Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/05-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 25-09-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 523/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.10, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei zone europene comune de aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006.

E vorba de acordul multilateral.

Comisia pentru industrii și servicii este invitată...nu, nu, v-am invitat doar în sală, în banca dumneavoastră.

Întâi inițiatorul și apoi dumneavoastră. Am vrut să vă fac atent că urmați la cuvânt.

Domnul Septimiu Buzașu:

Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege este ratificarea Acordului multilateral privind înființarea unei zone comune de aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006.

Acordul multilateral E.C.A.A., acest acord de zonă europeană comună de aviație este în esența lui un acord de piață și are drept scop legalizarea liberalizării acesteia, în condiții care să garanteze siguranța și securitatea operării, deci, protecția consumatorilor și a cetățenilor părților semnatare.

De asemenea, interesul major al comunității europene în vederea încheierii acestui acord îl reprezintă aspectele ce vizează managementul traficului aerian, în special extinderea conceptului "cer european unic" la state terțe față de Uniunea Europeană din zona Balcanilor de vest, facilitându-se astfel realizarea prin colaborare a obiectivelor și intereselor promovate de Comunitatea Europeană în acest context, siguranța și securitatea aeronautică.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Mircea Ciopraga, v-aș ruga să prezentați raportul.

Domnul Mircea Ciopraga:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.692 din 30 mai 2007.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege cu PL-x 523 din 6 septembrie 2007.

Examinarea proiectului de lege a avut în ședința comisiei din data de 11 septembrie 2007.

La lucrări au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 22 deputați, membri ai comisiei.

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor sub conducerea domnului secretar de stat Barna Tanczos.

Datorită unor neconcordanțe de traducere în limba română și a unor erori materiale, inițiatorul a prezentat paginile 2, 8, 10, 15, 19, 20, 23 și 35 ale textului tradus în limba română al acordului, paginile anexate în original la prezentul raport, și care înlocuiesc paginile corespunzătoare din forma înregistrată.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor Constituției României, republicată, camera decizională pentru acest proiect de lege este Senatul.

Timpii de dezbatere, domnule președinte, cinci minute dezbateri generale și două minute pe articole.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Păi nu suntem în prezența unei proceduri de urgență.

La dezbateri generale. Domnul Aurel Bentu.

Vă dau mielul. Domnul Dumitru Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

Îl primesc, domnule președinte. Mulțumesc.

Ne aflăm în contextul inițiativei "cer european unic" lansată în 2004 cu scopul de a reforma sistemul european de control al traficului aerian. Această inițiativă își propune reorganizarea spațiului aerian european, astfel încât să se reducă fragmentarea controlului traficului aerian și să se mărească eficiența și capacitatea sistemului de management al traficului respectiv.

În prezent, spațiul aerian este divizat conform granițelor naționale și fiecare stat are propriile reguli și aranjamente organizaționale. Fragmentarea acestuia compromite inevitabil eficiența și punctualitatea.

În 2006, Comunitatea Europeană și statele sale membre au semnat un acord multilateral general cu zece state vecine Uniunii Europene, creându-se spațiul aerian comun european, în cadrul căruia una dintre dispozițiile principale era extinderea cerului unic.

În prezent, cerul unic european a fost extins prin înglobarea spațiului aerian al Norvegiei, Islandei, Lichtenstein-ului și Elveției, fiind adoptat și aplicat în 38 de state europene și o țară africană, Marocul.

Având în vedere faptul că statele membre ale Uniunii Europene au devenit parte la acord, și România este membru al Uniunii Europene, a fost elaborat acest proiect de lege pentru ratificarea acordului multilateral respectiv și pe care Grupul parlamentar al Partidul Social Democrat îl va susține prin votul său.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină din partea altor grupuri parlamentare. Nu.

Având în vedere că nu s-au făcut amendamente pe texte, urmează să adoptăm procedura prevăzută de art.106 din Regulament, care ne trimite la votul final, astăzi, la sfârșitul ședinței.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 30 november 2021, 17:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro