Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 13-10-2008

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2008

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 362/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Legea are caracter organic.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare - Comisie pentru apărare.

Procedură de urgență.

Cameră decizională.

Vă rog, pe scurt, reprezentantul Guvernului.

Domnul Alexandru Mircea (secretar de stat, Ministerul Internelor și Reformei Administrative):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege vă propune să aprobați modificarea unui cadru legislativ actual, care permite oricărui cetățean, indiferent de starea de sănătate fizică sau mentală și indiferent de faptul că are antecedente penale pentru orice fel de infracțiuni, să dețină, să obțină, pe baza buletinului de identitate, arme neletale, respectiv arme cu aer comprimat și acele arme cu bile de cauciuc care sunt folosite în tot felul de conflicte: la intersecții, la discoteci, pe maidane de în toate felurile ș.a.m.d.

Ordonanța vă propune un nou regim juridic pentru aceste arme. Respectiv armele neletale să fie obținute de personale fizice în baza unei autorizări, dacă persoana respectivă este aptă din punct de vedere psihologic, este sănătoasă din punct de vedere fizic și nu are antecedente penale pentru infracțiuni comise cu violență.

Suntem de acord și considerăm pertinente amendamentele adoptate în comisie și care sunt cuprinse în raportul aprobat cu unanimitate de voturi.

Vă adresăm rugămintea să aprobați legea pentru aprobarea ordonanței.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog, domnul președinte Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Am primit aviz favorabil de la comisiile sesizate pentru aviz.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege privește modificarea și completarea Legii nr.295/2004, în sensul instituirii unui regim juridic mai restrictiv privind deținerea, procurarea, portul și folosirea armelor neletale, precum și înăsprirea regimului sancționator.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 mai.

În urma dezbaterii în ședințele din 9 și 17 septembrie 2008, cu unanimitate de voturi, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu modificări a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Nu există amendamente respinse.

De la pct. 1 la pct. 10, obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la pct. 11 la pct. 20? Adoptate.

De la pct. 21 la pct. 30? Adoptate.

De la pct. 31 la pct. 40, obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la pct. 40 la pct. 51? Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.