Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 13-10-2008

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2008

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 355/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Prioritate legislativă.

Procedură de urgență.

Suntem cameră decizională.

Rog inițiatorul și comisia rog să vină în bancă.

Domnul Iulian Buga:

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz, inițiat de MCTI, are ca obiective prioritare asigurarea accesului unui număr cât mai mare de utilizatori la infrastructura de comunicații electronice în bandă largă, în scopul reducerii decalajului digital existent între mediul rural și cel urban, precum și a celui înregistrat față de celelalte state membre.

Societatea Națională de Radiocomunicații este deținătoarea licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru canalele radio asignat on bandă de frecvență 3600-4200 și utilizează aceste frecvențe în scopul transmiterii programelor naționale de radio și televiziune.

Prin urmare, este necesară eliberarea benzilor 3600 și 3700 în vederea utilizării sistemelor BWA (Broadband Wireless Access).

Proiectul de act normativ va contribui la atingerea statutului de societate informațională și la promovarea concurenței în sectorul comunicațiilor electronice, prin asigurarea posibilității implementării sistemelor de bandă largă.

Precizăm, de asemenea, că proiectul de lege sus-menționat este înscris pe lista priorităților legislative ale Guvernului.

Față de cele arătate, propunem spre aprobare prezentul proiect de lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia, vă rog, pe scurt raportul.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Conform procedurii regulamentare, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a luat în discuție Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz și, aducând unele amendamente la forma adoptată de Senat, comisia propune plenului adoptarea, în forma prezentată în raport.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamentele comisiei. Nu există amendamente respinse.

De la pct. 1 la pct. 5 în anexa cu amendamente admise. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la pct. 6 la pct. 8? Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.