spun că aici, problema este una strict profesională, juridică. Proprietatea nu se pune în discuție, dreptul de retrocedare nu se pune în discuție, cred că așa trebuie tratată problema, însă amatorismul cu care s-a procedat la retrocedare și la punerea în vânzare este cel care a dus la votul, cel puțin al meu și al nostru, de astăzi. Pentru că am studiat cu atenție raportul și am observat ceea ce vă spun încă o dată: se desprinde că este vorba de amatorism; multe contradicții în ceea ce privește calitatea celor care au cerut retrocedarea, multe contradicții în ceea ce privește acceptarea succesiunii de către aceștia, deci totul s-a făcut în grabă, fără respectarea strictă a legii.

Este nevoie de întocmirea unui dosar pentru asemenea retrocedare de profesioniști, cu respectarea tuturor cerințelor legii și atunci, fără îndoială că soarta Castelului Bran nu va mai putea fi discutată de diletanți în probleme juridice. Adică noi, cu toții, putem fi diletanți; eu nu sunt specialist în materie de retrocedări, dar cert este că, din ceea ce s-a întâmplat cu această retrocedare, rezultă clar faptul că s-a procedat cu amatorism, și nu cu profesionalism.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Dragoș Dumitriu, domnul Titus Corlățean se pregătește.

 
   

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Tot ei? Ujeniuc în numele cui a vorbit?

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Fiecare grup are dreptul să-și explice votul final, stimați colegi.

Domnul Ujeniuc s-a pronunțat în numele independenților; eu am înțeles că a avut mandat de la colegii domniei sale.

Haideți, că mă obligați să prelungesc programul de lucru.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Cine a citit raportul și a votat în cunoștință de cauză, evident, a votat pentru. La fel am votat și eu și colegii conservatori care au fost în sală.

În același timp, cei care cred că această cauză a fost pe muchie de cuțit, cred că nu se puteau aștepta de la niște parlamentari români să țină cu altcineva decât cu românii. Cei care au ținut cu cauze ale unor case de avocați sau a unor case nobiliare străine de poporul român n-au decât să sufere consecințele la vot.

În final, aș dori să le mulțumesc domnilor Tudor Mohora, președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și domnului deputat democrat Dumitru Puchianu, pentru curajul de a fi mers până la capăt cu această anchetă, această primă anchetă care are un rezultat final.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Titus Corlățean.

 
   

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

M-a făcut diletant, am dreptul la replică. Acum liberalii, PSD-ul a vorbit.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vorbește în numele grupului. Doamna Aura Vasile a dat o replică.

 
 

Domnul Titus Corlățean:

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a votat pentru adoptarea raportului comisiei și, așa cum spunea colegul mai devreme, este prima comisie care-și finalizează un raport privind o anchetă și este un lucru de subliniat.

Noi am votat pentru, pentru două argumente.

Unu: programul de guvernare al dreptei, la care au contribuit în egală măsură și PNL și PD și ceea ce constituie acum PLD, nu poate constitui pretext pentru încălcarea legii și a Constituției, în primul rând a art. 136 din Constituție.

În al doilea rând, dacă vorbim de dreapta și de stânga, ca social-democrați o spunem foarte clar: retrocedarea în natură, subliniez, în natură, fără discernământ, mai ales a unor obiective de patrimoniu național, care în speță ar fi trebuit să rămână la nivelul comunității locale, și vorbim de Castelul Bran, este o chestiune pe care noi, ca social-democrați, nu o putem accepta.

Pentru aceste motive, suntem de acord cu ceea ce comisia sugerează, ca instituțiile competente ale statului să se sesizeze și, încă o dată, Grupul social-democrat a avut perfectă dreptate să voteze în favoarea raportului comisiei.

Mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Drept la replică domnului Mohora, președintele comisiei, cu privire la calificativele care s-au făcut la adresa ...

 
 

Domnul Tudor Mohora:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Promit să fiu foarte scurt.

S-au spus, pe parcursul acestor zile, foarte multe lucruri. Eu aș vrea să subliniez în fața dumneavoastră în primul rând buna- credință pe care toți membrii subcomisiei de anchetă și membrii comisiei pe care o conduc au manifestat-o pe parcursul acestei cercetări.

Noi nu am făcut, așa cum s-a produs în plen, o dezbatere politizată, deși am fi putut; am tratat această chestiune din prisma strictă a respectării legii. Și trebuie să fie foarte clar: cred că demersul nostru este o provocare pe care o lansăm, pentru că legislativul în sine nu poate să facă o reparație în această operă de încălcare a legilor, el poate să atragă atenția instituțiilor care au fost nominalizate în cadrul hotărârii care a devenit astăzi, prin votul dumneavoastră din proiectul pe care l-am propus, hotărâre, poate să atragă atenția autorităților publice nominalizate să facă lumină în acest caz, spre folosul, așa cum spunea un coleg de-al meu, tuturor părților, inclusiv al moștenitorilor care au pretins acest bun.

Din această perspectivă mai vreau să fac o singură precizare. Pe domnii, care aici au spus că nu s-a votat raportul, îi rog să citească cu atenție punctul 1 al hotărârii, care precizează clar: "Se aprobă raportul subcomisiei de anchetă."

Domnilor, măcar în situații din acestea delicate, puneți mâna pe carte și citiți!

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Tot un drept la replică, domnul Puchianu, președintele subcomisiei.

V-aș ruga să fiți conciși, stimați colegi, pentru că mai avem încă 15 proiecte de votat.

 
 

Domnul Ioan Dumitru Puchianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este un drept la replică, este, de fapt, o poziționare în care aș răspunde poate la întrebările multora dintre dumneavoastră; ce a dorit, în fapt, acest raport?

Acest raport a dorit și, în momentul de față, prin votul pe care l-ați dat, a realizat repunerea în legalitate și trimiterea hotărârii spre soluționare autorităților competente.

În rest, vorbind de poziționarea Partidului Democrat, un singur lucru vreau să spun, Partidul Democrat și eu personal, cât și colegii mei n-am avut în vedere decât respectarea legii. Am spus-o și în timpul dezbaterilor. Niciunul dintre colegi nu are ca idee și nu susține cumva o naționalizare sau să fie împotriva restituirii.

Dar, fac mențiunea că nu putem vorbi de acte reparatorii, care vin și încalcă legea, chiar și legea supremă, Constituția României.

De aceea, mulțumesc încă o dată tuturor autorităților și celor care au lucrat ca, în final să avem acest raport.

Vă mulțumesc tuturor.

Mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

 
Proiectul de Lege privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF), cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF); (adoptat).

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Următorul proiect pe care vi-l supun votului dumneavoastră: 15, Proiectul de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare

Cine este pentru? Pardon, vă rog să votați cum doriți: pentru, împotrivă sau vă abțineri.

Din 202 voturi exprimate - văd că au plecat vreo 15 colegi, 199 pentru, niciun vot contra, o abținere. S-a adoptat.

 

V-aș ruga, șefii grupurilor parlamentare, să vă păstrați colegii în sală, pentru că mai avem legi organice.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană; (adoptat).

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL.

Lege ordinară.

Vă rog să votați.

Din 207 voturi exprimate, 206 pentru, niciun vot contra, nicio abținere, votat.

Celui care a observat că am sărit un rând îi spun că într-adevăr l-am sărit, dar am observat că ați înțeles despre ce este vorba.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI<B>-</B>a, semnat la București, la data de 22 decembrie 2006; (adoptat).

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI - a, semnat la București, la data de 22 decembrie 2006.

Lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

204 voturi exprimate, 202 pentru, niciun vot contra, o abținere. Adoptat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 6 martie 2007; (adoptat).

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 martie 2007.

Din 204 voturi exprimate, 202 pentru, niciunul contra, o abținere și unul anulat. Adoptat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006; (adoptat).

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006.

Lege ordinară.

Suntem primă Cameră sesizată.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 202 voturi exprimate, 199 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Adoptat.

Proiectul de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988; (adoptat).

20. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988.

"Acesta", că este protocol; de fapt "aceasta" era, că este convenție, nu este protocol. Se mai întâmplă greșeli de tipar și în ultima fază a dezbaterilor.

Vă rog să vă pronunțați prin vot, avem în față o lege ordinară.

Din 204 voturi exprimate, 200 pentru, 2 abțineri, niciun vot contra, 2 s-au pierdut. Adoptat.

Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei; (adoptată).

21. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei.

Lege ordinară.

Din 199 voturi exprimate, 194 pentru, 5 abțineri. Adoptat.

La fiecare lege pierdem câte un deputat.

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare prin reorganizarea comunei Orașu Nou; (adoptată).

22. Propunerea legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare.

Lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 203 voturi exprimate, 185 pentru, 16 împotrivă, o abținere. S-a adoptat.

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);

23. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Lege organică.

Se propune respingerea acestei propuneri de către comisie.

Vă rog să pronunțați asupra propunerii de respingere.

 

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Domnule președinte,

Exact cum ați discutat la plen, conform ordinea de zi, se supune adoptarea, ca să se constate dacă există un număr suficient de voturi pentru susținere. Inclusiv titlul și articolele au fost supuse spre adoptare.

Deci urmează să supuneți adoptarea. Nu puteți să supuneți respingerea, atâta vreme cât plenul s-a pronunțat o dată pentru respingere. Citiți, vă rog, ordinea de zi.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Iarăși discutăm despre nimic. N-am spus: se supune votului propunerea comisiei de respingere.

Având în vedere că a fost respins și titlul și cuprinsul, cum mă puteți obliga să supun votului propunerea de adoptare?

Vă rog, domnule Márton, dumneavoastră sunteți doctor și în actorie și în regulamente.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Dacă dumneavoastră supuneți votului respingerea, atunci, fiind un vot organic, dacă nu va întruni numărul de voturi necesar respingerii legii, atunci iarăși se va reîntoarce ca să o dezbatem, așa prevede regulamentul nostru. Este ilogic, dar singura formă regulamentară prin care putem să scăpăm de ea, este s-o supuneți votului pentru că nu va întruni numărul de voturi organic și atunci legea se consideră picată.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Există o contradicție chiar între ceea ce ați spus dumneavoastră în intervenția anterioară, care a fost corectă, și ce spuneți acum. Doar dacă era vorba de propunerea comisiei procedam așa. Aici, potrivit Regulamentului, s-a respins propunerea respingerii și am trecut la dezbaterea pe texte, s-au respins și titlul și conținutul și atunci...

Mai dorește cineva să intervină?

Dacă vreți, supun votului și respingerea și adoptarea, ca să nu ne mai certăm pe... Chiar, serios, noi ne certăm pentru nimic.

Supun votului respingerea, în condiții de lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

(Conform afișajului, se înregistrează 195 deputați prezenți, 115 voturi pentru, 71 împotrivă, 6 abțineri, 3 voturi neexprimate.)

 
 

Grupul UDMR a vrut să demonstreze că are dreptate. Dar eu v-am propus să supun votului și propunerea de adoptare, să vedem...

Vă rog, domnule Marton.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Acest vot a întrunit 115 voturi. Au fost 75 împotrivă. Dacă Grupul UDMR are acest număr de deputați, foarte mult m-ar încânta.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Am vorbit în perspectivă. Când se va uni UDMR-ul cu...

Din sală:

...cu P.N.L.-ul.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Ați spus-o dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat. Președintele Comisiei pentru Regulament, ca să ne scoată din încurcătură.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Noi când am modificat Regulamentul, mai țineți minte că am avut dezbateri foarte mari pe sintagma "respingerea respingerii". Este logic că în condițiile în care grupurile parlamentare, care sunt grupuri politice, n-au ajuns la un anumit consens ca să creeze o anumită majoritate, cum e cazul în speță...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog insistent, mai avem numai trei proiecte și pierdem cvorumul.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Bun. Explic după ce se termină cu votul, domnule președinte.

Problema este că acest proiect acum se reîntoarce la comisie pentru un nou raport.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Asta e soluția.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.174 din Legea învățământului; (adoptată).

24. Propunerea legislativă pentru modificarea art.174 din Legea învățământului.

Lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

Din 192 voturi exprimate, sunt 190 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Adoptată.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale; (adoptat).

25. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.

Lege organică.

Vă rog să vă pronunțați.

193 voturi exprimate, 190 pentru, unul împotrivă, 2 abțineri. Adoptat.

Proiectul de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene; (adoptat).

26. Proiectul de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere transeuropene.

Lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

198 voturi exprimate, 196 voturi pentru, unul contra, nici o abținere. S-a adoptat.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; (adoptat).

27. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

Lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați.

196 voturi exprimate, 192 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abținere. Adoptat proiectul.

Vă mulțumesc.

 

Declar ședința închisă. Ne revedem joi, dacă nu cumva Biroul permanent spune altceva. Se prezintă moțiunea, n-are ce să spună. După-amiază, lucrări în comisii.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13,20.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 january 2022, 14:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro