Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.25/20-03-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 10-03-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2008

9. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului:  

  Andrian-Sirojea Mihei

- după pauză -

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Continuăm cu răspunsurile orale la interpelări.

Domnul deputat Andrian-Sirojea Mihei, PNL, interpelare adresată Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pe scurt.

Domnul deputat Mihei este prezent?

Vă rog, domnule deputat, aveți două minute.

 
 

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Este vorba despre o interpelare care mi-a fost mie adresată și, în calitatea mea de parlamentar, n-am făcut altceva decât să i-o adresez domnului ministru.

Este vorba despre un tânăr cu handicap care, datorită unui accident, nu a putut să-și continue normal studiile și, datorită unui ordin al ministrului învățământului, un ordin care este de foarte mulți ani în Ministerul Educației, depășește o anumită vârstă, astfel încât în momentul când ar trebui să fie absolvent al liceului ar depăși limita de vârstă legală.

Interpelarea se adresa dacă se poate face ceva, ca acest tânăr să poată totuși să-și definitiveze studiile, să absolve liceul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Doamna secretar de stat Gabriella Pasztor, dacă răspundeți?

Doamna Pasztor sunteți prezentă?

Regret că trebuie să încep cu o observație, dar mi se pare jenant ca atunci când vă invit la tribuna Parlamentului, dumneavoastră să vă opriți să stați de vorbă cu alte persoane.

Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat.

 
 

Doamna Gabriella Pasztor (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului):

Domnule președinte,

Răspuns adresat domnului deputat Mihei.

Urmare interpelării formulate de dumneavoastră înaintată ministerului, vă comunicăm: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului afirmă că educația este un drept fundamental al cetățeanului, garantat prin Constituție, la fel cum și principiul non discriminării este un principiu adoptat de România și promovat de toate instituțiile statului și înțelege să garanteze și să respecte acest drept. Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, afirmă la art.5: "Cetățenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ, respectiv statul promovează principiile învățământului democratic și garantează dreptul la educație diferențiată."

Conform art.15 al Legii învățământului: "Formele de organizare a învățământului sunt: învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă, la distanță, comasat și pentru copii cu nevoi educative speciale, nedeplasabili, cu școlarizare la domiciliu. Școlarizarea la domiciliu se acordă în baza H.G. nr. 1251 /2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat."

În acest document nu se prevedere nici o limită de vârstă până la care se poate acorda școlarizarea la domiciliu unei persoane nedeplasabile.

Conform Capitolului VIII: "Școlarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor, tinerilor nedeplasabili, normarea cadrelor didactice, precum și condițiile în care se acordă școlarizarea la domiciliu sunt următoarele: un nou personal pentru activități de predare, ca învățător, profesor de specialitate sau profesor psiho-pedagog. Pentru probele scrise se acordă 4 ore semestrial, iar pentru probele de valoare se normează suplimentar 6 ore, astfel încadrarea personalului didactic prin școlarizare la domiciliu se face prin completare de normă, cumul sau plata cu ora. Elevii școlarizați la domiciliu vor fi înscriși într-o unitate de învățământ de stat sau particulară, unde li se vor completa toate documentele școlare. Rezultatele la învățătură ale elevilor școlarizați la domiciliu se vor evidenția prin sistemul de evaluare aplicabil în învățământul preuniversitar. Respectiv, școlarizarea la domiciliu se acordă copiilor, elevilor cu cerințe educative speciale nedeplasabili, precum și elevilor din școlile de masă care sunt nedeplasabili, din motive medicale pe o perioadă de timp mai mare de 21 de zile."

Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este o lege promovată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și prevede la art.14 alin.(2) lit.e) că: "Se asigură școlarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educației și Cercetării."

Soluția propusă de petent, referitoare la promovarea a doi ani de studiu într-un an școlar se aplică, conform prevederilor art.1 din O.M. nr.4858/1998 numai pentru învățământul preuniversitar cursuri de zi și numai în interiorul ciclurilor de învățământ. Deci, fiind școlarizați la domiciliu, nu poate beneficia de prevederile acestui ordin, chiar dacă acest lucru ar fi posibil, tot nu va putea finaliza studiile liceului până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Ținând cont de faptul că tânărul care face obiectul interpelării este înscris în prezent în clasa a VIII-a, până la vârsta de 26 de ani va avea asigurată școlarizarea la domiciliu, în baza legislației în vigoare.

În ceea ce privește finalizarea liceului, nădăjduim că acest lucru se va produce în contextul aprobării noii legi a învățământului care va elimina această limitare a vârstei până la care se asigură școlarizarea la domiciliu a unei persoane nedeplasabile.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă mai doriți să interveniți? Un minut.

 
 

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt satisfăcut de acest răspuns. Aș dori să-l am și în scris ca să pot să-l înaintez persoanei care a făcut, de fapt, obiectul acestei interpelări și sper ca noua Lege a învățământului, mai ales acest pact, care a fost semnat, să rezolve și această problematică ridicată de acest tânăr care, din păcate, are un handicap.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu.

 
Ștefan Baban

Domnul deputat Ștefan Baban, interpelare la adresa Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Două minute dezvoltarea.

 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să vă dau numai titlul. "Bugetari strângeți cureaua pentru a trăi bine" și... esența:

  1. Care este fundamentarea propunerii de anulare a primelor de vacanță și a premiului anual și cu cât s-ar corecta rata anuală a inflației dacă ridicați aceste drepturi?
  2. În cadrul orelor suplimentare, care legislație se aplică? Cea a bugetului de stat sau cea prevăzută de Ordonanța de Guvern nr. 9/2008?
  3. De ce funcționarii publici de conducere nu sunt restricționați la plata muncii suplimentare, având în vedere că legea nu se referă explicit și la ei, având în vedere că tocmai acea indemnizație de conducere se acordă pentru muncă nenormată, nu pentru serviciile politice prestate?
  4. Cum explicați că funcționarii publici au numai obligații. Și astea sunt, pe an ce trece, din ce în ce mai multe, în timp ce drepturile se diminuează an de an?
  5. Considerați că este corect ca de la apariția Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public să nu fi aprobat nici un sistem unitar de salarizare a acestora, deși proiecte au existat, inclusiv pe site-ul ANFP-ului.

Și, în sfârșit, ultima. Cum explicați diferențele de salarizare dintre un funcționar public din minister și unul din teritoriu, ambii având aceeași pregătire, același grad profesional și aceeași treaptă de salariu?

Aș dori cu mult interes răspunsurile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Doamna secretar de stat Denisa Pătrașcu.

Vă rog.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră aș dori să răspund în ordinea întrebărilor care au fost formulate. Referitor la întrebarea nr.1 din interpelare, menționăm că în prezent pentru personalul din sectorul bugetar nu există intenția de a se anula primele de vacanță, de care beneficiază funcționarii publici, și premiul anual care au un cadru legal de acordare în anul 2008.

Referitor la întrebările nr.2 și 3 din interpelare, menționăm că în privința orelor...

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat Mircea Costache, vă rog să vorbiți mai încet. O tulburați pe doamna secretar de stat.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă cer scuze.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Referitor la întrebările nr.2 și 3 din interpelare, menționăm că în privința orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru, pentru funcționarii publici numiți în funcțiile de execuție, legislația ce se aplică în acest caz este Legea nr.388/2007, Legea bugetului de stat pe anul 2008, aceasta fiind lege organică de rang superior.

Precizăm că excepția referitoare la plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru pentru nu mai mult de 30% din personalul de execuție, prevedere existentă în Legea nr.388/2007 care are aplicabilitate numai în acest an.

Referitor la întrebarea nr.5 din interpelare, în legătură cu promovarea Proiectului de Lege privind stabilirea sistemului unitar de salarizare și a altor drepturi ale funcționarilor publici, precizăm că proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin Agenția Națională a Funcției Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sprijinul Băncii Mondiale și a unor consultanți externi.

Proiectul a fost discutat cu asociațiile profesionale din administrația publică locală și cu organizațiile sindicale, iar împreună cu acestea s-a convenit asupra unui proiect de lege, cu excepția unor prevederi referitoare la introducerea unor noi sporuri, precum și la cuantumul acestora, urmând a fi definitivată și valoarea punctului care va sta la baza determinării salariului.

Din informațiile noastre, proiectul se află în fază de avizare la Ministerul Economiei și Finanțelor.

Referitor la ultima întrebare, menționăm că, pentru funcționarii publici, salariul de bază se stabilește în funcție de categorie, clasă și reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcției publice și, după caz, de gradul profesional al funcției publice, precum și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau local.

Potrivit proiectului de lege privind stabilirea sistemului unitar de salarizare și ale altor drepturi ale funcționarilor publici, salariul de bază se stabilește în funcție de nivelul prevăzut de lege pentru studiile necesare ocupării funcției publice.

De asemenea, în acest proiect de lege se precizează că suplimentul postului se stabilește, printre altele, în funcție de complexitatea, importanța atribuțiilor postului, de competențele necesare pentru ocuparea postului și responsabilitățile funcționarului public care-l ocupă, de clasificarea funcției publice, respectiv a funcțiilor publice de stat, funcții publice teritoriale și funcții publice locale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnul deputat.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte,

Doamna secretar de stat,

Eu vă mulțumesc pentru răspuns. Sper să nu fie niște răspunsuri formale. De aceea, aș dori și materialul scris cu răspunsurile pentru a le arăta celor din sindicatele funcționarilor publici, cum ați privit dumneavoastră aceste șase întrebări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Paul Magheru. Nu este prezent. Va primi răspunsul în scris.

 
Andrian-Sirojea Mihei

Domnul deputat Andrian Mihei. Pentru Ministerul Muncii și Familiei.

 

Domnul Andrian Sirojea-Mihei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În decursul audiențelor pe care le țin la cabinetul parlamentar, mai mulți cetățeni, persoane cu handicap, mi-au ridicat o problemă legată de implementarea și aplicarea legislației în domeniu.

Știm cu toții că, în conformitate cu legislația în vigoare, era un termen limită decembrie 2007, când autoritățile publice, instituțiile publice, de fapt toate acele organisme, sedii cu impact public trebuiau să se alinieze la standarde internaționale, standarde prevăzute de legislația română în vigoare referitoare la posibilitatea, la accesul persoanelor cu handicap în acele incinte.

De aceea, am adresat această interpelare ministerului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamna secretar de stat, să înfățișați pe scurt parametrii răspunsului pe care-l va primi și în scris domnul deputat. Dacă n-aveți nimic împotrivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cu permisiunea dumneavoastră, am să scurtez acest răspuns foarte lung, de 16 pagini, prin care se evidențiază activitatea desfășurată atât de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, cât și de Inspecția socială.

Aș dori să menționez faptul că prin demersul inițiat de conducerea ANPH va reprezenta cele peste 2000 de adrese comunicate instituțiilor publice reprezentative din toată țara, după care s-a revenit cu încă 1115 instituții publice, inclusiv celor două Camere ale Parlamentului și ministerele, astfel încât acestea să realizeze lucrările necesare asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap. S-a demarat și o campanie publicitară în acest sens.

În urma controalelor efectuate, s-a stabilit un număr însemnat de sancțiuni contravenționale pe care în răspuns le aveți stabilite, inclusiv instituții pe județe, în total fiind... Astfel, din cele 363 de instituții verificate, 244 au fost deja sancționate, iar Inspecția socială a preluat de foarte puțin timp această activitate. Aș dori să precizez faptul că este o instituție nouă care acum se formează și în această săptămână avem inaugurarea Inspectoratului regional București, însă, în același timp, pentru anul 2008, Inspecția socială a efectuat deja monitorizări la Metrorex, la câteva unități de învățământ preuniversitar și la mijloacele de transport în comun și stațiile RATB.

În răspuns aveți detaliat instituțiile care au fost controlate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule deputat, sunteți și beneficiarul unui răspuns scris amplu. Probabil că va mai fi subiectul altor interpelări. Vă rog să vă pronunțați.

 
 

Domnul Andrian Sirojea-Mihei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Chiar înainte de interpelare, am avut plăcerea să discut cu reprezentantul ministerului pe baza acestui răspuns scris. Într-adevăr, încă o dată dăm dovadă că, din punct de vedere legislativ, suntem cu mult înaintea posibilităților materiale, fizice, de a ne alinia la asemenea standarde, dar cred că este de datoria noastră, a tuturor, de a face tot ceea ce este necesar pentru a ne alinia la această cerință până la urmă, nu europeană, ci o cerință umană, ca toți cetățenii României să poată să aibă acces acolo unde își doresc să poată să se exprime.

De aceea, nu cred că este necesar să începem cu a da amenzi și eu consider că în primul și în primul rând ar trebui să facem tot ce este posibil de a informa întreaga comunitate, și cea educațională și cea de afaceri și financiară, de aceste reglementări și de a veni în sprijinul lor de a putea să răspundă afirmativ cât mai repede la aceste planuri de a se dota în conformitate cu legislația națională.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Aledin Amet

Domnul deputat Aledin Amet, prezent. Vă rog.

 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea a fost adresată ministrului agriculturii și se referă la un memoriu depus de doamna Șucuran Agali care cere lămurirea situației de retrocedare a unui teren.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat Istvan Toke, vă rog să poftiți.

 
 

Domnul Tőke István (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.2 lit.s).1. din H.G. 361/2005 privind înființarea și organizarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, autoritatea coordonează și controlează aplicarea legislației în domeniul restituirii proprietății funciare de către instituțiile administrației de stat și comisiilor de fond funciar, asigurând aplicarea unitară a reglementărilor în domeniu.

Întrucât întrebarea se referă la reglementări privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vă rugăm să vă adresați instituției care are competența soluționării celor sesizate de dumneavoastră, respectiv, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru răspunsul primit, având rugămintea de a mi se transmite și în scris tocmai pentru a-l putea înmâna solicitantului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc.

Domnule deputat, mai aveți o interpelare adresată aceluiași minister. Erol Omer.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Și această interpelare a fost adresată ministrului agriculturii și se referă la unele aspecte de specialitate sesizate de domnul Erol Omer. Precizez că în acest sens au mai fost adresată alte două interpelări, domnul Omel Erol nefiind mulțumit de răspunsurile primite.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Tőke István:

Din analiza aspectelor și documentelor înaintate, rezultă faptul că reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut potrivit legilor fondului funciar în vigoare de către comisiile abilitate în acest sens. Astfel, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 4,22 de hectare, potrivit titlului de proprietate nr.1477 din 2005.

Potrivit prevederilor legislative, respectiv HG nr.1172/2001 pentru aprobarea regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesia proprietarilor, actualmente abrogată de HG nr.890/2005, persoana nemulțumită de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, putea face contestație adresată comisiei județene care o soluționa, iar persoana nemulțumită de rezultatul soluționării, se putea adresa instanței de judecată, respectiv, judecătoriei, în 30 de zile de la data comunicării rezultatului contestației.

În privința aspectelor legate de echivalarea terenurilor agricole pe categorii de folosință în echivalent arabil, art.31 din HG 1172 prevedea expres că echivalarea terenurilor agricole pe categorii de folosință în echivalent arabil este prevăzut în anexa nr.21 care stabilea coeficientul de transformare. Astfel, ceea ce este înscris în titlul de proprietate reprezintă dovada proprietății de care titularul dreptului poate dispune, dreptul de proprietate fiind acel drept real care conferă titularului dreptul de a întrebuința la locul potrivit naturii destinației sale de a-l folosi și a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu în cadrul și cu respectarea dispozițiilor legale.

Astfel, scopul avut în vedere de legiuitor în elaborarea prevederilor normative referitoare la renta viageră agricolă, este acela al concentrării suprafețelor agricole în exploatație eficientă, impusă de necesitatea modernizării agriculturii României și compatibilizării acesteia cu agricultura din țările membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere obiectul urmărit prin acest act normativ, legiuitorul nu face distincție între categoriile de folosință ale terenului agricol extravilan cât timp acestea sunt exploatate eficient. Definiția exactă a obiectului rentei se găsește la art.1 alin.(2) din lege, respectiv obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinație agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art.2 din Legea fondului funciar.

Ținând cont de cele menționate, precizăm că pentru a deveni rentier agricol, persoana care solicită renta trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile impuse de lege cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Ordinului comun MAPTL-MFP 1272 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind renta viageră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Într-adevăr, este un răspuns amplu, dar dacă este nevoie, după ce mă voi consulta cu solicitantul, vom continua colaborarea. Ca și în cazul precedent, am rugămintea de a mi se transmite și în scris acest răspuns.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Solicitare admisă și realizată.

Vă mulțumim, domnule secretar de stat.

 
Petru Călian

Dar acum, domnul deputat Petru Călian vă atenționează că pâinea s-a scumpit.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sigur că această interpelare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este mai veche, au fost luate anumite măsuri în vederea diminuării prețurilor la cereale, taxele vamale în acea vreme nu s-au mai plătit și cred că nu se plătesc nici astăzi, însă patronatele au anunțat o majorare a prețului la pâine.

Din aceste considerente, am solicitat lămuriri Ministerului Agriculturii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Tőke István:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

În proporție de 42% din prețul pâinii este influențat de prețul materiei prime. Prețul grâului din producția internă la unitatea procesatoare se situează la un nivel de 0,9 lei pe kilogram. Pe piața europeană, prețul grâului în conformitate cu cotațiile de la bursa din Londra și incluzând toate costurile legate de transportul până la Constanța, descărcarea și transportul la unitatea procesatoare se situează la un nivel de 1,05 lei pe kilogram, deci, cu aproape 12% peste prețul grâului din producția internă.

Această diferență ar putea sta la baza creșterilor de preț la pâine din ultima perioadă. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu poate previziona dezvoltările legate de prețul pâinii pe piața liberă.

Menționăm, de asemenea, că de la aceeași dată, respectiv, 11 ianuarie 2008, Rusia a introdus taxa de export la grâu de 105 euro pe tonă și astfel nu mai este posibil de realizat importul de grâu de pe această piață în condiții eficiente.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Într-adevăr, ministrul știa că anul 2007 a fost un an deficitar din punctul de vedere al recoltelor de grâu. Tocmai datorită acestui fapt, patronatele au făcut apel la Ministerul Agriculturii, astfel încât să se aprobe scoaterea de la rezerva de stat a unor cantități însemnate de grâu. Acest lucru nu s-a realizat și credem noi că și prin prisma faptului că 2007 a fost un an în care au dominat inundațiile, se putea trece, așadar, la o asemenea măsură astfel încât să nu importăm grâu de pe piața din Rusia sau de pe alte piețe, chiar așa cum bine spuneați, în ultima vreme, importăm grâu care este practic la un preț mai mare datorită taxelor vamale pe care le aplică țările exportatoare.

Pe cale de consecință, vreau doar să mai adaug faptul că Guvernul și Ministerul Agriculturii trebuie să găsească soluții în vederea stopării creșterii prețului la pâine.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihai Dumitriu pentru Ministerului Culturii și Cultelor. Domnul deputat Mihai Dumitriu nu există? Nu.

Domnul comisar guvernamental Sergiu Nistor? Domnule comisar guvernamental, aveți rang de secretar de stat? Da. Vă rog să transmiteți răspunsul în scris. Vă mulțumesc pentru prezență.

Domnul deputat Ștefan Baban a adresat aceeași interpelare "Bugetari, strângeți cureaua" și Ministerului Economiei și Finanțelor.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică, dacă există, să-i transmiteți răspunsul scris.

Domnul deputat Ioan Țundrea nu este prezent. Domnul secretar de stat Barna Tanczos, nu dansăm astăzi, așa că veți transmite în scris răspunsul.

Domnul Petre Străchinaru, se solicită amânarea din partea Ministerului Mediului. Domnul Andrian Mihei, adresată Ministerului Muncii și Familiei. Obiectul interpelării este de competența Ministerului Educației și Cercetării. Rog a fi reformulat.

Vă rog.

 
 

Domnul Andrian Sirojea-Mihei:

Da, domnule președinte.

Vă mulțumesc. Deja am primit în scris și la căsuța deputatului, dar și doamna care a reprezentat Ministerul Muncii, mi-a transmis în scris forma răspunsului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Este perfect.

Cu aceasta am încheiat ședința. Declarăm închise dezbaterile pentru ziua de astăzi, 10 martie 2008.

Bună seara!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,33.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 11:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro