Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.1/24-12-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 15-12-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2008

  1. Discursul inaugural al președintelui de vârstă al Camerei Deputaților, domnul Aurel Vainer.

 

Ședința a început la ora 12,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de doamna Ileana Cristina Dumitrache și domnul Adrian Mocanu, secretari.

Domnul Aurel Vainer:

Stimați colegi,

Vă rugăm să aveți amabilitatea să vă luați locurile dumneavoastră în fotoliile care vă sunt rezervate. Vă mulțumesc. (se intonează Imnul național "Deșteaptă-te române!"; aplauze.)

Stimate doamne și stimați domni,

Onorată asistență,

Dați-mi voie mai întâi să vă urez un călduros bun venit în această splendidă aulă a Camerei Deputaților.

Vom începe lucrările propriu-zise. Sigur că, în mod normal, vă adresez formula de politețe.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Onorată asistență,

La convocarea Președintelui României, în conformitate cu prevederile art.63 alin.(3) din Constituția româniei, Camera Deputaților, în componența rezultată din alegerile parlamentare care au avut loc în ziua de 30 noiembrie 2008, s-a întrunit astăzi.

Declar, așadar, deschisă prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a șasea legislatură.

Vă informez că din totalul de 334 deputați aleși, apar pe listele de prezență 298 deputați, iar 36 sunt absenți.

Eu aș ruga colegii care nu s-au înscris în listele de prezență s-o facă de îndată ce vom putea accede spre listele respective.

Ca atare, consider că suntem în cvorumul legal și putem trece la lucru.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, art.2 alin.(1), pentru a doua oară, îmi revine mie, Aurel Vainer, ales deputat în Colegiul uninominal nr.6 din Circumscripția electorală nr.29 Neamț, din partea Federației comunităților evreiești din România, Grupul parlamentar al minorităților naționale, îndatorirea de mare cinste și onoare ca, până la alegerea Biroului permanent, să conduc lucrările Camerei Deputaților, în calitate de președinte de vârstă.

Sunt asistat pentru această activitate, care uneori poate fi ușoară, alteori nu tocmai, sper să fie în prima categorie, deci, pe rând, voi fi asistat de cei mai tineri deputați care, potrivit datelor primite de la Biroul Electoral Central sunt: domnișoara Dumitrache Ileana Cristina, domnul Bărbulescu Daniel Ionuț, PD-L, domnișoara este PSD, domnul Dumitrică George Ionuț, PNL, și domnul Mocanu Adrian, PSD.

Acum se află în stânga mea domnișoara Dumitrache Ileana Cristina, și domnul Mocanu Adrian, în partea dreaptă. Sigur, prezentarea a fost în ordine alfabetică.

Cu îngăduința bunului Dumnezeu și cu sprijinul nemijlocit al dumneavoastră, stimați colegi deputați și deputate, sau deputate și deputați, e mai elegant, avem nădejdea că lucrările plenului Camerei Deputaților pe care le vom conduce cu respectarea strictă a Regulamentului se vor desfășura în bune condiții, într-un autentic spirit de înțelegere și conlucrare rodnică, spre a ne îndeplini până la capăt cu bine înalta misiune încredințată.

Stimate doamne și domni deputați,

Îngăduiți-mi să încep acest scurt discurs inaugural prin a vă mărturisi emoția pe care o am la vârsta de 76 de ani, aflându-mă într-o dublă ipostază: de deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, cu o bună apreciere și recunoaștere de către alegători a activității pe care am desfășurat-o în precedenta legislatură, pentru care, evident, le adresez sincere mulțumiri, și a doua ipostază, de președinte de vârstă al Camerei Deputaților.

În plus, nu pot să nu spun că a mă număra printre cei 334 de deputați, aleși la 30 noiembrie 2008, reprezintă pentru mine o cinste deosebită și, în același timp, o răspundere civică și socială de maximă importanță, cu atât mai mult cu cât în perioada de patru ani a celei de-a șasea legislaturi a Camerei noastre, România se va afla sub incidența directă și indirectă a problemelor complexe și dificile ale lumii contemporane de ordin politic, social și, mai cu seamă, de ordin economic.

Evident, lumea se află într-o continuă schimbare și nu întotdeauna evoluează pe trenduri ascendente, cu ritmuri înalte de creștere economică.

Consider că pe noi, toți membrii Camerei Deputaților din noua legislatură, ne privesc comandamente majore, noi exigențe și nu puține dificultăți la care avem menirea să identificăm soluții benefice României și tuturor cetățenilor țării.

În noua sa legislatură, 2008-2012, Camera Deputaților, toți membrii săi distinși, au de îndeplinit misiunea de a crea un cadru legislativ care să conducă cu adevărat la mai mult bine în România, la o democratizare și mai accentuată a vieții economice, politice și sociale.

Evident, nu ne aflăm pe un teren gol, pentru că în fiecare din legislaturile sale anterioare, Camera Deputaților a pus multe și importante pietre de temelie la edificiul societății românești moderne, democratice, în continuă dezvoltare economică și socială, într-o strânsă conlucrare dintre români și etniile conlocuitoare.

În altă ordine de idei, consider că răspund gândurilor dumneavoastră, distinse doamne și distinși domni deputați, afirmând că activitatea noastră de parlamentari pornește la drum în condițiile în care România aparține familiei euroatlantice, ca membru al NATO și ca membru cu depline drepturi și obligații în Uniunea Europeană.

În legislatura 2008-2012, dacă ținem seama de aceste realități de netăgăduit, se desprind, în opinia mea, câteva elemente de luat în considerare, și anume:

1. necesitatea de a finaliza cât mai bine și mai repede portofoliul de proiecte de acte legislative din legislatura anterioară aflate în diferite faze ale procesului de elaborare și adoptare.

2. inițierea de noi proiecte care să asigure tot ceea ce ne trebuie pentru ca România să fie pe deplin compatibilă cu celelalte 26 de țări membre ale Uniunii Europene, în strânsă concordanță cu prevederile Tratatului Uniunii Europene.

Desigur, deciziile adoptate la recenta reuniune a Consiliului Uniunii Europene din 11-12 decembrie 2008 de la Bruxelles vor trebui să-și găsească expresia și în cuprinsul actelor legislative adoptate de Parlamentul României.

Referindu-mă la acest subiect, vă rog să-mi îngăduiți să insist asupra nevoii de a introduce îmbunătățiri de substanță vizând legislația mediului de afaceri, fără de care economia reală a țării noastre nu va putea fi un competitor puternic și eficient pe piața unică europeană a mărfurilor și serviciilor, a capitalurilor și a forței de muncă.

Cu atât mai mult sunt necesare astfel de măsuri de ordin legislativ în condițiile crizei economico-financiare globale, ale cărei manifestări și efecte asupra economiei românești se cer bine gestionate.

Totodată, apreciez că va trebui să muncim intens pentru ca Parlamentul României, respectiv Camera Deputaților, să contribuie la tot ce poate conduce la atenuarea substanțială a unor flageluri din societatea românească actuală: sărăcia, degradarea mediului înconjurător, corupția, criminalitatea.

3. Asigurarea prin decizii temeinice și adoptate în timp util a tot ceea ce înseamnă mai buna organizare și funcționare a instituțiilor statului român chemate să răspundă cu cât mai puțină birocrație și cu cât mai multă responsabilitate la exigențele cetățeanului aflat în cele mai diferite poziții și situații pe întregul teritoriu național.

Desigur, votul uninominal, al cărui rezultat suntem, în fapt, parlamentarii în legislatura 2008-2012, ne obligă și mai mult.

Contactele directe și multiple cu alegătorii, cu toți cetățenii țării ne vor permite o mai bună cunoaștere a realității românești care să-și găsească locul cuvenit pe parcursul procesului complex de elaborare și adoptare a legilor.

4. În activitatea noastră, de o atenție aparte trebuie să se bucure tot ceea ce ține de legislație pentru ca justiția română să-și poată îndeplini cu adevărat, fără imixtiuni de orice natură, rolul major de apărător și distribuitor de dreptate pentru toți cetățenii României.

În fine, 5. Utilizarea capacităților noastre profesionale și relaționale pentru dezvoltarea pe un front larg a relațiilor internaționale ale României pe plan politic, economic și social. Fără îndoială, diplomația parlamentară poate aduce contribuții importante în această direcție.

Acestea au fost câteva gânduri pe care mi-am permis să le exprim cu viu grai și să le pun în atenția dumneavoastră, stimate colege și stimați domni deputați.

Vă rog să-mi îngăduiți să-mi închei aceste câteva gânduri exprimate în mod deschis, care pot fi, desigur, apreciate în varii feluri, prin a adăuga convingerea și speranța că stă realmente în puterea noastră, a celor 334 de deputați aleși la 30 noiembrie 2008, de a acționa fiecare cu competența sa profesională și politică pentru a realiza multiplele misiuni și obiective pe care alegătorii români solicită a fi înfăptuite.

În toate acestea avem nevoie de dorința de a munci intens, cu înțelepciune și cumpătare, dar și cu vigoarea tinereții, pentru ca noul corp al deputaților să răspundă cu întreaga sa vocație creatoare. În context, aș sublinia faptul că aproape două treimi din numărul total al deputaților din actuala legislatură sunt deputați noi, veniți pentru prima dată pe băncile Camerei Deputaților. Avem nevoie de vigoarea acestor forțe noi, în mare parte, tinere, pentru ca mersul înainte al României să fie cât mai pregnant.

Așadar, să găsim mijloacele cele mai bune pentru a dezvolta dialogul, pentru a realiza dezbateri parlamentare într-un spirit civic autentic și, de fapt, să ne aflăm într-o continuă conlucrare pozitivă, pentru a soluționa în spirit democratic numeroasele probleme ale vieții parlamentare.

Vă mulțumesc din inimă pentru atenția acordată și vă doresc sincer și mult de tot spor și succese în activitate. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

În această primă ședință a Camerei Deputaților în cea de-a șasea legislatură, potrivit prevederilor regulamentare, urmează să se constituie grupurile parlamentare și să fie aleasă Comisia de validare a mandatelor de deputat.

Cu privire la constituirea grupurilor parlamentare, îngăduiți-mi să prezint unele precizări, așa cum acestea rezultă din prevederile art.12 din Regulamentul Camerei, și anume: Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputaților. Acestea se pot constitui din cel puțin 10 deputați care au candidat la alegeri din partea aceluiași partid politic, aceleiași formațiuni politice, alianțe politice sau alianțe electorale.

Deputații unui partid politic sau ai unor formațiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar.

Deputații care au candidat din partea unei alianțe politice sau alianțe electorale și fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte dacă îndeplinesc condiția minimă de 10 deputați.

Deputații partidelor politice, formațiunilor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum și deputații independenți se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite în condițiile prevăzute de Regulament.

Deputații care, potrivit art.62 alin.(2) din Constituția României, reprezintă organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pot constitui un singur grup parlamentar.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Regulament, în prima sa ședință, fiecare grup parlamentar, după constituire, procedează la desemnarea conducerii proprii alcătuită din lider și, după caz, din unul sau mai mulți vicelideri și un secretar.

Doamnelor și domnilor deputați,

potrivit art.3 din Regulament, pentru validarea mandatelor, Camera Deputaților alege în prima sa ședință, astăzi, adică, o comisie compusă din 30 de deputați care să reflecte configurația politică a Camerei, așa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a Camerei Deputaților. În acord cu prevederile art.4 din Regulament, numărul deputaților care vor fi desemnați în Comisia de validare de către fiecare grup parlamentar se stabilește în funcție de proporția membrilor săi în numărul total al deputaților.

Stimați colegi, deputate și deputați,

având în vedere rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2008, comunicate de Biroul Electoral Central, voi prezenta în continuare numărul de deputați, ponderea acestora în numărul total al deputaților, precum și numărul de membri în Comisia de validare care revin fiecărui partid politic, formațiune politică, alianță politică și deputaților reprezentând organizațiile minorităților naționale.

Prezentarea și propunerile privind repartizarea locurilor în Comisia de validare le voi face conform art.4 alin.(3) din Regulament, în ordinea descrescătoare a numărului membrilor fiecărui grup parlamentar care se constituie potrivit prevederilor regulamentare, respectiv:

  • Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal are 115 membri, cu o pondere de 34, 43% din totalul de 334 deputați, cu 10 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Alianței Politice Partidul Social Democrat plus Partidul Conservator are 114 membri, cu o pondere de 34,13% din totalul de 334 deputați, cu 10 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal are 65 de membri, cu o pondere de 19,46% din totalul de 334 de deputați, cu 6 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România are 22 de membri, cu o pondere de 6,59% din totalul de 334 de deputați, cu 2 locuri în Comisia de validare;
  • Grupul parlamentar al minorităților naționale are 18 membri, cu o pondere de 5,39% din totalul de 334 de deputați, cu 2 locuri în Comisia de validare.

După ce v-am citit aceste rezultate, pe care nimeni nu le poate pune la îndoială, vă întreb dacă sunt obiecții în legătură cu atribuirea numărului de locuri în comisia de validare.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Putem merge mai departe.

Deci, am aprobat, cu unanimitatea voturilor, această repartizare de număr de locuri în Comisia de validare.

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a da posibilitatea constituirii grupurilor parlamentare și a stabilirii de către acestea a propunerilor nominale pentru Comisia de validare, în limita locurilor aprobate, vă propun o pauză de 30 de minute.

Sunt obiecții la această propunere? Da sau nu? Nu.

Deci, pauza de 30 de minute este adjudecată și, ca atare, vă rugăm să vă retrageți sau să ne retragem ca să stabilim și apoi cu grupurile parlamentare.

Vă mulțumesc foarte mult. Intrăm în pauza de 30 de minute.

 

- Pauză -

După pauză ședința este condusă de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de domnii George Ionuț Dumitrică și Adrian Mocanu, secretari.

Domnul Aurel Vainer:

Domnul secretar Dumitrică este? Da. A venit. Mulțumesc.

Vă rugăm frumos să vă reluați locurile dumneavoastră în sală.

Jumătatea de oră n-a fost jumătate de oră, dar trecem peste asta.

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările, cu acordul dumneavoastră.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 12 aprilie 2021, 21:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro