Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/17-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 08-10-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2008

  1. Prezentarea raportului Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al domnului Olosz Gergely.

 

Ședința a fost condusă, în prima parte, de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și, în a doua parte, de domnul Eugen Nicolicea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Valeriu Ștefan Zgonea și Dan Radu Rușanu, secretari.

Domnul Bogdan Olteanu:

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc în bănci pentru a putea începe ședința.

Vă reamintesc că astăzi începem cu o ședință solemnă dedicată validării unui mandat de deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 326 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 224, sunt absenți 102, din care 8 participă la alte acțiuni parlamentare. (Aplauze din partea invitaților.)

La primul punct al ordinii de zi avem validarea unui mandat de deputat.

Dau cuvântul domnului deputat Marian Sârbu, președintele Comisiei de validare, pentru prezentarea sintezei raportului acestei comisii. Am înțeles, îl va prezenta doamna Jipa. Vă rog, doamna Jipa, pe scurt.

Doamna Florina Ruxandra Jipa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Avem un raport de la Comisia de validare privind validarea unui mandat de deputat.

Comisia de validare a luat la cunoștință că au fost depuse toate actele cerute de lege pentru ocuparea unui loc de deputat în Circumscripția electorală 15 Covasna.

Potrivit art. 201 din Regulamentul Camerei Deputaților, "Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale, dacă, până la validarea mandatului, partidul politic, alianța politică sau alianța electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparține acesteia. Asupra legalității alegerii supleantului, Comisia de validare va prezenta Camerei un raport."

În urma examinării actelor cuprinse în dosarul de validare a mandatului și având în vedere listele supleanților, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.172/2004, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ocuparea unui loc vacant și, în consecință, propune plenului Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Olosz Gergely, UDMR, Circumscripția electorală nr. 15 Covasna, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Antal Árpád András.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte.

Dacă sunt comentarii? Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de validare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, după validarea mandatului, fiecare deputat, deputatul domnul Olosz va depune în fața plenului Camerei, întrunită în ședință solemnă, jurământul de credință față de țară și popor. Prin urmare potrivit legii, se intonează imnul național al României.

(Se intonează Imnul național "Deșteaptă-te, române!").

Domnul Bogdan Olteanu:

La apelul nominal, deputatul va rosti de la tribuna Camerei, cu mâna pe Constituție și Biblie, jurământul solemn. Va semna textul acestuia și-l va încredința spre păstrare președintelui Camerei.

Domnul deputat Gergely Olosz.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 21:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro