Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.1/24-12-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 15-12-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2008

  Discursul inaugural al președintelui de vârstă al Camerei Deputaților, domnul Aurel Vainer.

Ședința a început la ora 12,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de doamna Ileana Cristina Dumitrache și domnul Adrian Mocanu, secretari.

 

Domnul Aurel Vainer:

Stimați colegi,

Vă rugăm să aveți amabilitatea să vă luați locurile dumneavoastră în fotoliile care vă sunt rezervate. Vă mulțumesc. (se intonează Imnul național "Deșteaptă-te române!"; aplauze.)

 
 

Stimate doamne și stimați domni,

Onorată asistență,

Dați-mi voie mai întâi să vă urez un călduros bun venit în această splendidă aulă a Camerei Deputaților.

Vom începe lucrările propriu-zise. Sigur că, în mod normal, vă adresez formula de politețe.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Onorată asistență,

La convocarea Președintelui României, în conformitate cu prevederile art.63 alin.(3) din Constituția româniei, Camera Deputaților, în componența rezultată din alegerile parlamentare care au avut loc în ziua de 30 noiembrie 2008, s-a întrunit astăzi.

Declar, așadar, deschisă prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a șasea legislatură.

Vă informez că din totalul de 334 deputați aleși, apar pe listele de prezență 298 deputați, iar 36 sunt absenți.

Eu aș ruga colegii care nu s-au înscris în listele de prezență s-o facă de îndată ce vom putea accede spre listele respective.

Ca atare, consider că suntem în cvorumul legal și putem trece la lucru.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, art.2 alin.(1), pentru a doua oară, îmi revine mie, Aurel Vainer, ales deputat în Colegiul uninominal nr.6 din Circumscripția electorală nr.29 Neamț, din partea Federației comunităților evreiești din România, Grupul parlamentar al minorităților naționale, îndatorirea de mare cinste și onoare ca, până la alegerea Biroului permanent, să conduc lucrările Camerei Deputaților, în calitate de președinte de vârstă.

Sunt asistat pentru această activitate, care uneori poate fi ușoară, alteori nu tocmai, sper să fie în prima categorie, deci, pe rând, voi fi asistat de cei mai tineri deputați care, potrivit datelor primite de la Biroul Electoral Central sunt: domnișoara Dumitrache Ileana Cristina, domnul Bărbulescu Daniel Ionuț, PD-L, domnișoara este PSD, domnul Dumitrică George Ionuț, PNL, și domnul Mocanu Adrian, PSD.

Acum se află în stânga mea domnișoara Dumitrache Ileana Cristina, și domnul Mocanu Adrian, în partea dreaptă. Sigur, prezentarea a fost în ordine alfabetică.

Cu îngăduința bunului Dumnezeu și cu sprijinul nemijlocit al dumneavoastră, stimați colegi deputați și deputate, sau deputate și deputați, e mai elegant, avem nădejdea că lucrările plenului Camerei Deputaților pe care le vom conduce cu respectarea strictă a Regulamentului se vor desfășura în bune condiții, într-un autentic spirit de înțelegere și conlucrare rodnică, spre a ne îndeplini până la capăt cu bine înalta misiune încredințată.

Stimate doamne și domni deputați,

Îngăduiți-mi să încep acest scurt discurs inaugural prin a vă mărturisi emoția pe care o am la vârsta de 76 de ani, aflându-mă într-o dublă ipostază: de deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, cu o bună apreciere și recunoaștere de către alegători a activității pe care am desfășurat-o în precedenta legislatură, pentru care, evident, le adresez sincere mulțumiri, și a doua ipostază, de președinte de vârstă al Camerei Deputaților.

În plus, nu pot să nu spun că a mă număra printre cei 334 de deputați, aleși la 30 noiembrie 2008, reprezintă pentru mine o cinste deosebită și, în același timp, o răspundere civică și socială de maximă importanță, cu atât mai mult cu cât în perioada de patru ani a celei de-a șasea legislaturi a Camerei noastre, România se va afla sub incidența directă și indirectă a problemelor complexe și dificile ale lumii contemporane de ordin politic, social și, mai cu seamă, de ordin economic.

Evident, lumea se află într-o continuă schimbare și nu întotdeauna evoluează pe trenduri ascendente, cu ritmuri înalte de creștere economică.

Consider că pe noi, toți membrii Camerei Deputaților din noua legislatură, ne privesc comandamente majore, noi exigențe și nu puține dificultăți la care avem menirea să identificăm soluții benefice României și tuturor cetățenilor țării.

În noua sa legislatură, 2008-2012, Camera Deputaților, toți membrii săi distinși, au de îndeplinit misiunea de a crea un cadru legislativ care să conducă cu adevărat la mai mult bine în România, la o democratizare și mai accentuată a vieții economice, politice și sociale.

Evident, nu ne aflăm pe un teren gol, pentru că în fiecare din legislaturile sale anterioare, Camera Deputaților a pus multe și importante pietre de temelie la edificiul societății românești moderne, democratice, în continuă dezvoltare economică și socială, într-o strânsă conlucrare dintre români și etniile conlocuitoare.

În altă ordine de idei, consider că răspund gândurilor dumneavoastră, distinse doamne și distinși domni deputați, afirmând că activitatea noastră de parlamentari pornește la drum în condițiile în care România aparține familiei euroatlantice, ca membru al NATO și ca membru cu depline drepturi și obligații în Uniunea Europeană.

În legislatura 2008-2012, dacă ținem seama de aceste realități de netăgăduit, se desprind, în opinia mea, câteva elemente de luat în considerare, și anume:

1. necesitatea de a finaliza cât mai bine și mai repede portofoliul de proiecte de acte legislative din legislatura anterioară aflate în diferite faze ale procesului de elaborare și adoptare.

2. inițierea de noi proiecte care să asigure tot ceea ce ne trebuie pentru ca România să fie pe deplin compatibilă cu celelalte 26 de țări membre ale Uniunii Europene, în strânsă concordanță cu prevederile Tratatului Uniunii Europene.

Desigur, deciziile adoptate la recenta reuniune a Consiliului Uniunii Europene din 11-12 decembrie 2008 de la Bruxelles vor trebui să-și găsească expresia și în cuprinsul actelor legislative adoptate de Parlamentul României.

Referindu-mă la acest subiect, vă rog să-mi îngăduiți să insist asupra nevoii de a introduce îmbunătățiri de substanță vizând legislația mediului de afaceri, fără de care economia reală a țării noastre nu va putea fi un competitor puternic și eficient pe piața unică europeană a mărfurilor și serviciilor, a capitalurilor și a forței de muncă.

Cu atât mai mult sunt necesare astfel de măsuri de ordin legislativ în condițiile crizei economico-financiare globale, ale cărei manifestări și efecte asupra economiei românești se cer bine gestionate.

Totodată, apreciez că va trebui să muncim intens pentru ca Parlamentul României, respectiv Camera Deputaților, să contribuie la tot ce poate conduce la atenuarea substanțială a unor flageluri din societatea românească actuală: sărăcia, degradarea mediului înconjurător, corupția, criminalitatea.

3. Asigurarea prin decizii temeinice și adoptate în timp util a tot ceea ce înseamnă mai buna organizare și funcționare a instituțiilor statului român chemate să răspundă cu cât mai puțină birocrație și cu cât mai multă responsabilitate la exigențele cetățeanului aflat în cele mai diferite poziții și situații pe întregul teritoriu național.

Desigur, votul uninominal, al cărui rezultat suntem, în fapt, parlamentarii în legislatura 2008-2012, ne obligă și mai mult.

Contactele directe și multiple cu alegătorii, cu toți cetățenii țării ne vor permite o mai bună cunoaștere a realității românești care să-și găsească locul cuvenit pe parcursul procesului complex de elaborare și adoptare a legilor.

4. În activitatea noastră, de o atenție aparte trebuie să se bucure tot ceea ce ține de legislație pentru ca justiția română să-și poată îndeplini cu adevărat, fără imixtiuni de orice natură, rolul major de apărător și distribuitor de dreptate pentru toți cetățenii României.

În fine, 5. Utilizarea capacităților noastre profesionale și relaționale pentru dezvoltarea pe un front larg a relațiilor internaționale ale României pe plan politic, economic și social. Fără îndoială, diplomația parlamentară poate aduce contribuții importante în această direcție.

Acestea au fost câteva gânduri pe care mi-am permis să le exprim cu viu grai și să le pun în atenția dumneavoastră, stimate colege și stimați domni deputați.

Vă rog să-mi îngăduiți să-mi închei aceste câteva gânduri exprimate în mod deschis, care pot fi, desigur, apreciate în varii feluri, prin a adăuga convingerea și speranța că stă realmente în puterea noastră, a celor 334 de deputați aleși la 30 noiembrie 2008, de a acționa fiecare cu competența sa profesională și politică pentru a realiza multiplele misiuni și obiective pe care alegătorii români solicită a fi înfăptuite.

În toate acestea avem nevoie de dorința de a munci intens, cu înțelepciune și cumpătare, dar și cu vigoarea tinereții, pentru ca noul corp al deputaților să răspundă cu întreaga sa vocație creatoare. În context, aș sublinia faptul că aproape două treimi din numărul total al deputaților din actuala legislatură sunt deputați noi, veniți pentru prima dată pe băncile Camerei Deputaților. Avem nevoie de vigoarea acestor forțe noi, în mare parte, tinere, pentru ca mersul înainte al României să fie cât mai pregnant.

Așadar, să găsim mijloacele cele mai bune pentru a dezvolta dialogul, pentru a realiza dezbateri parlamentare într-un spirit civic autentic și, de fapt, să ne aflăm într-o continuă conlucrare pozitivă, pentru a soluționa în spirit democratic numeroasele probleme ale vieții parlamentare.

Vă mulțumesc din inimă pentru atenția acordată și vă doresc sincer și mult de tot spor și succese în activitate. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

În această primă ședință a Camerei Deputaților în cea de-a șasea legislatură, potrivit prevederilor regulamentare, urmează să se constituie grupurile parlamentare și să fie aleasă Comisia de validare a mandatelor de deputat.

Cu privire la constituirea grupurilor parlamentare, îngăduiți-mi să prezint unele precizări, așa cum acestea rezultă din prevederile art.12 din Regulamentul Camerei, și anume: Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputaților. Acestea se pot constitui din cel puțin 10 deputați care au candidat la alegeri din partea aceluiași partid politic, aceleiași formațiuni politice, alianțe politice sau alianțe electorale.

Deputații unui partid politic sau ai unor formațiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar.

Deputații care au candidat din partea unei alianțe politice sau alianțe electorale și fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte dacă îndeplinesc condiția minimă de 10 deputați.

Deputații partidelor politice, formațiunilor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum și deputații independenți se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite în condițiile prevăzute de Regulament.

Deputații care, potrivit art.62 alin.(2) din Constituția României, reprezintă organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pot constitui un singur grup parlamentar.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Regulament, în prima sa ședință, fiecare grup parlamentar, după constituire, procedează la desemnarea conducerii proprii alcătuită din lider și, după caz, din unul sau mai mulți vicelideri și un secretar.

Doamnelor și domnilor deputați,

potrivit art.3 din Regulament, pentru validarea mandatelor, Camera Deputaților alege în prima sa ședință, astăzi, adică, o comisie compusă din 30 de deputați care să reflecte configurația politică a Camerei, așa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a Camerei Deputaților. În acord cu prevederile art.4 din Regulament, numărul deputaților care vor fi desemnați în Comisia de validare de către fiecare grup parlamentar se stabilește în funcție de proporția membrilor săi în numărul total al deputaților.

Stimați colegi, deputate și deputați,

având în vedere rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2008, comunicate de Biroul Electoral Central, voi prezenta în continuare numărul de deputați, ponderea acestora în numărul total al deputaților, precum și numărul de membri în Comisia de validare care revin fiecărui partid politic, formațiune politică, alianță politică și deputaților reprezentând organizațiile minorităților naționale.

Prezentarea și propunerile privind repartizarea locurilor în Comisia de validare le voi face conform art.4 alin.(3) din Regulament, în ordinea descrescătoare a numărului membrilor fiecărui grup parlamentar care se constituie potrivit prevederilor regulamentare, respectiv:

  • Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal are 115 membri, cu o pondere de 34, 43% din totalul de 334 deputați, cu 10 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Alianței Politice Partidul Social Democrat plus Partidul Conservator are 114 membri, cu o pondere de 34,13% din totalul de 334 deputați, cu 10 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal are 65 de membri, cu o pondere de 19,46% din totalul de 334 de deputați, cu 6 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România are 22 de membri, cu o pondere de 6,59% din totalul de 334 de deputați, cu 2 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al minorităților naționale are 18 membri, cu o pondere de 5,39% din totalul de 334 de deputați, cu 2 locuri în Comisia de validare.

După ce v-am citit aceste rezultate, pe care nimeni nu le poate pune la îndoială, vă întreb dacă sunt obiecții în legătură cu atribuirea numărului de locuri în comisia de validare.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Putem merge mai departe.

Deci, am aprobat, cu unanimitatea voturilor, această repartizare de număr de locuri în Comisia de validare.

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a da posibilitatea constituirii grupurilor parlamentare și a stabilirii de către acestea a propunerilor nominale pentru Comisia de validare, în limita locurilor aprobate, vă propun o pauză de 30 de minute.

Sunt obiecții la această propunere? Da sau nu? Nu.

Deci, pauza de 30 de minute este adjudecată și, ca atare, vă rugăm să vă retrageți sau să ne retragem ca să stabilim și apoi cu grupurile parlamentare.

Vă mulțumesc foarte mult. Intrăm în pauza de 30 de minute.

 
   

- Pauză -

După pauză ședința este condusă de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de domnii George Ionuț Dumitrică și Adrian Mocanu, secretari.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnul secretar Dumitrică este? Da. A venit. Mulțumesc.

Vă rugăm frumos să vă reluați locurile dumneavoastră în sală.

Jumătatea de oră n-a fost jumătate de oră, dar trecem peste asta.

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările, cu acordul dumneavoastră.

 
Constituirea și desemnarea conducerii grupurilor parlamentare; Aprobarea componenței Comisiei de validare.

Potrivit art.14 alin.(1) lit.a) din Regulament, urmează ca fiecare grup parlamentar să prezinte denumirea grupului parlamentar, componența numerică și nominală. De asemenea, va prezenta conducerea acestuia, respectiv, liderul, viceliderul și secretarul.

Totodată, rog liderii grupurilor parlamentare să prezinte și propunerile nominale pentru componența Comisiei de validare, în limitele, bineînțeles, numărului de locuri aprobate.

Așa cum se prevede în art.4 alin.(3) din Regulament, prezentarea va avea loc în ordinea descrescătoare a numărului membrilor grupului parlamentar.

Vă rog să procedăm la această fază a lucrărilor noastre și invit la cuvânt pe liderul grupului parlamentar al Partidului Liberal-Democrat, domnul deputat, pe care-l rog să se prezinte, Ioan Oltean, din câte cunosc eu.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dați-mi voie să rectific. Corect este Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. Aceasta este și denumirea sub care va funcționa pe parcursul celor patru ani grupul parlamentar.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Îngăduiți-mi mai întâi să vă felicit pe toți cei care ați reușit să obțineți încrederea electoratului, să obțineți un nou mandat, să vă doresc să fiți sănătoși și să fim sănătoși și să reușim cu toții să ne îndeplinim mandatul pe care electoratul ni l-a dat fiecăruia dintre noi.

Îmi exprim convingerea că acești patru ani vor fi definitorii pentru România, iar Parlamentul României și, în speță, Camera Deputaților, ca și autoritate legislativă, va avea un rol extrem de important. Să dea Dumnezeu să fie așa cum dorește electoratul și noi, în același timp.

Conducerea Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal este formată din șase membri. Aceștia sunt următorii: Ioan Oltean, adică subsemnatul, liderul grupului parlamentar; vicelideri, domnii deputați Cezar Florin Preda, Gheorghe Albu, Daniel Buda și Mircea Nicu Toader; secretarul grupului parlamentar, domnul deputat Cornel Știrbeț.

În ceea ce privește propunerile pentru Comisia de validare a mandatelor, conform algoritmului stabilit și acceptat în unanimitate, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal și-a desemnat zece candidați, zece propuneri, care sunt următoarele: domnii deputați Călian Petru, Boldea Mihail, Cionca-Arghir Iustin Marinel, Pandele Sorin Andi, Popescu Cosmin Mihai, Marin Mircea, Sava Andrei Valentin, Vișan Gelu, Andronache Gabriel, Bălan Ioan.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc și eu, domnule lider.

În continuare, îl rog pe liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și Partidului Conservator.

Stimată doamnă Aura Vasile, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Permiteți-mi vă rog și mie, în numele Alianței politice a Partidului Social Democrat și a Partidului Conservator, să urez numai bine noului Parlament, în condițiile în care să sperăm că toți ne vom aduce pentru mai bine, pentru România, pentru a putea să realizăm o viață mai convenabilă, mai bună și mai îndestulată cetățenilor acestei țări. Urez succes tuturor colegilor mei.

Grupul parlamentar al Alianței Politice a Partidului Social Democrat și a Partidului Conservator este denumirea sub care ne vom desfășura activitatea.

Acum, vă rog să-mi permiteți să vă prezint care va fi conducerea grupului parlamentar: lider, Viorel Hrebenciuc; vicelideri: Aurelia Vasile, Emil Radu Moldovan, Bogdan Niculescu-Duvăz, Anghel Stanciu; secretar, Bogdan Liviu Ciucă; purtător de cuvânt, Cristian Sorin Dumitrescu.

Pe cele zece poziții care revin grupului nostru pentru Comisia de validare, grupul nostru propune pe următorii: Iuliu Nosa, Mihai Tudose, Victor-Viorel Ponta, Sergiu Andon, Cristian Sorin Dumitrescu, Dumitru Chiriță, Florina Ruxandra Jipa, Liviu Bogdan Ciucă, Radu Emil Moldovan, Florin Iordache.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamnă vicelider Aurelia Vasile.

Îl rog pe liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal să sosească la tribună.

 
 

Domnul Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal numără 65 de deputați. Lider al grupului, Călin Popescu-Tăriceanu; vicelideri: Eugen-Gheorghe Nicolăescu, Horea Dorin Uioreanu, George Scutaru, Andrei Dominic Gerea; secretar, Gigel Sorinel Știrbu.

Pentru Comisia de validare: Pocora Cristina Ancuța, Emil Bostan, Ioan Timiș, Budurescu Daniel Stamate, Taloș Gheorghe Mirel, Chiuariu Tudor Alexandru.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule lider Călin Popescu-Tăriceanu.

Îl rog acum pe liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale. Al UDMR, pardon! Am greșit, scuzați-mă vă rog, nu trebuia să fac o greșeală importantă.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România are 22 de membri. Liderul acestui grup sunt eu, adică Márton Árpád-Francisc; vicelideri: Seres Dénes, Máté András- Levente; secretar, domnul Korodi Attila.

Pentru Comisia de validare îi propunem pe domnii Béres Ștefan Vasile și Koto Jozsef.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Márton Árpad.

Îl rog acum pe liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, pe colegul meu, domnul Varujan Pambuccian. Nu că ceilalți n-ar fi colegi!

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă și înțeleg că încercați să ne promovați și vă mulțumesc pentru asta cât mai mult.

Grupul parlamentar al minorităților naționale are 18 membri. Lider, Varujan Pambuccian; vicelideri: Iusein Ibram și Ovidiu Victor Ganț; secretari: Dragoș-Gabriel Zisopol și Adrian-Miroslav Merka.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Varujan Pambuccian.

Poftiți, vă rog, și membrii Comisiei de validare, doi, da?

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Pentru Comisia de validare avem doi veterani ai Comisiei de validare, domnul Mihai Radan, care o să fie și în comisiile de numărare, așa cum bine știți, ale voturilor, și cu domnul Gheorghe Firczak.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc și eu.

Am epuizat această problemă, a prezentării grupurilor.

Cu voia dumneavoastră, vă cer votul, dacă sunteți de acord cu propunerile făcute de lideri pentru Comisia de validare.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Domnii secretari, observați!

Nu avem niciun vot contra.

Cine se abține? Nicio abținere.

În unanimitate, Comisia de validare va avea componența potrivit propunerilor făcute de liderii celor patru formațiuni (grupuri parlamentare) din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc pentru parcurgerea, relativ ușoară, a acestui punct.

Vreau să fac precizarea că raportul Comisiei de validare se întocmește în cel mult patru zile de la constituirea comisiei. Așa scrie în art.7 din Regulament.

Urmează ca membrii Comisiei de validare să se întrunească de îndată în sala de ședință a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru a alege președintele, vicepreședintele și secretarul, care alcătuiesc biroul comisiei.

De asemenea, Comisia de validare se va organiza în grupe de lucru compuse din câte trei deputați, membri ai comisiei, care vor verifica dosarele alegerii deputaților. Verificarea alegerii deputaților care alcătuiesc grupele de lucru se face de către Biroul Comisiei de validare.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Încheiem ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

 
Aprobarea programului de lucru.

Potrivit prevederilor art.9 din Regulament, vă propun ca următoarea ședință în plen s-o avem în data de vineri, 19 decembrie 2008, ora 9,00. Atunci va fi prezentat, dezbătut și supus aprobării raportul Comisiei de validare. Probabil, în continuare, vom avea depunerea jurământului.

Vă mulțumesc foarte mult.

Va fi, mai mult ca sigur, o ședință de mai lungă durată.

Sunt probleme?

Vă rog, poftiți domnule deputat Olteanu.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă-mi îngăduiți, stimați colegi, noi, Opoziția, înțelegem dorința majorității guvernamentale de a prelua cât mai repede frâiele țării și responsabilitatea, și vă sugerăm, de aceea, să încercăm să facem un efort serios la Comisia de validare, în care noi vom fi implicați, astfel încât poate miercuri după-amiază să terminăm. Deci, să facem validarea miercuri, joi să alegem conducerea Camerei, și vineri, sâmbătă, să putem face audieri.

Ar fi păcat să nu câștigăm timp, timp în care nou-formata majoritate să poată să-și aducă miniștrii spre audiere și să putem să avem învestitura cât mai repede.

De aceea, noi propunem, dacă veți fi de acord, să încercăm să facem un efort la Comisia de validare și să terminăm miercuri după-amiază.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vă rog, în legătură cu această propunere... Am, însă, obligația să vă informez de ce am propus noi ziua de vineri. Ca să fie o similitudine cu Senatul României. Acolo, următoarea ședință va avea loc vineri.

Dar, aștept opiniile în legătură cu sugestia făcută de domnul deputat Bogdan Olteanu.

Doamna deputat Vasile, vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul politic al Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator este de acord ca această întâlnire să aibă loc vineri, și nu mai devreme, pentru a putea să parcurgem toate etapele, conform Regulamentului.

Dumneavoastră ați enunțat niște articole din Regulamentul Camerei și dorim să fie respectate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Alte opinii?

Poftiți, domnule lider Ioan Oltean, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Este o redactare corectă, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal subscrie la propunerea făcută de către reprezentanta Partidului Social Democrat. Există un termen imperativ în Regulamentul Camerei Deputaților, de cinci zile de la data constituirii Comisiei de validare, și nu vrem să începem activitatea chiar cu încălcarea acestor termene.

Mai mult, și Senatul, prin similitudine, și-a propus aceeași zi de începere a ședinței de validare a mandatelor și cred că putem merge pe același termen.

Deci, menținem formula anunțată de domnul președinte de ședință.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc și eu.

Alte opinii?

Vă rog, poftiți domnule deputat Calimente.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Termenul imperativ, de cinci zile, nu spune că în cinci zile, ci în interiorul termenului de cinci zile. Deci, el poate fi și miercuri, poate fi și marți, poate fi și joi. Și trebuie să țineți cont că similitudinile cu Senatul nu ne interesează. Nu avem niciun fel de legătură cu cealaltă Cameră și aceasta poate să-și țină ședințele când vrea. Ceea ce este mai important, să țineți cont că unii venim de la 600 - 700 km și nu ne jucăm de-a venitul și plecatul acasă. Cei care sunteți din București puteți s-o faceți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Poftiți, doamna Aura Vasile, vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că ceea ce a spus antevorbitorul meu nu are nicio legătură cu începutul mandatului. Putem să fim și de la 1.000 km, dar asta nu înseamnă că nu vom fi prezenți la ședințele de lucru.

