Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 08-09-2008

Ședința Senatului din 8 septembrie 2008

6. Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 2 din ordinea de zi avem aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea a 18 inițiative legislative.

Vă reamintesc că Senatul a decis să supună dezbaterii și adoptării numai acele solicitări pentru care inițiatorii sunt prezenți.

Domnul senator Marius Marinescu. (Aplauze.)

Domnul Marius Marinescu:

Mulțumesc, mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să păstrați liniste în sală.

Domnul Marius Marinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativele mele pe fond - nu sunt numai ale mele, ci și ale altor colegi senatori - se referă, pe de o parte, la declararea de utilitate publică a unor parcuri, fiindcă vrem să stopăm ca aceste spații verzi să mai fie distruse. O altă inițiativă legislativă se referă la obligarea Consiliului General al Municipiului București să restabilească, să reamenajeze piețe mobile, ceea ce a și început să facă domnul senator Oprescu, acum primar general al Capitalei. Ne reprezintă cu demnitate în Primăria Generală a Capitalei. Si ultima inițiativă se referă la interzicerea demnitarilor de a mai face parte din consilii de administrație sau comisii de privatizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Întreb colegii senatori dacă doresc să formuleze întrebări în legătură cu solicitările domnului senator Marius Marinescu. În situația în care nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră aprobarea procedurii de urgență pentru inițiativele legislative înscrise în ordinea de zi la punctul 2, pozițiile 1, 3, 4, 5, 6 și 8.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați.

Solicitarea a fost aprobată de plenul Senatului cu 57 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 16 abțineri.

Întreb dacă ceilalți inițiatori sunt prezenți pentru a-si susține cererile.

Domnul senator Gheorghe Funar, Grupul parlamentar al PRM. Microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Stimați invitați,

Propunerea noastră legislativă vizează prorogarea termenului înscris în Legea nr. 35/2008, respectiv ca votul uninominal să fie amânat pentru 2012.

Permiteți-mi să vă prezint motivele. Legea nr. 35/2008 nu reglementează o serie de aspecte privind organizarea și desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat. Dintre acestea amintim: modalitatea de constituire și componența birourilor electorale organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare, modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către cetățenii români cu resedința în străinătate, persoanele invalide sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, precum și de către deținuții care nu au fost lipsiți de drepturile electorale, organizarea și desfăsurarea alegerilor parțiale, efectuarea sondajelor de opinie cu caracter electoral. Totodată, Legea nr. 35/2008 nu sancționează o serie de fapte care pot aduce atingere bunei desfăsurări a operațiunilor electorale, cum ar fi: păstrarea registrelor cu listele electorale permanente în condiții necorespunzătoare, neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente, efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate, necomunicarea către judecătorie a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie, neaplicarea pe cartea de alegător sau, după caz, pe actul de identitate a stampilei cu mențiunea "votat" sau a timbrului autocolant, fără motive întemeiate, de către membrii Biroului electoral al secției de votare, precum și încredințarea de către titular a cărții de alegător altor persoane, încălcarea de către primari a obligației de a asigura locuri speciale pentru afisaj electoral, acceptarea de către un cetățean a candidaturii în mai multe colegii uninominale atât pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senat.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, stimate domnule senator, să vă referiți mai mult la caracterul urgent, nu la conținutul propunerii legislative.

Domnul Gheorghe Funar:

Este o urgență. Permiteți-mi să mai precizez încă un motiv, domnule președinte și apoi urgența.

Legea nr. 35/2008 reglementează într-o manieră incompletă alianțele electorale, actele în baza cărora se votează, birourile și oficiile electorale, modalitatea de delimitare a secțiilor de votare, cuprinsul proceselor-verbale, circuitul acestora, repartizarea și alocarea mandatelor și asa mai departe.

Toate acestea, domnule președinte, onorat Senat, sunt motivele pe care le-a înscris Guvernul României în susținerea Ordonanței de urgență nr. 97/2008, ordonanță care încalcă Constituția României.

Deci, Guvernul României a ajuns la concluzia că Legea nr. 35/2008 este o lege incompletă și v-am prezentat câteva dintre aspectele care trebuie reglementate.

Pentru că toate acestea și multe altele, pe care nu mi-ați mai permis, domnule președinte, să le prezint, nu sunt reglementate corect în Legea nr. 35/2008 și, practic, dacă s-ar lucra conform actualei legi, s-ar ajunge la un adevărat haos în ceea ce priveste alegerile și stabilirea mandatelor, parlamentarii PRM au solicitat ca în procedură de urgență să fie luată în discuție propunerea noastră legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să îi adresați întrebări domnului senator Funar? Nu sunt întrebări.

Supun votului dumneavoastră aprobarea procedurii de urgență pentru propunerea legislativă înscrisă în ordinea de zi la punctul 2, poziția 10, respectiv Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Vă rog să votați.

Solicitarea a fost aprobată de plenul Senatului cu 41 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 17 abțineri.

Dacă celelalte propuneri legislative...

Doriți să susțineți aprobarea procedurii de urgență pentru vreo propunere legislativă ? Da?

Vă rog, domnule deputat Canacheu.

Domnul Costică Canacheu - deputat:

Cutuma este să vorbesc de aici sau de acolo?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De acolo unde sunteți dumneavoastră. Aici, data viitoare, dacă veți candida la Senat.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne senatoare,

Stimați domni senatori,

Legea nr. 562/2004 a stabilit un drept pentru angajații Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și Reformei Administrative și a celorlalte instituții din sistemul de apărare și ordine publică să poată cumpăra unele dintre locuințele de serviciu.

Pentru că normele de aplicare a legii au întârziat să apară, câțiva dintre angajații acestor instituții, în acest interval, până la apariția normelor de aplicare, s-au transferat de la o instituție la alta, în mare parte de la Ministerul Apărării la Ministerul de Interne și Reformei Administrative, dar sunt și alte instituții, la Serviciul de Telecomunicații Speciale sau la SPP. Așa se face că 14 cetățeni români, angajați fie la Ministerul Apărării, fie la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, au rămas cu situația locativă nereglementată. Am documentat această situație din toamna anului trecut. Am avut, inițial, acordul celor două ministere principale, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Apărării, de a reglementa această situație pe calea hotărârilor de Guvern, dar nu s-a întâmplat. În sesiunea de primăvară, am adresat rugămintea primului-ministru ca, prin hotărâre de Guvern, să reglementeze această situație. Avem aceste 14 situații în Carei, Satu Mare, Caracal, Târgoviste, Slobozia, Călărasi și București.

Caracterul de urgență este dat de faptul că contractele de închiriere, nefiind reînnoite, nu pot fi preschimbate actele de identitate, iar unele familii nu pot înscrie copiii la instituțiile de învățământ. Nu pot fi contractate credite de consum.

La Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională avem o întreagă corespondență pe această problematică.

Am încercat să obținem reglementarea pe celelalte căi, dar nu s-a reusit până la acest moment.

Vă rog să susțineți procedura de urgență. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Suplimentar vreau să vă spun că există demersuri făcute și către Senat. Există cadre militare care se găsesc în situația de a fi evacuate din aceste case, întrucât s-au mutat în interiorul sistemului național de apărare, dar de la o instituție militară la alta.

Vă consult dacă doriți să puneți întrebări.

Domnule senator Mihail Lupoi, vă rog, microfonul 2.

Domnul Mihail Lupoi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dumneavoastră ați fost ministru de interne, iar eu am fost ofițer, asa că, să zicem, într-un fel, ambii suntem implicați sentimental, cel puțin în legătură cu acest subiect. Totusi o lege nu se face pentru 14 oameni, ci...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnul deputat Canacheu a dat exemplu de 14 cazuri pe care le cunoaste dânsul.

Domnul Mihail Lupoi:

...stabilim un principiu ca, la transferul dintr-o instituție într-alta, să se aplice legea în oricare instituție din sistemul de apărare în care se mută. Dar, cum bine spunea dânsul, eu am înțeles că este vorba de 14 cazuri și nu cred că facem legi pentru 14 persoane.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți dreptate, sunt mai multe cazuri. Eu asa am înțeles că dânsul a dat exemplu de cele 14 cazuri pe care le cunoaste.

Nefiind alte observații, supun votului dumneavoastră aprobarea pentru dezbaterea în procedură de urgență a propunerii legislative înscrise la punctul 2, poziția 11. Vă rog să votați dezbaterea în procedura de urgență a propunerii legislative.

Solicitarea a fost aprobată de plenul Senatului cu 53 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 10 abțineri. Mulțumesc.