Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 22-12-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 2008

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
 
consultă fișa PL nr. 715/2008

Doamna Roberta Alma Anastase:

La punctul 3 al ordinii de zi avem proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, în cazul în care este cineva; nu este nimeni.

Invit reprezentantul comisiei raportoare, pe domnul deputat Daniel Buda, să ia cuvântul.

Domnul Daniel Buda:

Doamna președintă,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil acestui proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și a adoptat acest proiect de lege în ședința din 22 decembrie 2008. potrivit dispozițiilor legale, art.75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Prin acest proiect de lege se solicită Parlamentului abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, pentru această perioadă cuprinsă între data intrării în vigoare a legii, dar nu înaintea celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2008, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2009.

Prin acest proiect de lege se stabilesc următoarele domenii în care Guvernul va putea emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare din ianuarie 2009: finanțe publice și economie; amenajarea teritoriului, justiție, administrație publică, sănătate, cultură, salarizare, prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege, precum și în domeniul mediului.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege și l-au supus aprobării în ședința din 22 decembrie 2008.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 18 voturi pentru și cinci abțineri, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

La ședință au fost prezenți 23 de deputați din totalul celor 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Mihai Voicu.

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al PNL consideră că este absolut normal ca un guvern, indiferent care ar fi acela, să beneficieze de un proiect de Lege pentru abilitarea emiterii de ordonanțe în timpul vacanței parlamentare. De aceea, și noi vom vota pentru acest proiect de lege, așa cum s-a întâmplat și când noi eram la guvernare.

Vreau însă doar să fac precizarea și să se consemneze că adoptarea acestui proiect de lege se face cu încălcarea art.69 alin.(2) din Regulament. Încălcarea acestui articol și alineat este și motivul pentru care nu putem decât să sperăm că cei care au depus amendamente au avut înțelepciunea să nu includă legi din domeniul legilor organice în acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Domnul Victor Ponta.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc, doamna președintă.

Vreau să mulțumesc membrilor comisiilor juridice care au sprijinit această activitate extrem de rapidă și de eficientă și să mulțumesc în mod sigur actualului ministru, până diseară, domnului Mihai Voicu, care și astăzi și-a făcut datoria față de Guvern și față de Parlament.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Florin Iordache din partea PSD+PC.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președintă.

Stimați colegi,

Vreau să fac precizarea că, prin amendamentele pe care Grupul PSD+PC le-a făcut, nu am făcut decât să eliminăm acele prevederi din lege, pentru că erau trecute în lege domenii care vizau domeniul legilor organice și, de asemenea, prin amendamentele pe care le-a făcut Grupul PSD+PC nu am făcut decât să restrângem domeniul asupra căruia actualul Guvern va avea posibilitatea în perioada vacanței parlamentare să emită ordonanțe.

Noi nu facem decât să ne ținem de cuvânt că domeniul sau domeniile asupra cărora Guvernul va emite ordonanțe va fi unul cât de mic, astfel încât Parlamentul să fie autoritatea, potrivit Constituției, care emite legi.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt, conform prevederilor art.118 și 120 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizată în fond, să facă propunerile.

Domnul Daniel Buda:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propun pentru dezbateri generale zece minute, iar pentru dezbaterea pe articole un minut.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Supun aprobării propunerile făcute de biroul comisiei.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă există abțineri? Există 2 abțineri.

Cu 2 abțineri, au trecut propunerile făcute de Comisia juridică.

La dezbateri generale există intervenienți? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Mă scuzați. Domnul Árpád.

Vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm, într-adevăr, într-un moment foarte interesant, când dezbatem un proiect de lege de abilitare a Guvernului depus de un Guvern care peste câteva ore nu va mai avea mandat și, după depunerea jurământului, vom avea un alt Guvern.

Ni s-a spus... și n-aș fi intervenit aici dacă nu ni s-ar fi spus că prin acest proiect de lege doar se restrânge aria în care dăm competențe Guvernului, și nu se completează. Or, dacă cineva face o mică parcurgere a acestui raport pe care doar acum l-am primit - știți cu toții, ar trebui să-l dezbatem peste 3 zile -, putem constata că sunt cel puțin de două ori mai multe puncte adăugate decât cele eliminate. Deci, dăm o abilitare în plus față de ce a propus vechiul Guvern.

Vă mulțumesc

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Punctul 1. Există observații, intervenții? Nu.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

Punctul 2. Dacă există observații?

Cine este pentru? Împotrivă? 3 voturi împotrivă. Abțineri? 4 abțineri.

Adoptat.

Punctul 3. Observații?

Dacă nu există, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 7 Abțineri.

Adoptat.

Punctul 4. Observații?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 10 abțineri.

Cu 10 abțineri, a fost adoptat.

Punctul 5.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 6 din raportul cu amendamente.

Dacă nu există observații, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

Punctul 7. Observații?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Tot 12 abțineri.

Adoptat.

Punctul 8.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 9.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 10. Observații?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 11. Dacă există observații?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 12.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 13.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptat.

Punctul 14. Avem amendamentele Senatului, prin care se introduc pct.11 până la 20.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 15.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 16, tot cu amendamentul Senatului.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

Punctul 17.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 18.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

Punctul 19.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

Punctul 20.

Îl invit pe domnul Buda.

Domnul Daniel Buda:

Doamnă președintă,

Foarte pe scurt. Este vorba de o omisiune a comisiei, la punctul 20, Reglementări privind cetățenia, "cu excepția situațiilor prevăzute de art.5 din Constituție". Este ceea ce lipsește acolo și v-aș ruga să se consemneze și în stenogramă acest lucru.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

Întreb dacă sunt observații de la punctul 21 până la punctul 27.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Adoptat.

De la punctul 28 la punctul 31, dacă sunt observații?

Dacă nu sunt observații, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptate.

De la punctul 32 la punctul 37 inclusiv.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptate.

De la punctul 38 până la 41 inclusiv, dacă sunt observații?

Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptate.

Și de la punctul 42 până la 49 inclusiv dacă sunt observații?

Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Adoptate.

Înainte de votul final, vă propun ca acesta să fie vot deschis prin ridicare de mână. Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Atunci, vă supun la vot final proiectul de lege.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Cu 12 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Vă mulțumesc.

Domnul Árpád. Vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În mod evident avem foarte multe articole, puncte pe care le-am votat și noi, cele de ordin social, și unele în care ne-am abținut, pentru că nu știm ce vor să însemne aceste prevederi. Dau citire uneia dintre acestea: punctul 46 (păcat că ați votat în bloc această parte): pct.IX- Educație - Reglementări în domeniul educației și cercetării.

Dacă cumva s-a gândit cineva să modifice Legea învățământului, anunț de pe acum că ea, fiind o lege organică, nu poate fi modificată pe această bază a abilitării, pentru că ea nu se extinde în domeniul legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Mai există alte intervenții?

Dacă nu, proiectul a fost adoptat cu 12 abțineri.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 11:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro