Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 03-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 3 martie 2008

3. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru sănătate și familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societății Antibiotice S.A. Iași (rămas pentru votul final).

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pe primul loc al propunerilor de acte normative pe care le vom dezbate astăzi, este proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru sănătate și familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societății "Antibiotice" S.A. Iași.

Îl rog pe domnul academician Ifrim, președintele comisiei de resort, să prezinte proiectul de hotărâre.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Să prezint proiectul de hotărâre?

Domnul Valer Dorneanu:

Proiectul de hotărâre.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Hotărâre privind încuviințarea efectuării unei anchete de către Comisia pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Antibiotice S.A. Iași.

În conformitate cu prevederile art.73 alin.(2) și art.79 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta Hotărâre:

Art.1. Se încuviințează efectuarea unei anchete de către Comisia pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății "Antibiotice" S.A. Iași, cu următoarele obiective:

  1. stabilirea oportunității privatizării din punct de vedere al consecințelor asupra asigurării cu antibiotice și tuberculostatice la un preț accesibil a întregii populații a României;
  2. evaluarea consecințelor de natură socială ce decurg din privatizarea societății;
  3. analiza impactului vânzării societății asupra Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în eventualitatea stopării producției unor antibiotice și tuberculostatice larg folosite în România;
  4. verificarea sesizării făcute de către sindicatul Antibiotice Iași cu privire la absența unui pact social care să facă parte din caietul de sarcini al privatizării;
  5. investigarea motivelor care au determinat creșterea valorii societății de 80 de ori în numai 2 ani;
  6. analiza cauzelor care au dus la scăderea abruptă a interesului unor potențiali cumpărători de la 53 la numai 2, până în prezent;
  7. evaluarea posibilităților și a consecințelor condiționării cumpărării pachetului majoritar de către un producător de medicamente pentru a asigura dezvoltarea ulterioară a fabricii și pentru a preîntâmpina cumpărarea având drept unic obiectiv valorificarea celor 40 de hectare ale societății a căror valoare de piață este de două ori mai mare decât prețul de pornire a licitației;
  8. analizarea motivelor pentru care AVAS refuză să respecte Hotărârea Curții de Apel Iași de suspendare a hotărârii de Guvern nr.1400/2007 privind privatizarea Societății "Antibiotice" S.A. Iași și a Deciziei Președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor de continuare a procesului de privatizare.

Art.2. Convocarea ședințelor comisiei se face cu cel puțin o zi înainte de către președintele acesteia sau de către un vicepreședinte care-l înlocuiește.

Art.3. alin.(1). Pentru ca ședințele comisiei să aibă loc, este necesară participarea majorității membrilor care o compun.

(2) hotărârile comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.

(3) în condițiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitate de a participa la lucrări, Grupul parlamentar respectiv va desemna un înlocuitor.

Art.4. (1) Comisia poate invita pentru audiere și explicații orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității comisiei.

(2) la cererea comisiei, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă, este obligată să le aducă la cunoștință instituțiilor și autorităților care au legătură cu situațiile prevăzute la art.1 lit.a), b), c), d), e), f), g), h), dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității comisiei, sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă.

(3) când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, în vederea aflării adevărului este necesară prezența unor experți, comisia dispune efectuarea de expertize.

(4) dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea și predarea obiectelor ori înscrisurilor, sau efectuarea expertizelor, se aplică în mod corespunzător.

(5) președintele sau vicepreședintele comisiei, după caz, atrage atenția persoanei audiate care are obligația de a sune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe și că nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea legală.

Art.5. lucrările comisiei sunt publice, cu excepția cazului când plenul comisiei hotărăște altfel.

Art.6. constatările, concluziile și propunerile comisiei vor face obiectul unui raport care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților până la data de 15 martie 2008, care va hotărî distribuirea raportului tuturor deputaților, precum și dezbaterea acesteia în plenul Camerei.

Componența Comisiei pentru sănătate este cunoscută.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, cine dorește să intervină?

Domnul deputat Nechita și apoi domnul deputat Mocanu.

Domnul Aurel Nechita:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă întreb de ce dorim acum, pe ultima sută de metri a unei guvernări, să vindem cu orice preț anumite active ale statului.

În domeniul sănătății, singurele întreprinderi la care statul român este majoritar, este Întreprinderea de antibiotice Iași și Sanevit Arad. Întâmplător, aceste două întreprinderi sunt și rentabile. Întâmplător.

Ne aflăm în fața unei situații în care avem o fată tânără, frumoasă, cu zestre, și o dăm primului venit. Și fără condiții. De ce oare? Normal, că nici nu poate s-o iubească. Dar pentru zestre ce nu face omul?! Și atunci, îmi pun întrebarea: de ce renunțăm așa de ușor la o fabrică? Eu, personal, sunt pentru privatizare, dar nu oricum și în orice condiții. Altfel, pierdem un argument forte pe care România îl are, și anume de a menține prețul la medicamente, în general, și la antibiotice, în special, sub control.

Și am să vă explic de ce pe scurt. Marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană, sau cel puțin marile țări, au din producția internă peste 72% din producția internă de antibiotice, de medicamente în general. Și ne întrebăm de ce avem prețuri mai mari decât alte țări din Uniunea Europeană. Pentru că, în România, producția internă este la aproximativ 30%. Și normal că în momentul în care produci puțin și imporți mult, prețul este mai mare. Și asta în condițiile în care noi avem 250 de euro pe cap de locuitor pentru sănătate, în timp ce alții au între 500 și 1500.

În atare condiții, cred că este necesară, cel puțin din partea Parlamentului României, constituirea acestei comisii care să monitorizeze, chiar dacă în acest moment a fost suspendată, deci nu anulată, suspendată această privatizare, să analizăm modalitatea și să apărăm prin posibilitățile noastre legislative ca patrimoniul nostru să nu fie dat pe degeaba și oricui.

În concluzie, Grupul parlamentar al Partidul Social Democrat va susține înființarea acestei comisii și va monitoriza cât se poate de atent viitoarea privatizare a acestei fabrici de medicamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mocanu Vasile. Și se pregătește domnul deputat Movilă.

Domnul Vasile Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu nu sunt medic, dar, în schimb, sunt parlamentar de Iași. Știu ce înseamnă Societatea Antibiotice pentru județul Iași, pentru România. de aceea, ca parlamentar de Iași, vin și susțin în fața dumneavoastră și am rugămintea și la dumneavoastră să votați înființarea acestei comisii pentru clarificarea situației de la Antibiotice Iași.

Colegul din față a explicat amănunțit ceea ce înseamnă antibiotice, ce înseamnă fabrica de medicamente, care este situația acum la Antibiotice Iași, și pentru clarificare este absolut necesară înființarea acestei comisii parlamentare.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Movilă.

Domnul Petru Movilă:

Doamnelor și domnilor colegi,

Iașiul are o experiență tristă în ceea ce înseamnă privatizarea societăților cu capital de stat, pentru că nu putem să vă oferim un exemplu de societate privatizată și care să aibă o performanță deosebită din punct de vedere economic.

Graba cu care Guvernul României, graba cu care unii din oamenii politic, din oamenii de afaceri care nu au avut niciodată treabă cu sistemul de sănătate, cu producția de medicamente, dau târcoale fabricii de antibiotice, ne face să credem că privatizarea Societății Antibiotice în acest moment, în acest amalgam de bâjbâieli și de întortocheri, de mers înainte și de dat înapoi, inclusiv Guvernul României, prin hotărâri de Guvern care se anulează una pe cealaltă. Toate aceste lucruri ne fac să credem că comisia de anchetă pe care noi o propunem astăzi vine să clarifice anumite probleme și să ofere soluții corecte Guvernului României, un punct de vedere care să fie luat în calcul, pentru ca privatizarea Societății Antibiotice să fie făcută oportun, să fie făcută în baza unor calcule, în baza unei analize foarte clare ce înseamnă Societatea Antibiotice Iași pentru sistemul de sănătate din România, să vedem care sunt pașii normali stabiliți dinainte de a începe procedura de privatizare, pentru a se privatiza această societate.

Dincolo de acest lucru, vreau să vă informez că în cadrul Comisiei de sănătate s-a votat înființarea acestei comisii, iar un distins angajat al statului, președintele AVAS, face declarații publice că parlamentarii români vorbesc prostii și sunt implicați în sistem mafiot în ceea ce privește Societatea de antibiotice, un lucru foarte grav, pentru că noi am luat această decizie în Comisia de sănătate în conformitate cu legislația din România, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților.

Vreau să vă rog să votăm această comisie pentru că, spuneau antevorbitorii mei, nici unul din membrii Comisiei de sănătate nu este împotriva privatizării Societății Antibiotice. Vreau să precizez foarte clar acest lucru, nu suntem împotriva privatizării, dar vrem ca să avem mintea cea bună, să facem, în sfârșit, o privatizare sănătoasă și în sistemul de sănătate.

Grupul parlamentar al Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal va vota înființarea acestei comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Sorin Paveliu și-a exprimat dorința să ia cuvântul.

Domnul Sorin Marian Paveliu:

În bună parte, ceea ce era de spus au spus colegii mei, dar vreau să fac următoarea precizare: nu există în Comisia de sănătate nici un specialist în materie de privatizări. ceea ce noi am considerat să luăm în dezbatere nu era privatizarea propriu-zisă, ci erau semnele de întrebare pe care le-a generat tocmai președintele și, respectiv, vicepreședintele AVAS. Este vorba despre o hotărâre a curții de Apel Iași care a decis suspendarea unei hotărâri care viza modalitatea de privatizare, la care președintele ne-a încunoștințat că nu-i pasă nici câtuși de puțin de decizia Curții de apel.

E vorba de impactul și punctul de vedere al Ministerului Sănătății. Ni s-a spus că nu e treaba Ministerului Sănătății. Este vorba de eventualul impact asupra bugetului de asigurări sociale. Ni s-a spus că nu este treaba Casei de asigurări sociale.

Sunt foarte multe întrebări la care am pus, pur și simplu, întrebări pertinente și ni s-au dat răspunsuri absolut nesatisfăcătoare.

Vreau să subliniez că această activitate de investigare a privatizării nu-și are decât un singur obiectiv: noi, în calitate de deputați membri ai Comisiei de sănătate, să ne lămurim că ceea ce se face, se face bine și corect, iar în condițiile în care acest lucru se va dovedi, vă garantăm că vom fi primii care vom susține această privatizare, deși primul lucru care ar fi trebuit să ni se explice este care este rațiunea pentru care se face, pentru că atunci când s-a pornit procesul de privatizare, această fabrică era pe pierdere, iar acum valorează de 80 de ori mai mult și face profit în fiecare an de 10 milioane, ar putea să facă de 30 milioane dacă Ministerul Sănătății și-ar da concursul. Dar probabil mai multe la momentul în care vom prezenta raportul, dacă ne veți aproba această cerere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Crăciunescu Grigore.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Subiectul pus azi în discuție este foarte important. Precizez de la început că parlamentarii Grupului Partidului Național Liberal vor vota pentru înființarea acestei comisii.

Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun: noi, liberalii, dorim privatizare. De ce dorim privatizare în sănătate? Pentru că de 18 ani de zile acele sectoare din domeniul sanitar care s-au privatizat acordă asistență medicală de calitate, la parametrii deosebiți, cu aparatură performantă, oamenii sunt foarte mulțumiți, banii se cheltuiesc cu măsură și exact pe capitolele care trebuiesc.

Legat de privatizarea Antibiotice Iași, fiind parlamentar de Iași, știu care este ponderea acestei societăți comerciale în cadrul economiei județului. Nu sunt specialist în privatizare, dar din discuțiile pe care le-am purtat la Comisia de sănătate, discuțiile care le-am avut cu oameni competenți din AVAS, am ajuns la concluzia că trebuie să privatizăm această societate comercială.

În privatizarea acestei societăți comerciale, vreau să vă spun un singur lucru: hotărâtoare sunt reglementările Uniunii Europene. Putem privatiza numai dacă respectăm legislația europeană care, spun experții de la AVAS, nu permit condiționarea celui care cumpără societatea comercială respectivă fie că este de medicamente, fie că este de automobile, fie că este de altceva, și, atunci, comisia pe care noi o vom vota astăzi va trebui să coreleze legislația internă sau să se documenteze legat de legislația internă și legislația europeană. Și în momentul în care vom pune cap la cap cele două legislații, vom alege soluția optimă.

Dacă ni se va permite să punem caiet de sarcini, să punem condiții atât sociale, legat de numărul de muncitori, de păstrarea obiectului de activitate, sigur că le vom pune. Nu cred că vrem să ne facem rău cu mâna noastră. Și cei care ne arată cu degetul astăzi că vrem să privatizăm i-aș întreba care sunt privatizările de succes dintre 2000 și 2004, pentru că mai nimic din tot ce am privatizat, n-a fost ca lumea.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Petru Lakatos, din partea UDMR.

