Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-09-2021
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

5. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Scheiu, prin reorganizarea comunei Ludești, județul Dâmbovița (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 206/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 6 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă privind înființarea Comunei Scheiu, prin reorganizarea comunei Ludești, județul Dâmbovița.

Dacă din partea inițiatorului este cineva care să ia cuvântul?

Nu avem.

Dacă nu avem din partea inițiatorului, o rog pe doamna președinte Sulfina Barbu, din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, să prezinte raportul comisiei.

Doamna Sulfina Barbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dezbătut pe fond, în procedură obișnuită, această propunere legislativă privind înființarea comunei Scheiu, prin reorganizarea comunei Ludești, județul Dâmbovița.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea comune Scheiu, prin reorganizarea comunei Ludești din județul Dâmbovița, iar comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conforma art. 73 alin.(3) lit.o) din Constituția României, republicată.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 28 aprilie 2009 au participat, din partea Ministerului Administrației și Internelor, reprezentanți care au susținut această inițiativă legislativă.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 31 și raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor Constituției și Regulamentului Camerei Deputaților, republicat.

Vă propunem adoptarea acestui proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnii deputați de Dâmbovița? Nu.

vă rog, domnule coleg.

Domnul Gheorghe Ana:

Gheorghe Ana, sunt deputat de Dâmbovița, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă vine să răspundă dorințelor cetățenilor din satul Scheiu, comuna Ludești, dorințe exprimate de mai mulți ani, având în vedere distanțele foarte mari care se află astăzi între satul Scheiu și comuna Ludești, în mod special distanțe față de instituțiile administrative din această comună. Este o dorință a localității, exprimată prin referendumul ce a avut loc. De aceea, susțin această inițiativă legislativă și propun plenului Camerei să fie de acord cu înființarea comunei Scheiu, prin reorganizarea comunei Ludești, județul Dâmbovița.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, doamnelor și domnilor colegi, neexistând în raportul comisiei amendamente admise și respinse, proiectul de lege este trecut pentru mâine la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 september 2021, 11:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro