Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/15-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 05-05-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2008

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 96/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.10: Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.48 din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic

Dau cuvântul inițiatorului. Vă rog să prezentați pe scurt acest proiect.

Cine este din partea Guvernului?

A fost o propunere legislativă. În documentele dumneavoastră apare proiect pentru că, între timp, propunerea a fost adoptată de Senat. Asta este explicația denumirii.

Dau cuvântul domnului deputat pentru a prezenta raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această propunere legislativă a fost examinată și de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și, prin avizul transmis, această comisie a avizat favorabil proiectul de lege.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.48 și a Anexei nr.1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul sancționării părăsirii terenului de vânătoare fără crotalierea vânatului împușcat în baza autorizației și măririi perioadei de vânătoare a porumbelului gulerat.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă sus-menționată în ședința din 15 aprilie a.c. Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități, la ședință au participat 15 deputați.

La acest proiect de lege au fost depuse amendamente în scris, de către un grup de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale P.S.D., P.N.L., U.D.M.R. și Partidului Conservator, iar, în urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru modificaea lit.b) a alin.(1) al art.48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Din partea Guvernului? Vă rog să vă prezentați punctul de vedere și pe dumneavoastră, înainte.

Domnul Tőke István (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt secretarul de stat István Tőke, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Punctul de vedere al Guvernului este unul de susținere, iar, având în vedere dezbaterile din comisiile parlamentare și amendamentele admise, susținem reglementarea, având în vedere că, totuși, mai există două modificări de făcut care au sosit săptămâna trecută de la Comisia Europeană, și anume eliminarea punctelor din Anexa nr.1, punctele nr.7 și nr.33, datorită faptului că nu se regăsesc la Anexa nr.2 a Directivei "Păsări" și care permite recoltarea exemplarelor din aceste specii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină?

În aceste condiții, trecem la dezbaterea textelor legii.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La pct.1, referitor la titlu, dacă aveți obiecțiuni? Adoptat pct.1.

Pct.2 - preambulul articolului unic? Adoptat.

Pct.3, dacă aveți obiecțiuni? Se referă la lit.j) de la art.1. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.4 - introducerea a două noi alineate la art.8 din legea veche. Adoptat pct.4.

La pct.5? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.6, care se referă la art.15? Găsiți acest punct la pag.8. Adoptat pct.6.

Pct.7, la art.17? Adoptat pct.7 al raportului.

La pct.8? Vizează introducerea a două noi alineate la art.17. Adoptat pct.8.

Pct.9? - la art.19 se referă. Adoptat pct.9.

La pct.10? Adoptat.

Pct.11? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.12? Se referă la art.20. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.13? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.14? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.15? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.16? Se referă la art.13. Adoptat.

Pct.17. Adoptat.

Pct.18. Adoptat.

Pct.19? Se referă la art.43. Adoptat.

Pct.20? Adoptat.

Pct.21? Adoptat.

Pct.22? Se referă la art.56.

Are o intervenție reprezentantul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Gheorghe Gabor:

La pct.22, se va numerota cu art.II.

Domnul Valer Dorneanu:

Este vorba doar despre această precizare, da?

Domnul Gheorghe Gabor:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu cred că mai trebuie supusă dezbaterii. Precizarea era necesară. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Pct.23? Nu sunt obiecțiuni.

Pct.24? Nu sunt obiecțiuni.

Pct.25?

Domnul Gheorghe Gabor:

La pct.25, domnule președinte, la Anexa nr.1 lit.B pct.7 și pct.33, se abrogă, așa cum a solicitat și Ministerul Agriculturii.

Domnul Valer Dorneanu:

Care punct?

Domnul Gheorghe Gabor:

Anexa nr.1 lit.B pct.7 și pct.33.

Domnul Valer Dorneanu:

La pct.25, da?

Domnul Gheorghe Gabor:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă aveți obiecțiuni la aceste precizări? Nu. Adoptat pct.25.

Domnul Gheorghe Gabor:

Ca să fie în concordanță cu cererile Uniunii Europene.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu mențiunile făcute de domnul deputat.

Pct.26? Adoptat.

Pct.27? Adoptat.

Pct.28? Anexa cu păsările. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Pct.29, art.II? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat.

Urmăriți, vă rog, și punctele de la pag.24, care se referă la a doua categorie de păsări, de la lit.B. Adoptat.

Vom supune votului final acest proiect, în cursul zilei de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 december 2021, 3:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro