Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 12-05-2008

Ședința Camerei Deputaților din 12 mai 2008

7. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 (retrimis comisiei).
 
consultă fișa PL nr. 37/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe 2007.

Suntem în procedură de urgență.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au un raport comun pe care îl va prezenta domnul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii, domnul Iulian Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților art.95, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia economică, într-un raport comun, au fost sesizate pentru dezbatere și avizare, în fond, cu proiectul de lege menționat.

Ordonanța nr.133/2007 a fost emisă pentru aprobarea plății sumelor restante de 21.373 de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor executate în anul 2006 pentru reabilitarea infrastructurii și suprastructurii feroviare pe secțiunea București Câmpina, evitându-se plata unor penalizări de către Compania Națională Căi Ferate C.F.R. S.A., precum și blocajul financiar al societății de construcții care nu a executat lucrările pe sectorul feroviar respectiv.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au propus plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, poftiți la dezbateri generale.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O foarte scurtă intervenție pentru o corectură, o eroare materială în exprimarea domnului președinte Iancu. Este vorba de raportul comun al comisiilor de industrii și servicii și de buget finanțe și bănci din Camera Deputaților și nu al Comisiei economice, cum a prezentat dumnealui.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Aura Vasile din partea Grupului parlamentar al PSD.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deci, Grupului parlamentar al PSD nu va vota acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței, pentru că n-o să fim niciodată de acord ca printr-o lege, deci printr-o ordonanță, să plătim o firmă. Deci, faptul că s-a făcut Ordonanța nr.133 care să plătească unei firme de construcții suma de 21.373 mii lei, cred că seamănă cu altceva decât cu sarcina pe care noi o avem, în condițiile în care ministrul finanțelor are alte pârghii pentru a face aceste reglementări.

Justificările care sunt făcute în expunerea de motive, că această sumă reprezintă t.v.a.-ul care trebuie plătit firmei constructoare pentru anul 2006, că CFR-ul nu și-a încasat sumele și că nu și-a făcut plățile, că această treabă trebuie rezolvată de Ministerul Finanțelor, în condițiile în care, ca justificare, va crește suma prin penalitățile și majorările de întârziere, cred că sunt niște lucruri pe care, eu, una, împreună cu colegii mei, n-o să le credem niciodată.

Este clar că este un interes de grup, este clar că se maschează o plată către o firmă constructoare, prin această justificare aproape incredibilă că, vezi Doamne, dacă nu se face o rectificare a bugetului de Ministerul Finanțelor, crește suma prin penalizări și majorări. Stăm și ne întrebăm acum dacă CFR-ul s-a gândit că prin neplata altor servicii de care a beneficiat i se majorează obligațiile cu penalizări.

Am dezbătut în plenul Camerei o altă ordonanță de urgență, atunci când se solicita majorarea plăților tichetelor de călătorie, când Comisia pentru industrii și servicii a explicat și a adus în fața dumneavoastră argumente justificate prin care s-a arătat că felul în care achizițiile și felul în care se drămuiesc banii în aceste companii nu este cel mai justificat.

Deci, cred eu, Camera Deputaților nu ar trebui să voteze un proiect de lege prin care noi să ne angajăm că Guvernul României plătește o sumă, t.v.a.-ul unei firme constructoare, unei firme de construcții. Mă scuzați.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva dintre deputați să ia cuvântul?

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, inițiatorul acestui proiect de lege și al ordonanței.

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

După cum știți, acest contract a fost finalizat, lucrările au fost finalizate și înainte de a crede orice, plata se va face pe baza unor facturi care pot să fie verificate. Neplata acestor facturi va conduce, evident, la plata unor penalizări și majorări de întârziere care sunt costuri pe care nu am fi dispuși să le plătim. Deci, este obligatoriu să plătim, este singura formă legală prin care putem efectua acele plăți care nu s-au făcut în anul 2006, până la finele anului 2006 și aceste plăți se vor face prin redistribuire din bugetul Ministerului Transporturilor pe 2008. Facturile se pot pune la dispoziția oricui și pot să fie verificate.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat, v-aș ruga să vă prezentați pentru stenogramă, ca să...

Domnul Septimiu Buzașu:

Septimiu Bazașu, secretar de stat, responsabil cu calea ferată și rutierul "

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă din partea comisiilor mai dorește cineva să intervină?

Doriți? Da. Domnul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Iulian Iancu:

Da. Pentru o lămurire adusă tuturor colegilor, ordonanța precizează că în partea care îi revine României ca responsabilitate în acest contract de împrumut cu Banca Europeană de Investiții figurează contribuția cu fonduri a părții române constând în contravaloarea taxelor și impozitelor percepute pe teritoriul țării t.v.a., taxe vamale, precum și a altor costuri locale de aceeași natură care nu se pot plăti din creditul extern.

La sfârșitul anului 2006, când s-au finalizat lucrările, s-a înregistrat o sumă restantă la plată, constând în t.v.a. în valoare de 21.373 lei.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Doamna Aura Vasile mai dorește să intervină.

Doamna Aurelia Vasile:

De acord cu ce spune domnul Iulian Iancu, președintele comisiei, care, teoretic, a dezbătut și a susținut, dacă vreți, același punct de vedere ca al meu în cadrul comisiei, dar acum vorbește din punct de vedere al președintelui de comisie. Trebuie să fac următoarea remarcă, într-adevăr, modernizarea tronsonului de drum București - Brașov s-a făcut printr-un împrumut, dar angajamentele părții române nu erau către SNCFR, ci către bugetul de stat, care să permită construirea de fonduri prin SNCFR. Deci, în acest moment se modifică, dacă vreți, sensul bugetului și al bugetului rămas la dispoziția ministrului finanțelor, prin faptul că nici căile ferate nu pot să-și onoreze această activitate.

Din expunerea de motive pe care Guvernul a prezentat-o plenului, teoretic sunt prezentate, dar ele sunt împănate de maniera în care să conducă la faptul ca noi să credem că este o obligativitate. Nu este o obligativitate, nu a fost singura firmă în care a lucrat la acest tronson, sunt și alți constructori și alți parteneri care au lucrat la această activitate și, pentru ele nu s-a făcut o ordonanță de urgență și nu s-a solicitat o lege de aprobare a acesteia.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nemaifiind intervenții, urmează să...

Poftiți, domnule Canacheu. (Vociferări)

Lămuriți de la tribună, v-aș ruga, nu în timpul mersului, că vă epuizați eforturile inutil.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Avem aici părțile implicate. Dacă sunt asemenea situații. Dacă mai sunt alte firme care n-au primit acel t.v.a. înapoi, este vorba de un acord internațional, păi, dacă mai sunt asemenea firme și dacă avem această ordonanță numai pentru o singură firmă, e clar că avem o problemă. Dacă nu e așa, înseamnă că nu avem o problemă. Avem cea mai mare problemă în schimb, aceea că statul în loc să fie model în piață, ce face? Plătește după doi ani companiile.

Este descalificant pentru stat ca operator economic, ca principal operator economic. Este descalificant să vorbim acum de o lucrare recepționată la care facem acum plata. Mă rog, t.v.a.-ul. Ce suntem? Ce fel de stat e ăsta? Ce fel de operator economic este acesta?

Dacă mai sunt asemenea situații, să primim răspunsul de la domnul secretar de stat. Dacă nu mai sunt asemenea situații, să fim un stat onorabil.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul secretar de stat dorește să răspundă acestor întrebări care nu sunt retorice.

Domnul Septimiu Buzașu:

Nu mai există altă societate pe acest contract care să fie în această situație. Contractul este încheiat între Compania Națională de Căi Ferate și constructor, este adevărat, însă, în anul 2006, Compania Națională de Căi Ferate nu a reușit din venituri proprii să plătească sumele pe care ar fi trebuit să le plătească.

În consecință, se va face un transfer de la bugetul de stat pentru a plăti aceste sume, pentru că Compania Națională de Căi Ferate este o companie cu capital integral de stat.

Nu există alte firme care să fie în aceeași situație pe acest contract. Este doar această firmă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nu era mai bine dacă ați fi clarificat aceste nelămuriri în timpul dezbaterilor din comisie?

Domnul Iulian Iancu:

Sigur că da, domnule președinte. Noi acum încercăm să aducem lămuriri colegilor din sală, care, firesc, se simt îndreptățiți să aibă toate răspunsurile legate de această ordonanță.

Aș vrea însă să fac o mențiune care cred că va fi suficient de explicită pentru toți colegii noștri care probabil acum se întreabă de ce a fost nevoie de ordonanță, în al doilea rând, de ce vorbim de ordonanță pentru plata unui t.v.a. la o companie.

Răspunsul îl găsim în explicația Guvernului atunci când a inițiat ordonanța, care Guvern spune în felul următor: "Inexistența surselor proprii ale Companiei Naționale, precum și situația ei economică, financiară deosebit de critică a companiei, cauzată de plățile restante ale taxei de utilizare a infrastructurii."

Stimați colegi, accidentul care a fost zilele trecute și care a omorât o fetiță își are, iată, resursa în această explicație a Guvernului, iar Guvernul a ajuns să dea o ordonanță ca să plătească t.v.a.-ul la o companie pentru că, atunci când a construit bugetul companiei, a lăsat descoperită compania cu 500 de miliarde de lei vechi. Deci, a construit un buget în roșu la finele anului trecut. Compania n-a putut să fie alimentată cu sumele necesare pentru taxa de utilizare a infrastructurii, a ajuns să aibă restanțe la nivelul a 220 de milioane de euro, plăți către furnizarea de energie electrică și a ajuns să nu-și poată face și acoperi lucrările curente de infrastructură.

Iată de ce se desprind șine și omoară copiii în trenurile noastre, de ce trenurile noastre au întârzieri de câte opt ore, nouă ore, de la București la Constanța. Iată care este de fapt explicația din spatele a ceea ce vedem afișat în ceea ce se spune că "dorim să facem plata unei restanțe, a unui t.v.a."

Aceasta este explicația și o regăsim în situația extrem de gravă pe care o înregistrează astăzi Compania SNCFR, Compania Feroviară Română, companie care acum ar avea nevoie de cele mari investiții pentru a transfera parte din transportul pe transportul feroviar. Or, chiar în acest moment, când datorită transportului rutier suntem blocați în trafic, avem poluare excesivă și avem consum suplimentar de combustibil. Pe feroviari nu putem, pentru că se desprind șinele și pentru că în momentul de față compania se confruntă în continuare cu o situație gravă în ce privește capacitatea ei de plată.

Acesta este adevărul.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai sunt încă două intervenții. Domnul deputat Gabor. Poftiți.

Domnul Gheorghe Gabor:

Stimați colegi,

Cred că este necesar a se da încă un răspuns. Ce ministru a construit acest buget și când? Și după ce vom avea răspunsul vom fi mai lămuriți.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Lakatos. Și apoi domnul Bivolaru.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Bineînțeles că suntem politicieni și sunt dezbateri politice, dar în situații tehnice, mai ales atunci când e vorba de niște lucruri absolut clare, când e vorba de suportarea taxei pe valoarea adăugată care... știți foarte bine, construcția bugetului este una din principalele surse de alimentarea bugetului. Și, practic, e vorba de o societate cu capital integral de stat.

În situația în care există un contract, și eu acest lucru aș vrea să evidențiez, putem întreba cine a fost ministru de finanțe, cine a fost ministrul transporturilor, multe întrebări putem să punem, dar n-are nici un rost să ne punem aceste întrebări pentru că știm. Știm că a fost Berceanu. Mă rog...Dar lucrul important care este? În momentul în care avem o finanțare externă și se știe foarte clar, sunt stipulate în toate documentele internaționale, în toate situațiile în care sunt acceptate fonduri europene, că taxele, impozitele aferente nu se pot finanța din aceste surse.

Or, dacă o societate cu capital de stat nu reușește să plătească taxa și vine Guvernul cu o ordonanță de urgență care, între noi să fie vorba, bănuiesc că și-a făcut deja și efectele de când a apărut, atunci celelalte discuții sunt, iertați-mă, mai mult cu scop electoral. Or, aș propune ca în situațiile în care e vorba de contracte de înțelegeri internaționale, să fim mai, nu îngăduitori, dar mai realiști un pic și să lăsăm campania electorală pe planul doi sau trei.

Mulțumesc.

 

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

Este vorba de managementul care îl administrează compania.

Domnul Lakatos Petru:

Așa este, dar asta nu schimbă managementul. Putem să facem să criticăm managementul, dar să fim de acord cu ordonanța.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Anca Constantinescu a solicitat cuvântul și apoi domnul Antal.

Fiți cavaler, domnule Antal.

Doamna Anca Constantinescu:

Stimați colegi,

Banii CFR-ului sunt la domnul Nicolaiciuc, de pe vremea domnului Mitrea, care nu l-au găsit nici în ziua de azi pe domnul Nicolaiciuc, nici banii n-au venit înapoi. Deci de-aia n-are CFR-ul bani astăzi. Eu n-am înțeles, acea firmă este într-adevăr o firmă de construcții, a făcut lucrarea în 2006 sau în 2007? Deci, dacă a executat-o în 2007 și a fost într-adevăr o lucrare de construcție, atunci în 2007 pentru lucrări de construcții nu s-a plătit t.v.a., deci nu înțeleg, atunci dacă avem o factură din 2006 a mai avut și anul ăsta să mai prevadă încă o dată în bugetul din 2008 acea sumă.

Deci, ori CFR-ul a uitat cu desăvârșire să plătească banii, ori de-abia în 2007 au ajuns la o înțelegere, li s-a făcut într-adevăr procesul-verbal de terminare a lucrării și atunci trebuia refăcută din nou factura, se anula cea din 2006, o făcea în 2007 și atunci nu mai trebuia să plătească niște nici t.v.a.-ul.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul deputat Antal Istvan.

Aș ruga pe președintele comisiei și pe reprezentantul Guvernului să se sfătuiască dacă n-ar fi bine să continuați discuțiile acestea cu atâtea întrebări la comisie.

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Această problemă a fost dezbătută în Comisia pentru industrii și servicii și s-a adoptat un raport. Eu sunt...

 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Când vreau să vorbesc și eu, toți "bulumacii" vor să vorbească.

Domnul Antal István:

Vă mulțumesc pentru...

Domnul Valer Dorneanu:

Criticele erau adresate tribunei, domnule Antal.

 

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

Nu este vorba de dumneavoastră, domnule Antal.

Domnul Antal Istvan:

Noi purtăm o discuție și în comisie și acum. Eu am venit să susțin pe domnul coleg Preda și pe domnul președinte Iancu aici. Domnul Iancu ne-a explicat foarte clar în ce stadiu se află actualmente CFR-ul și ce probleme avem cu infrastructura. Dar uite acum că s-a executat o lucrare, în sfârșit, și cei care utilizează trenul de la Brașov la București, totuși, ar trebui să constate că în ultimul an s-a schimbat parcă ceva. Gările de la București către Ploiești arată altfel, deci s-a executat o lucrare. Și dacă dorim să ne respectăm și să ne respectăm și Guvernul și niște obligații, obligațiile internaționale, cum v-a explicat și domnul Lakatos, atunci cred că trebuie să fim corecți și să aprobăm această ordonanță. Pentru că eu n-aș dori, după cele spuse de domnul președinte Iancu, ca să ajungem în situația să blocăm lucrările pe mai departe pentru că lucrările se continuă, știți, de la București-Brașov, Brașov-Sighișoara și așa mai departe. Pentru că este vorba de un tronson care va fi reabilitat în așa fel ca să avem niște condiții pe infrastructura noastră feroviară la fel ca în Europa.

Și n-am fi corecți până la capăt dacă într-un asemenea moment am dori noi să blocăm această activitate și să nu mai găsim firme poate, pe mai încolo, cine să vină și să ne facă o lucrare așa cum se solicită în acel proiect. Eu respectuos vă rog să trecem de acest impact și să aprobăm această ordonanță pentru că am trecut de această fază deja. Și dacă cineva are ceva cu unii foști directori de pe acolo, are la îndemână alte posibilități și să facă reclamații sau să fi făcut atunci, dar acum nu e momentul cred să blocăm o activitate care a început cât de cât să ne dea un răspuns mai pozitiv la întrebările noastre care au fost puse ani de zile când am văzut că nu se reabilitează așa cum ar trebui această infrastructură.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Se înscriseseră și n-am apucat încă să le dau cuvântul domnului Bivolaru, domnului Dragoș Dumitriu, pe procedură, și domnului Mihei. Și domnul Arpad Marton.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Chiar nu înțeleg ce rost are aici domnul Nicolaiciuc și dacă ar fi să extind întrebarea, ce aveți cu domnul Băsescu?!

Există bani. Nu rezultă că banii au fost subtilizați. Chiar în art.2 se spune că banii respectivi îi va plăti Ministerul Transporturilor. Nu a venit Ministerul Transporturilor să reclame că nu are banii.

Problema este alta și acest semn mare de întrebare care ar trebui să ni-l punem și care pe undeva rezultă din textul art.2 de la această ordonanță, este că iarăși ni se forțează mâna să aprobăm niște lucruri care, efectiv, n-au nici un fel de trimitere nu numai la logică, dar în primul rând la reglementările în vigoare. Nu se ocupă Parlamentul de restituirile de t.v.a. S-au făcut atâtea escrocherii în România cu restituirile de t.v.a.-uri care au fost mai mult decât oneroase și e vorba de miliarde în discuție și se împotmolește aici cu SNCFR-ul la 6 milioane de euro. Mi se pare că lucrul respectiv are o cu totul altă față care e în substratul acestei discuții. Ni se spune și ni se cere în art.2 să aprobăm o rectificare de buget, și anume să rectificăm bugetul, prin redistribuire, al Ministerului Transporturilor pe 2007. Asta ni se cere acum.

Consider că este total neavenită o astfel de prevedere. În cadrul comisiei, eu n-am fost de acord cu o astfel de trimitere spre aprobare și pe undeva de maculare o dată în plus a imaginii Parlamentului, care este pus să voteze și să curețe toate mizeriile de sub toate preșurile. Nu putem în această ședință, nici în altă ședință următoare, să aprobăm modificarea bugetului prin redistribuirea la bugetul Ministerului Transporturilor pe 2007. Este un lucru care s-a "fumat".

În consecință, ăsta este fondul problemei și nu altul. Guvernul are suficiente pârghii ca să-și rezolve o problemă de restituire de t.v.a., lucru care legea în sine prevede suficiente pârghii, în consecință nici nu trebuie să fie întrebat Parlamentul. Și haideți să nu mai plângem pe umărul unei presupuse probleme când de fapt aici ni se forțează mâna pentru o scăpare care înseamnă management defectuos la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Transporturilor și doresc acum să curețe această mizerie printr-o aprobare a Parlamentului. Să și-o rezolve singuri.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Dragoș Dumitriu, am înțeles că are o problemă de procedură.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte, n-o să fac pe placul celor care au chef de discuție astăzi și o să cer, în calitate de vicelider al Grupului Conservator, să sistați discuțiile la această lege, să o trimiteți spre vot și fac un apel totodată către presă, pentru că efectiv acum...

Domnul Valer Dorneanu:

Să vă înregistreze intervenția.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

...facem un fel de articole de scandal prin toate declarațiile noastre, să verifice dacă nu cumva în spatele acestei firme pentru care se cere restituirea de t.v.a. se află un important nume politic. Și atunci vom vedea de ce se face atâta caz și se dă o lege pentru o simplă restituire de t.v.a.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin, domnule coleg. Eu n-am înțeles unde s-o restituim. Ați cerut sistarea discuțiilor și restituirea la vot. La votul comisiei sau unde?

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Scuzați-mă. Ori eu am greșit, ori n-ați auzit dumneavoastră bine. Am cerut trimiterea la vot. La votul final.

Domnul Valer Dorneanu:

Supunerea la vot.

Domnul Mihei și apoi domnul Marton Arpad. Și după aceea, supun votului sistarea discuțiilor pentru că cele două intervenții le-am anunțat deja.

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este regretabil că astăzi am avut mai mult o dezbatere politică decât una tehnică, de a soluționa până la urmă o situație financiară destul de complicată datorită celor care de foarte, foarte multe ori, și cu foarte mulți ani în urmă, n-au reușit să aducă CFR-ul, SNCFR-ul, acele companii din această structură a Ministerului Transporturilor pe o linie de plutire. Știm că multe dintre ele sunt încă subvenționate de către stat.

Îmi pare rău că această dispută politică nu a fost, până la urmă, tranșată la nivelul comisiei și lucruri care ar fi putut să fie atunci clarificate, încercăm să le clarificăm acum.

Tot de la această tribună, de fiecare dată, noi spunem că dorim să introducem o disciplină financiară, vrem să ajutăm firmele private, iar prin atitudinea noastră, nu facem altceva decât nu SNCFR-ul sau CFR-ul să-l încurcăm, ci să încurcăm o firmă care a fost de bună credință, care a efectuat pentru statul român lucrări de infrastructură și care, în momentul în care a tăiat factură, conform Codului fiscal, la fiecare 25 ale lunii următoare, trebuie să plătească acest t.v.a. bugetului de stat. Deci, această firmă a fost până la urmă prejudiciată de această sumă, pentru că din banii care i-a încasat, din propriul său profit, a trebuit să plătească t.v.a.-ul, iar acum stă de aproape doi ani de zile ca să poată să-și primească acest t.v.a. înapoi. Cred că este de datoria noastră să soluționăm acest lucru și să dăm un semnal acestor întreprinzători privați că statul întotdeauna își respectă obligațiile și că ar trebui să fie într-adevăr un exemplu în această disciplină financiară.

De aceea, Grupul Partidul Național Liberal, ca și în Comisia de industrii și servicii, a susținut această inițiativă a Guvernului și va vota favorabil pentru adoptarea raportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Mai este înscris domnul Marton Arpad. Și urmează să răspundă domnul președinte Iancu.

Supun votului dumneavoastră ca după aceste două intervenții discuțiile să fie sistate și să trimitem legea la votul final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt. Două voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, discuțiile au fost sistate.

Urmează ca, după domnul Marton, să mai ia cuvântul domnul Iulian Iancu și apoi vom trece la dezbaterea pe articole.

Aveți cuvântul, domnule Marton.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

N-aș fi intervenit dacă de la acest microfon nu aș fi auzit niște intervenții și am ridicat mâna la prima intervenție de această natură, din care rezultă că sunt deputați, nu mulți, dar sunt unii care intervin în anumite probleme, dezbat tare și nici măcar nu cunosc despre ceea ce vorbesc. Adică, ni se pune întrebarea: oare când a fost făcută lucrarea?

Păi, stimați colegi, în textul venit de la Senat se spune clar: "...aferente lucrărilor executate până la data de 31decembrie". Deci, problema este clară. În data de 31 decembrie 2006, se cunoaște cine era ministru. Da? Dar nu s-a spus, deci, se cunoaște. Era domnul Berceanu. A fost unul din actele bune realizate de domnia sa, acest tronson. Cine a călătorit pe tren pe acest tronson știe când a fost finalizată această lucrare. Eu am călătorit acolo, știu că a fost finalizat în 2006. Deci, a fost unul din puținele lucruri bune care s-au realizat.

Doi. Se vorbește de la acest microfon despre restituire de t.v.a., despre lăsarea t.v.a.-ului și alte asemenea lucruri. Nici vorbă! Cineva a făcut o comandă. Și spune art.1: "Se aprobă plata sumelor restante". Deci, s-a angajat să plătească ceva. C-o fi statul român sau altcineva, nu a fost iertat de plata t.v.a.-ului, nu i-a fost restituit t.v.a.-ul prin această ordonanță, ci se plătește acel t.v.a. care n-a fost plătit până atunci de cel care a comandat lucrarea.

Trei. Tot pe textul venit de la Senat, vorbește ministerul despre bugetul aprobat Ministerului Transportului pe anul 2008. Așa scrie în textul venit de la Senat. Vă rog, citiți raportul, pe urmă veniți la acest microfon și dezbateți. Nici o problemă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Intervențiile aproape toate au fost corecte. Realitatea este una singură: incapacitatea de plată și situația financiară dramatică a companiei a determinat, iată, elaborarea unei ordonanțe de urgență. Deci, noi ce facem acum? Este a doua oară când Guvernul, printr-o ordonanță de urgență, reglementează acțiuni care sunt de resortul managementului companiilor.

Anul trecut, ne-a promovat datorită managementului dezastruos, o ordonanță prin care au solicitat majorarea cu 50% a prețului biletelor la călători, deci au transferat toată această neperformanță managerială pe seama călătorilor. Cu toate discuțiile noastre și toate argumentele pe care le-am adus în comisie, solicitându-le o metodologie de stabilire a prețului biletelor la călători. Cu toate acestea, majorările s-au operat și la un nivel mai mare decât era prevăzut în ordonanță, de patru ori, consecutiv, în cursul anului trecut.

Acum, avem la rând o ordonanță tot din 2006 care este într-un fel imperativă. Este vorba de un contract, este vorba despre o obligație și e transferată iarăși pe seama Parlamentului. Dar motivația este șocantă. Adică, ni se spune că de la Ministerul Finanțelor nu li s-au onorat celor de la Ministerul Transporturilor, respectiv Companiei, ratele de plată de la bugetul de stat aferente taxei de utilizare a infrastructurii. Și pentru că Ministerul Finanțelor nu și-a făcut datoria, o va reglementa Parlamentul, prin comisie. Pentru că Guvernul s-a trezit în fața unui imperativ, respectiv că vom plăti penalități, și atunci, hai să scoatem ordonanță.

Iată pentru ce se emit ordonanțe: pentru reglementări legate de managementul curent al activității. Or, suntem în fața unui fapt împlinit care, însă, are două resorturi clare: management dezastruos și o situație dramatică la nivelul ministerelor din cadrul acestui cabinet.

Aceasta este realitatea.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem la dezbaterea pe articole și începem cu textul legii.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat.

La textul articolului unic al proiectului de lege, pct.2 din ordonanță dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat.

Titlul ordonanței de urgență...

Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Am să fac trimitere la ultima observație a colegului Arpad care, sigur, viza redistribuirea din bugetul aprobat pentru Ministerul Transporturilor pe 2008. Deci, ordonanța, mă rog, cum a venit cu modificări de la Senat, se referă la măsuri financiare pe anul 2008. Cred că sunteți de acord colega, da? Nu sunteți de acord. Dumneavoastră ați susținut aici că art.2 se referă la redistribuirea din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe 2008.

Deci, asta înseamnă, cel puțin pentru mine, o măsură financiară pe anul 2008. În textul articolului unic se referă la măsuri financiare pe anul 2007.

Din punctul acesta de vedere, textul articolului unic nu mai corespunde cu conținutul art.1 și al art.2 din această ordonanță.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Marton.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Stimați colegi,

Îmi pare rău, când se aprobă o ordonanță, se aprobă sau se respinge o ordonanță cu titlul pe care l-a avut atunci când a fost emis. Sau se modifică, sau se completează. Deci, se trece titlul inițial, se spune "se modifică" sau "se completează". Or, în textul inițial, este vorba de Ordonanța de urgență privind aprobarea unor măsuri financiare pe 2007. Și în textul inițial, în art.2 se vorbește despre modificarea bugetului aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2007. În textul aprobat din ordonanță se vorbește despre o sumă din 2007. Deci, titlul ordonanței care trebuie să îl preluăm, în acel moment, era corect.

Senatul a considerat și a modificat ordonanța prin faptul de a trimite această modificare la bugetul de stat pe 2008. Deci, modificarea a venit de la Senat. Dar textul, titlul inițial trebuie să rămână mai departe. Singura modificare față de titlul inițial, pentru că Senatul a modificat titlul în felul următor: "...cu următoarele modificări și completări:", a adăugat un alin.(3) care nu mai e aplicabil. Da? A fost eliminat în comisie, așa că comisia a corectat doar atât, în titlu, că a șters "și completări". Deci, totul mi se pare corect. Putem să spunem aprobarea Ordonanței pe 2008, dar nu a existat o astfel de ordonanță.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ca să fie clar, și în textul Senatului, și în textul amendat de către comisie se vorbește despre măsurile financiare pe anul 2007.

Poftiți, domnule deputat.

Eu v-am spus ce scrie la pct.2 din raportul dumneavoastră. Deocamdată, suntem la titlu.

Domnul Ioan Bivolaru:

Eu nu neg rigoarea colegului, pentru că are o experiență deosebită în Parlament, dar câteodată are și derapaje. În cazul respectiv, derapajul constă în faptul că noi suntem obligați să aprobăm aceste texte, și totdeauna trebuie să existe concordanță totală dintre titlul și conținutul acestei reglementări.

Deci, în consecință, nu există niciun fel de concordanță. Titlul spune una, textul spune alta, pentru că acest Senat și-a permis să nu modifice titlul și s-a contrazis, aplicând acea modificare la art.2.

Rămâne valabil. înseamnă că modificarea acestui buget al Ministerului Transportului trebuie s-o facem pe 2007, și nu pe 2008.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Pușcă, v-aș ruga să interveniți, la cererea dumneavoastră.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Mie mi se pare că se discută prea mult în privința titlului, pentru că titlul spune: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007". Deci, ceea ce urmează după "aprobarea" este titlul actului pe care noi îl aprobăm prin lege. Deci, de la "ordonanța de urgență", până la "2007", face parte din titlul acelei ordonanțe.

În situația în care noi am schimba și am spune - deci, am terminat cu măsuri financiare pe anul 2008 - cu siguranță, am aprobat prin lege o ordonanță care nu există. În Monitorul Oficial ea a fost publicată cu anul 2007.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat,

V-aș ruga să ne lămuriți totuși inadvertența aceasta care s-a ridicat. Deci, ordonanța vizează măsuri financiare pe anul 2007. Și, pe urmă, când veniți cu textul, spuneți că măsurile acestea le luați din bugetul pe 2008.

Domnul Septimiu Buzașu:

Când facem referire la o ordonanță, titlul ordonanței trebuie să rămână așa cum a fost, iar în cuprinsul articolului măsurile financiare se referă la anul 2008.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, nu! Mai citiți o dată: măsurile financiare se referă la 2007. Și, pe urmă, în art.2, spuneți că suma respectivă va fi asigurată prin redistribuire din bugetul pe 2008.

Domnul Septimiu Buzașu:

Da, este corect.

Este o chestie de tehnică legislativă, îmi pare rău! Este o chestie de specialitate, dar este clar. Vorbim de o ordonanță din 2007, pe care o aprobăm acum, și va avea efecte pentru bugetul din 2008. Este o chestiune extrem de tehnică, dar tehnică legislativă, nu ...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bivolaru.

Urmează apoi domnul deputat Lakatos.

Domnul Ioan Bivolaru:

Procedura la care am făcut trimitere și am rugat să-mi dați cuvântul rezidă din exact ce a spus domnul secretar de stat mai înainte, și anume: textul titlului ordonanței trebuie să rămână așa cum este.

Ținem să vă informăm, domnule secretar de stat, și titlurile ordonanțelor, avem toți dreptul să-l modificăm, și totdeauna modificarea se face în concordanță cu conținutul ordonanței sau ceea ce mai rămâne din ordonanță. Aceasta este o prerogativă a Parlamentului. Deci nu stă în picioare o astfel de afirmație: textul titlului trebuie să rămână așa cum este, pentru că este o problemă de tehnică legislativă.

Nu are nicio legătură. Singura legătură este să existe concordanță între conținutul titlului și conținutul ordonanței. Și această concordanță este compromisă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Lakatos.

Din partea Comisiei pentru buget-finanțe nu mai este nimeni aici?

Vă rog să vă exprimați și din punct de vedere al Comisiei pentru buget-finanțe.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Chiar acesta lucru voiam să fac.

Situația este relativ simplă: ordonanța din noiembrie 2007, dacă și-a făcut efectul și sumele respective au fost folosite, Guvernul - prin ordonanță - a modificat bugetul, ce-i drept e drept, prin redistribuire, iar noi, conform uzanței, aprobăm de fapt o rectificare bugetară, pe undeva, pentru că este modificarea de la un capitol la altul.

Dacă plata aceasta s-a făcut în cursul anului 2007, și aici domnul secretar de stat poate să ne spună, atunci și titlul textului inițial și textul ordonanței sunt corecte și în concordanță.

Dacă plata nu s-a făcut și se dorește a se face în contul bugetului pe 2008, și de aceea a făcut modificarea Senatul la pct.5, vizând art.2, și a cerut redistribuire din bugetul aprobat pentru Ministerului Transporturilor pe anul 2008, atunci din punctul de vedere al bugetului situația tot este clară, iar din punctul de vedere al tehnicii legislative, aici să-și spună punctul de vedere juriștii, care se pricep mai bine decât mine.

Dar, esența este că vorbim de o rectificare bugetară.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu cred că este vorba de tehnică legislativă, ci de rigoare financiară.

Și, nu cred că este vorba de rectificarea bugetului aici.

Dar, dorește să intervină secretarul de stat.

Domnul Septimiu Buzașu:

Ordonanța nu și-a făcut efectele. Deci nu s-a întâmplat nimic. Abia acum, prin aprobarea ei prin lege, își va produce efectele pe bugetul pe 2008.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Eu v-am mai rugat să vă consultați cu domnul secretar de stat și să ne propuneți o soluție care să fie acceptată.

Domnul Iulian Iancu:

Depășim în această secundă acest obstacol, domnule președinte.

Corect este ca în titlu să apară anul 2008, pentru că neproducându-și efecte, măsura financiară se ia în anul 2008. Deci, pe anul 2008.

Este corectă propunerea domnului deputat Bivolaru.

(Domnul președinte Iulian Iancu, domnul deputat Lakatos Petru și domnul secretar de stat Septimiu Buzașu se consultă la masa prezidiului cu domnul Valer Dorneanu).

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Inițiatorul și cele două comisii vă propun, ca modalitate de a ieși din acest impas, modificarea și a titlului legii, și a conținutului art.2, în sensul ca ambele să se refere la măsuri financiare pe anul 2007 și 2008.

Am reținut bine, domnule Lakatos? Bun.

În situația aceasta, dați-mi voie să apelez la prerogativele care-mi revin, de a vă propune restituirea propunerii la comisie, pentru a se pune de acord titlul cu conținutul acesteia și, mai ales, inițiatorul cu comisia.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-a restituit la comisie.

 

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

Noi am votat împotriva restituirii.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, cu 6 voturi împotrivă.

Termen?

Întreb comisia, care este termenul.

Puteți până mâine?

 

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, 3 săptămâni.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu puteți până mâine.

Termen: 15 iunie pentru comisie, pentru a face raport suplimentar.

Domnule deputat, s-a terminat. Am uitat doar să închid lucrările. Soluția a fost luată.

Domnul Costică Canacheu:

Pentru stenogramă: să primim pentru următoarea noastră ședință răspunsul de ce nu s-a executat ordonanța în 2007, o ordonanță de urgență. De ce nu s-a executat în 2007 și care este răspunsul la această chestiune? O ordonanță de urgență! De ce nu s-a executat în 2007? Avem aici ministerul.

Domnul Valer Dorneanu:

Am o rugăminte: dacă vreți să faceți o declarație politică pe tema asta, aveți cuvântul.

Secretarul de stat a ascultat ...

Domnule Canacheu,

Este prezent secretarul de stat și o să vă ofere răspunsul.

Dați-mi voie să declar închise lucrările primei părți a ședinței de astăzi.

Deci, termenul pentru comisie este: 16 iunie, 15 fiind o zi de duminică.

Urmează partea a doua, destinată răspunsurilor la interpelări și întrebări.