Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 19-02-2008

Ședința Camerei Deputaților din 19 februarie 2008

4. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (retrimis comisiei).
 
consultă fișa PL nr. 3/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.5: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază.

Legea are caracter organic; raport de adoptare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; procedură de urgență; suntem primă Cameră sesizată.

Vă rog, din partea S.P.P., pe scurt.

Domnul Dorel Nuțu (colonel, Serviciul Protecție și Pază):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne deputate și stimați domni deputați,

Foarte scurt, am să vă prezint. Necesitatea adoptării acestei ordonanțe a reieșit din faptul că Organizația Națiunilor Unite a considerat oportun și necesar înființarea, în regim de urgență, în România, a unui Centru de excelență pentru pregătirea cadrelor de securitate, în scopul instruirii, antrenării, perfecționării forțelor de securitate multinațională care participă la operațiuni sub egida O.N.U.

În vederea creării cadrului legal, a fost adoptată această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei, punctul de vedere? Se păstrează.

Dacă există intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, doamna deputat, la dezbateri generale.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Este posibil să fie o eroare materială, dar, în raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, apare aici așa: proiectul de lege are ca obiect aprobarea ordonanței de urgență, în sensul legiferării dreptului Serviciului de Protecție și Pază de a încheia tratate la nivelul departamental și înțelegeri tehnice.

Din ceea ce știm noi, tratatele sunt încheiate numai de Executiv, și nu de S.P.P.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, domnule director, dacă vreți să explicați ce este cu tratatele acelea de acolo?

Totuși, de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională vreau un punct de vedere. Dacă nu, mai bine rămânem pe data viitoare.

Domnul Dorel Nuțu:

Dacă-mi permiteți, în sensul Legii nr.590 privind tratatele, prin noțiunea de "tratat" se înțeleg acorduri, înțelegeri, înțelegeri tehnice. Deci, nu în sensul ..., iar orice înțelegere tehnică pe care noi o vom încheia cu O.N.U., sau cu alte instituții din N.A.T.O., sau alte instituții, va parcurge calea prevăzută de Legea nr.590, respectiv memorandum și adoptare în Parlamentul României. Deci, nu vor fi încheiate niște acorduri sau tratate fără ... Și, dacă ați observat, toate acestea se fac numai după o prealabilă aprobare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu parcurgerea tuturor pașilor legali.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

O să rog punctul de vedere al comisiei. Și vă rog, domnule președinte, dacă vreți să lămuriți și această chestiune.

Domnul Costică Canacheu:

Vă mulțumesc.

Este simplu de lămurit. Dacă terminologia nu este corectă, - dar eu cred că este corectă -, ea vine din proiectul de lege avansat de Guvern, avizat de Consiliul Legislativ, de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deci, nu cred că avem o problemă să reglementăm în acest fel, cu această sintagmă - "tratat".

Domnul Bogdan Olteanu:

Doriți să mai interveniți, doamna deputat?

Doamna Aurelia Vasile:

Domnul președinte al comisiei de specialitate nu m-a lămurit și eu vă propun să fie retrimis la comisie, pentru a pune de acord ceea ce a spus inițiatorul cu ceea ce nu a spus președintele comisiei. Deci, propun retrimiterea la comisie și trecerea pe ordinea de zi, la prima ședință de plen.

Domnul Bogdan Olteanu:

Există intervenții pe tema retrimiterii la comisie? Domnul președinte? O să vă rog să vă pregătiți cartelele, că va trebui să supun la vot.

Domnul Costică Canacheu:

Nu văd necesitatea retrimiterii la comisii. Este limpede: tratate la nivel departamental - asemenea documente se pot încheia; înțelegeri tehnice cu organisme internaționale - asemenea documente se pot încheia. Care ar fi nevoia? Ce să mai dezbatem?

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, am înțeles. Oricum, dacă s-ar vota retrimiterea la comisie pe care ați propus-o, doamna deputat, eu am să propun, în același timp, și prelungirea termenului constituțional de dezbatere, ca să nu fie vreo problemă cu adoptarea tacită.

Avem o propunere în acest sens și supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie.

Vă rog să votați.

Propunerea de retrimitere la comisie a fost adoptată. Se prelungește, de asemenea, termenul cu două săptămâni.

Domnule președinte, termen la comisie? O săptămână? Presupun că este suficient, nu? Retrimis o săptămână.