Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.6/21-02-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 11-02-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2008

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 778/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La Punctul 15, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Iarăși e cu bani...

Dau cuvântul inițiatorului, să prezinte proiectul.

Domnul Daniel Chițoiu (președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere măsurile din Programul de guvernare 2005-2008 privind creșterea capacității de administrare fiscală, în baza căruia au fost stabilite obiectivele strategice ale activității Agenției Fiscale, modificările și completările au fost necesare pentru crearea cadrului legal necesar realizării acestora.

Ordonanța Guvernului nr.47/2007 prevede măsuri de îmbunătățire și extindere a serviciilor oferite contribuabililor, precum și măsuri pentru întărirea capacității administrative a Administrației Fiscale.

Plata impozitelor și taxelor și a altor sume datorate bugetului general consolidat începând cu data de 1 octombrie se efectuează într-un singur cont. Metoda constă în plata obligațiilor prin două ordine de plată, unul pentru obligațiile datorate bugetului de stat și al doilea pentru obligațiile datorate bugetelor sociale.

Până la data de 1 octombrie 2007 plata obligațiilor fiscale se efectua de către contribuabil, distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuție, și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorările de întârziere. Aceasta necesita completarea de către contribuabil a câte unui ordin de plată pentru fiecare impozit, taxă și contribuție, ceea ce presupunea întocmirea unui număr între 30 și 50 de ordine de plată lunar.

O altă măsură introdusă prin Ordonanța nr.47 se referă la comunicarea deciziei de impunere în termen de maxim 7 zile de la finalizarea raportului de inspecție fiscală.

De asemenea, s-a instituit regula potrivit căreia executarea silită se poate menține asupra bunurilor proprietate a debitorilor, urmăribile, potrivit legii, numai în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, și s-a reglementat ordinea de sechestrare a acestora, în vederea evitării sechestrării tuturor bunurilor contribuabililor și blocării activității acestuia.

Totodată, s-a redus la două zile termenul de ridicare a măsurii de executare silită, față de 5 zile, cât era prevăzut în prezent.

O altă măsură instituită prin Ordonanța nr.47 se referă la faptul că s-a înființat Comisia de proceduri fiscale, care are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală și a legislației ce intră în sfera de competență a Agenției Fiscale.

De asemenea, s-a prevăzut posibilitatea executării silite a bunurilor debitorilor, fără a fi necesară eliberarea certificatului de atestare fiscală, deblocând astfel valorificarea bunurilor sechestrate.

S-a precizat mai clar regula de calcul a accesoriilor în cazul debitorilor pentru care s-a deschis procedura insolvenței.

O altă modificare adusă de Ordonanța nr.47 se referă la obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în cazul activităților economice desfășurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii.

S-a instituit obligativitatea agenților economici de a înregistra banii personali deținuți de angajați și de administratorul unității, într-un registru special la începutul fiecărei zile.

S-a prevăzut ca plângerea contravențională să suspende executarea numai în ceea ce privește sancțiunile contravenționale principale și se creează o regulă strictă în ceea ce privește transmiterea titlului executoriu în termen de 120 de zile.

De asemenea, s-a prevăzut eliberarea certificatului de cazier fiscal de-îndată, în prezența contribuabilului sau a reprezentantului acestuia, precum și transmiterea electronică a informațiilor din cazierul fiscal către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Gubandru, președintele Comisiei pentru buget.

Vă rog să vă prezentați raportul.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că, din punct de vedere tehnic, domnul ministru a detaliat destul aici, în fața noastră.

Mie nu-mi mai revine decât sarcina să vă spun că, în aceeași comisie, cu prezența a 24 de deputați din 28, și a domnului Daniel Chițoiu, președintele A.N.A.F., comisia noastră a hotărât să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei proiectul de lege, cu amendamentele prevăzute în anexă.

Aș face o precizare tehnică, și anume că la punctul 70, art.1 punctul 12, și nu punctul 13, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării, textul propus de comisie și adoptat fiind acesta. Deci, 12 în loc de 13.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog să reiterați aceste precizări atunci când ajungem la punctul 70.

Invit reprezentanții partidelor politice să ia cuvântul la dezbaterile generale.

Domnul deputat Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Aș dori să vă supun atenției două probleme din această ordonanță de urgență. Prima, eliminarea articolului de la punctul 15, care sună în felul următor: "Declarațiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condițiile legii, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea".

De ce este foarte importantă eliminarea acestui articol? La nivelul județului Bihor sunt în jur de 35.600 de agenți economici și sunt 16 consultanți fiscali, deci se poate calcula foarte ușor că în jur de 2.031 de contribuabili revin la un agent fiscal. Este aproape imposibil să se facă această treabă cu simț de răspundere.

Cu toate că și CECCAR-ul a intervenit și senatorii au înțeles, sper că și dumneavoastră o să fiți de acord cu eliminarea acestui articol.

La punctul 19 este un articol care prevede...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, numai puțin.

Dacă aveți observații punctuale, vă rog să le prezentați la acele articole. Acum suntem la capitolul "Dezbateri generale".

Domnul Lakatos Petru:

Sigur că da. Am vrut însă să o iau înainte un pic, ca să nu retrimitem la comisie, întrucât retrimiterea la comisie cauzează rămânerea în vigoare a ordonanței, și cei care lucrează în domeniul economic știu când se apropie perioada când trebuie depuse declarațiile fiscale. De aceea am ținut să fac această precizare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Să nu fi dat cuiva, prin această intervenție inițiativa să ceară la comisie, pentru că până acum nu a cerut nimeni.

Domnul deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Majoritatea prevederilor acestei ordonanțe sunt cel puțin excesive. Prin această ordonanță nu se întâmplă altceva decât să mai "aplicăm" o palmă mediului de afaceri din România, care oricum este supus unei presiuni destul de mari din partea concurenței de pe piața Uniunii Europene.

Vreau să dau doar un singur exemplu, pentru că mai mulți contribuabili la bugetul statului s-au plâns de acest aspect, și mă refer aici, evident, la obligativitatea introducerii caselor de marcat, vezi, Doamne, în vederea reducerii evaziunii fiscale. Din momentul în care există obligativitatea emiterii chitanțelor fiscale și a facturilor fiscale - și mă refer aici la comerțul cu bunuri de folosință îndelungată - nu văd sensul și nu văd rezolvarea unei presupuse evaziuni fiscale.

Este o măsură abuzivă. Mai sunt și altele în această ordonanță și cred eu că prin acest demers Guvernul nu face altceva decât să-și arate disperarea în ceea ce privește deficitul financiar, deficitul bugetar cu care se confruntă la ora actuală.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți cu atenție raportul comisiei, pe care îl vom urmări pentru ușurința dezbaterilor.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni?

Votat în forma Senatului.

La cuprinsul articolului unic dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în forma Senatului.

Titlul ordonanței? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate titlul.

Secțiunea 1. Nu sunt obiecțiuni.

Votat.

Articolul I din ordonanță, preambulul acestuia? Nu sunt obiecțiuni.

Votat.

Punctul 6, alin.(1), (2), (3), (4), (5) și (6) de la art.4, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votate toate aceste alineate în formularea prezentată.

La punctul 7, vă rog să urmăriți propunerea comisiei. Se propune abrogarea alin.(2).

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat propunerea comisiei.

Pentru alin.(3) comisia nu are propuneri de modificare. Dacă aveți dumneavoastră?

Adoptat textul inițial.

La punctul 9 din raport, uitați-vă la alin.(5).

Domnul Lakatos.

Comisia a propus după punctul 3 introducerea unui punct distinct, 31.

Să vedem ce vă propune domnul Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc doar să vă relatez faptul că președintele ANAF, în prezența membrilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și-a luat angajamentul ca atât la punctul 9, cât și la punctul 19, unde se vorbește de Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor, să prezinte Regulamentul de organizare și funcționare aprobat în condițiile legii, ale acestor două instituții, deci, încă o dată, Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor, care să poată să execute controale numai în anumite domenii.

Doresc doar de la acest microfon să vă supun atenției ca să se audă și să fie înregistrat în procesul-verbal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, stimate coleg. Eu personal nu am înțeles. În afară de cererea de a se depune acel document, la textele actuale dacă ați făcut vreo propunere?

Domnul Lakatos Petru:

Nu. Numai să depună Regulamentul.

Domnul Valer Dorneanu:

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Domnul Daniel Chițoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La acest punct am dat competențe de inspecție fiscală Gărzii Financiare numai pe actele de control unde se produce evaziune și fraudă fiscală. Deci, acte de control care se întocmesc sub coordonarea și îndrumarea procurorului de la Parchetul competent sau împreună cu organele de poliție judiciară.

În ce privește Autoritatea Națională a Vămilor, vom da competență pe inspecția fiscală în domeniul accizelor, având în vedere că începând cu anul trecut, conform Programului de guvernare, competența de administrare a accizelor am transferat-o la Autoritatea Națională a Vămilor, așa cum există în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene. Și așa cum am promis în Comisia pentru buget și finanțe, voi prezenta Parlamentului proiectele de hotărâre de Guvern privind atribuțiile atât ale Gărzii Financiare, cât și ale Autorității Naționale a Vămilor.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu vă mulțumesc.

Din gestica domnului coleg am înțeles că este mulțumit de răspuns, da? Așa este.

În aceste condiții, întreb din nou dacă la amendamentul comisiei de la punctul 9 aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La punctul 10 din raport dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

La punctul 11 comisia ne propune un text nou. Vă rog să-l urmăriți la pagina 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat textul comisiei.

La punctul 12 din raport comisia propune menținerea alin.(1) în formula existentă.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Votat textul Guvernului, mai exact al Senatului. Nici Senatul nu l-a modificat. Deci, textul Guvernului.

Punctul 13. Comisia propune menținerea textului.

Dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul.

Punctul 14.

La fel. Menținut.

La punctul 15 comisia propune aborgarea punctului 8 de la Articolul I.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Abrogat punctul 8.

La punctele 16, 17 și 18 comisia propune menținerea textelor inițiale.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textele inițiale.

Punctul 19. Vă rog să vă uitați la pagina 13. Comisia propune modificarea alin.(2) punctul 12 al art.99.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei?

Adoptat amendamentul comisiei.

Pentru alin.(3) de la același punct comisia propune menținerea textului.

Dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul.

La punctul 20 dacă aveți obiecțiuni?

Menținut textul în formula propusă de comisie.

La punctul 21 urmăriți noul text pentru punctul 131.

Dacă aveți obiecțiuni?

Adoptat textul comisiei.

La punctul 22 urmăriți pagina 15.

Dacă sunteți de acord cu propunerile comisiei?

Adoptat punctul de vedere al comisiei.

La punctul 23 și punctul 24 comisia nu are modificări de propus.

Dacă aveți dumneavoastră obiecții?

Votat în unanimitate.

Punctul 25. Urmăriți de la pagina 17 până la pagina 20, deci tot cuprinsul punctului 25.

Vă rog să-l urmăriți și să spuneți dacă aveți obiecțiuni la propunerile comisiei. Nu aveți.

Votat textul în formula prezentată de către comisie.

La punctul 26, de la pagina 20 până la pagina 24, urmăriți vă rog textele comisiei.

Nu aveți obiecțiuni la punctul 26.

Votat punctul de vedere al comisiei.

Punctele 27, 28, 29, 30, 31.

În toate cazurile comisia propune menținerea textelor.

Dacă aveți obiecțiuni?

Adoptate textele în formula prezentată de Guvern și de Senat.

Punctul 32. Urmăriți vă rog de la pagina 26 la pagina 27 propunerile noi ale comisiei cu privire la art.1371.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat textul comisiei.

La punctele 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 comisia menține textele inițiale.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votate în toate aceste cazuri textele inițiale ale inițiatorului.

La punctul 41 urmăriți paginile 32, 33 până la 34, urmăriți propunerile noi ale comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate propunerile comisiei.

La punctele 42, 43, 44, 45 dacă aveți obiecțiuni la textele inițiale? Comisia nu a avut modificări de propus. Nu aveți.

Votate în toate cazurile textele inițiale.

Punctul 46. Urmăriți de la pagina 37 la pagina 39 amendamentele comisiei cu privire la introducerea punctelor 361 ,362.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat punctul 46 în formularea comisiei.

Punctele 47 și 48. Nu sunt modificări.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu.

Votat textele inițiale.

Pct.49. Urmăriți vă rog formularea comisiei cu privire la preambulul punctului 13. În rest nu mai sunt modificări, decât la pagina 43 de la același punct 49.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat punctul 49 în prezentarea comisiei.

Dacă la punctele 50, 51 și 52 aveți obiecțiuni?

Votate în formularea inițială. Nici comisia nu a avut...

Există o intervenție? Nu există la punctul 52 altă intervenție.

La punctul 53 dorește să intervină domnul deputat Bivolaru, din partea Grupului P.S.D.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi, la punctul 53 - și aici rog inițiatorul dacă se poate să ne dea o mică explicație - se prevede că lit.a), h) și k) de la art.2 se modifică și vor avea următorul cuprins: lit.h) se referă la "toate activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare..." și textul este cel pe care l-ați trecut dumneavoastră în ordonanță.

Să lămurim un lucru. Unde avem trecute aceste profesii libere?, pentru a clarifica această definire. Dacă există vreo trimitere, să ni se explice de către inițiator.

Și cu ocazia aceasta, domnule președinte, aș ruga inițiatorul să mai răspundă la o întrebare. În expunerea de motive, referitor la Ordonanța nr.28/1999 privind obligația agenților de a utiliza aparate de marcat cu memorie fiscală, se pune problema eliminării obligației operatorilor economici de a depune lunar raportul memoriei fiscale la organul fiscal teritorial.

Dacă mi se poate explica unde este în această ordonanță prevederea care stipulează această eliminare a obligației respective de a se depune raportul lunar.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Rog inițiatorul să răspundă la cele două întrebări. Întâi, cu privire la lit.h), aceea cu trimitere la profesii libere și, a doua, cu privire la expunerea de motive.

Domnul Daniel Chițoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Activitățile desfășurate ca profesii libere sunt activitățile prevăzute în Codul fiscal și în legile speciale care reglementează aceste profesii.

De asemenea, la aceste litere sunt prevăzute excepțiile pentru care nu există obligativitatea dotării cu case de marcat electronice.

În ce privește abrogarea articolului prin care se prevede obligația utilizatorului de a preda raportul memoriei fiscale, aceasta este prevăzută la art.10 lit.f) din Ordonanța nr.28/1999. Noi acea ordonanță am modificat-o, Ordonanța nr.28/1999.

 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Care este textul?

Domnul Daniel Chițoiu:

Art.10 lit.f) din Ordonanța nr.28.

 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Dar este trecut aici, în Ordonanța nr.45?

Domnul Daniel Chițoiu:

Da, este trecut. Am spus.

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb pe domnul deputat Bivolaru dacă este mulțumit de răspuns.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, mi s-a făcut trimiterea respectivă. O să mă duc acasă să citesc și o să vă declar mâine dacă m-am lămurit.

Domnul Valer Dorneanu:

Am luat act de declarația dumneavoastră.

Întreb alți colegi dacă mai au obiecțiuni la punctul 53. Nu.

Votat în unanimitate.

La punctele 54 și 55 dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Punctele 56, 57, 58 a fost pierdut pe drum, 60 și 61.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în formula inițiatorului.

La punctul 60 aș ruga, totuși, comisia să-mi explice de ce se repetă cele patru puncte: 60, 61, 60, 61 și 62. Uitați-vă la paginile 47 și 48.

Domnul Aurel Gubandru:

Este o greșeală de tipărire, domnule președinte, pentru care ne cerem scuze. O să facem corecția de numerotare a textului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La 60, 61, nu sunt nici 57, nu sunt...ba nu, stați puțin, la pct.60 de la pag.47, spuneți că e nemodificat și la 60 de la pag.48 se abrogă lit.f).

Nu sunt alte obiecții, da? S-a sărit peste punctele 58 și 59, cum v-am și semnalat, de altfel.

Întreb dacă la pag.48 cu privire la abrogarea lit.f), dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat abrogarea lit.f).

La 61, nu aveți obiecții.

La 62, urmăriți, vă rog, propunerile comisiei de la pag.48. Dacă aveți obiecțiuni. De la 48 până la 49. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în toate cazurile textele propuse de comisii.

La 64 și 65, nu sunt obiecțiuni.

Pct.66. nu sunt obiecțiuni, votat textul inițial. Nici comisia n-a avut propuneri de modificare.

La 67 și 68, nu sunt.

La 69 cu privire la art.VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat textele inițiale în toate cazurile.

La pct.70, dau cuvântul domnului Gubandru pentru a vă reitera observația care o făcuse la prezentarea raportului.

Domnul Aurel Gubandru:

Deci, observația era aceea că textul propus de comisie este: Art.2 "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art.1, pct.12, în loc de 13, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării."

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere, vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs, vă rog să observați, toate textele proiectului de lege și ale Ordonanței Guvernului nr.47/2007.

Le vom supune votului dumneavoastră de ansamblu aceste propuneri mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 6:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro