Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.77/19-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 09-09-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2008

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 365/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat. Raport comun din partea Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru tehnologia informației, raport de adoptare.

Prioritate legislativă, procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul mai întâi să prezinte proiectul.

Vă rog, domnule secretar de stat. Îl invit după aceea și pe domnul general Opriș.

Domnul Constantin Teodorescu (secretar de stat,Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației):

Prin Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență se are în vedere armonizarea cadrului legislativ creat pentru înființarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență cu situația existentă în prezent, după doi ani de funcționare a acestui sistem.

Proiectul de lege prevede reînnoirea cadrului legal, în baza căruia sistemul național unic pentru apeluri de urgență funcționează, reorientarea cadrului de finanțare a acestuia prin asigurarea finanțării, administrării, operării, întreținerii și dezvoltării sistemului național unic pentru apeluri de urgență de la bugetul de stat, definirea elementelor componente ale sistemului național unic pentru apeluri de urgență, având drept referință deciziile, directivele Uniunii Europene și standardele Institutului European de Standardizare în Telecomunicații, precum și precizarea nivelului de acceptanță al serviciului asigurat de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, în conformitate cu serviciile de comunicații de urgențe extinse E112.

Recurgerea la calea delegării legislative, în temeiul art.15 alin.(4) din Constituție pentru promovarea măsurilor preconizate este justificată de faptul că România trebuie să adopte de urgență măsurile necesare opririi procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru deschisă de comisie europeană împotriva României cu privire la funcționalitatea numărului unic pentru apeluri de urgență.

Față de cele prezentate, noi propunem spre aprobare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege în forma inițială.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Raportul comisiei, dacă tot a venit domnul președinte și după aceea invităm și pe domnul general Opriș.

Vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbatere în procedură de urgență cu proiectul de lege menționat. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea sistemului unic pentru apeluri de urgență, urmărind modificarea și completarea cadrului legal existent și stabilirea mai clară a zonelor de responsabilitate aferente comunicațiilor de urgență și agențiilor componente ale sistemului.

În ședința din 23 iunie 2008, în urma examinării proiectului de lege și amendamentelor depuse, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Vă rog, domnule director Opriș, dacă doriți să faceți o prezentare?

Domnul Marcel Opriș (director, Serviciul de Telecomunicații Speciale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua și vă salut, stimați domni deputați și doamne deputat.

Cadrul legislativ pentru funcționarea serviciului pentru apelul unic de urgență 112 era cuprins în Legea nr.398 din 14 iunie 2002. Principala inconsistență a acelui cadru legislativ era maniera de finanțare. Această manieră de finanțare s-a dovedit a fi nesustenabilă în momentul în care au apărut probleme tehnice deosebite în cadrul funcționării sistemului 112. Din acel moment, s-au derulat mai multe inițiative legislative, precum și de către Guvern. Varianta adoptată, Ordonanța de urgență a Guvernului adoptată de guvern pentru a rezolva în principiu problema finanțării, dar și problema stabilirii cadrului legal, coerent pentru 112 avea câteva inconsistențe, am spune. Senatul, analizând cu multă atenție acest lucru a propus câteva amendamente, de asemenea, a avut loc o dezbatere extrem de serioasă în cadrul Comisiei de industrii și în cadrul Comisiei de comunicații. Ca urmare, din punct de vedere al instituției care a construit din ordinul Parlamentului, potrivit legii, acest serviciu și care este decisă să-l opereze și să-l ducă mai departe în beneficiul cetățeanului și implicit și al dumneavoastră în calitate de cetățeni, noi am susține varianta care este adoptată de Senat, împreună cu amendamentele propuse și respinse de către cele două comisii comune.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnilor deputați.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule director.

Intervenții la dezbateri generale? Domnul deputat Ciopraga.

Domnul Mircea Ciopraga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Emiterea acestei ordonanțe de urgență este prevăzută și în planul de acțiuni menționat în memorandumul aprobat de guvern cu tema "Scrisoarea Comisiei Europene, de punere în întârziere privind numărul de apel de urgență 112", punere în întârziere intervenită ca urmare a neconformității cu prevederile Directivei nr.22/2002 CE privind serviciul universal în ceea ce privește punerea la dispoziția serviciilor de urgență a informațiilor privind localizarea apelantului pentru apelurile efectuate de pe telefoanele mobile.

Cadrul legal, în baza căruia sistemul național unic pentru apeluri de urgență funcționează, trebuie înnoit pentru următoarele considerente. Este insuficient cadrul actual pentru reglementarea corespunzătoare a domeniului activității sistemului național unic de apeluri de urgență în toate entitățile care conlucrează la soluționarea urgențelor semnalate.

Proiectul de ordonanță de urgență are în vedere reglementarea mai amănunțită a relațiilor dintre Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, administrator al sistemului unic național de urgență, agențiile specializate în intervenții, furnizorii de rețele publice și de comunicații electronice în materia funcționării și dezvoltării sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și stabilirea mai clară a zonelor de responsabilitate aferente comunicațiilor de urgență și agențiilor componente ale sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Asigurarea instrumentelor legislative necesare la dispoziția autorităților naționale pentru reglementarea comunicației și tehnologia informației pentru implementarea și funcționarea în cele mai bune condiții a accesului la numărul unic de apeluri de urgență, în condițiile deschiderii de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru, împotriva României cu privire la funcționarea numărului unic pentru apeluri de urgență, armonizarea cadrului de reglementare a sistemului național unic pentru apeluri de urgență cu legislația în vigoare în domeniile asistenței medicale de urgență și a gestionării situațiilor de urgență.

Prin această ordonanță se preconizează următoarele schimbări prin reglementarea noului proiect de ordonanță de urgență: se reglementează amănunțit relațiile dintre Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, iar administratorul sistemului național unic de apeluri de urgență, agențiile specializate în intervenții și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice; se stabilește în detaliu zonele de responsabilitate aferente comunicațiilor de urgență și agențiilor componente ale sistemului național unic pentru apeluri de urgență; definirea elementelor componente ale sistemului național unic pentru apeluri de urgență, având drept referință deciziile și directivele Uniunii Europene și standardele Institutului Național de Standardizare în Telecomunicații; precizarea nivelului de acceptanță al serviciului și asigurat de sistemul național unic de apeluri de urgență, în conformitate cu serviciile de comunicații de urgență extinse E112 și armonizarea cadrului de reglementare a sistemului național unic pentru apeluri de urgență cu legislația în vigoare în domeniile managementului situațiilor de urgență și asistenței medicale de urgență.

Se va elabora o hotărâre a Guvernului pentru stabilirea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate de la bugetul de stat către Autoritatea națională pentru reglementarea în comunicații și tehnologia informației, a modalității de virare a acestora, a modului de onorare la scadență a biletelor la ordin emise de către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, alte aspecte privind finanțarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență, desemnarea administratorului sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și trecerea sistemului național unic pentru apeluri de urgență de la Autoritatea națională pentru reglementare în comunicații la administratorul sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

De asemenea, va fi elaborat regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comitetului național de coordonare a sistemului unic național pentru apeluri de urgență, a secretariatului tehnic, elaborat în termen de 60 de zile de la publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului în Monitorul Oficial al României, partea I, aprobat prin hotărâre de Guvern, rezultatele preconizate a fi obținute ca urmare a aprobării prezentului proiect de ordonanță cu instituțiile existente, nefiind necesară înființarea altora.

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației va stabili anumite condiții tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor de pe sistemul național unic de apeluri de urgență.

Pentru coordonarea unitară la nivel național a acțiunilor tuturor organismelor implicate în funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență, conform cerințelor europene în domeniu, se propune înființarea Comitetului național de coordonare care să funcționeze sub autoritatea Guvernului României, iar ca organism de lucru al comitetului se înființează Secretariatul tehnic permanent. Scopul comitetului este de a realiza politica privind funcționarea, operarea și dezvoltarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență în România.

Comitetul va avea următoarea reprezentare: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Sănătății Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației și administratorul sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Având în vedere cele prezentate, vreau să vă spun că parlamentarii grupului Partidului Național Liberal vor vota pentru această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnule deputat Costică Canacheu, vă rog.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Câte vorbe pentru o ordonanță pe care o puteam clarifica încă din primăvara acestui an. Au fost discuții în cadrul Comisiei de apărare pentru clarificarea patrimoniului și pentru clarificarea modalității de finanțare a serviciului 112 și ca urmare a rapoartelor negative de la Comisia Europeană, încă din toamna anului trecut, în primăvară, am ajuns la o soluție, o propunere legislativă de modificare, trecută de Senat, ajunsă la Camera Deputaților cu raport în luna iunie, neintrodusă la vot. Acum nu mai este în ordinea de zi, dar am venit doar să spunem că și în al doisprezecelea ceas, o ordonanță a guvernului care clarifică situația, așa am înțeles, din perspectiva patrimoniului și a finanțării este binevenită, vom vota.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul deputat Dragoș Dumitriu.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Voi exprima un punct de vedere personal, și anume faptul că dacă ordonanța clarifică din punct de vedere al finanțării și al patrimoniului, așa cum spunea distinsul coleg, mie îmi este extrem de neclar modul în care această agenție va reprezenta interesele cetățenilor, atâta timp cât apelând la numărul de urgență 112 nu ești apelat ulterior înapoi pentru a ți se comunica ce s-a întâmplat cu sesizarea ta. Nu au această obligație, în schimb sunt dotați cu un sistem foarte performant de localizare a locului de unde s-a făcut acest apel. Un sistem care, sincer să fiu, nu-i văd utilitatea, nu poate preîntâmpina apelurile false, și nu știu, efectiv, la ce mai folosește încă un sistem de supraveghere a cetățenilor României.

Nu, efectiv, nu pricep, din punctul meu de vedere mi se pare o chestie inutilă care începe să semene cu scenarii din unele filme americane. Dacă ar fi să rezolvăm, într-adevăr, ceva, ar fi acest lucru, să obligăm instituția creată prin lege să respecte regimul altor instituții create prin lege. Adică la o sesizare făcută de cetățean să se răspundă în același fel. Ai făcut o sesizare scrisă, ți se răspunde scris. Ai făcut o sesizare telefonică să fii sunat înapoi și să ți se spună, da, domnule, ai reclamat o chestiune gravă din trafic, ce s-a întâmplat cu șoferul pe care l-ai reclamat? Nu ți se răspunde. Ți se răspunde, doar da, nu știm ce s-a întâmplat, în orice caz nu vă putem da relații în legătură cu rezultatul sesizării dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. O să solicit clarificări din partea inițiatorului.

Mai există alte intervenții la dezbateri generale deocamdată? Nu. Atunci îl rog pe domnul director Opriș... Dacă doriți să faceți clarificările necesare?

Domnul Marcel Opriș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat, pentru a nu se crea confuzie, localizarea apelantului la 112 pe lângă faptul că este o directivă europeană este gândită numai în sprijinul celui care este în pericol. Aș vrea să vă reamintesc că la 112, întotdeauna cineva așteaptă să-l sunați când viața dumneavoastră este pusă în pericol. Deci nu este un sistem de urmărire sau monitorizare, este complet sub controlul apelantului și sub controlul autorității.

Aș vrea să fiți extrem de liniștiți din punctul acesta. Numai când dumneavoastră sunați la 112, în acel moment este afișat pe ecran locul de unde ați sunat, pentru a putea fi ajutat mai repede, fiindcă

astfel agențiile de intervenție ambulanța, poliția, ISU, se plimbă că nu știu unde sunteți, iar el a fost gândit îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități sau în imposibilitatea de a da relații suplimentare. Acesta este de fapt obiectul infringement-ului, faptul că până acum nu a existat această localizare. Restul de detalii, aș vrea să ne invitați oricând, împreună cu ministerul de resort, personal, sau la oricare comisie pentru a lămuri aspectele. Este interesant de discutat subiectul, însă problema este că aceasta este deschisă pentru pericol iminent asupra vieții. Răspunsul este implicit intervenția agenției.

Sigur că da, în situația în care dumneavoastră sesizați altceva decât pericolul iminent și n-a venit agenția, primiți răspuns și aș vrea să vă spun că săptămânal semnez nenumărate scrisori împreună cu juriștii noștri prin care dăm relații directe cetățenilor sau instanței ce s-a întâmplat cu apelul lor, inclusiv înregistrări ale apelurilor făcute de către cetățeni, cu conținutul lor, pentru a putea fi folosite împotriva autorităților care n-au răspuns. Săptămânal. Vă invit să veniți să vedeți acest lucru. Cu dragă plăcere.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, domnule Dumitriu, clarificat?

Alte intervenții? Bun. Lucrurile înțeleg că sunt clarificate, trecem la dezbaterile pe articole, lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Dacă la pct. 1 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Art. unic al ordonanței? Adoptat.

Pct.3. Adoptat.

Pct.4. Adoptat.

Pct.5. Adoptat.

Pct.6. Adoptat.

Pct.7. Obiecții? Observații? Comentarii? Adoptat.

Pct.8. Adoptat.

Pct.9. Adoptat.

Pct.10. Obiecții? Observații? Adoptat.

Pct.11. Adoptat.

Pct.12. Vă rog, domnule președinte, la pct.12? Vă rog, domnule președinte Iulian Iancu, poftiți la pct.12.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doar o eroare materială la acest articol: la alin.(3) în loc de "se elimină" - rămâne nemodificat, în forma de la Senat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Obiecții? Observații? Nu sunt. Se susține. Se introduce atunci această modificare în text.

Pct.13. Observații? Obiecții? Adoptat.

Pct.14. Adoptat.

Pct.15. Adoptat.

Pct.16. Adoptat.

Pct.16. Adoptat.

Pct.17. Adoptat.

Pct.18. Adoptat.

Pct.19. Obiecții? Observații? Comentarii? Adoptat.

Pct.20. Adoptat.

Pct.21. Adoptat.

Pct.22. Adoptat.

Pct.23. Adoptat.

Pct. 24. Adoptat.

Pct.25. Adoptat.

Pct.26. Obiecții? Observații? Adoptat.

Pct.27. Adoptat.

Pct. 28. Obiecții? Observații? Comentarii? Adoptat.

Pct.29. Adoptat.

Pct. 30. Adoptat.

Pct.31. Adoptat.

Pct.32. Adoptat.

Pct.33. Adoptat.

Pct.34. Adoptat.

Pct.35. Obiecții? Observații? Adoptat.

Pct.36. Adoptat.

Pct.37. Obiecții? Observații? Comentarii? Adoptat.

Pct.38. Adoptat.

Pct.39. Adoptat.

Pct.40. Adoptat.

Pct.41. Obiecții? Observații? Adoptat.

Pct.42. Adoptat.

Pct.43. Adoptat.

Pct.44. Adoptat.

Pct.45. Adoptat.

Amendamentele respinse? Nu se susțin.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.

Legea are caracter, spuneți, ordinar? Ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 29 november 2021, 0:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro