Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 14-10-2008

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 octombrie 2008

28. Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate pe anul 2006 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la raportul de activitate pe anul 2006 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.27. Raportul de activitate pe anul 2006 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Comisia, vă rog frumos, dacă vreți să prezentați raportul.

Domnul Costache Canacheu:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au analizat raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2006 și au reținut în sinteză principalele aspecte și concluzii.

În anul 2006, activitățile desfășurate de Consiliu au vizat, cu prioritate, finalizarea și aprobarea strategiei naționale de securitate a României, elaborarea strategiei naționale de apărare a țării, consolidarea profilului distinct al României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, a Uniunii Europene și a celorlalte organizații internaționale la care România este parte.

A constat, de asemenea, în urmărirea activității de elaborare a strategiei de transformare a armatei României, dezbaterea și avizarea acesteia, precum și aprobarea planului-cadru pentru continuarea procesului de modernizare și restructurare a forțelor armate.

Pentru anul 2007, Consiliul a prevăzut în programul său de activitate o serie de măsuri în scopul asigurării direcțiilor de acțiune pentru participarea activă a instituțiilor statului la înfăptuirea unor deziderate majore atât în plan intern, cât și în plan extern.

În urma analizei, comisiile au avizat favorabil raportul Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2006 și au hotărât să-l supună spre examinare și aprobare plenului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(2) lit.g) din Constituția României, republicată.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Luăm act de raportul de activitate pe anul 2006.