Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 09-10-2007

Ședința Camerei Deputaților din 9 octombrie 2007

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.14 Emil Strungă - declarație politică cu titlul "Schimbări climatice: cauze, efecte, adaptare";

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Îl rog pe domnul deputat Emil Strungă să ia cuvântul și se pregătește domnul deputat Vasile Soporan din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnul Emil Strungă:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Titlul declarației politice pe care o prezint astăzi în fața dumneavoastră este "Schimbări climatice: cauze, efecte, adaptare".

In perioada de intensă dezvoltare industrială de la începutul secolului XIX, dar în special în ultimii 50 de ani, la nivelul planetei se înregistrează un fenomen progresiv de încălzire globală. Au fost înregistrate o serie de evenimente meteorologice fără precedent: valuri de căldură, inundații, secetă si deșertificari, uragane si furtuni.

In acest context, au fost adoptate o serie de documente internaționale din care menționez Protocolul de la Kyoto, intrat în vigoare la nivel internațional la 16 februarie 2005.

In perioada 1-2 octombrie anul curent am participat la Conferința Schimbările Climatice - o provocare, organizată de Parlamentul European sub președinția domnului Hans-Gert Pottering si cu participarea reprezentanților parlamentelor naționale ale statelor membre UE.

Examinarea datelor științifice demonstrează, fără putință de tăgadă, că schimbările climatice care au o evoluție ciclică naturală, ce este determinată de schimbările periodice ale orbitei terestre, sunt puternic influențate de factori artificiali determinați de activitățile industriale.

Arderea combustibililor fosili, care conduce la reducerea dramatică a resurselor, combinată cu tehnologii energofage și poluante, conduce la emisia masivă de gaze cu efect de seră, în special dioxid de carbon, care se acumulează progresiv în atmosferă.

Acest proces determină următoarele efecte: creșterea temperaturii medii anuale; reducerea suprafeței calotelor polare; creșterea nivelului oceanelor, amenințare imediată la existența țărilor riverane; consecințe asupra ecosistemelor; consecințe asupra sănătății oamenilor; un prognostic nefavorabil pe termen scurt în ceea ce privește dezvoltarea industrială. La nivel național, datorită încălzirii globale s-au înregistrat valuri de inundații succesive și secetă.

Soluțiile care se impun și care se pot materializa în suma unui acord internațional postKyoto, care urmează să se desfășoare la Bali, sunt următoarele: creșterea ponderii energiilor regenerabile (hidro, eoliană, biocombustibili, energia solară etc.) în asigurarea consumului de energie, în special de energie electrică, respectiv 20% până în anul 2020; reducerea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, prin reducerea emisiilor, extinderea împăduririlor, modificarea legislației, prin introducerea comerțului cu certificate de emisii, respectiv cu 20% în anul 2020, față de anul de referință; creșterea eficienței energetice; reducerea pierderilor de energie în domeniul construcțiilor; dezvoltarea cercetării în domeniul tehnologiilor nepoluante și utilizării energiilor regenerabile, în special a energiei solare.

În concluzie, limitarea efectului de încălzire globală se poate face numai prin implicarea la nivel european și internațional, pentru a preveni afectarea în continuare a climei.

Activitățile umane au generat schimbările climatice actuale. În consecință, tot oamenii trebuie să găsească soluțiile necesare și să asigure supraviețuirea în condiții de climat sănătos și mediu curat pentru generațiile viitoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.