Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 30-10-2007

Ședința Camerei Deputaților din 30 octombrie 2007

5. Supunerea la votul final:

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Apelul sonor solicitat de președintele de ședință nu a dat roade suficiente, rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală și pe alte căi și mijloace decât cele folosite de mine. Urmează votul final și, după cât observ, nu avem cvorumul necesar.

V-aș ruga, pentru a verifica cvorumul, să vă marcați prezența cu cartelele.

Și, cu acest prilej, anunț că am reluat lucrările, după pauza de consultări solicitată de Partidul Conservator.

Vă rog, deci, să vă marcați prezența. Și rog stafful tehnic să deschidă aparatura.

Repet rugămintea de a vă marca prezența cu cartelele de vot.

 
 

Doar 93 de colegi și-au înregistrat prezența, ceea ce pare a fi contrazis de prezența din sală.

Transmit și domnului secretar Rușanu să poftească la pupitru, pentru a putea începe ședința. (Domnul secretar Dan Radu Rușanu își ocupă locul la prezidiu.)

Stimați colegi,

Domnul deputat Asztalos dorește să intervină pe o problemă de procedură.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi, la pct. 2 și 3 erau două inițiative legislative ale colegilor noștri conservatori. Acum 20 de minute, dânșii au cerut timp de consultare și, de fapt, mi-am dat seama care a fost scopul acestei consultări: de a bloca discuțiile acestor două proiecte și de a le aproba tacit.

Dar vreau să vă spun că aceste inițiative nu fac cinste nici inițiatorilor, dar nici Parlamentului României. Fiindcă, dacă dumneavoastră ați studiat aceste inițiative, atunci, singuri v-ați dat seama că, de fapt, aceste reglementări contravin principiilor constituționale - și aici mă refer în primul rând la alin.(2) al art. 32 al Constituției, nu țin cont de prevederile Legii învățământului actuale și, de fapt, fac abstracție de Convenția-cadru a Minorităților Naționale și de Carta Europeană a Limbilor Minoritare și Regionale, de fapt, ambele, aprobate în Parlament.

Domnilor,

Vreau să atrag atenția plenului ce ați urmărit și ce doriți. Dumneavoastră doriți ca Parlamentul României, tacit, să accepte o lege neconstituțională, o lege care nu ține cont de prevederile legale actuale. De fapt, această anticonstituționalitate a fost sesizată de Guvern, de Comisia juridică, de Comisia pentru drepturile omului și de Comisia pentru egalitate de șanse; din partea celor trei comisii, de fapt, această inițiativă legislativă a primit aviz negativ.

Iar dacă vă uitați la raportul Comisiei pentru învățământ, a fost respinsă și împotriva respingerii era doar o singură persoană. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș ruga să observați că timpul destinat dezbaterilor s-a epuizat. Potrivit programul adoptat de Biroul permanent și de Comitetul Liderilor, am trecut la procedura votului final.

Și, în aceste condiții, v-aș ruga să renunțați, eventualii colegi. Domnul Tabără insistă să vorbească.

Și v-aș propune, distinși colegi, ca o replică la ce s-a spus, o singură intervenție și să trecem pe urmă la faza următoare a ordinii de zi.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Nu e vorba de a-i da o replică colegului de la UDMR, ci este vorba de a constata că în acest moment noi nu avem cvorumul pentru votul final. Și, ca atare, întrerupem lucrările. Aceasta este problema. (Rumoare.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Eu presupun că domnul Tabără, în calitate de lider al Grupului PD, a solicitat și verificarea cvorumului, ceea ce o să și fac. Deci, v-aș ruga să vă marcați încă o dată prezența, între timp au mai venit colegi în sală, să vedem dacă suntem sau nu în cvorumul de vot final.

Deci, vă rog să vă înregistrați prezența.

Aș ruga stafful tehnic să întrerupă înregistrările de până acum, pentru a permite o nouă înregistrare. Domnule Popescu, întrerupeți? Bine.

Înregistrați-vă din nou prezența, vă rog, pentru că stafful tehnic a operat ștergerea înregistrărilor inițiale.

 
 

Au mai intrat colegi în sală. V-aș ruga, distinși colegi, să vă înregistrați prezența, pentru că se pare că de înregistrările dumneavoastră depinde cvorumul de ședință, care e 163, mai trebuie 1.

Bun, suntem deja 168.

Contestă cineva înregistrarea? Grupul PD-ului? Domnule deputat Tabără, se înregistrează 169 de prezenți.

 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (amânarea votului);

Stimați colegi,

V-aș ruga să nu mai părăsiți sala, pentru a nu rămâne fără cvorum.

Primul proiect înscris pe lista voturilor finale de astăzi, din păcate, nu poate fi votat, Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Cum știți, a fost votat o dată, s-a contestat și s-a cerut liderilor grupurilor parlamentare un punct de vedere pe care nu l-am primit până în prezent. Și, în consecință, amânăm votul.

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

Pct. 2, Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Suntem în prezența unei legi organice.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra propunerii comisiei.

Repet, suntem în cazul unei legi organice.

Sfârșitul votului.

Avem 151 voturi pentru. Fiind o lege organică, s-a respins propunerea de respingere.

(Conform afișajului, se înregistrează: 174 deputați prezenți, 151 voturi pentru, 12 împotrivă, 7 abțineri, 4 voturi neexprimate.)

 

Propunerea se întoarce la comisie pentru a fi reexaminată în acest context, în contextul votului negativ al plenului.

Termen: 2 săptămâni.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

La pct. 3, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea.

Lege ordinară.

Suntem Cameră decizională.

Comisia a propus respingerea.

Vă rog să vă pronunțați.

Propunerea de respingere a fost votată cu 169 de voturi pentru, 10 împotrivă.

(Conform afișajului, se înregistrează: 184 deputați prezenți, 169 voturi pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri, 2 voturi neexprimate.)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

La pct. 4, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007.

Suntem în prezența unei legi organice.

Comisia a propus respingerea.

Vă rog să vă pronunțați.

Sfârșitul votului.

124 de voturi pentru respingere, insuficient.

(Conform afișajului, se înregistrează: 184 deputați prezenți, 124 voturi pentru, 55 împotrivă, 2 abțineri, 3 voturi neexprimate.)

 

Se restituie la comisie, termen: 2 săptămâni.

Comisia urmează să formuleze un raport, în funcție de votul dumneavoastră de astăzi.

 
Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale.

Lege ordinară.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

Sfârșitul votului.

120 voturi pentru, 59 împotrivă.

(Conform afișajului, se înregistrează: 189 deputați prezenți, 120 voturi pentru, 59 împotrivă, 7 abțineri, 3 voturi neexprimate.)

 

Fiind o lege ordinară, s-a admis propunerea comisiei de respingere.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);

Pct. 6, Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice.

Lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

Sfârșitul votului.

Propunerea de respingere a întrunit doar 117 voturi, insuficiente pentru o lege organică.

(Conform afișajului, se înregistrează: 186 deputați prezenți, 117 voturi pentru, 61 împotrivă, 7 abțineri, un vot neexprimat.)

 

Se restituie comisiei propunerea, pentru a întocmi un nou raport.

 
 

Pct. 7, Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Lege organică.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să vă pronunțați.

Voci din sală:

Nu e cvorum!

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Nu mai întrerupeți lucrările în timpul procedurii de vot!

Sfârșitul votului.

 
 

V-aș ruga, stimați colegi, să repetăm acest vot, pentru a verifica cvorumul. Au fost prezenți peste 170 de colegi la începutul operațiuni, acum se înregistrează doar 154 prezenți.

V-aș ruga să repetați votul la propunerea 7, care e lege organică.

Stafful tehnic, ștergeți ultima înregistrare!

Vă rog să votați din nou și, cu ocazia aceasta, verificăm și cvorumul, la pct. 7, Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 550/2002, lege organică, comisia a propus respingerea.

Vă rog să votați.

Voci din PD:

Nu e cvorum!

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Îmi pare rău, prezența dumneavoastră arată 160 și...

(Conform afișajului, se înregistrează 162 deputați prezenți, 145 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 13 abțineri, 2 voturi neexprimate.)

 
 

Stimați colegi, nu ne jucăm de-a prezența.

Domnule deputat Bivolaru, vă rog.

Deci, n-am consemnat votul, nici la pct. 7, nici prezența, până când nu se termină intervențiile pe procedură.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Avem prevedere specială în Regulamentul Camerei, în care se spune că acei colegi, acei parlamentari care nu vor să participe la vot sunt luați în considerare la cvorum. Vă rog să puneți secretarii să numere, ce avem în sală, acela este cvorumul.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vreau să vă anunț că domnul Bivolaru este doctor în regulament și, ca atare, trebuie să rețin propunerea domniei sale.

Rog secretarii de ședință să numere colegii din sală prezenți.

Rog Grupul liberal să nu-și conturbe colegul în timp ce numără! (O mare parte din deputații PD și independenți părăsesc sala.)

Stimați colegi, nu plecați din sală, pentru că avem prezență!

201 sunt prezenți în sală. Vă rog, stimați colegi, să vă întoarceți la locurile dumneavoastră, pentru a ne relua lucrările.

Poftiți. Domnul Uioreanu, în numele Grupului parlamentar al P.N.L.

 
 

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

Sunt obligat să cer vot uni... vot nominal, pentru că colegii de la P.D., probabil că-și primesc diurnele de la Cotroceni. Atunci, dacă și le primesc de acolo, să stea tot timpul acolo, să ne lase pe noi în pace, să putem lucra, stimați colegi, P.L.D. și P.D.

Deci, rog vot nominal și să se taie diurna celor care lipsesc la momentul acesta în sală. (Rumoare, vociferări)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

În primul rând, îl rog pe domnul Horea Uioreanu să se mai uite o dată la sintagmele "uninominal", "nominal" și așa mai departe.

În al doilea rând, cred că acest comportament și aceste acuze care vin nu ne îndreptățesc să dăm curs la ceea ce spunea domnul Uioreanu aici. Și, ca urmare, cred că este libertatea colegilor parlamentari de a proceda într-un anumit fel și într-o anumită zonă de protest față de un anumit comportament al unora dintre colegii noștri.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al P.S.D., și apoi domnul Bivolaru.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al P.S.D. solicită apel nominal, pentru a vedea care sunt parlamentarii care vin la muncă și cei care nu vin la muncă. Nu putem să acceptăm ca unii să își îndeplinească atribuțiile și alții, nu.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bivolaru, domnul Calimente și pe urmă vă rog să-mi permiteți să decidem.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În legătură cu votul pe care l-am realizat ultima dată și s-a pus problema dacă avem sau nu avem cvorum, vă rog, în funcție de rezultatul dat de domnul secretar, să ne spuneți dacă am avut cvorum în sală. Pentru că nu ne interesează ieșirea din sală a P.D.-ului și a P.L.D.-ului, pentru că ei trebuie numărați în cvorum la momentul votului.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Calimente.

 
 

Domnul Calimente Mihăiță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Au avut loc ... (Microfonul este închis.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, v-am invitat la microfon. Iertați-mă, a venit un spiriduș și v-a închis microfonul.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Spuneam că, la momentul celor două voturi care s-au exprimat, am fost în cvorum, pentru că atât colegii noștri de la Partidul Democrat ...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, dacă pentru asta ați venit, permiteți-mi să constat că, într-adevăr, votul exprimat de două ori în cvorum legal a fost corect. El consacră 145 pentru respingere, insuficient pentru lege organică. Și, în aceste condiții, propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.550/2002, propunerea comisiei a fost respinsă. Se trimite înapoi la comisie.

Pentru asta ați venit?

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Nu pentru asta am venit, pentru că dumneavoastră ați văzut foarte clar că erau în sală și că nu au votat.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să continuați. Deci, așa am văzut că sunt în sală și câți au votat, s-a înregistrat corect votul - insuficient, însă, pentru respingerea unei legi organice.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Acum, mă iertați că spun lucrul ăsta. Înseamnă că aveți niște probleme cu vederea. Pentru că erau ...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți dumneavoastră probleme cu regulamentul, stimate coleg.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Eu nu am probleme cu regulamentul.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Poate să existe lume în sală și să nu voteze nici pentru, nici ...

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Foarte bine, dar se iau în considerare la cvorum, conform regulamentului. (Rumoare, vociferări)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Știrbeț.

 
 

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am intervenit pentru că atât domnul deputat Uioreanu, reprezentant al Grupului parlamentar al P.N.L., cât și doamna lider al Grupului parlamentar al P.S.D. au susținut că deputații P.L.D. au părăsit sala. Nu, deputații P.L.D. sunt în sală, dar aș vrea să spun altceva.

Dumneavoastră v-ați exprimat - deci nu eu am exprimat această sintagmă ...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, nu suntem la declarații politice. Am luat act că sunteți în sală. Vă rog să-mi permiteți să trec la apel nominal.

 
 

Domnul Cornel Știrbeț:

Aș vrea să completez că cvorumul de ședință, conform tuturor cutumelor parlamentare și tuturor regulilor democrației, se asigură de majoritatea parlamentară care susține Guvernul.

Vă rog, stimați colegi, nu mai fiți revoltați! Susțineți Guvernul, ca urmare, faceți și majoritatea parlamentară! Nu aruncați vina pe ceilalți, care sunt în opoziție! Vă rog frumos, aplicați regulile democrației și cutumele parlamentare!

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

S-a solicitat apel nominal. Nu vreau să credeți că eu evit această procedură.

Îl invit pe domnul secretar Zgonea să facă apelul nominal.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

- Adomnicăi Mirela Elena - prezentă
- Adomniței Cristian Mihai - Guvern, absent
- Albu Gheorghe - absent
- Almăjanu Marin - prezent
- Almășan Liviu - prezent
- Amarie Constantin - absent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - europarlamentar, absentă
- Andea Petru - prezent
- Andon Sergiu - prezent
- Andreica Romică - absent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antal Árpád-András - absent
- Antal István - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardelean Lia - prezentă
- Asztalos Ferenc - absent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - absent
- Bara Nicolae - absent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - absent
- Bădălău Niculae - prezent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - prezent
- Bărbulețiu Tiberiu - europarlamentar, absent
- Becsek-Garda Dezső-Kálmán - prezent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Lucian Augustin - prezent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbely Laszlo - Guvern, absent
- Boureanu Cristian Alexandru - absent
- Boșneac Valentin Samuel - absent
- Brînză William Gabriel - absent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Bruchental-Pop Ionela - absentă
- Buciu Angela - prezentă
- Buciuta Ștefan - prezent
- Buda Daniel - absent
- Buda Ioan - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - europarlamentar, absentă
- Bușoi Cristian Silviu - europarlamentar, absent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - absent
- Cantaragiu Bogdan - absent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - prezent
- Călian Petru - absent
- Călin Ion - prezent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - absent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Cocrea Olguța - prezentă
- Codîrlă Liviu - absent
- Constantinescu Anca - absentă
- Constantinescu Viorel - absent
- Corlățean Titus - prezent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - europarlamentar, absent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Cutean Vasile Emilian - prezent
- Crețu Gabriela - europarlamentar, absentă
- Dan Iosif - absent
- Diaconescu Marin - prezent
- Diaconescu Renică - prezent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - absent
- Drețcanu Doina Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - europarlamentar, absent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - prezent
- Dumitriu Dragoș Petre - prezent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - absent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Faina Constantin - absent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - absent
- Fotopolos Sotiris - absent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - absent
- Ganț Ovidiu Victor - europarlamentar, absent
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Glăvan Ștefan - absent
- Godja Petru - prezent
- Gonțea Ion - absent
- Grigore Dan - absent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - prezent
- Hellvig Eduard-Raul - europarlamentar, absent
- Hoban Ioan - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Hoinaru Marian - absent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iacob Ridzi Monica Maria - europarlamentar, absent
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Ilie Cristian - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Florin - prezent

 
   

Domnul Valeriu Tabără (din sală):

Iliescu Valentin ...

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dar eu nu am spus că este prezent. (Domnul Valeriu Tabără comentează din bancă).

Domnule Valeriu, dacă vreți, schimbați-vă, veniți la P.S.D. și vă punem secretar în locul meu. Nu e nici o problemă, nu mă deranjează, să știți. Eu sunt răbdător. Mă întorc la mine, la Craiova, mă primesc colegii.

- Iordache Grațiela Denisa - absentă
- Iriza Marius - prezent
- Iustian Mircea Teodor - absent
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Kelemen Attila Béla Ladislau - europarlamentar, absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - absent
- Király Andrei-Gheorghe - prezent
- Konya Hamar Sandor - europarlamentar, absent
- Kovacs Attila - prezent
- Lakatos Petru - absent
- Lambrino Radu - absent
- Lari-Iorga Leonida - prezentă
- Lificiu Petru - absent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - absent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - absent
- Manda Iulian Claudiu - absent
- Manolescu Oana - absentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Constantin - prezent
- Marinescu Marian Jean - europarlamentar, absent
- Martin Eduard-Stelian - prezent
- Márton Árpád-Francisc - absent
- Máté András-Levente - absent
- Matei Cătălin Lucian - absent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - prezent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - absentă
- Mătușa Tudor - prezent
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian-Miroslav - prezent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalache Sorin Dan - europarlamentar, absent
- Mihei Andrian-Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mironescu Laurențiu - absent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - absent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - absent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - absent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - absent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezentă
- Nica Dan - prezent
- Nicolăescu Gheorghe Eugen - Guvern
- Nicolicea Eugen - prezent
- Nicula Vasile Cosmin - absent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - absent
- Niță Constantin - prezent
- Nițulescu Teodor - prezent
- Nosa Iuliu - absent
- Oancea Viorel - absent
- Olarean Aurel - absent
- Oltean Ioan - absent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - absent
- Palăr Ionel - absent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - europarlamentar, absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - absent
- Păun Nicolae - prezent
- Petrea Constantin - absent
- Plumb Rovana - europarlamentar, absentă
- Podgorean Radu - europarlamentar, absent
- Ponta Victor-Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Nicolae - prezent
- Popeangă Petre - europarlamentar, absent
- Popescu Dan Ioan - absent
- Popescu Florin Aurelian - absent
- Popescu Ionica Constanța - prezentă
- Popp Cosmin Gabriel - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - Guvern, absent
- Preda Cezar Florin - absent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - prezent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - prezent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Radan Mihai - prezent
- Rădulescu Cristian - absent
- Rogin Marius - absent
- Romanescu Marcel Laurențiu - absent
- Rus Ioan Aurel - prezent
- Rusu Mihaela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - absent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sandu-Capră Mihai - absent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florian - prezent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârb Gheorghe - prezent
- Sârbu Daciana Octavia - europarlamentar, absentă
- Sârbu Marian - prezent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - absent
- Semcu Adrian Emanuil - absent
- Seres Dénes - absent
- Severin Adrian - europarlamentar, absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - Guvern, absent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - absent
- Stanciu Anghel - absent
- Stativă Irinel - prezent
- Stănescu Alexandru Octavi - prezent
- Stănescu Cristian - europarlamentar, absent
- Stănescu Mircea - absent
- Stoica Ion - prezent
- Străchinaru Petre - absent
- Strungă Emil - prezent
- Szekely Levente Csaba - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - absent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tamás Sándor - absent
- Tămagă Constantin - prezent
- Tărniceru Petru - prezent
- Teodorescu George Alin - absent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Toma Florentina Marilena - prezentă
- Toma Horia Victor - europarlamentar, absent
- Tóro Tiberiu - prezent
- Tudor Constantin - absent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - absentă
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vălean Adina-Ioana - europarlamentar, absentă
- Văsioiu Horia - absent
- Vâlcov Șandru Marcela Lavinia - absentă
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - Guvern, absent
- Voinea Florea - prezent
- Zaharia Claudius Mihail - absent
- Zamfir Gabriel Sorin - absent
- Zamfirescu Dan Dumitru - absent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Mai citesc o dată pe cei care sunt absenți.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș ruga să vă păstrați răbdarea. Se contabilizează prezența.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

- Andreica Romică - absent
- Antal Árpád-András - absent
- Antal István - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Asztalos Ferenc - absent
- Avram Dumitru - prezent
- Baban Ștefan - absent
- Bara Nicolae - absent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - absent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Boagiu Anca-Daniela - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - absent
- Boșneag Valentin - absent
- Brânză William Gabriel - absent
- Bruchental-Pop Ionela - absentă
- Buda Daniel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cantaragiu Bogdan - absent
- Ciocâlteu Alexandru - absent
- Cliveti Minodora - absentă
- Codîrlă Liviu - absent
- Constantinescu Anca - absentă
- Constantinescu Viorel - absent
- Drăguș Radu-Cătălin - absent
- Duțu Stelian - absent
- Faina Constantin - absent
- Florea Damian - prezent
- Fotopolos Sotiris - absent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Glăvan Ștefan - absent
- Gonțea Ion - absent
- Grigore Dan - absent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Hoinaru Marian - absent
- Iliescu Valentin Adrian - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Grațiela Denisa - absentă
- Iustian Mircea Teodor - absent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - absent
- Lificiu Petru - absent
- Liga Dănuț - absent
- Luchian Ion - absent
- Man Mircea - absent
- Manda Iulian Claudiu - absent
- Manolescu Oana - absentă
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András-Levente - absent
- Matei Cătălin Lucian - absent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - prezentă
- Micula Cătălin - absent
- Mironescu Laurențiu - absent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - absent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - absent
- Mocioalcă Ion - absent
- Moldovan Emil Radu - absent
- Movilă Petru - absent
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nicula Vasile Cosmin - absent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - absent
- Nosa Iuliu - absent
- Oancea Viorel - absent

Domnul Nicolăescu Gheorghe Eugen prezent. Vă rog frumos să mă iertați.

- Olarean Aurel - prezent
- Oltean Ioan - absent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - absent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Petrea Constantin - absent
- Popescu Florin Aurelian - absent
- Popescu Dan Mircea - absent
- Pop Cosmin Gabriel - absent
- Preda Cezar Florin - absent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Rădulescu Cristian - absent
- Rogin Marius - absent
- Romanescu Marcel Laurențiu - absent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu-Capră Mihai - absent
- Săpunaru Nini - absent

Domnule Sandu-Capră, scuzați-mă! Scuzați-mă! prezent!

- Scutaru Adrian George - absent
- Semcu Adrian Emanuil - absent
- Sandu Gabriel - prezent
- Seres Dénes - absent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - absent
- Stănescu Mircea - absent
- Străchinaru Petre - absent
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - absent
- Tamás Sándor - absent
- Teodorescu George Alin - absent
- Tudor Constantin - absent
- Turcan Raluca - absentă
- Văsioiu Horia - absent
- Vâlcov Șandru Marcela Lavinia - absentă
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Gabriel Sorin - absent
- Zamfirescu Dan Dumitru - absent

Am încheiat prezența, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș ruga să aveți răbdare. Când vom afla cvorumul, vom vedea dacă mai putem parcurge încă douăzeci de proiecte.

La ora 12,00, este prevăzută alocuțiunea președintelui Bundestagului German, Norbert Lammert.

Dar, până atunci, dorește să intervină liderul Grupului parlamentar al P.D., domnul profesor Tabără.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Viceliderul.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să-mi dați voie să cred că, atunci când dăm un vot, noi avem și cvorumul, de altfel, prin procedura de vot electronic pe care o avem.

Și în al doilea rând, și-mi exprim tot regretul că trebuie s-o fac acum, că la prezență nu întotdeauna se respectă procedura și nu se ascultă cel care este prezent sau, să spunem, absent din sală, care devine prezent. Și, dacă am spune doar câteva nume dintre cele trecute prezent acum, o să vedem că, de fapt, ei nici măcar nu au fost în sală. Pe ce ne bazăm atunci când discutăm despre un cvorum? Doar cel pe care-l avem înregistrat, de fapt, în aparatul pe care-l avem pe masă. Aceasta este problema. Și eu cred că nu avem voie să ne jucăm cu el.

Ceea ce au făcut colegii mei din grupul parlamentar a fost un protest față de un anumit comportament, care a fost în timpul procedurii de vot; nu de la prezidiu, ci de aici, din sală.

Iar pe de altă parte, colegii de la Partidul Național Liberal și de la UDMR trebuie să-și asigure cvorumul și să învețe să-și asigure cvorumul. Aceasta este problema și comportamentul. Iar faptul că se discută de absențe ș.a.m.d. este o chestiune care rămâne s-o hotărâm noi.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Aura Vasile a cerut cuvântul și apoi domnul Gheorghiof. Domnule Gheorghiof, vă rog să aveți în vedere că trebuie să fiți și cavaler.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Constat că ... (Rumoare)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Numai puțin, doamna deputat.

V-aș ruga să păstrați liniștea, că, între timp, a venit și domnul ministru Nicolăescu.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Constat că, în timpul votului final, anumite grupuri parlamentare se joacă, crezând că sunt în alt loc decât în Parlamentul României.

Am solicitat apel nominal, deoarece colegi parlamentari, care erau prezenți, nu și-au înregistrat nici prezența, nici opțiunea votului. Ceea ce s-a spus înainte, de la acest microfon, de colegul, domnul Tabără, nu cred că poate să justifice o atitudine față de întregul plen al Camerei Deputaților.

Vă rog să nu vă supărați, dar aici nu suntem pe noțiunea: "Îmi iau jucăriile și plec pentru că vecinul m-a tras de codiță sau, știu eu, mi-a pus piedică".

Domnule președinte, pentru cât timp a mai rămas, să trecem la o prezență electronică și să vedem dacă mai putem vota ceva astăzi.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să ascultați informarea domnului secretar Zgonea, care completează prezența anunțată și cu domnul Duvăz, care a venit între timp.

Are cuvântul domnul Ghiorghiof.

 
 

Domnul Titu Nicolae Ghiorghiof:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Atunci când electoratul ne-a dat un mandat și când acel mandat s-a supus validării în Camera Deputaților, deputatul a depus un jurământ, ca să respecte Constituția, legile și regulamentele.

Regulamentul Camerei Deputaților, și aici cred că s-a încălcat această îndatorire, spune așa, la art.141: Deputații sunt obligați să fie prezenți la lucrările Camerei și să se înscrie pe lista de prezență. Deputatul care nu poate lua parte la ședință din motive obiective va trebui să informeze printr-o motivație scrisă, avizată de lideri de grup, Biroul permanent al Camerei Deputaților... Deputatului care nu-și va motiva absența scris, cu avizul liderului grupului, i se va reține din indemnizația lunară pentru fiecare zi de absență o sumă de bani ce reprezintă a 21-a parte din indemnizația lunară.

O voce din sală:

Nu este cazul!

 
 

Domnul Titu Nicolae Ghiorghiof:

Ba da, este cazul, fiindcă dumneavoastră, de data aceasta, încălcați obligația de a fi prezent, stipulată de art. 141: "Deputații sunt obligați să fie prezenți la lucrările Camerei."

Vă rog să observați și Statutul nostru, care spune în art. 52, atunci când vorbește despre sancțiunile care se aplică deputaților, sancțiuni ce au la bază încălcarea regulamentelor, a legii și, nu în ultimul rând, a Constituției noastre, îndatoririle care sunt cuprinse în Constituție și în lege. Art.52 lit. b): "Nerespectarea prevederilor Regulamentului duce la - potrivit art. 53 lit. a) - atenționarea grupului respectiv sau a deputaților" și atenționarea se face de către dumneavoastră, ca sancțiune prevăzută de Regulamentul Camerei Deputaților și Statut, de către dumneavoastră, domnule președinte, prin art. 213 din Regulamentul nostru.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Domnul Dragoș Dumitriu, în numele Partidului Conservator, proaspăt vicepreședinte al liderului grupului. Vă rog să luați cuvântul cu noua responsabilitate pe care o aveți.

 
 

Domnul Petre Dragoș Dumitriu:

Exact, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acum circa o oră, un coleg de la UDMR ne-a acuzat că am apelat la o procedură parlamentară pentru a trece tacit niște legi. Sigur, putem să ne asumăm și această acuzație, pentru că nu ne este rușine să trecem legi care dau bani pentru profesorii care au curajul să predea în limba română acolo unde românii sunt minoritari.

Însă, am ieșit la microfon pentru a vă citi câteva rânduri din ordinea de zi: pensiile militare de stat, pensiile magistraților, o biblie pentru fiecare familie de români, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reforma în domeniile proprietății și justiției, instituirea indemnizației pentru artiști interpreți. Sunt numai câteva din chestiunile pe care noi trebuia să le votăm astăzi, în schimb am ales această zi de dezbateri sterile și de certuri parlamentare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Bolcaș.

Stimați colegi,

V-aș ruga, după ce își încheie alocuțiunea distinsul nostru coleg să încercăm să mai votăm câteva legi până vine președintele Bundestag-ului german.

Vă rog, domnule Bolcaș.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

În practica parlamentară există două situații distincte.

Una este părăsirea sălii de ședințe a plenului ca urmare a unui protest politic. Este vorba de o atitudine politică și grupul nostru, al Partidului România Mare, l-a practicat atunci când, în revizuirea Constituției, s-a atentat la caracterul de limbă oficială a limbii române.

Protestul politic, însă, trebuie anunțat formal ca atare, să se ia act de acest lucru și el nu este sancționabil sub nicio formă. Este una din manifestările atitudinii pe care putem s-o avem și demn și civilizat în plenul Parlamentului.

O a doua situație este, însă, situația obstrucționistă de încercare a împiedicării desfășurării unor proceduri de vot prin absenteism. Ne aflăm în perimetrul sancțiunilor care se dau conform Statutului. Acesta nu mai este un protest politic, este o atitudine obstrucționistă și dați-mi voie să folosesc un cuvânt mai greu, este o porcărie inventată de cei care nu au curajul bătăliei în dezbaterile politice și trebuie să fie sancționată.

În aceste condiții, domnule președinte, luați act că, în mod oficios, vă solicit ca stenograma acestor dezbateri pe asemenea probleme să fie dedusă Biroului permanent pentru a lua măsurile corespunzătoare.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PRM).

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Tabără în numele Grupului parlamentar al PD-ului, dați-mi voie să vă anunț, totuși, rezultatul apelului nominal: și-au înregistrat prezența 208 deputați, ceea ce înseamnă că suntem în cvorum.

În privința declarațiile pe care le-ați făcut cu privire la diverse evenimente care s-au petrecut în cursul votului, v-aș ruga colegial să vă amintiți că, printre altele, credibilitatea noastră depinde și de colegialitatea noastră, de seriozitatea noastră. Să vedem că atunci când utilizăm o stratagemă într-un anumit scop ea este o stratagemă și că nu este neapărat un lucru urât dacă-l folosesc și alții.

Deci să ținem cont de principiile și de cutuma noastră și de faptul că într-un fel ne-am comportat acum trei ani, altfel ne comportăm peste doi ani și altfel ne comportăm acum. Suntem aceiași și totuși uităm acest lucru și ne trimitem unii altora acuze deosebit de grave, ceea ce se constituie în deliciul presei și ne scade nouă credibilitatea în final.

Domnul Valeriu Tabără.

O voce din sală:

Trei minute, să se încheie timpul!

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Nu vreau să vă țin trei minute și vă țin un minut.

Vreau să vă spun că, dacă ați fost atenți, de la acest microfon, eu am justificat de ce colegii mei din grupul parlamentar s-au comportat cum s-au comportat astăzi.

Nu există nicio justificare de a discuta aici despre sancțiuni atâta timp cât colegii mei au participat de dimineață la cvorum și la toate acțiunile Camerei Deputaților.

În al doilea rând, vă rog, stimați colegi, să vă păstrați unii punctele de vedere asupra comportamentului propriilor grupuri parlamentare și lăsați-ne să intrăm în ceea ce înseamnă Regulamentul Camerei Deputaților și comportamentul politic și decizia politică pe care trebuie s-o luăm la un moment dat.

Pe de altă parte, repet, am îndoieli asupra prezenței care s-a făcut, pentru că am urmărit-o cu multă atenție și n-aș fi spus acest lucru dacă nu s-ar fi făcut referiri de un anumit fel la colegii mei și cu atât mai mult se justifică comportamentul Partidului Democrat astăzi, în Camera Deputaților. Tocmai pentru aceste chestiuni... și în legislaturi întregi care a fost nu s-au făcut niciodată astfel de greșeli, încât să trecem prezenți oameni care nu sunt prezenți în sală. Domnul Hrebenciuc nu este în sală și vă rog să-mi spuneți dacă pe listă el este prezent sau nu este prezent? Este suficient un astfel de exemplu ca să-l avem în condițiile în care facem o prezență ca să facem cvorumul artificial.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor, chiar îmi pare rău pentru observațiile acestea. Îmi pare foarte rău și, v-aș ruga, pentru a nu exista dubii asupra corectitudinii secretarului de ședință, dacă aveți chestiuni concrete de anunțat, să anunțați Biroul permanent despre această situație.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule Tabără, de când sunt în Parlamentul acesta, de șapte ani de zile, este prima dată când o să mă adresez direct unui coleg.

V-am văzut cam rar prin Parlament și, de câte ori ați venit, ați vorbit despre agricultură.

De când sunt secretarul Camerei Deputaților, niciodată n-am făcut atac la persoană. Totdeauna există mai multe cutume pe care dumneavoastră, ca ministru, probabil că nu le-ați respectat, de aceea ați făcut niște pauze și ați mai stat pe acasă și v-ați schimbat partidul.

Noi le respectăm. Și pentru că le respectăm, întotdeauna ne ținem și cuvântul. Domnul Hrebenciuc a fost în sală. Totdeauna se face prezența cu omul care este în sală. Ați mai trimis un coleg de la Partidul Democrat și ați spus că doamna Cati Andronescu nu este în sală. După aceea, ați văzut-o că este în sală. Ați mai trimis un coleg și ați spus că pe domnul Bogdan Niculescu Duzăv nu l-am citit și era absent și după aceea l-ați văzut. Și o să vă mai dau câteva exemple.

Dacă ar apărea în acest moment în sală domnul Hrebenciuc sau domnul Popescu sau altul, ați fi liniștit, dar ați vrut să atacați un lider că așa este învățat Partidul Democrat, când dai într-unu înalt ai vizibilitate și dai pe ecran și te vede la televizor, te vede electoratul și zici: "Mamă, ce am făcut eu pentru circumscripția mea."

Eu aș vrea să aveți decența să vă păstrați aceste chestiuni pentru dumneavoastră personal și să-l întrebați pe domnul Olteanu, care este foarte vechi în această meserie, care sunt cutumele. V-aș ruga să citiți Regulamentul și v-aș ruga să citiți și chestiunea cu sancțiunile și dacă aveți vreo sancțiune la adresa mea și puteți să faceți o plângere pentru Comisia de etică pe care o prezidează un coleg de-al nostru, parlamentar, cu mult respect eu sunt dispus să vin în fața ei și să fac prezența. Dar v-aș reaminti că acești colegi ai dumneavoastră, care au plecat din sală. Câteodată jocul politic parlamentar depășește ceea ce noi numim în Oltenia noastră bunul simț și scriem cu "s", nu cu "b".

V-aș ruga frumos, când aveți o chestiune de acest gen, să vă adresați pe căile regulamentare; una din căile regulamentare este să faceți în scris către Biroul permanent și noi o trimitem către Comisia de etică și mă judecă pe mine, ca secretar.

Și v-am mai dat o recomandare în timpul citirii votului. Dacă vreți să fiți în grupul nostru, vă rog frumos să vă mutați aici. Dar, dacă aveți ofuscări personale, vă rog frumos să nu le exprimați de la acest microfon decât dimineața de la 8,30.

Și, încă o dată, față de dumneavoastră și față de grupul dumneavoastră, îmi cer scuze personal. Pentru prima dată, în șapte ani de zile, mă adresez unui coleg pe care l-am crezut, până astăzi, parlamentare, dar astăzi cred că este altceva decât parlamentar.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vreau să vă anunț că urmează să vină în sală președintele Bundestag-ului german. Programul s-a terminat, dar, dacă dumneavoastră insistați să-l ținem la ușă în continuare, vă dau dreptul la replică.

Poftiți! Domnule deputat Tabără, v-aș ruga insistent să vă aduceți aminte și de calitatea dumneavoastră de profesor universitar.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Vă asigur că îmi aduc aminte și de calitatea mea de profesor universitar și de vechi parlamentar și poate ca unul dintre cei care stă zi de zi în această Cameră, este adevărat, că poate mai puțin vizibil de către unii.

Vreau să vă spun, stimați colegi, și nu mă adresez colegului Valeriu Zgonea, cu tot respectul, dar cred că, în probleme de cvorum și de prezență, nu există cutume. Eu așa știam. Nu sunt nicăieri. Sunt alte cutume pe care, vă asigur, domnule secretar, că le-am respectat. Cât privește chestiuni de demersuri în scris în fața unor comisii de disciplină, n-am s-o fac niciodată.

Eu nu am făcut decât să atenționez asupra unui tip de proceduri pe care, din păcate, le aplicăm în această legislatură și nu numai într-o singură sesiune, în toată legislatura am mers pe chestiuni care nu sunt conforme cu Regulamentul și cu ceea ce trebuie să fie Parlamentul și Camera Deputaților.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Aura Vasile și cu asta v-aș ruga să încheiem discuțiile, pentru că așteaptă domnul președinte Bogdan Olteanu și domnul președinte Norbert Larmmert să intre în sală.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Câteva secunde.

Îmi exprim totala nemulțumire de ceea ce s-a întâmplat astăzi în plenul Camerei Deputaților, de atitudinea Grupului parlamentar al Partidului Democrat, de justificările pe care au încercat să le aducă pentru a împiedica desfășurarea unei zile de lucru. Felul în care s-au manifestat nu face decât să aducă în continuare puncte de nemulțumire față de Camera Deputaților, față de Parlamentul României, cel mai înalt for al democrației.

Dacă Partidul Democrat așa înțelege democrația, atunci este foarte trist.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dați-mi voie să declar închisă partea destinată votului final, vom continua la data stabilită de Biroul permanent.