Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 04-11-2008

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 4 noiembrie 2008

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.
 
consultă fișa PL nr. 630/2008 L633/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă dezbaterea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Din partea inițiatorului?

Domnul Tiberiu Valentin Mavrodin - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Bună ziua.

Voi prezenta Proiectul de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților europene.

La reuniunea Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles din 15-16 decembrie 2005, s-a hotărât ca Decizia Resurselor Proprii și Metodele de lucru anexate să fie modificate astfel încât procesul de aprobare a Deciziei să poată fi încheiat de către toate statele membre, pentru a permite intrarea acestuia în vigoare nu mai târziu de începutul anului 2009.

Prevederile noii Decizii urmează a fi aplicate retroactiv, începând de la 1 ianuarie 2007.

Astfel, s-a adoptat Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Potrivit art. 249 din Tratatul Comunității Europene, decizia, ca act normativ comunitar, este obligatorie în toate elementele sale pentru destinatarii cărora li se adresează.

Datorită acestui fapt, se solicită tuturor statelor membre luarea măsurilor normative prevăzute în legislația internă pentru punerea Deciziei în aplicare, fără a putea să se schimbe dispozitivul stabilit de către Consiliul Uniunii Europene.

Astfel, după adoptarea la nivel național de către toate statele membre a noii Decizii a Resurselor Proprii, Comisia va recalcula contribuția statelor membre pentru anii 2007 și 2008 și le va solicita acestora să plătească diferențele de contribuții aferente acestei modificări legislative printr-un buget rectificativ în anul 2009.

Față de cele menționate, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ, fără amendamente. Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Raportul, vă rog, domnule deputat Nini Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

În ședința comună, după încheierea dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de admitere, cu amendamentele din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului raportul de admitere.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Pușcaș, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Pușcaș:

Domnule președinte,

Conform înțelegerilor noastre, urma ca președintele comisiei să ne înfățișeze dacă există compatibilizare între ceea ce ne-a propus comisia sau ceea ce ne-a propus Guvernul și ceea ce propune legislația europeană.

Deci care este documentul de compatibilizare?

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia sau inițiatorul?

Domnule deputat Pușcaș, vă reamintesc, comisia responsabilă cu așa ceva este Comisia pentru afaceri europene din care faceți parte.

Domnul Vasile Pușcaș:

Regret foarte mult că nu este așa, domnule președinte.

Discuția era ca să ni se prezinte de către comisie în ce măsură documentele de compatibilizare au fost luate în discuție la comisie și după aceea noi să ne exprimăm.

Cu toată plăcerea, aș fi făcut acest lucru și din partea Comisiei pentru afaceri europene, dar nu a fost cazul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia, ați luat în considerare toate acele documente? Da.

Vă mulțumesc.

Înțeleg că trebuie să traduc eu pentru comisie.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Lucrurile sunt clare pentru toți colegii.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Sunt două amendamente admise.

Punctul 1. Obiecții, observații la titlul legii, în varianta comisiei?

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.