Se pregătește domnul Renică Diaconescu.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Mai mulți dintre antevorbitori au început discursul spunând că sunt medici și nu sunt economiști și nu se pricep, după care și-au prezentat punctul de vedere pro sau contra privatizării.

Aș dori să vă învederez faptul că Camera Deputaților are o comisie permanentă care se cheamă Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare. Deci, dacă dorim să analizăm posibila privatizare, indiferent că e în domeniul medical sau în alt domeniu, și dorim o comisie, atunci ar fi bine ca această comisie permanentă să se ocupe de treaba aceasta și, eventual, funcție de specificul temei abordate, să invite specialiști sau colegi din alte comisii care au tangență cu subiectul respectiv.

Deci, eu, în principiu vorbesc și nu la cazul concret. Dacă e vorba de privatizare, aș recomanda să fiți de acord ca să discute această problemă Comisia permanentă pentru politică economică, reformă și privatizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Renică Diaconescu. Și se pregătește domnul deputat Stanciu. Și apoi domnul deputat Pop.

Domnul Renică Diaconescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși fac parte din această comisie și sunt convins că această comisie trebuie să funcționeze pentru că altfel nu îndepărtăm, dacă vreți, tenta politică care se dă acestei privatizări.

Ceea ce nu se știe și n-au vrut să spună colegii noștri, este doar partea tehnică a acestei privatizări. Privatizarea S.C. "Antibiotice" Iași este trecută în Programul PSAL 1 din 1997. să le amintim colegilor noștri de la P.D. că negociatorul șef al României în 1997, care a trecut cu mânuța dânsului această întreprindere, a fost Traian Băsescu.

Asta ca să se știe istoria!

Antibiotice Iași, cota de piață a Antibiotice Iași, este de 3%. Deci, Antibiotice Iași, nu poate fixa prețul medicamentului în România cu o cotă de piață de 3%.

Cum vedeți, în toată lumea, marile concerne, Bayer, Sanofi, încep să vină și să devină tot mai puternice și să intre pe piață. Nu vom rezista cu o întreprindere așa de mică în fața marilor concerne care vor veni, iar după un timp nu vom mai avea ce să vindem.

De fapt, despre banii care s-a spus aici că sunt profitul întreprinderii, se face o mare confuzie. Este vorba de profitul acționarilor și după aceea, după ce se scade profitul acționarilor care participă la această acțiune a acestei întreprinderi, prețul mai rămâne în jur de 3 miliarde. Deci, un preț infim ca să reziști în fața marilor concerne care vor veni peste România. N-o să ne vindem țara, dar peste un an-doi, n-o să mai avem ce să mai vindem.

Eu cred că la Iași, ați văzut că toți deputații și toți parlamentarii de Iași ies acum, pentru că e normal, trebuie să încurajăm sindicatul care nu vrea privatizare acolo, e campanie electorală, trebuie să ne facem campanie, este normal acest lucru. Dar trebuie să privim cu realism și să cerem... vrem să fim în Uniunea Europeană? Am discutat cu Uniunea Europeană programul PSAL 1 și PSAL 2? Vreau să vă mai reamintesc un singur lucru, că programul PSAL 2 era vorba de întreprinderi care erau în ruine, întreprinderi nerentabile. Și cu mânuța dânsului, domnul Traian Băsescu, pe locul 21 și pe locul 22, a trecut la întreprinderi nerentabile în programul PSAL 2 Uzina de Aluminiu Slatina.

Deci, asta pentru că domnii colegi ai noștri de la P.D-L. să știe istoria acestor privatizări, ce este cu programele. Și ne întrebăm: vrem să fim corecți cu Uniunea Europeană? Am discutat un lucru și acum nu mai vrem să ne ținem de cuvânt? Uniunea Europeană, dragi colegi, agreează două feluri de privatizări: licitația prin strigare, care este calea acceptată și de AVAS, în care poți să pui condiții celui care cumpără, prin caietul de sarcini poți să-i pui condiții de sarcini să facă numai medicamente, să vină un concern cu medicamente, și a doua problemă este scoaterea pe bursă. La scoaterea pe bursă, nu poți să mai pui condiții.

Eu cred că AVAS-ul trebuie să-și continue activitatea și dacă această comisie, va fi foarte bine să fie, pentru ca să se dovedească că nu este nimic politic, iar cei care vor să împiedice această privatizare nu fac decât în această situație de campanie electorală, pentru că din 1997 până acum puteau ieși foarte multe voci de la Traian Băsescu încoace și să spună că nu vor să privatizeze uzina de antibiotice Iași.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Stanciu.

Se pregătește domnul deputat Pop. (Vociferări.)

Aștept propuneri de la tribună.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnule Nicolăescu,

Vreau să spun de la început, cum a spus și colegul nostru, că Partidul Social Democrat, evident, că nu s-a opus și nu se opune nici unei privatizări. Există însă, se pare, la Iași, un streptococ care umblă nu după fabrică, ci după terenul de sub fabrică. Deci, aici este chestiunea. Sunt acolo câteva hectare foarte bine plasate, prețul terenului se aproape de 1000 de euro metrul pătrat și nu mai interesează pe nimeni din cei care vor să cumpere fabrica ca atare. Chiar îi încurcă.

Și spre exemplificare, domnul Gigi Becali are în apropiere o întreprindere "Avicola" pe care a cumpărat-o și acum, din cauza prețului terenului care a crescut, mută fabrica într-o zonă unde prețul terenului este mic și a făcut o afacere de vreo 30 și ceva de milioane de euro numai prin mutarea fabricii și vinderea terenului.

De aceea, cred că această comisie de anchetă este necesară spre a vedea exact ce și cum, dacă este vorba de o privatizare, evident, într-un interes național, este de fapt singura fabrică care, pe tehnologia aceasta, face penicilină, ampicilină și așa mai departe, sau este vorba de domnul X sau Y din Iași, unul a fost ospătar, altul a fost studios în două reprize la Rahova, care vor să liciteze acest spațiu.

De aceea, poate era bine ca în această comisie să fi fost, cum spunea un distins coleg aici, și câțiva de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, care sunt mai în temă, dar orice caz, pot fi angajați consilieri spre a pune acea formă de privatizare care să favorizeze efectiv și interesul național, pe care tot timpul îl uităm de dragul privatizării.

Noi vom susține privatizarea Fabricii de Antibiotice - Iași, atunci când ea va fi efectiv "necăpușată" și în interesul românilor. Cred că interesul românilor, cum spunea cineva, este să mai avem și noi câte o ampicilină, câte o penicilină, că nu se știe pe cine pică măgăreața.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Îl întreb pe domnul deputat Dobre dacă vrea să se înscrie la cuvânt sau are vreo problemă de procedură.

Mai sunt alți doi colegi care doresc să vorbească.

Deci, dacă doriți înscrierea la cuvânt?

 

Domnul Traian Dobre (din sală):

Doresc înscrierea la cuvânt.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, doriți înscrierea la cuvânt. Mulțumesc.

Domnul deputat Pop.

Urmează domnul deputat Dumitriu, apoi domnul deputat Dobre.

V-aș propune ca, după cuvântul domnului Dobre să ne oprim, pentru că au fost suficiente dezbaterile generale, dar nu înainte de a-i da cuvântul și președintelui comisiei.

Aveți cuvântul, domnule deputat Pop.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept și mielul. Numele meu adevărat este Ioan Aurel Rus, dar vin Paștile și sigur că este nevoie de așa ceva.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Stimați colegi,

Săptămâna trecută, în luările de cuvânt ale colegilor de la Partidul România Mare, arătam de ce nu suntem de acord cu privatizarea "Automobil" S.A. - Craiova. Și Comisia Europeană de Privatizare ne-a dat dreptate.

Cele 26 de milioane de euro, care se vroia a fi iertate, iată că statul român trebuie să le pună sau să le ceară de la cei care au vrut să privatizeze, să cumpere această fabrică drept cadou, pentru că nu se acordă ajutoare de stat, iar Comisia Europeană nu acceptă ca noi să acordăm aceste ajutoare de stat pentru cei care vor să pună mâna cu japca pe această fabrică.

Se pare că s-a vorbit aici de terenuri. Așa se întâmplă și la "Rulmentul" - Brașov. De aceea, nici de această dată, săptămâna trecută, nu s-au înscris competitori, pentru că terenul este scump și acolo. Așa a fost și la "Tractorul" - Brașov. Din cauza terenului se pare că este și la "Antibiotice" - Iași.

Dacă am dat fabrica de medicamente "Biofarm" la "Zentiva", la cei care nici măcar nu știu să facă nu știu câte medicamente, n-au avut prestație sau n-au avut aparatura necesară! Eu n-am nimic cu cei care au luat, "Zentiva", dar vreau să vă spun că medicamentele făcute de ei se pare că sunt din ce în ce de o mai slabă calitate, iar cei mai mulți medici la care te duci nu mai indică medicamente de la această unitate farmaceutică. Aceasta este o problemă foarte gravă.

Vrem, dacă tot se pune problema privatizării Antibiotice - Iași, vrem ca această comisie, și este foarte bine că întreaga Comisie de sănătate vrea să participe, să-și ia și specialiști sau de ce n-am putea? să facem o comisie mixtă și să luăm și de la Comisia pentru sănătate și de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că, vedeți dumneavoastră, foarte multe privatizări s-au făcut în România cu votul Parlamentului, dar parlamentarii nici măcar nu au știut clauzele contractuale care au stat la baza contractelor prin care s-au privatizat atâtea și atâtea din țară.

Amintiți-vă când se cerea în 2002, 2003, 2004 să cunoaștem dedesubturile privatizării Petrom, nu s-a dat voie parlamentarilor să ajungă la aceste informații, atunci când s-au pus alte probleme de privatizat, nu s-a știut.

Iată de ce, cu votul dat cu mâna noastră, după aceea ni se aruncă în ochi și ni se spune: voi, parlamentarii, ați vândut pe nimic bunurile țării.

Nu sunt de acord cu înstrăinarea pe nimic, pentru clientela politica, a bunurilor care ne aparțin, și, cred că această comisie, care astăzi va primi votul nostru, cred că-și va face datoria.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat Ioan Aurel Rus.

În privința mielului, vă informez că mieii de București mănâncă numai beton și nu sunt comestibili. Vă rog să luați unul din gospodăria dumneavoastră și eu voi suporta contravaloarea.

Domnul Dumitriu.

Se pregătește domnul Dobre.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Cred că se denaturează sensul discuției. Nu este vorba de o negare a necesității de privatizare a unei mari întreprinderi, cum este Antibiotice- Iași, dar, în același timp, nu se poate nega faptul că percepția opiniei publice în legătură cu privatizările este în mare măsură legată de afacerile imobiliare, legată de diverse garanții pentru credite neperformante, mai bine zis "țepe" la bănci, legată de eliminarea de pe piață a unui producător român, legată chiar de fier vechi și, nu în ultimul rând, este legată de diverse prostii guvernamentale, indiferent de care perioadă de guvernământ vorbim.

Am discutat cu colegii mei parlamentari de Iași și, într-adevăr, amândoi susțin că este necesară această comisie. De ce este necesară? Pentru că noi, ca parlamentari, reprezentăm voința electoratului, precum și întrebările pe care electoratul și le pune.

În acest caz, nimeni nu poate nega că atât presa, cât și opinia publică și societatea civilă din zona Iașiului, precum și mai multe medii medicale și-au exprimat suspiciuni cu privire la această privatizare.

În acest context, nu cred că putem nega profesionalismul academicianului Ifrim sau cerbicia domnului deputat Paveliu în această privință, sau modul în care domnul Renică Diaconescu va apăra punctul de vedere al guvernului, așa încât nu cred că putem avea ceva împotriva creării unei comisii profesioniste, care să apere în primul rând interesele electoratului, dar și fața Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Traian Dobre.

Domnul Traian Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau să remarc și eu, ca domnul președinte de ședință Valer Dorneanu, că de la această tribună, până acum, a fost o dezbatere destul de intensă. Cauza? Este simplă. Interesul economic.

Unii au pus întrebarea: de ce se privatizează?; alții, de ce acum, alții, de ce nu mai târziu. Pentru că fiecare întrebare are un răspuns: unii sunt pregătiți să o cumpere astăzi, alții sunt pregătiți s-o cumpere mâine, și fiecare trage cum poate.

S-a spus că această fabrică este pe pierderi. Nu este adevărat. Nu este o fabrică nerentabilă, ci, din contră, este căpușată, dar nu este căpușată până la sânge, să sugă tot sângele, i-a mai lăsat ceva, ca să aducă și profit.

Vreau să vă spun cu toată sinceritatea și închei: această luptă este o luptă pentru "o găinușă cu puii de aur", care se cheamă "Antibiotice" - Iași dintre rechinii care vor s-o sfâșie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimate coleg.

Eu sper că rolul comisiei va fi tocmai de a găsi o soluție, care să salveze și să găsească cea mai bună cale pentru evoluția viitoare a acestei întreprinderi.

Ca deputat de Iași, dați-mi voie să mă asociez și eu tuturor celor care și-au exprimat și îngrijorarea, și au făcut aprecieri responsabile cu privire la activitatea acestei unități și cu privire la nevoia ca ceea ce votăm noi astăzi, Comisia de anchetă, să stabilească cu echilibru justa măsură.

Dau cuvântul domnului președinte Ifrim, în calitate de președinte al Comisiei de sănătate.

După aceea, vom trece la dezbaterea pe articole, urmând ca votul final să-l exprimăm mâine.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor, pentru că am înțeles că este un consens în stabilirea acestei comisii.

Aș dori, în primul rând, să subliniez faptul că această comisie nu a fost făcută cu niciun fel de intenții preconcepute. Dar sunt o serie de elemente care converg la a nu se face în acest mod și în acest moment privatizarea Fabricii de Antibiotice din Iași, unitate - vrem, nu vrem să recunoaștem - 3%, 20% - strategică pentru medicină, pentru asistența medicală a populației.

Mă bucur că este aceeași gândire politică de consens, în care nu facem decât politica sănătății, că tot noi, cei aici de față, am oprit privatizarea Spitalului Fundeni, prin vot consensual - toți am votat acest lucru, deși era o ordonanță de Guvern - pentru că ne-am dat seama că distrugem nava amiral a medicinii românești. Deci, în acest sens, și comisia, în momentul în care a constituit Comisia de anchetă, a gândit în acest mod.

Îmi pare foarte rău și regret faptul că președintele AVAS-ului apreciază că s-a făcut un scandal de către parlamentarii de Iași și Comisia pentru sănătate.

Noi nu facem scandal, noi vrem ca să reușim să promovăm starea de sănătate a populației, iar acest lucru se vede, că se realizează, fondurile sunt mai mari și facem niște lucruri, deci în niciun caz scandal. Îmi pare rău pentru acest lucru și-l vom audia la comisie foarte serios pe domnul Atanasiu.

Aș dori, de asemenea, să subliniez că trebuie văzut în balanță ce se va întâmpla, pentru că această fabrică are oferta ca să producă insulină. Să ne întrebăm: dacă noi în România vom produce insulină, va însemna imens pentru asistența medicală, și imens în scăderea costurilor. Deci, vedeți, un motiv foarte serios în acest sens.

Sigur, sunt foarte multe de spus. Eu n-aș vrea ca să rețin atenția. Închei prin a asigura asupra faptului că, la nivelul Comisiei de sănătate, se face politica sănătății acestei națiuni și nu suntem virusați de niște lupte care să ne domine ele pe noi, ci le dominăm noi pe aceste lupte și tendințe, iar comisia va avea toată buna-credință să analizeze cu competență toate aceste lucruri.

În ceea ce privește colegul care reprezenta Comisia de privatizare, eu vreau să-l asigur că suntem absolut deschiși și la lucrările comisiei, orice sugestii am primi din partea Comisiei de privatizare, noi le vom considera binevenite și l-aș ruga să nu creadă cumva că noi, medicii, suntem niște incompetenți care nu ne pricepem la privatizare. Ne pricepem foarte bine în domeniul nostru. Noi am oprit anumite acțiuni în domeniul medical, care nu erau bune, și de astă dată ne pricepem, dar avem toată deschiderea, cooperăm și mulțumim pentru această cooperare.

Închei prin a vă mulțumi tuturor pentru consensul la această acțiune.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Nu vreau să trag concluzii dar, ca și coleg de-al dumneavoastră, nu pot să nu observ un lucru inadmisibil pentru un guvernamental să afirme că un instrument strict democratic și parlamentar, care este Comisia de anchetă, ancheta pe care o poate desfășura Parlamentul, în cadrul controlului pe care îl exercită Parlamentul, ar fi un lucru condamnabil. Este regretabil că s-au făcut afirmații tendențioase cu privire la exercitarea acestui drept, cu atât mai mult cu cât, și în ziua de astăzi, ați văzut, responsabilitatea cu care deputați, medici, economiști sau de altă profesie s-au gândit nu la un lucru electoral - aici îl penalizez puțin pe un coleg de-al nostru - nu la sprijinul pe care dorim să-l dăm sindicatului, ci la viitorul unei societăți care, pe bună dreptate, a fost numită un fel de "navă a industriei farmaceutice românești.

Vă rog, domnule! Parcă am spus că s-au încheiat dezbaterile.

Aveți o procedură de ridicat? Vă rog.

Domnul Traian Dobre:

Este chiar o problemă de procedură.

O comisie de anchetă care să se pronunțe pe ce? Cel mult se poate antepronunța pe ceva, care, de exemplu, deocamdată nu există, unu. Doi: nu Parlamentul privatizează; AVAS-ul este cel care privatizează. Trei: metodele de privatizare la AVAS sunt deosebit de transparente, bursa și licitația cu strigare.

Ce trebuie să stabilească Parlamentul?

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La întrebările acestea vă răspunde atât expunerea de motive, cât și textele proiectului de hotărâre.

Vă rog, domnule deputat, aveți o problemă de procedură?

Poftiți! Nu v-au văzut secretarii mei.

Domnul Ion Luchian:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să le spun "La mulți ani!" doamnelor cu ocazia zilei de 1 martie.

Legat de privatizarea Antibiotice - Iași, vreau să vă spun că în Comisia pentru sănătate noi am făcut audieri, la care a participat și președintele AVAS. Cu această ocazie, toți membrii comisiei au aflat că, de fapt, privatizarea Antibiotice - Iași era stabilită cu mult înainte, printr-o decizie a noastră în fața Comisiei europene, pe de o parte. Pe de altă parte, președintele AVAS a anunțat modalitățile de privatizare.

Problema noastră sensibilă la Comisia pentru sănătate cred că s-a născut din faptul că unele privatizări făcute anterior s-au făcut fără consultarea Parlamentului. Și dacă unul dintre colegii mei de la P.S.D. a spus că nu privatizăm Antibiotice - Iași, că este o întreprindere profitabilă, eu zic că și Petrom a fost profitabilă și este și mai profitabilă în momentul de față.

 

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

A fost angajată.

Domnul Ion Luchian:

Ca și Antibiotice - Iași.

Legat de această comisie pe care noi înțelegem să o formăm, parlamentarii noștri, ai P.N.L.-ului, și noi, cei din Comisia pentru sănătate, vrem să demonstrăm că nu avem nimic de ascuns și nu îl susținem numaidecât pe președintele AVAS, că este membru P.N.L., ci vrem să aducem lumină în această privatizare și că nimic nu este "sub preș", totul este transparent.

Modalitatea în care se va face, cred că nu o s-o stabilească Parlamentul și nici măcar această Comisie de anchetă, pentru că această comisie, Comisia pentru sănătate, nu va face o anchetă, că nu s-a întâmplat nimic acolo, ci doar o să pună mai multe întrebări, ca această privatizare să fie în cunoștință de cauză și să nu se mai dea vina pe Parlament, că a făcut o privatizare fără să știe despre ce este vorba.

Credem, așa cum au spus și colegii care au vorbit înaintea mea, că un copil se naște mai sănătos dacă se naște la 9 luni. O privatizare făcută, să zic rapid, din punctul nostru de vedere, ar putea să nu fie cea mai bună.

Sper că noi, cei din Comisia pentru sănătate și cei din comisia specială, Comisia permanentă de privatizare, o să ducem la bun sfârșit acest demers, iar producția de medicamente românească se va face la un standard mult mai ridicat decât ceea ce se întâmplă astăzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea și votarea textelor hotărârii în care aveți toate răspunsurile despre care vă vorbea colegul nostru, deci și scopul Comisiei de anchetă și obiectivul acesteia.

La titlul hotărârii dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Vă rog să vă exprimați prin vot electronic asupra titlului hotărârii.

Votul final îl vom efectua mâine asupra hotărârii.

Vă rog să vă marcați prezența.

Acum vă rog să vă exprimați votul asupra titlului proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? 115 voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a adoptat titlul proiectului.

La art.1 dacă aveți obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? 127 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat art.1.

Art.2. Dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? 126 voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Art.3, dacă sunt obiecțiuni?

Supun art.3 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Din 124 de voturi, 121 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Art.4, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.4.

Cine este pentru? 128 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Art.5, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.5.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Art.6, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.6.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Supun votului dumneavoastră anexa, care cuprinde componența Comisiei de anchetă, identificată de altminteri cu membrii Comisiei pentru sănătate și familie.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Proiectul de hotărâre rămâne la vot final mâine, la ședința destinată votului final.