Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 05-11-2007

Ședința Camerei Deputaților din 5 noiembrie 2007

23. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 48/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța.

Senatul a admis cererea Președintelui României și a respins legea, care are caracter ordinar.

Comisia economică ne face un raport de adoptare a legii cu amendamente.

Suntem Cameră decizională.

Domnule președinte, dacă doriți să prezentați raportul.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezint raportul privind cererea de reexaminare a Legii pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% de la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu cererea de reexaminare.

Aici, domnule președinte, apare o discuție. Avem o notă la comisie, din partea Departamentului Legislativ, care susține că nu putem să dăm decât aviz pozitiv sau negativ, fără amendamente, și se invocă art. 135 din Regulamentul Camerei.

Art. 135 din Regulamentul Camerei, la pct. 2, spune că: "Cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi va fi examinată de comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă; aceasta va întocmi un raport în care va face propuneri cu privire la obiecțiile formulate în cererea de reexaminare".

În consecință, Comisia de politică economică, reformă și privatizare, în data de 16 octombrie, a examinat cererea de reexaminare și vă supune spre aprobare raportul prezentat, cu amendamentele admise, conform anexei.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Laurențiu Mironescu:

Referitor la Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu" către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri proprietate publică a statului din județul Constanța, noi considerăm următoarele:

Hotărârea Guvernului nr.523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu" prevede ca bunurile reprezentând piste de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub aceea sunt proprietate publică. Dispozițiile din actul normativ de înființare a societății, interpretate în concordanță cu dispozițiile art. 136 din Constituție și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia prevăd că regimul juridic al bunurilor enumerate mai sus este în mod exclusiv cel al proprietății publice a statului, fiind, prin natura lor, cu certe valențe privind apărarea națională și siguranța, precum și ordinea publică, de interes național și nu local.

Trecerea în domeniul public al unui județ și în administrarea consiliului județean a unor bunuri de uz și de interes național constituie o operațiune neconstituțională în sine, fiind evident că apărarea și siguranță națională nu poate fi privită ca o activitate a unui serviciu public județean.

De asemenea, transferul prin lege al unor bunuri aparținând Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Constanța este neconstituțional, aceasta constituindu-se într-o acțiune, în esență, comercială și care se poate efectua în condițiile unei legi existente, Legea nr. 213/1998.

Mai mult, Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" are o importanță strategică deosebită în domeniul apărării și siguranței naționale, având în vedere imediata apropiere de Baza Aeriană "Mihail Kogălniceanu", inclusă în facilitățile puse la dispoziția Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Vecinătatea Bazei Aeriene "Mihail Kogălniceanu" determină influențarea reciprocă a deciziilor manageriale ale celor două entități.

Problema de fond, aceea de a introduce un coacționar al statului pe Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" poate perturba aplicarea angajamentelor și proiectelor existente și poate genera consecințe asupra activității comune de apărare pentru aeronavele NATO și ale partenerilor cu care România are încheiate acorduri bilaterale.

În consecință, poziția Partidului Democrat este pentru respingerea propunerii legislative.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții? Domnul deputat Dragomir.

Domnul Gheorghe Dragomir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doar Aeroportul Constanța și Aeroportul din Timișoara mai sunt în totalitate în proprietatea statului, celelalte aeroporturi sunt la consiliile județene. De aceea, Grupul PNL va vota acest proiect de lege, cu amendamentele respective.

Și, dacă tot vorbim de descentralizare, când avem dreptate: când susținem descentralizarea sau nu? Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Dacă, de la pct. 1 la pct. 5, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.