Încă o dată, reiterez că trebuie să respectăm Regulamentul, și nu are nicio legătură cu Senatul. În Regulament sunt trecute trei zile și vă rog să respectăm acest termen.

Nu are nicio legătură, cred eu, faptul că suntem din București sau suntem de la Baia Mare, sau suntem de la Giurgiu sau de la Iași. Regulamentul este valabil pentru toți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnul deputat Pambuccian Varujan, vă rog.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Haideți să încercăm să fim puțin pragmatici. Este limpede că absolut tot ce putem face acum este să mai stăm o oră și să discutăm despre subiectul ăsta, pentru că voința a șaptezeci și mult la sută din Parlament, deja este clară, cea care este.

Așa că propunerea mea... (Aplauze.) Nu, stați, că eu n-aș aplauda lucrul ăsta neapărat. Așa că, propunerea mea este să facem vineri ședința, că este limpede că lucrurile sunt foarte clare.

Dacă vom continua să argumentăm într-o direcție și alta, mai stăm o oră, două, putem să mai stăm. Avem obiceiul, obișnuința asta, am mai trecut prin lungi dezbateri care aveau finalul anunțat, așa că vă propun să trecem la vot.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

A mai vrut domnul Oltean încă o dată. Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am solicitat din nou cuvântul doar pentru a fi extrem de preciși, nu numai pentru noi, ci și pentru opinia publică, pentru că decizia pe care dumneavoastră ați anunțat-o, și la care noi subscriem, este în strictă concordanță cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, care în art.9 alin.(1), și am să citez exact această prevedere, precizează următoarele lucruri: "Camera Deputaților se întrunește în ședință, de drept, în a 5-a zi de la constituirea Comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia".

Este un text care nu poate fi interpretat în niciun alt fel. De aceea, eu vă mulțumesc, și cred că termenul nu poate fi modificat.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Eu cred că este suficientă argumentația de o parte și de alta, și n-am decât să vă supun la vot.

Deci, cine este pentru a ne încadra, cât se poate de exact, în prevederile Regulamentului, și a stabili data viitoarei ședințe pentru vineri, 19 decembrie 2008.

Deci cine este pentru?

 
 

Domnilor secretari, aveți vederea mai bună.

Eu cred că ne ajută domnul Bogdan Olteanu să ne spună numărul. (Râsete).

Prefer să vă dau rezultatul la cine este contra mai întâi. Nu avem contra.

Abțineri? Sau contra?

Am pus la vot prima propunere, ca reuniunea sau ședința să aibă loc miercuri, 19 decembrie... Pardon, vineri, cum vreți, vineri 19 decembrie 2008, ora 9,00.

Cine este pentru vineri, 19 decembrie 2008, ora 9,00?

220 voturi pentru vineri.

Cine este contra acestei propuneri, de vineri? 68 voturi contra.

Cine se abține? 18 abțineri.

Deci, cu majoritate s-a votat să ținem ședința vineri, ora 9,00.

Mai supunem la vot a doua propunere? Nu. Este în ordine.

Mai am o problemă. Vreau să vă transmit o rugăminte: întrucât sunt câteva zile și ceva nopți de lucru, v-aș propune să folosiți acest timp, și mă gândesc în special la liderii grupurilor parlamentare, pentru a pune la punct structura, construcția de comisii a Camerei. Să vă gândiți cum le repartizați, cine și cum se aranjează acolo, ca tot vineri să putem anunța, în final, formarea comisiilor în anumite structuri.

Deci, dacă ați face progrese mari, ca până vineri să avem și un concept al Biroului permanent, ca apoi să putem face ceea ce trebuie.

Eu vă mulțumesc pentru prima ședință a celei de-a șasea legislaturi.

La revedere!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 14,25.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 12 aprilie 2021, 22:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro