Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 19-02-2008

Ședința Camerei Deputaților din 19 februarie 2008

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 797/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Stimați colegi,

Mai avem un proiect la care suntem primă Cameră sesizată și riscă să fie adoptat tacit.

Vă propun să-l dezbatem și pe acesta astăzi.

Punctul 9: Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 privind Statutului personalului didactic.

Legea are caracter organic.

Raport de respingere, Comisia pentru învățământ.

Suntem primă Cameră sesizată.

Dacă inițiatorul dorește să-și susțină proiectul? Vă rog, domnule deputat Movilă.

Domnul Petru Movilă:

Doamnelor și domnilor colegi,

Legislația actuală prevede ca, comunitățile locale să plătească naveta cadrelor didactice.

În foarte multe din aceste comunități locale nu există resursele materiale ca această activitate - naveta cadrelor didactice, deplasarea de la domiciliu la locul de muncă, să fie plătită, drept pentru care multe cadre didactice au acționat în instanță consiliile locale pentru a-și primi banii pentru navetă. Au câștigat în instanță și mai departe nu s-a întâmplat nimic, doar s-a constatat faptul că foarte multe comune, foarte multe consilii locale nu au bani pentru această navetă.

Clar, se naște o atitudine inechitabilă față de cadrele didactice, care sunt beneficiare pe ansamblul legii care prevede plata navetei. Pe baza consultărilor dintre consiliile județene și inspectoratele școlare, se poate face plata acestei deplasări de la bugetul centralizat.

Consider că acest proiect de lege a fost respins nejustificat în comisiile care l-au analizat și vă rog să votăm acest proiect de lege, pentru că este un proiect de lege bun, un proiect de lege corect, care nu are decât o singură rațiune, aceea de a așeza pe picior de egalitate cadrele didactice care pleacă, de cele mai multe ori, din orașe în mediul rural să predea copiilor de acolo.

Mulțumesc.

Partidul Democrat-Liberal va vota acest proiect de lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Comisia, vă rog, raportul.

Domnul Petre Popeangă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare finanțarea cheltuielilor pe mijloace de transport în comun sau cu alt mijloc de transport la și de la locul de muncă pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul urban și rural.

Potrivit propunerii legislative, aceste cheltuieli ar urma să fie susținute de către consiliile județene.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, împrumutând acest caracter de la legea de bază, asupra căreia se intervine legislativ.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 18 deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei și au mai participat ca invitați: doamna Gabriella Pásztor, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și doamna Eva nagy, director în aceeași instituție.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaților prezenți, a propus respingerea propunerii legislative, pe următoarele considerente: transferul responsabilităților de plată de la primării către consiliile județene, pe baza principiului subsidiarității nu se justifică, fiind evident că, la nivelul primăriilor și al consiliilor locale, interesul și preocupările sunt mai îndreptățite decât cele ale consiliilor județene.

Apreciem că noul pachet legislativ în domeniul educației va reglementa unitar și aceste aspecte privind drepturile de decontare ale unor cheltuieli ale cadrelor didactice.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Vă rog, doamna deputat Ardelean.

Doamna Lia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Consider că această propunere legislativă trebuie susținută.

La dezbaterile care au avut loc și la discuțiile cu sindicatele din învățământ pe pachetul de legi, aceste sindicate susțin faptul că cadrele didactice, deși au drepturi, nu și le primesc decât prin acțiuni în instanță și uneori și atunci rămân fără acoperirea acestor drepturi.

Sunt consilii locale care, într-adevăr, nu au capacitatea de a suporta aceste cheltuieli și consider că trebuie să fie susținute aceste consilii locale.

în concluzie, Partidul Conservator va susține această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema există și este reală. Faptul că o ridicăm aici este un lucru pozitiv. Există această situație în care comunitățile fără resurse nu pot să-și achite obligația absolut necesară pentru desfășurarea actului de educație, de învățământ, corect. Însă, soluția propusă este o soluție care recentralizează și, într-adevăr, nu duce către efectele de subsidiaritate, de descentralizare, așa cum le dorim. Probabil că trebuie făcută o discuție pe acest subiect și reluată tema.

Propunerea făcută în acest proiect legislativ nu este de susținut. Repet: pentru că nu face decât să birocratizeze, trimițând la nivel județean toată problematica de la nivelul comunelor.

Dar asta nu înseamnă să abandonăm subiectul și să rediscutăm, eventual județul să aloce resursele necesare la nivelul comunității, ca acestea să-și poată achita într-o perioadă în care ele nu au aceste venituri, sperând că, la un moment dat, le vor avea.

Vă mulțumesc foarte mult.

Acesta este motivul pentru care noi am votat împotrivă, și nu fondul problemei, care, repet, este remarcat că este real.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Intervenții? Nu mai sunt.

Fiind propunere de respingere, proiectul rămâne la vot final.

Încheiem, este 12,40.

Stimați colegi,

Vă invit să luați loc în bănci pentru a putea trece la votul final. Avem un număr de șase proiecte la vot final.

Până la această chestiune, domnul deputat Renică Diaconescu dorește să facă un anunț cu caracter personal.

Domnul Renică Diaconescu:

Mă iertați, stimați colegi, că fac această intervenție, dar ceva astăzi m-a făcut să mă gândesc la un om pe care-l admiram foarte mult, la o distinsă doamnă, la o doamnă demnă, care astăzi a aruncat cu noroi într-un grup parlamentar și știu că, atunci când eram împreună la Partidul Conservator, s-a simțit foarte ofensată și foarte iritată de apelativul "soluție imorală", cu care ne cataloga președintele țării.

M-a durut, stimată doamnă Grațiela Iordache, că folosiți acest limbaj.

Să cred că vi se dă un tratament la Partidul Democrat, pe care sunteți obligată să-l luați mereu?

Vă rog, doamnă, în calitatea mea de medic neurolog, vă dau un sfat: dacă tot sunteți obligată să luați acest tratament care v-a schimbat - așa cum v-am cunoscut eu - luați acest medicament seara, la culcare, când gândurile sunt mai așezate, aveți putere de reflecție. Nu-l luați dimineața, pe nemâncate, că are efect pervers.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea stângă a sălii).

Domnul Bogdan Olteanu:

Doriți să interveniți? Nu.

Cred că fiecare coleg care se simte ofensat poate răspunde așa cum consideră oportun.

Doriți? Vă rog. (Comentarii, râsete și aplauze în sală).

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să nu am altceva decât un singur răspuns față de o asemenea manifestare: o tăcere. (Amuzament în sală).

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputat.