Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 17-12-2007

Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2007

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006; Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 206 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerea legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămase pentru votul final).
 

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.6, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Legea are caracter organic.

Proiect adoptat de Senat.

Raport din partea Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților de adoptare a proiectului de lege, de aprobare a ordonanței de urgență, cu amendamente.

Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Se discută împreună cu 6 propuneri legislative pe aceeași temă, la care există propuneri de respingere.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul pe scurt.

Domnul Szekely Ervin Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În urma respingerii la Senat a acestei ordonanțe de urgență, nu pentru că nu ar fi existat o majoritate, dar majoritatea nu a fost suficientă pentru adoptarea legii, Guvernul a consultat pe acei inițiatori care au depus propuneri, inițiative legislative similare și am reușit în Comisia pentru sănătate și familie să elaborăm un act normativ care să țină cont de toate punctele de vedere și care să soluționeze toate problemele care au apărut în cursul aplicării Legii nr.95, legea-cadru în domeniul sănătății, motiv pentru care solicităm să adoptați ordonanța în forma în care ea fost adoptată de Comisia pentru sănătate și familie.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia, vă rog, punctul de vedere pe toate proiectele.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007, discutată împreună cu celelalte propuneri legislative, apreciem că se realizează un progres în domeniul sistemului de sănătate.

A fost preluat din celelalte proiecte legislative ceea ce este în acord cu o promovare a sistemului de sănătate, iar în forma actuală ordonanța răspunde pe deplin și constituie o urgență, deoarece sunt probleme de finanțare și de personal, care necesită urgență, așa încât vă rugăm să votați în forma în care este propusă de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

De la pct.1 la pct.5 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptate.

De la pct.6 la pct.10.

Adoptate.

De la pct.11 la pct.15 - există obiecții, observații, comentarii?

Vă rog, domnule deputat, la pct.11? Dați-mi voie să-l caut.

Domnul Aurel Nechita:

Domnule președinte,

Nu știu dacă este exact la pct.11, dar se referă la art.184, alin. (6), care prevede că șefii de secții, de laborator, servicii medicale din clinicile universitare se numesc de către manager, ceea ce până acum era de competența senatului universităților de medicină din țară.

Vă propun, în acest sens, un amendament prin care șefii de secții, de laborator, servicii medicale din clinicile universitare se numesc de către ministrul sănătății, la propunerea senatelor universitare, din rândul cadrelor didactice cu cel mai înalt rang.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia, vă rog.

Domnul Mircea Ifrim:

Suntem de acord cu această propunere: numirile de către ministrul sănătății, cu consultarea senatelor universitare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Observații? Nu sunt. Este o modificare de redactare, fără îndoială.

Alte observații până la pct.15? Nu sunt.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final, primul, proiectul de lege cu propunere de adoptare, celelalte 6 propuneri legislative cu propunere de respingere.