Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 05-05-2008

Ședința Camerei Deputaților din 5 mai 2008

10. Dezbaterea Propunerii legislative de completare a Legii nr.47 (r1) din 18/05/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 116/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.9, stimați colegi, Propunerea legislativă de completare a Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Comisia juridică, de disciplină și imunități ne propune respingerea acestei propuneri și dau cuvântul domnului Gabor pentru a susține această propunere.

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art.11 alin.(1) pct.b) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu un nou text, potrivit căruia "Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurilor legale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Senat și Camera Deputaților, alegerilor locale și confirmă rezultatele acestora."

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă mai sus menționată în ședința din 15 aprilie 2008.

Cu prilejul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative de completare a Legii nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Proiectul face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să se pronunțe cu privire la această propunere? Nu. O vom supune votului final mâine.