Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.6/21-02-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 11-02-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2008

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Munteanu și Gelil Eserghep, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Bună ziua, stimați colegi!

Dați-mi voie să declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 330 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 168, 162 fiind absenți, din care 11 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, v-aș ruga să-mi permiteți ca, în temeiul prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei, să vă informez că au fost distribuite deputaților următoarele documente, distribuire care s-a făcut în casetele personale ale dumneavoastră: ordinea de zi pentru zilele de luni și marți, 11 și 12 februarie 2008; programul de lucru pentru perioada 11-16 februarie 2008; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, inițiative ce urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 5-11 februarie 2008 de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.  

Înainte de a trece la dezbaterea propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi de astăzi, vă supun atenției și aprobării dumneavoastră următoarele modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.

Grupul parlamentar al P.S.D. propune trecerea unor deputați de la o comisie permanentă la altă comisie permanentă, în calitate de membru, după cum urmează: domnul deputat Bobeanu Răzvan-Petrică, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor; domnul deputat Martin Eduard- Stelian, de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; domnul deputat Moldovan Emil Radu, de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, Grupul parlamentar al P.S.D. propune desemnarea unor deputați în calitate de membru, după cum urmează (aici este vorba de membri noi, dintre deputații care au fost validați în ultimele ședințe): domnul deputat Adam Ioan, la Comisia juridică, de disciplină și imunități; domnul deputat Băluț Lucian, la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; domnul deputat Bleotu Vasile Ion, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; domnul deputat Burnei Ion, la Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați - cum știți, aici este posibil să funcționeze deputați și din alte comisii; domnul deputat Butnaru Vasile, la Comisia juridică, de disciplină și imunități; domnul deputat Rusu Liviu Alin, la Comisia pentru industrii și servicii; domnul deputat Tănăsescu Tudor, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; domnul deputat Voicu Mădălin Ștefan, la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Dacă aveți obiecții la aceste modificări în structura unor comisii, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Vă informez că, la rându-mi, am fost informat de partea tehnică a comisiei de pregătire a lucrărilor, că nu funcționează sistemul de vot. Ca atare, vă rog să votați prin ridicarea mâinii. Cine este pentru modificările propuse de Grupul parlamentar al P.S.D. în structura unor comisii parlamentare? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, aceste modificări au fost votate de către dumneavoastră.

Grupul parlamentar al P.D.-L. propune trecerea unor deputați de la o comisie permanentă la altă comisie permanentă, în calitate de membru, după cum urmează (probabil, trebuia să-i propun și pe aceștia înainte de vot și, atunci, nu mai aveam nicio abținere): domnul deputat Pop Cosmin Gabriel, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții; domnul deputat Sârb Gheorghe, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții; domnul deputat Știrbeț Cornel, de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții la Comisia juridică, de disciplină și imunități; domnul deputat Ungureanu Petre, de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Dacă aveți obiecții la aceste propuneri ale Grupului parlamentar al P.D.-L.? Nu sunt.

Dacă nu, le supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal a moțiunii simple cu titlul Anulați taxa de primă înmatriculare.  

Cu aceste precizări, dați-mi voie să începem ordinea de zi.

Dar, mai înainte de a începe ordinea de zi, respectiv Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.504, Grupul parlamentar al P.D.-L. dorește să facă o intervenție.

   

Domnul Cristian Rădulescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, plăcerea ar fi fost mai mare din partea mea, dacă ședința ar fi fost condusă de Bogdan Olteanu, dat fiind ceea ce vreau să anunț.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg că mă recuzați?

 
   

Domnul Cristian Rădulescu:

Nu, dat fiind ceea ce vreau să anunț, strict. În rest, față de dumneavoastră am aceeași considerație deosebită.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, prin membrii săi, depune, domnule președinte, stimați colegi, o moțiune simplă cu titlul "Anulați taxa de primă înmatriculare", care se referă la felul în care, în general, Guvernul Tăriceanu 2 abordează politica fiscală departe de interesul general și de nivelul de trai al cetățenilor, dar și total alăturea față de cerințele europene și, în special, sigur, referitor la discutatul subiect al taxei de primă înmatriculare, a cărei anulare noi o cerem, împreună cu returnara banilor către cetățenii păgubiți. Există toate semnăturile în anexă, există motivarea impusă de către Regulament. V-o înmânez, urmând ca să dispuneți - și președintele Camerei să dispună - tot graficul necesar pentru dezbaterea acestei moțiuni.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Depunerea, într-adevăr, o puteți face în fața președintelui de ședință, dar tot președintele Camerei va fi cel care va stabili ziua dezbaterii și, probabil, că-și va rezerva și dreptul să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.121 din Regulament, ceea ce eu nu pot să fac.

 
Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006. (rămasă pentru votul final)  

Cu aceste precizări, dați-mi voie să trec la pct.5 de pe ordinea de zi, respectiv Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.504/2004, Legea audiovizualului.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a întocmit un raport de respingere, este invitată să-și susțină acest raport.

   

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Raport asupra Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.504 - Legea audiovizualului -, versiune consolidată.

Comisia a fost sesizată în fond cu această propunere, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Comisia a ținut cont de avizul favorabil emis de Consiliul Legislativ și de punctul de vedere al Guvernului, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Camera Deputaților este sesizată în calitate de primă Cameră.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea celor prezenți în sală în momentul votului.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune respingerea propunerii legislative. Motivația respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: în conformitate cu art.59 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală ori caracterul unitar al acestui act sau dacă nu privește întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză.

În caz contrar, actul se înlocuiește cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat. În raport de această dispoziție legală, remarcăm faptul că, prin această inițiativă, se aduc schimbări care afectează substanța reglementării.

De asemenea, inițiatorii propun înlăturarea dreptului C.N.A. de a interveni asupra conținutului, formei sau a modalităților de reprezentare a elementelor serviciilor de programe prin emiterea deciziilor și instrucțiunilor cu caracter normativ.

Eliminarea oricărei exceptări de la principiul ingerințelor în domeniul comunicării audiovizuale, fără o documentare solidă, nu poate avea efecte pozitive, întrucât difuzarea programelor fără nicio selecție duce, în mod inevitabil, la diminuarea calității serviciilor.

Cea mai importantă schimbare legislativă o constituie privarea C.N.A. de dreptul de a emite decizii, prin modificarea art.15 alin.(1), respectiv abrogarea alin.(5), alin.(7) și alin.(8) ale acestui articol.

Elementul definitoriu al C.N.A., alături de dreptul de control, îl constituie faptul că este unica autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale.

Practic, prevederile prezentei inițiative desființează ori fac inutilă exercitarea activității de monitorizare și control, iar suprimarea dreptului de a emite decizii și acte cu caracter normativ obligatoriu, în garantarea interesului public pe care-l reprezintă, echivalează cu reducerea existenței acestei autorități la o existență simbolică pur formală.

De asemenea, facem mențiunea că urmează să fie promovat un Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002, în ansamblu, în scopul armonizării acesteia cu prevederile europene în materie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să se înscrie din partea grupurilor parlamentare? Nu.

În aceste condiții, vom supune direct votului final raportul comisiei, mâine. (Se solicită o intervenție din sală.)

Am întrebat, dacă dorește cineva să intervină. Poftiți. Din partea comisiei, o intervenție pentru repararea unei erori materiale. (Domnul deputat Emilian Valentin Frâncu renunță la intervenție.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rămâne raportul de respingere a propunerii legislative pentru votul final de mâine.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (retrimisă comisiei).  

La pct.6: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

A fost înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și ale art.86 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, deci, fără raportul comisiei.

Dau, însă, cuvântul domnului profesor Andea, pentru a vă face o propunere.

   

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această lege face parte din categoria acelor legi care, chiar dacă nu este extinsă în format, este extrem de importantă în conținut. Se referă la acordarea unor drepturi cadrelor didactice, prin Legea statutului personalului didactic. Cum discuțiile din comisie nu au degajat încă o soluție privitoare la un verdict asupra acestei inițiative, este motivul pentru care, din partea comisiei, vă adresez solicitarea ca să aprobați retrimiterea la comisie a inițiativei legislative.

Vă mulțumesc.

Voci din sală:

Prelungirea termenului!

 
   

Domnul Petru Andea:

Prelungirea termenului cu 45 de zile.

Voci din sală:

Pentru raport!

 
   

Domnul Andea Petru:

Pentru raport.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu ajutorul prezidiului, domnul vicepreședinte, domnul profesor Andea, vă propune prelungirea termenului constituțional de la 45 de zile, cât a fost acum, la 60 de zile.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Întreb comisia dacă, în termen de o săptămână ... Domnule profesor Andea, termen de raport?

Termen - pentru stenogramă - pentru întocmirea raportului de către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, 10 zile; 10 zile, ca să aveți timp, că v-am prelungit doar cu 15 zile termenul constituțional.

 
Informare privind afilierea domnului deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coșea la Grupul parlamentar al P.D.-L.  

Înainte de a trece la pct.7, domnul deputat Coșea dorește să facă o intervenție de procedură.

   

Domnul Dumitru Gheorghe Mircea Coșea:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă anunț că astăzi se împlinește un an de când am demisionat din Partidul Liberal, lucru pe care l-am făcut în scris, am anunțat președintele partidului și pe domnul președinte al Camerei. În același timp, țin să vă anunț că, începând de astăzi, sunt membru al Partidului Democrat-Liberal și fac parte din acest grup.

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al P.D.-L.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Noul dumneavoastră grup v-a întâmpinat cu aplauze.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art.6 din Legea contenciosului administrativ nr.554 din 07 decembrie 2004 (retrimisă comisiei).  

Pct.7: Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art.6 din Legea contenciosului administrativ.

Suntem în prezența unei legi organice. Propunerea a fost înscrisă pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților. Deci, fără raportul comisiei, comisia nedepunând în termen raportul.

Dorește să aibă o intervenție reprezentantul Guvernului.

Poftiți, domnule ministru. Și v-aș ruga să fiți amabil să vă prezentați, pentru stenogramă.

   

Domnul Marius Gogescu (președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Marius Gogescu, președinte la achiziții publice.

În esență, Guvernul României își păstrează punctul de vedere negativ emis anterior. De altfel, și punctul de vedere al Consiliului Legislativ și cel al Comisiei juridice, de disciplină și imunități sunt negative amândouă. Acest proiect de act normativ îmi restrânge accesul la justiție, așa cum este reglementat de art.21 din Constituția României, motiv pentru care, așa cum am spus inițial, ne păstrăm punctul de vedere, deci respingerea acestui proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb reprezentantul comisiei ce se întâmplă cu raportul și care este punctul de vedere al comisiei. Vă amintesc că termenul constituțional se împlinește pe 14 februarie.

 
   

Domnul Mircea Ciopraga:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Într-adevăr, data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final este 14 februarie 2008, motiv pentru care comisia propune dezbaterea, fără raport, în plen, pe articole, conform art.86 alin. (2).

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Pentru că inițiator este un deputat P.S.D., grupul nostru solicită ca mâine, poimâine și răspoimâine, în zilele de ședință de comisie, Comisia pentru industrii și servicii să treacă cu prioritate pe ordinea de zi, să fie dezbătut în comisie. Colegul nostru nu este astăzi pentru a o susține, dar grupul nostru cere înscrierea, cu prioritate, pe ordinea de zi, la Comisia pentru industrii și servicii.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimată colegă, v-aș ruga să faceți o propunere care să se încheie pe 14 februarie. Dacă faceți mâine raportul, atunci ...?

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Corect! Plenul va hotărî ca Comisia pentru industrii și servicii, mâine, pe primul punct al ordinii de zi, să aibă acest proiect de lege, urmând a fi înaintat raportul în termenul dat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Márton Árpad.

 
   

Domnul Márton Árpad-Francisc:

Domnule președinte,

Singura ieșire din această situație este cea identică cu cea din Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, adică să prelungim cu încă 15 zile acest termen constituțional și, astfel, dacă săptămâna aceasta comisia își va propune să finalizeze în procedură de urgență, sau cu o mai mare aplicare, atunci vom avea, pentru săptămâna viitoare, raportul, și posibilitatea de a vota.

Ca atare, eu propun, în numele grupului parlamentar, retrimiterea la comisie și prelungirea termenului constituțional cu 15 zile.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Propunerea mi se pare și pertinentă și constructivă. Grupul parlamentar al P.S.D. înțeleg că își însușește această propunere. Totuși, propun votului dumneavoastră întâi prelungirea termenului constituțional cu 15 zile, respectiv la 60 de zile.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Se prelungește termenul constituțional la 60 de zile și Comisia pentru industrii și servicii va depune raportul în termen de 10 zile.

Aveți obiecțiuni, comisia? Corect.

 
Propunerea legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate (amânarea dezbaterilor)  

La pct.8: Propunerea legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate.

Suntem în prezența unei legi organice. Termenul de depunere a raportului este 8 februarie. Suntem cam în aceeași situație delicată, ca și la celelalte două. Nu avem raportul comisiei. S-a înscris propunerea pe ordinea de zi, în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulament.

Stimați colegi, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități ne informează că are întocmit raportul. Nu știu dacă a fost difuzat. Întreb colegii deputați dacă raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, raport de respingere asupra Propunerii legislative privind informarea Parlamentului de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate, a fost comunicat?

Voci din sală:

Nu! Nu a fost!

   

Domnul Valer Dorneanu:

Având în vedere că termenul constituțional expiră pe 14 februarie, vă propun să amânăm până mâine dezbaterea raportului, ca să puteți primi raportul în cursul acestei zile. De acord? Vă mulțumesc.

Rog staff-ul tehnic să verifice dacă a fost difuzat raportul și să procedeze de urgență la difuzare, dacă n-a fost încă difuzat.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). (rămas pentru votul final)  

La pct.9 avem Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului realizat prin schimb de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; lege ordinară.

Comisia pentru industrii și servicii este rugată să prezinte raportul.

   

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de lege menționat. Aș vrea să subliniez faptul că atât Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și Comisia pentru politică externă au avizat favorabil proiectul de lege. În fapt, acest proiect de lege propune ratificarea Acordului prin schimb de scrisori privind participarea României la Comitetul Oțelului din cadrul O.E.C.D.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, examinând proiectul, propun, în unanimitate, adoptarea proiectului, cu o singură mențiune, stimate domnule președinte, respectiv cea din titulatura raportului, în care abrevierea a fost făcută după terminologia din limba engleză, respectiv O.E.C.D., iar, după tehnică legislativă, corect este să menținem O.C.E.D.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Ați reținut, stimați colegi, această rectificare materială.

Dacă, la dezbateri generale, dorește cineva să intervină?

Din partea inițiatorului? Vă rog să prezentați pe scurt proiectul.

 
   

Domnul Kovacs Carol Emil (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Conjunctura internațională și intențiile României de a colabora, pe multiple planuri și în forme adaptate regulilor și exigenței pieței libere, precum și de promovarea unor segmente industriale românești, cu mare pondere în economie și rol bine definit la nivel global, au determinat accesul industriei siderurgice, în anul 1993, ca membru observator al Comitetului Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Ministerul Economiei și Finanțelor a adresat, în martie 2005, cererea către Secretariatul General al Organizației, prin care România solicită calitatea de membru deplin în Comitetul Oțelului din cadrul O.E.C.D.

Acordul între Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, O.E.C.D., și Guvernul României referitor la participarea României în calitate de membru în Comitetul Oțelului al O.E.C.D., s-a încheiat în formă simplificată a schimbului de scrisori în conformitate cu dispozițiile art.29 alin.(2) al Legii nr.590 din 2003 privind tratatele.

Conform dispozițiilor art.19 alin.(1) lit.f) din Legea nr.590/2003, Acordul între Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și Guvernul României privind participarea României în calitate de membru în Comitetul Oțelului al O.E.C.D. trebuie ratificat printr-o lege conținută în prezentul proiect.

Față de cele de mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de inițiator al prezentului act normativ, vă solicită adoptarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să se înscrie? Poftiți, domnule deputat. Domnul deputat Ursărescu, din partea Partidului Național Liberal.

 
   

Domnul Dorinel Ursărescu:

Cred că este un moment extrem de important, o recunoaștere pentru meritele României și prezența României ca membru cu drepturi depline în O.E.C.D. este, dacă vreți, un orizont nou care se deschide faptul că România participă la sfera deciziilor.

Cu toții știm, Grupul Oțelului este, dacă vreți, cred că cel mai influent grup din O.E.C.D. și prezența noastră aici înseamnă o garanție că lucrurile nu pot merge la întâmplare că, de acum, România este recunoscută la adevărata valoare și că va face parte din sfera de decizie a hotărârilor, a dezvoltării sectoriale, a strategiilor de dezvoltare sectorială în viitor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva?

Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege pe textele acesteia.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de ratificare a Acordului pe care îl aveți în anexă, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul votului final, mâine.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege - Codul silvic, Propunerii legislative privind Codul Silvic, Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare (retrimise comisiei).  

La pct.10, Proiectul de Lege - Codul silvic.

Lege organică, prioritate legislativă, lege adoptată de către Senat.

Procedură, domnul deputat Dumitriu.

   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un proiect foarte important, la care s-a lucrat foarte mult, cu colaborarea mai multor specialiști de la minister, de la sindicate; s-a lucrat chiar și în vacanța parlamentară, drept pentru care au apărut unele discordanțe, unele corelări legislative, care trebuie făcute. Este păcat, pentru importanța acestui proiect, să-i dăm drumul acum, în forma aceasta, puțin imperfectă.

De aceea, solicit o retrimitere la comisie pentru a-l aduce la o formă cât mai bună.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog opinia reprezentantului comisiei care a fost sesizată în fond.

Vă supun atenției dumneavoastră odată cu acest proiect și propunerile legislative adiacente pentru care s-a propus, de către comisie, respingerea, ca să le analizăm în bloc.

De acord, da?

Deci supun votului dumneavoastră restituirea proiectului la comisie, inclusiv a celor două propuneri, pentru a se face corelările evocate de colegii noștri.

Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă dacă sunt? Abțineri? Unanimitate.

Termen, zece zile, două săptămâni, de acord, comisia? Două săptămâni pentru depunerea suplimentului la raport.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007. (rămas pentru votul final)  

La pct. 11, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007.

Suntem în procedură de urgență, suntem și Cameră decizională.

Rog inițiatorul proiectului să-l susțină.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Marin Pătuleanu (secretar de stat, Ministerul Internelor și Reformei Administrative):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa după cum vă este cunoscut, în data de 14 septembrie 2007, ca urmare a unei deflagrații, s-a produs prăbușirea unui bloc situat în cartierul Dumbrava, din municipiul Zalău, locuințele din acesta devenind inutilizabile.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2007, se urmărește ca, după finalizarea imobilului bloc B + C, situat în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr. 5, de către Agenția Națională pentru Locuințe, un număr de unități locative să fie atribuite persoanelor ale căror locuințe au fost distruse, în vederea cazării temporare, până la înlăturarea efectelor, dar nu mai mult de cinci ani.

Așadar, măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență vin în sprijinul persoanelor afectate în urma acestui incident, prin asigurarea unor locuințe de necesitate pentru acestea.

Având în vedere toate aceste considerente, vă adresăm rugămintea să adoptați în forma prezentată Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, vă rog să prezentați raportul.

 
   

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond, în procedură de urgență, în ședința din 30 ianuarie 2008.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare schimbarea regimului juridic al imobilului situat în Zalău, str. Sfânta Vineri nr. 5, județul Sălaj și a destinației acestuia din locuințe pentru tineri destinate închirierii în locuințe de necesitate.

Având în vedere cele prezentate, precum și importanța acestui proiect de lege, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea acestuia.

Mai menționez faptul că acest proiect de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar Partidul Democrat-Liberal va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Urmează dezbateri generale. Partidul Național Liberal nu va mai avea cuvântul la dezbateri generale, pentru că s-a pronunțat.

Dorește cineva să intervină? Domnul deputat Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Problema invocată în actul normativ este categoric reală și Zalăul se confruntă cu probleme mari, din acest punct de vedere.

Însă, vreau să reamintesc aici membrilor Guvernului, cu această ocazie, faptul că mai există și alte localități unde sunt probleme enorme cu diverse blocuri care sunt pe punctul de a exploda, chiar.

Și vă dau un exemplu și chiar rog insistent reprezentanții Guvernului să rețină: la doi kilometri de vestita investiție Nokia, din comuna Jucu, județul Cluj, există șase blocuri aflate în proprietatea statului, pe punctul de a se distruge total, pur și simplu. Statul nu ia nicio măsură.

Rog reprezentanții Guvernului să binevoiască să emită o hotărâre de guvern prin care să vândă aceste locuințe chiriașilor de acolo, pentru că efectiv, Doamne ferește, să ajungă investitorii la doi kilometri de Nokia, pentru că vor fugi cu 120 la oră.

Așadar, Guvernul este rugat să-și facă datoria.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da, domnule deputat. Cred că ar fi mai eficient dacă dumneavoastră veți avea intervenția aceasta mâine dimineață, la declarații politice, pentru că atunci precis va fi trimis acolo.

Supun dezbaterii și votului dumneavoastră proiectul de lege și respectiv ordonanța de urgență.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat.

Cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 1 și 2 din ordonanța de urgență, dacă la vreunul din acesta aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 3 și 4, 4 fiind și ultimul, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vom supune votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblul lui mâine.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (retrimis comisiei).  

La pct. 12, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect.

   

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Începând cu anul 2007, România, în calitate de țară membră a Uniunii Europene, are obligația respectării legislației europene în domeniul statisticii finanțelor guvernamentale.

Regulamentul Consiliului Europei nr. 3605/1993 prevede raportarea deficitului și a datoriei publice înainte de 1 aprilie și 1 octombrie a fiecărui an.

Pentru a respecta termenul de transmitere a datelor la Eurostat și având în vedere timpul necesar prelucrării datelor, Ministerul Economiei și Finanțelor trebuie să asigure transmiterea la Institutul Național de Statistică a conturilor de execuție bugetară în 75 de zile de la încheierea trimestrului de referință.

În acest act normativ se creează cadrul legal pentru ca Ministerul Economiei și Finanțelor să blocheze deschiderea creditelor bugetare ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului fondului național unic de asigurări de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetelor locale, iar unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului să blocheze efectuarea de plăți de către instituțiile publice care nu au prezentat la termen situațiile financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare, determinând astfel ordonatorii de credite să ia măsuri urgente pentru depunerea acestora.

Față de cele arătate mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor Publice propune și susține în numele Guvernului adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Gubandru va prezenta raportul Comisiei pentru buget.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului, în ședința comisiei, din data de 6 februarie a.c., au participat din partea Guvernului domnul Eugen Ciorici, vicepreședinte al ANAF, doamna Ilie Doina, director general și doamna Alecu Georgeta, șef serviciu în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

La lucrări au participat 24 de deputați din numărul total de 28.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia noastră, în urma dezbaterii acestui proiect, vă supune spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei raportul de adoptare cu amendamentele prevăzute în anexă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte, v-aș ruga să nu vă mai întoarceți încă o dată și să propuneți timpii de dezbatere, aflându-ne în fața unei proceduri de urgență, după dezbaterile generale eventual, propuneți timpii de dezbatere.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Cred că, fiind procedură de urgență, zece minute sunt suficiente pentru dezbateri generale și un minut pentru fiecare intervenție în parte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva? Doamna deputat Iordache dorește să intervină la dezbateri generale.

 
   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Bună seara!

Mulțumesc, domnule președinte.

Vroiam doar să fac o constatare, care este valabilă și la celelalte puncte de pe ordinea de zi, prezentate de Comisia pentru buget, finanțe, și anume faptul că, în ciuda afirmațiilor și motivațiilor de urgență și de importanță a acestor acte normative, reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor se arată total indiferenți.

Practic, refuză, în ciuda invitațiilor Comisiei pentru buget, finanțe, să participe la ședințele acestei comisii. Și când vorbesc de reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor, mă refer - așa cum cere Regulamentul - la cel puțin nivel de secretar de stat.

În aceste condiții, consider că este absolut necesară o intervenție din partea Camerei Deputaților pentru readucerea la ordine a Ministerului Economiei și Finanțelor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Înainte de a da cuvântul și altor colegi, vreau să vă anunț că vi s-a multiplicat și se va difuza în sală raportul Comisiei juridice la proiectul de la pct. 8, care a fost amânat pentru mâine.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de la pct. 12? Nu.

Trecem la dezbaterea ".. îmi cer scuze, îmi refuzam chiar o colegă de grup parlamentar; doamna Aura Vasile dorește să intervină.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Trebuie să recunosc că nu am studiat în amănunțime toate amendamentele propuse la Proiectul de lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102, dar această ordonanță a venit cu raport de respingere de la Senat, iar cei care au prezentat raportul comisiei au uitat să spună că, pe lângă alinierea privind raportarea la Institutul European de Statistică, această ordonanță cuprinde și următorul lucru: prin prezentul act normativ se creează cadrul legal pentru ca Ministerul Economiei și Finanțelor să împuternicească și alte persoane decât cele cu atribuții de inspecție fiscală și comisari ai Gărzii Financiare să aplice sancțiune prevăzute de lege în scopul responsabilităților etc.

Eu cred, domnule președinte de ședință, că, în acest moment, pe agenții economici sau pe administrația publică locală sau centrală sunt destule persoane abilitate prin lege să controleze, să vină, să deranjeze, să... să... să... n-am să folosesc cuvântul acela, atunci când vine în control și că nu cred că trebuie alte persoane desemnate față de cele care sunt abilitate prin "n" legi, pe diverse organisme, agenții și ministere.

Eu v-aș propune retrimiterea la comisie pentru a se reanaliza acest lucru. Dacă nu se aprobă retrimiterea la comisie, grupul parlamentar va vota împotriva raportului de adoptare și vom merge pe același punct de vedere ca și Senatul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înscris la dezbateri generale ".. a vrut să se înscrie un coleg de la UDMR, nu se mai înscrie.

Mai dorește cineva să intervină?

Stimați colegi,

Ați reținut propunerea colegei noastre Aura Vasile de a se retrimite propunerea legislativă la comisie, ați auzit și motivarea. Mai dorește încă o colegă să ia cuvântul. Poftiți! Doamna deputat Ardelean, din partea Grupului PC.

 
   

Doamna Lia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Și Grupul Partidului Conservator susține retrimiterea la comisie, pentru că formularea în lege trebuie să fie cât mai clară. Oricum sunt suficiente portițe și nu cred că trebuie să lăsăm încă una și, într-adevăr, și alte persoane, fără să știm prin lege cine sunt acelea, să poată să controleze societățile comerciale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Un vot cu o abținere. Un vot împotrivă și o abținere. S-a votat restituirea la comisie.

Termen pentru prezentarea raportului suplimentar: două săptămâni.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (retrimis comisiei).  

La pct. 13, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Comisia pentru buget a întocmit un raport pentru adoptare.

Rog întâi reprezentantul inițiatorului să prezinte proiectul.

   

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, instituțiile publice, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor și de subordonare au inventariat și au reevaluat activele fixe corporale și activele fixe în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003.

Reevaluarea s-a efectuat pe baza coeficienților de actualizare, comunicați de Institutul Național de Statistică.

Ministerul Culturii și Cultelor a comunicat că acțiunea de reevaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național nu se poate realiza până la finele anului 2007.

Având în vedere că standardul internațional de contabilitate pentru sectorul public nu obligă, dar nici nu interzice evaluarea activelor din patrimoniul cultural, prin prezentul proiect de ordonanță s-a propus ca bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate, potrivit standardelor internaționale de evaluare, să fie reevaluate de către evaluatori autorizați, conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.

Se cere evaluarea și reevaluarea activelor și mijloacelor fixe ale instituțiilor publice până la sfârșitul anului 2008 și să se înregistreze în contabilitate. De asemenea, se cere o reevaluare, cel puțin o dată la trei ani, a activelor fixe ale instituțiilor publice.

Față de cele de mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține în numele Guvernului adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule președinte Gubandru, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru buget.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Sigur că domnul ministru a prezentat o mare parte din raportul nostru, de aceea mai adaug faptul că proiectul de lege face parte din categoria legilor - și vă rog să corectați - ordinare și nu organice, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului, în ședința comisiei din 6 februarie, au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, la fel, domnul Eugen Ciorici, vicepreședinte ANAF, doamna Ilie Doina, director general și doamna Alecu Georgeta, șef serviciu în cadrul Ministerul Economiei și Finanțelor. La lucrările comisiei au participat 24 de deputați dintr-un număr total de 28, iar raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Comisia noastră vă propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină? Doamna deputat Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

În genere, grupul nostru nu este împotriva Legii pentru aprobarea Ordonanței privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, dar solicită retrimiterea la comisie și comisia să reanalizeze articolele privind cine are dreptul să facă reevaluarea.

În condițiile în care proiectul propus stabilește că direct conducătorul instituției publice poate să stabilească o comisie și să angajeze evaluatori autorizați, credem noi că trebuie discutat și să rămânem pe tezele legilor anterioare și nu credem că este corect ca o evaluare să fie făcută de oameni numiți de conducătorul instituției, oameni care poate nu au expertiza necesară unui astfel de lucru.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați auzit propunerea Grupului parlamentar al PSD.

Având și punctul de vedere al comisiei, supun votului dumneavoastră restituirea proiectului la comisie pentru a face un raport suplimentar în termen de două săptămâni.

Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Șase voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu șase voturi împotrivă, propunerea de restituire la comisie a fost votată.

Termenul: două săptămâni.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare (retrimis comisiei).  

La pct. 14, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare.

Lege ordinară. Procedură de urgență.

Rog reprezentantul inițiatorului, al Guvernului, să prezinte acest proiect.

   

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, nu se regăsesc prevederi cu privire la elaborarea unor norme metodologice de aplicare, această necesitate apărând ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prevăzute etapele de parcurs pentru derularea procesului investițional aferent proiectului de investiții - Cheltuială de investiție.

În acest sens, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr.126/2007, s-a urmărit crearea temeiului legal pentru emiterea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe de urgență și obligativitatea obținerii avizului prealabil al Ministerului Economiei și Finanțelor pentru proiectele de investiții și alte cheltuieli de investiții, a căror finanțare se asigură potrivit acestei ordonanțe, obținerea avizului urmând a fi făcută pe baza solicitării formulate de ordonatorul principal de credite.

Având în vedere cele spuse mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor, în numele Guvernului, vă propune spre adoptare această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Gubandru, vă rog să vă prezentați raportul Comisiei pentru buget; astăzi sunteți comisie de serviciu.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Numai la patru proiecte de lege, nu mai mult.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum spunea domnul ministru, prin aplicarea normelor metodologice la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2006, aprobată prin Legea nr.126/2007, se vor putea respecta termenii de îndeplinire a angajamentelor asumate de România în relația cu NATO și Uniunea Europeană, referitor la realizarea unor obiective de investiții, precum și cuprinderea anumitor proiecte prioritare în anexele la bugetele proprii, în vederea aprobării acestora prin Legea bugetului de stat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar la dezbatere a fost prezentă doamna Boni Cucu, din partea Ministerului Economiei și Finanțelor, participând, așa cum au participat și la celelalte proiecte prezentate, 24 de deputați din totalul de 28 membri ai comisiei.

Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi.

El este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții, comisia ne propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-l întreb pe președintele comisiei de specialitate dacă Guvernul a prezentat și normele metodologice, pe cele pe care dânșii le propun să fie aprobate prin ordonanța respectivă.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Nu.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Nu.

Deci, eu cred că comisia de specialitate este întemeiată să cunoască normele, în condițiile în care se solicită printr-o ordonanță de urgență temeiul pentru emiterea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe de urgență.

Solicit retrimiterea la comisie.

În caz contrar, Grupul P.S.D. va vota împotrivă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Sunt obligat, potrivit Regulamentului, să supun votului dumneavoastră propunerea de restituire. Ați auzit și motivarea acesteia, acordul comisiei, care se bazează pe lipsa normelor metodologice.

Supun votului dumneavoastră restituirea proiectului la comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 7 voturi împotrivă și nici o abținere s-a adoptat propunerea de restituire a proiectului la comisie.

Termen pentru raport: două săptămâni.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (rămas pentru votul final)  

La Punctul 15, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Iarăși e cu bani...

Dau cuvântul inițiatorului, să prezinte proiectul.

   

Domnul Daniel Chițoiu (președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere măsurile din Programul de guvernare 2005-2008 privind creșterea capacității de administrare fiscală, în baza căruia au fost stabilite obiectivele strategice ale activității Agenției Fiscale, modificările și completările au fost necesare pentru crearea cadrului legal necesar realizării acestora.

Ordonanța Guvernului nr.47/2007 prevede măsuri de îmbunătățire și extindere a serviciilor oferite contribuabililor, precum și măsuri pentru întărirea capacității administrative a Administrației Fiscale.

Plata impozitelor și taxelor și a altor sume datorate bugetului general consolidat începând cu data de 1 octombrie se efectuează într-un singur cont. Metoda constă în plata obligațiilor prin două ordine de plată, unul pentru obligațiile datorate bugetului de stat și al doilea pentru obligațiile datorate bugetelor sociale.

Până la data de 1 octombrie 2007 plata obligațiilor fiscale se efectua de către contribuabil, distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuție, și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorările de întârziere. Aceasta necesita completarea de către contribuabil a câte unui ordin de plată pentru fiecare impozit, taxă și contribuție, ceea ce presupunea întocmirea unui număr între 30 și 50 de ordine de plată lunar.

O altă măsură introdusă prin Ordonanța nr.47 se referă la comunicarea deciziei de impunere în termen de maxim 7 zile de la finalizarea raportului de inspecție fiscală.

De asemenea, s-a instituit regula potrivit căreia executarea silită se poate menține asupra bunurilor proprietate a debitorilor, urmăribile, potrivit legii, numai în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, și s-a reglementat ordinea de sechestrare a acestora, în vederea evitării sechestrării tuturor bunurilor contribuabililor și blocării activității acestuia.

Totodată, s-a redus la două zile termenul de ridicare a măsurii de executare silită, față de 5 zile, cât era prevăzut în prezent.

O altă măsură instituită prin Ordonanța nr.47 se referă la faptul că s-a înființat Comisia de proceduri fiscale, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală și a legislației ce intră în sfera de competență a Agenției Fiscale.

De asemenea, s-a prevăzut posibilitatea executării silite a bunurilor debitorilor, fără a fi necesară eliberarea certificatului de atestare fiscală, deblocând astfel valorificarea bunurilor sechestrate.

S-a precizat mai clar regula de calcul a accesoriilor în cazul debitorilor pentru care s-a deschis procedura insolvenței.

O altă modificare adusă de Ordonanța nr.47 se referă la obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în cazul activităților economice desfășurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii.

S-a instituit obligativitatea agenților economici de a înregistra banii personali deținuți de angajați și de administratorul unității, într-un registru special la începutul fiecărei zile.

S-a prevăzut ca plângerea contravențională să suspende executarea numai în ceea ce privește sancțiunile contravenționale principale și se creează o regulă strictă în ceea ce privește transmiterea titlului executoriu în termen de 120 de zile.

De asemenea, s-a prevăzut eliberarea certificatului de cazier fiscal de-îndată, în prezența contribuabilului sau a reprezentantului acestuia, precum și transmiterea electronică a informațiilor din cazierul fiscal către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Gubandru, președintele Comisiei pentru buget.

Vă rog să vă prezentați raportul.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că, din punct de vedere tehnic, domnul ministru a detaliat destul aici, în fața noastră.

Mie nu-mi mai revine decât sarcina să vă spun că, în aceeași comisie, cu prezența a 24 de deputați din 28, și a domnului Daniel Chițoiu, președintele A.N.A.F., comisia noastră a hotărât să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei proiectul de lege, cu amendamentele prevăzute în anexă.

Aș face o precizare tehnică, și anume că la punctul 70, art.1 punctul 12, și nu punctul 13, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării, textul propus de comisie și adoptat fiind acesta. Deci, 12 în loc de 13.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog să reiterați aceste precizări atunci când ajungem la punctul 70.

Invit reprezentanții partidelor politice să ia cuvântul la dezbaterile generale.

Domnul deputat Lakatos.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Aș dori să vă supun atenției două probleme din această ordonanță de urgență. Prima, eliminarea articolului de la punctul 15, care sună în felul următor: "Declarațiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condițiile legii, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea".

De ce este foarte importantă eliminarea acestui articol? La nivelul județului Bihor sunt în jur de 35.600 de agenți economici și sunt 16 consultanți fiscali, deci se poate calcula foarte ușor că în jur de 2.031 de contribuabili revin la un agent fiscal. Este aproape imposibil să se facă această treabă cu simț de răspundere.

Cu toate că și CECCAR-ul a intervenit și senatorii au înțeles, sper că și dumneavoastră o să fiți de acord cu eliminarea acestui articol.

La punctul 19 este un articol care prevede...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, numai puțin.

Dacă aveți observații punctuale, vă rog să le prezentați la acele articole. Acum suntem la capitolul "Dezbateri generale".

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Sigur că da. Am vrut însă să o iau înainte un pic, ca să nu retrimitem la comisie, întrucât retrimiterea la comisie cauzează rămânerea în vigoare a ordonanței, și cei care lucrează în domeniul economic știu când se apropie perioada când trebuie depuse declarațiile fiscale. De aceea am ținut să fac această precizare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Să nu fi dat cuiva, prin această intervenție inițiativa să ceară la comisie, pentru că până acum nu a cerut nimeni.

Domnul deputat Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Majoritatea prevederilor acestei ordonanțe sunt cel puțin excesive. Prin această ordonanță nu se întâmplă altceva decât să mai "aplicăm" o palmă mediului de afaceri din România, care oricum este supus unei presiuni destul de mari din partea concurenței de pe piața Uniunii Europene.

Vreau să dau doar un singur exemplu, pentru că mai mulți contribuabili la bugetul statului s-au plâns de acest aspect, și mă refer aici, evident, la obligativitatea introducerii caselor de marcat, vezi, Doamne, în vederea reducerii evaziunii fiscale. Din momentul în care există obligativitatea emiterii chitanțelor fiscale și a facturilor fiscale - și mă refer aici la comerțul cu bunuri de folosință îndelungată - nu văd sensul și nu văd rezolvarea unei presupuse evaziuni fiscale.

Este o măsură abuzivă. Mai sunt și altele în această ordonanță și cred eu că prin acest demers Guvernul nu face altceva decât să-și arate disperarea în ceea ce privește deficitul financiar, deficitul bugetar cu care se confruntă la ora actuală.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți cu atenție raportul comisiei, pe care îl vom urmări pentru ușurința dezbaterilor.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni?

Votat în forma Senatului.

La cuprinsul articolului unic dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în forma Senatului.

Titlul ordonanței? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate titlul.

Secțiunea 1. Nu sunt obiecțiuni.

Votat.

Articolul I din ordonanță, preambulul acestuia? Nu sunt obiecțiuni.

Votat.

Punctul 6, alin.(1), (2), (3), (4), (5) și (6) de la art.4, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votate toate aceste alineate în formularea prezentată.

La punctul 7, vă rog să urmăriți propunerea comisiei. Se propune abrogarea alin.(2).

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat propunerea comisiei.

Pentru alin.(3) comisia nu are propuneri de modificare. Dacă aveți dumneavoastră?

Adoptat textul inițial.

La punctul 9 din raport, uitați-vă la alin.(5).

Domnul Lakatos.

Comisia a propus după punctul 3 introducerea unui punct distinct, 31.

Să vedem ce vă propune domnul Lakatos.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc doar să vă relatez faptul că președintele ANAF, în prezența membrilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și-a luat angajamentul ca atât la punctul 9, cât și la punctul 19, unde se vorbește de Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor, să prezinte Regulamentul de organizare și funcționare aprobat în condițiile legii, ale acestor două instituții, deci, încă o dată, Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor, care să poată să execute controale numai în anumite domenii.

Doresc doar de la acest microfon să vă supun atenției ca să se audă și să fie înregistrat în procesul-verbal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, stimate coleg. Eu personal nu am înțeles. În afară de cererea de a se depune acel document, la textele actuale dacă ați făcut vreo propunere?

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Nu. Numai să depună Regulamentul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

 
   

Domnul Daniel Chițoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La acest punct am dat competențe de inspecție fiscală Gărzii Financiare numai pe actele de control unde se produce evaziune și fraudă fiscală. Deci, acte de control care se întocmesc sub coordonarea și îndrumarea procurorului de la Parchetul competent sau împreună cu organele de poliție judiciară.

În ce privește Autoritatea Națională a Vămilor, vom da competență pe inspecția fiscală în domeniul accizelor, având în vedere că începând cu anul trecut, conform Programului de guvernare, competența de administrare a accizelor am transferat-o la Autoritatea Națională a Vămilor, așa cum există în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene. Și așa cum am promis în Comisia pentru buget și finanțe, voi prezenta Parlamentului proiectele de hotărâre de Guvern privind atribuțiile atât ale Gărzii Financiare, cât și ale Autorității Naționale a Vămilor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eu vă mulțumesc.

Din gestica domnului coleg am înțeles că este mulțumit de răspuns, da? Așa este.

În aceste condiții, întreb din nou dacă la amendamentul comisiei de la punctul 9 aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La punctul 10 din raport dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La punctul 11 comisia ne propune un text nou. Vă rog să-l urmăriți la pagina 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat textul comisiei.

La punctul 12 din raport comisia propune menținerea alin.(1) în formula existentă.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Votat textul Guvernului, mai exact al Senatului. Nici Senatul nu l-a modificat. Deci, textul Guvernului.

Punctul 13. Comisia propune menținerea textului.

Dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul.

Punctul 14.

La fel. Menținut.

La punctul 15 comisia propune aborgarea punctului 8 de la Articolul I.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Abrogat punctul 8.

La punctele 16, 17 și 18 comisia propune menținerea textelor inițiale.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textele inițiale.

Punctul 19. Vă rog să vă uitați la pagina 13. Comisia propune modificarea alin.(2) punctul 12 al art.99.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei?

Adoptat amendamentul comisiei.

Pentru alin.(3) de la același punct comisia propune menținerea textului.

Dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul.

La punctul 20 dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul în formula propusă de comisie.

La punctul 21 urmăriți noul text pentru punctul 131.

Dacă aveți obiecțiuni?

Adoptat textul comisiei.

La punctul 22 urmăriți pagina 15.

Dacă sunteți de acord cu propunerile comisiei?

Adoptat punctul de vedere al comisiei.

La punctul 23 și punctul 24 comisia nu are modificări de propus.

Dacă aveți dumneavoastră obiecții?

Votat în unanimitate.

Punctul 25. Urmăriți de la pagina 17 până la pagina 20, deci tot cuprinsul punctului 25.

Vă rog să-l urmăriți și să spuneți dacă aveți obiecțiuni la propunerile comisiei. Nu aveți.

Votat textul în formula prezentată de către comisie.

La punctul 26, de la pagina 20 până la pagina 24, urmăriți vă rog textele comisiei.

Nu aveți obiecțiuni la punctul 26.

Votat punctul de vedere al comisiei.

Punctele 27, 28, 29, 30, 31.

În toate cazurile comisia propune menținerea textelor.

Dacă aveți obiecțiuni?

Adoptate textele în formula prezentată de Guvern și de Senat.

Punctul 32. Urmăriți vă rog de la pagina 26 la pagina 27 propunerile noi ale comisiei cu privire la art.1371.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat textul comisiei.

La punctele 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 comisia menține textele inițiale.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votate în toate aceste cazuri textele inițiale ale inițiatorului.

La punctul 41 urmăriți paginile 32, 33 până la 34, urmăriți propunerile noi ale comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate propunerile comisiei.

La punctele 42, 43, 44, 45 dacă aveți obiecțiuni la textele inițiale? Comisia nu a avut modificări de propus. Nu aveți.

Votate în toate cazurile textele inițiale.

Punctul 46. Urmăriți de la pagina 37 la pagina 39 amendamentele comisiei cu privire la introducerea punctelor 361 ,362.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat punctul 46 în formularea comisiei.

Punctele 47 și 48. Nu sunt modificări.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat textele inițiale.

Pct.49. Urmăriți vă rog formularea comisiei cu privire la preambulul punctului 13. În rest nu mai sunt modificări, decât la pagina 43 de la același punct 49.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat punctul 49 în prezentarea comisiei.

Dacă la punctele 50, 51 și 52 aveți obiecțiuni?

Votate în formularea inițială. Nici comisia nu a avut...

Există o intervenție? Nu există la punctul 52 altă intervenție.

La punctul 53 dorește să intervină domnul deputat Bivolaru, din partea Grupului P.S.D.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi, la punctul 53 - și aici rog inițiatorul dacă se poate să ne dea o mică explicație - se prevede că lit.a), h) și k) de la art.2 se modifică și vor avea următorul cuprins: lit.h) se referă la "toate activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare..." și textul este cel pe care l-ați trecut dumneavoastră în ordonanță.

Să lămurim un lucru. Unde avem trecute aceste profesii libere?, pentru a clarifica această definire. Dacă există vreo trimitere, să ni se explice de către inițiator.

Și cu ocazia aceasta, domnule președinte, aș ruga inițiatorul să mai răspundă la o întrebare. În expunerea de motive, referitor la Ordonanța nr.28/1999 privind obligația agenților de a utiliza aparate de marcat cu memorie fiscală, se pune problema eliminării obligației operatorilor economici de a depune lunar raportul memoriei fiscale la organul fiscal teritorial.

Dacă mi se poate explica unde este în această ordonanță prevederea care stipulează această eliminare a obligației respective de a se depune raportul lunar.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Rog inițiatorul să răspundă la cele două întrebări. Întâi, cu privire la lit.h), aceea cu trimitere la profesii libere și, a doua, cu privire la expunerea de motive.

 
   

Domnul Daniel Chițoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Activitățile desfășurate ca profesii libere sunt activitățile prevăzute în Codul fiscal și în legile speciale care reglementează aceste profesii.

De asemenea, la aceste litere sunt prevăzute excepțiile pentru care nu există obligativitatea dotării cu case de marcat electronice.

În ce privește abrogarea articolului prin care se prevede obligația utilizatorului de a preda raportul memoriei fiscale, aceasta este prevăzută la art.10 lit.f) din Ordonanța nr.28/1999. Noi acea ordonanță am modificat-o, Ordonanța nr.28/1999.

 
     

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Care este textul?

 
   

Domnul Daniel Chițoiu:

Art.10 lit.f) din Ordonanța nr.28.

 
     

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Dar este trecut aici, în Ordonanța nr.45?

 
   

Domnul Daniel Chițoiu:

Da, este trecut. Am spus.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb pe domnul deputat Bivolaru dacă este mulțumit de răspuns.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, mi s-a făcut trimiterea respectivă. O să mă duc acasă să citesc și o să vă declar mâine dacă m-am lămurit.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am luat act de declarația dumneavoastră.

Întreb alți colegi dacă mai au obiecțiuni la punctul 53. Nu.

Votat în unanimitate.

La punctele 54 și 55 dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Punctele 56, 57, 58 a fost pierdut pe drum, 60 și 61.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în formula inițiatorului.

La punctul 60 aș ruga, totuși, comisia să-mi explice de ce se repetă cele patru puncte: 60, 61, 60, 61 și 62. Uitați-vă la paginile 47 și 48.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Este o greșeală de tipărire, domnule președinte, pentru care ne cerem scuze. O să facem corecția de numerotare a textului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La 60, 61, nu sunt nici 57, nu sunt...ba nu, stați puțin, la pct.60 de la pag.47, spuneți că e nemodificat și la 60 de la pag.48 se abrogă lit.f).

Nu sunt alte obiecții, da? S-a sărit peste punctele 58 și 59, cum v-am și semnalat, de altfel.

Întreb dacă la pag.48 cu privire la abrogarea lit.f), dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat abrogarea lit.f).

La 61, nu aveți obiecții.

La 62, urmăriți, vă rog, propunerile comisiei de la pag.48. Dacă aveți obiecțiuni. De la 48 până la 49. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în toate cazurile textele propuse de comisii.

La 64 și 65, nu sunt obiecțiuni.

Pct.66. nu sunt obiecțiuni, votat textul inițial. Nici comisia n-a avut propuneri de modificare.

La 67 și 68, nu sunt.

La 69 cu privire la art.VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat textele inițiale în toate cazurile.

La pct.70, dau cuvântul domnului Gubandru pentru a vă reitera observația care o făcuse la prezentarea raportului.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Deci, observația era aceea că textul propus de comisie este: Art.2 "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art.1, pct.12, în loc de 13, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării."

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere, vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs, vă rog să observați, toate textele proiectului de lege și ale Ordonanței Guvernului nr.47/2007.

Le vom supune votului dumneavoastră de ansamblu aceste propuneri mâine.

 
Dezbateri generale asupra Propunerii legislative privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.  

La pct.16, Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.

Lege ordinară respinsă de Senat.

Avem și un Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Iar Comisia pentru cultură a întocmit pentru ambele proiecte un raport comun, respectiv, adoptare a primului proiect și respingere a ordonanței de urgență. Dar, membrii comisiei ne vor lumina mai bine prin raportul pe care-l vor prezenta.

Dau cuvântul domnului deputat Străchinaru.

   

Domnul Petre Străchinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ambele inițiative legislative au fost trimise la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care a fost sesizată în fond.

Pentru Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, s-a dat aviz negativ din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și aviz favorabil din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru industrii și servicii.

Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, s-a dat aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru industrii și servicii.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Conform prevederilor art.67 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia a hotărât dezbaterea concomitentă a celor două inițiative legislative, acestea având același obiect de reglementare și am întocmit un raport comun.

Cele două inițiative legislative au ca obiect de reglementare cadrul juridic privind patrimoniul cultural imaterial, domeniu ce necesită crearea cadrului juridic național, în urma acceptării de către România a Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, semnată la Paris, la 17 octombrie 2003, la cea de-a 32-a sesiune a Conferinței Naționale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

Prin textul propus de inițiatori, se urmărește definirea, conservarea, salvgardarea și transmiterea elementelor de patrimoniu imaterial ca factor identitar deosebit de important în ansamblul deschiderii generale și al dialogului intercultural pentru evitarea tendinței tot mai accentuate de uniformizare, anulare a valorii și dispariția autenticității tradiției.

Vă precizez că la sfârșitul anului 2005, "Călușul", cunoscutul dans românesc a fost inclus de către UNESCO în lista capodoperelor patrimoniului oral și imaterial al umanității.

La lucrările comisiei au fost prezenți pe parcursul dezbaterii din lunile mai, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2007, 15 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei. Acest raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării, noi propunându-vă să adoptăm Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.19 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și respectiv să adoptăm Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu amendamentele anexate asupra cărora comisia a zăbovit îndelung.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ne apropiem de sfârșitul programului. Vedeți, raportul privește două proiecte de acte normative, proiectul de lege cu privire la aprobarea ordonanței Guvernului, pentru care comisia a propus respingerea, și Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural.

V-aș propune să ascultăm și Guvernul care are două minute de vorbit și inițiatorii, în cazul propunerii legislative, după care să terminăm lucrările și mâine vom continua cu dezbateri generale.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Poftiți.

 
   

Domnul Sergiu Nistor (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Stimate domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Reprezentanții Ministerului Culturii și Cultelor, prezenți la lucrările comisiei, așa cum a fost de altfel menționat în raport, au agreat până la urmă prevederile propunerii legislative, așa cum au fost ele dezbătute și adoptate prin dezbaterile în comisie.

Prin urmare, nu avem obiecții la raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, așa cum a fost el prezentat relativ la proiectul de lege și corelativ la ordonanța Guvernului pentru protejarea patrimoniului cultural imaterial.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dau cuvântul inițiatorilor propunerii legislative.

 
   

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Am inițiat această propunere legislativă tocmai pentru a crea un cadru juridic sistematic într-un domeniu atât de important și am ținut seama de Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din 17 octombrie 2003, deci ca recomandare.

Am definit patrimoniul cultural imaterial, deci noțiuni foarte importante, expresiile culturale tradiționale, tezaurele umane vii și marca tradițională distinctivă. Astăzi, mai mult ca oricând, patrimoniul cultural imaterial la nivelul întregii umanități riscă să fie înlocuit cu o cultură standardizată ca rezultat atât al modernizării socio-economice, cât și al progresului tehnicilor informaționale.

De aceea, am propus măsuri concrete pentru salvgardarea acestui patrimoniu și am definit și instituțiile care au atribuții în acest domeniu.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dezbaterile generale vor avea loc mâine.

 
Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal a moțiunii simple cu titlul Anulați taxa de primă înmatriculare.  

Cu aceasta, ședința noastră a luat sfârșit, nu înainte de a da o veste bună Grupului parlamentar al P.D.-L. (Domnul deputat Marian Sorin Paveliu a venit la tribună)

Păi dacă ați venit la tribună, înseamnă că doriți să mă întrerupeți ca să spuneți ceva de procedură. După ce vă spun eu ce am de spus sau înainte?

Nu închid ședința înainte de a nu vă da o veste bună Grupului de la P.D.-L.: președintele Camerei nu v-a mai respins încă o dată propunerea de moțiune și a stabilit ora de desfășurare 16,00, luni. Deci, luni 18 februarie, moțiunea dumneavoastră simplă.

Și acum aveți cuvântul pentru procedură.

   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule președinte,

Aș vrea să vă rog să faceți uz de toată autoritatea de care puteți, ca până mâine să se repare sistemul de vot, pentru că este foarte util atunci când vedem cine a votat și cum, mai ales că Partidul Social Democrat a anunțat că nu va mai vota legile propuse de Guvernul României.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Solicit corpului tehnic să facă tot ce se poate pentru remedierea defecțiunii la sistemul de vot electronic.

Declar închise lucrările primei părți a ședinței.

Urmează partea a doua, destinată prezentării interpelărilor.

 
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații  

- după o scurtă pauză -

   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă așezați în bănci, cei care doriți să depuneți interpelări și în orice caz să nu-i deranjați pe cei care își așteaptă rândul.

Domnul deputat Mihai Adrian Mălaimare depune interpelarea în scris. A depus, de asemenea, interpelarea în scris domnul deputat Marin Constantin și domnul deputat Dragoș Petre Dumitriu.

A depus, de asemenea, interpelarea în scris, domnul Vlad Hogea. Domnul Mihai Apostolache a depus, de asemenea, interpelarea în scris. Domnul Ion Gonțea, două interpelări, domnul Filip Georgescu, domnul Marius Bălu, domnul Ovidiu Ganț, două interpelări, domnul Viorel Pupeză, două interpelări.

Domnul Mihai Dumitriu, 11 interpelări, cu documentele aferente.

 
  Monalisa Găleteanu

Doamna Monalisa Găleteanu are 4 interpelări. Una are dreptul s-o prezinte oral acum. V-aș ruga, doamna Monalisa, să vă prezentați la pupitru pentru a vă susține una dintre interpelări.

Aveți cuvântul.

A depus în scris, de asemenea, 8 interpelări domnul Ioan Munteanu, Viorel Oancea, una, Constantin Traian Igaș, una.

   

Doamna Monalisa Găleteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Interpelarea este adresată ministrului educației, domnului Cristian Mihai Adomniței, și are ca subiect un litigiu care s-a creat la nivelul municipiului Craiova între Consiliul local Craiova și Colegiul Național "Elena Cuza" din Craiova. Este vorba despre o restituire pe care noi o considerăm ilegală, o retrocedare ilegală. Este vorba despre corpul B al Colegiului Național "Elena Cuza" în care învață în prezent peste 700 de elevi.

În urma unei retrocedări abuzive, comisia specială din cadrul Consiliului local Craiova, fără a ține cont de prevederile Legii nr.84 din 1995, conform căreia toate spațiile și clădirile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi înstrăinate decât prin Hotărâre de Guvern, la inițiativa ministrului educației, din cunoștința noastră, o astfel de propunere legislativă nu există. De aceea, considerăm că retrocedarea a fost făcută ilegal.

Solicităm domnului ministru intervenția promptă în cercetarea acestor abuzuri și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

A depus două interpelări scrise domnul Chiș Filonaș, una a depus doamna Ecaterina Andronescu, Aurel Vlădoiu a depus patru interpelări.

Domnul Emil Radu Moldovan, dacă este, să-și susțină interpelarea. Nu este.

Dumitru Bentu a depus interpelarea în scris. Petru Movilă a depus interpelarea în scris. Eduard Raul Hellvig a depus interpelarea în scris. Domnul Liviu Bogdan Ciucă, dacă este. Nu este.

A depus interpelarea în scris domnul Ioan Țundrea, două interpelări, de fapt. Doamna Ionica Constanța Popescu nu este.

Doamna Lia Ardelean, nu este. Domnul Cristian Stănescu a depus interpelarea în scris. Domnul Ioan Aurel Rus, nu este.

 
  Adrian Moisoiu

Domnul Adrian Moisoiu este și dorește să prezinte pe scurt interpelarea, potrivit Regulamentului.

Se pregătește domnul Ștefan Baban.

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare și trei interpelări. Am să insist asupra întrebării...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rugămintea este întrebarea și o interpelare, după Regulament.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Depunere?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Le depuneți pe toate, dar prezentați pe scurt una.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Le depun toate. Nu, pe celelalte le amintesc, domnule președinte. Pentru dumneavoastră fac treaba asta.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, dar așa am procedat și cu ceilalți colegi dinaintea dumneavoastră.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte, pentru dumneavoastră, să nu vă pun într-o situație dificilă, eu accept și știți că vă stimez în mod deosebit. Așa că nu e niciun fel de problemă.

Întrebarea mea se adresează domnului Octavian Belu, președintele Agenției Naționale pentru Sport, și se referă la un caz care este deosebit de important în clipa de față, cel puțin în accepțiunea mea, și anume este vorba de sporturile de echipă. În clipa de față, în sporturile de echipă și la astea mă refer la handbal, volei, baschet și fotbal, bineînțeles, se investește enorm. Și în același timp, se muncește, s-au adus jucători străini, salarii și așa mai departe. S-ar putea ca să fie o treabă pozitivă pentru sportul românesc.

Ceea ce nu este pozitiv și pentru care mă adresez domniei sale este modul în care competițiile sportive sunt, cred că termenul este corect, gestionate de către arbitrii. Și, ca atare, meciurile se termină în favoarea unei echipe sau alteia, după cum s-a stabilit înainte, undeva, în niște locuri dosnice, probabil și cu schimburi de bani.

Deci, cred că este cazul ca să mă adresez de aici, de la tribuna Parlamentului, domnului Belu: care este strategia agenției pe care dânsul o gestionează. Eu în domnul Belu cred, pentru că l-am cunoscut, am văzut cum a muncit în cadrul Federației de Gimnastică, toată activitatea dânsului de-o viață este limpede, este curată, dar trebuie făcut și stăvilit ceva. Nu este normal ca munca, ca toată lupta sportivă să fie degenerată, cazul care a ieșit în evidență și care m-a determinat, deci picătura care a ieșit din pahar, se explică dintr-un meci de baschet al "Baschet Club Mureș" care jucând la Timișoara, în ultima secundă a pierdut meciul pe două faulturi complet imaginare. Deci, este un exemplu clar și tipic din acest punct de vedere.

Aceasta este de fapt întrebarea pe care vreau s-o lămuresc.

Cele trei interpelări se adresează: una, domnului ministru al economiei și finanțelor, Varujan Vosganian, și se referă la această diferențiere care se face în primirea banilor pentru achitarea unor autoturisme celor care au depus la CEC, dar se exclud cei care și-au transferat banii de la CEC la BRD și fără ca să-i scoată și care și ei ar avea exact același drept, pentru că banii sunt, în acest caz, altfel este o discriminare.

De asemenea, domnului ministru de interne și reformei administrative, Cristian David, în legătură cu un primar care nu dorește să elibereze titlul de proprietate și nici nu mai știu cui, ministrului interimar, cred că e un termen foarte interesant, ministru interimar al justiției, sau cum să-l numesc eu pe domnul Theodor Meleșcanu, care e ministru al justiției în acest caz, pentru că și dânsul ar trebui să spună ce se întâmplă în cazul unor judecători care nedând pronunțarea unei sentințe, determină ca procesul juridic să fie întrerupt.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

 
  Ștefan Baban

Are cuvântul domnul Ștefan Baban.

   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să prezint și eu o interpelare, cu toate că la fel de importante sunt toate trei, după opinia mea. O s-o prezint pe scurt, iar celelalte două, să spun cui se adresează, despre ce este vorba ca titlu.

Am o interpelare adresată domnului Varujan Vosganian și Paul Păcuraru, unu ministru al finanțelor și celălalt al muncii. Este vorba despre: "Bugetari, strângeți cureaua pentru a trăi bine!" așa se intitulează. Și am câteva întrebări pentru domniile lor: care este fundamentarea propunerii de anulare a primelor de vacanță sau al premiului anual și cu cât s-ar corecta rata anuală a inflației dacă ridicați drepturile bugetarilor. În cazul orelor suplimentare, care legislație se aplică, cea a bugetului de stat sau cea produsă de ordonanța de Guvern nr.9/2008? De ce funcționarii publici de conducere nu sunt restricționați la plata muncii suplimentare? Având în vedere că legea nu se referă exclusiv și la ei, având în vedere că tocmai acele indemnizații de conducere se acordă pentru munca nenormată, nu numai pentru serviciile politice prestate.

Cum explicați că funcționarii publici au numai obligații și astea sunt pe an ce trece din ce în ce mai multe, în timp ce drepturile se diminuează an de an? Considerați că este corect ca de la apariția Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, să nu fie aprobat nici un sistem unitar de salarizare a acestora, deși proiecte au existat inclusiv pe site-ul A.N.F.P.-ului?

Cum explicați diferențele de salarizare dintre un funcționar public din minister și unul din teritoriu, ambii având aceeași pregătire, același grad profesional și aceeași treaptă de salarizare?

A doua interpelare se adresează domnului ministru Cristian Adomniței și este vorba despre dezordinea totală în învățământul românesc. Nu mai citesc întrebările, sper să mi se răspundă măcar pe această temă de la aceste microfoane, aici, în sală.

Și, în sfârșit, o întrebare către domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu: de ce obligăm AVAS-ul să plătească despăgubirile celor care au fost păgubiți de FNI și nu cei vinovați.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Paul Magheru. Domnul Cezar Preda și doamna Grațiela Iordache au depus împreună două interpelări în scris. Domnul Aledin Amet a depus patru interpelări. Domnul Gheorghe Firczak, o interpelare. Domnul Daniel Buda.

 
  Aledin Amet

(Domnul Aledin Amet dorește să intervină)

V-ați anunțat că le-ați depus scris. Dacă vreți să prezentați una din ele, aveți cuvântul, dar așa...

   

Domnul Aledin Amet:

Da. Vă mulțumesc.

Am într-adevăr patru interpelări, două adresate domnului Dacian Cioloș, ministrul agriculturii, o interpelare domnului Cristian Adomniței, dar am să mă refer doar la interpelarea adresată domnului Theodor Meleșcanu, ministrul apărării, sau cel puțin până acum, până astăzi.

În urma răspunsului primit după ultima interpelare, reprezentanții primăriei localității Murfatlar, județul Constanța, doresc să aducă noi informații pentru redobândirea unor terenuri. Anexez în acest sens noi documente.

Celelalte interpelări le voi depune și toate interpelările au și anexele cuprinse.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Doina Micșunica Drețcanu

Doamna Doina Drețcanu a depus două interpelări, dar una vrea s-o prezinte oral.

   

Doamna Doina Micșunica Drețcanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă-mi permiteți, am să prezint interpelarea adresată domnului ministru al educației, cercetării și tineretului.

Interpelarea mea se referă la nemulțumirile ridicate de către Asociația învățătorilor din județul Botoșani.

În cursul lunii ianuarie, a avut loc la Botoșani o dezbatere publică organizată de către minister pe problematica acelui proiect al pachetului de legi privind reforma învățământului, printre care se numără și proiectul privind modificarea statutului personalului didactic.

Problemele ridicate de asociația învățătorilor din acest județ și susținută în continuare și de celelalte sindicate ale cadrelor didactice, se referă la recunoașterea sau mai, bine zis, în viitor, nerecunoașterea pregătirii profesionale pe tot parcursul vieții. În speță, mă refer la faptul că peste șapte ani, educatoarelor, învățătorilor și institutorilor li se va cere în mod obligatoriu să aibă studii superioare.

Este un lucru meritoriu. Este foarte bine ca perspectivă, dar întrebările mele se referă la situația existentă acum în acest domeniu, mai bine zis ce se va întâmpla cu cei aproximativ 40% din totalul cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, care au vechime de 10-15-20 de ani, sau unii poate chiar mai au 10 - 12 ani până la pensie, au grade didactice și au făcut în decursul vieții lor active diverse cursuri sau mai bine zis acea pregătire continuă, prin centrele de formare sau chiar în instituții universitare.

De asemenea, l-aș întreba pe domnul ministru cum vede rezolvată această problemă, în condițiile în care poate unii din cei sus-menționați mai au 10 - 12 ani până la pensie. Consideră normal ca să nu li se mai recunoască pregătirea pe tot parcursul activității lor, sau eventual ieșirea lor din sistemul activ de lucru?

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

A depus o interpelare în scris domnul Daniel Buda.

 
  Petru Călian

Are cuvântul pentru a-și prezenta interpelarea domnul Petru Călian.

Urmează domnul Alexandru Știucă, apoi domnul Valentin Iliescu.

   

Domnul Petru Călian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să fac precizarea că am un număr de 32 de interpelări - a fost vacanță, există această scuză.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Prezentați, vă rog, una singură.

 
   

Domnul Petru Călian:

Una singură, bineînțeles.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și aceasta pe scurt, că așteaptă colegul dumneavoastră Valentin Iliescu.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Interpelarea este adresată domnului Cristian David, ministrul internelor și reformei administrative.

Obiectul interpelării constă în problemele cu care se confruntă cei circa 480 de medici care lucrează în sistem.

Din păcate, domnul David și-a permis să văduvească acești medici de majorarea salariilor pe care o așteaptă, așa cum au așteptat-o și au beneficiat medicii de familie, în general.

Din păcate, medicii care lucrează în sistemul MIRA sunt defavorizați. Ei câștigă cu mult mai puțin, deși responsabilitatea este enorm de mare, comparativ cu alți medici. Sunt supuși unui stres permanent, însă, repet, și ei - așa cum au beneficiat și alții - trebuie să beneficieze de majorări de salarii.

Îl întreb pe domnul ministru când are de gând să majoreze salariile celor 480 de medici.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Cred că aveți un record național, dacă aveți într-adevăr 42 de interpelări. Pardon, 32 de interpelări, tot record rămâne!

 
  Alexandru Știucă

Domnul Alexandru Știucă.

   

Domnul Alecsandru Știucă:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al educației și cercetării, și vine dinspre locuitorii comunei Colelia - județul Ialomița, care solicită sprijin din partea Ministerului Educației pentru obținerea unui aviz de funcționare ca persoană juridică pentru Școala din comuna Colelia, județul Ialomița, potrivit art.3 din Hotărârea Guvernului nr.2.192/30.XI.2004.

A doua, dacă nu este prea mult, domnului ministru al culturii, care a lansat un program extrem de optimist în legătură cu dezvoltarea instituțiilor culturale din mediul rural (cămine culturale). Ce proiecte are domnul ministru în legătură cu dotarea acestor cămine culturale, dar mai ales privitor la păstrarea și atragerea oamenilor de valoare și cu rezultate de excepție în domeniul acesta de activitate.

Ce strategie are ministerul, prin vocea domnului ministru, pentru a stimula și revigora activitatea culturală în comunele noastre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Domnul Valentin Adrian Iliescu are trei interpelări, din care va prezenta pe scurt una.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cele trei interpelări sunt adresate, prima, domnului Cristian Adomniței, referitor la situația infrastructurii școlare din județul Giurgiu; cea de a doua, domnului ministru Cristian David, ministrul internelor și reformei administrative. Cea pe care, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, o s-o prezint foarte pe scurt, este adresată ministrului sănătății, domnului Eugen Nicolăescu.

În interpelarea mea îi solicit, în mod special, domnului ministru, să prezinte la nivelul județului Giurgiu resursele financiare alocate în anul 2007, inclusiv cele estimate pentru anul 2008 pentru reabilitarea unităților spitalicești din județul Giurgiu.

Mă refer, în special, la Spitalul județean din Giurgiu, la Spitalul din Bolintin-Vale, din Ghimpați, la Spitalul de boli psihice Vadul Lat, și la Spitalul de boli infecțioase de la Singureni, aceasta în condițiile în care toate spitalele mai sus-menționate se găsesc într-o stare avansată de degradare, fapt care pune serios în pericol actul medical. Și acest lucru se întâmplă într-o antiteză totală cu situația din județul Mureș, unde domnul ministru Eugen Nicolăescu, în același timp și deputat de Mureș, a alocat sume uriașe, cu care au fost reabilitate sau construite mai mult de 10 spitale, în tot atâtea localități ale județului.

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Urmează domnul deputat Mircia Giurgiu, care are 10 interpelări anunțate, dar va prezenta pe scurt una dintre ele.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să prezint doar o interpelare adresată domnului Paul Păcuraru, ministrul muncii și egalității de șanse.

Obiectul interpelării îl constituie nemulțumirea membrilor filialei Cluj a Blocului Național Sindical cu referire la majorarea continuă a prețurilor. S-a ajuns în așa fel încât cheltuielile cu întreținerea să nu mai poată fi acoperite din salariu.

Din păcate, prețurile le avem la nivel european, iar salariile sunt foarte mici.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Doamna Mihaela Adriana Rusu a depus în scris 3 interpelări.

 
  Andrian-Sirojea Mihei

Domnul Andrian Mihei a depus, la rându-i, 3 interpelări, și dorește să prezinte oral o întrebare.

   

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Da, domnule președinte.

Întrebarea este adresată domnului ministru Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor, întrebare referitoare la Canalul Sulina.

Stimate domnule ministru, c

Câte nave au tranzitat Canalul Sulina în anul 2007, ce tonaj au avut și care sunt sumele încasate din taxa de tranzit?

Ce procent reprezintă sumele încasate din alocarea bugetară pentru întreținerea și administrarea Canalului Sulina?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Doamna Ionela Bruchental Pop a depus o interpelare în scris.

Domnul Gheorghe Chiper, de asemenea, a depus o interpelare în scris.

Domnul Marius Iriza a depus în scris două interpelări.

Domnul Vasile Pușcaș a depus în scris patru interpelări.

Domnul Bogdan Cantaragiu a depus în scris o interpelare.

Domnul Petre Străchinaru, de asemenea, a depus în scris două interpelări.

 
  Diana Maria Bușoi

Dacă dintre ceilalți colegi pe care îi văd în sală, este cineva neanunțat și dorește să susțină sau să depună o interpelare?

Dacă vreți să depuneți trei interpelări sau trei întrebări, ce sunt?

Nu este ședință de întrebări. Formulați o întrebare din cele trei, pe care le aveți, dar pe scurt, pentru că era ședința destinată interpelărilor.

   

Doamna Diana Maria Bușoi:

Am văzut că au fost colegi care au pus și întrebări, din acest motiv am venit.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Tot din acest motiv v-am dat și eu cuvântul.

 
   

Doamna Diana Maria Bușoi:

Pe scurt, se adresează toate ministrului educației, cercetării și tineretului, Cristian Adomniței.

Una dintre ele se referă la sancționarea și demiterea mai multor directori de unități școlare din județul Dolj, pe criterii care nu au legătură cu activitatea profesională. Considerăm noi și cadrele didactice din multe unități școlare, că în mod abuziv.

Întrebarea este adresată domnului ministru, care este rugat să cerceteze modul în care au fost făcute aceste schimbări și să aducă la cunoștința mea și a cadrelor didactice care mi-au solicitat această interpelare dacă este un abuz sau o strategie această situație din județul Dolj.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină din cei prezenți? Nu.

Dați-mi voie, în aceste condiții, să declar închisă partea a doua a ședinței de astăzi.

La revedere.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.

 
       

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 13:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro