Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.73/04-06-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
26-10-2021
25-10-2021
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-05-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009

14. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate de către următorii deputați membrilor Guvernului:  

   

- după pauză -

Ședința a fost reluată la ora 18,03. Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

 
Petru Călian

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Deschidem ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelările adresate de către dumneavoastră.

Pentru început, domnul Răzvan Bobeanu, secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, îi va răspunde domnului deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Vă rugăm să vă ocupați locurile în bănci, domnilor colegi, celor care trebuie să vi se răspundă

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Răzvan-Petrică Bobeanu (secretar de stat, Ministerul Tineretului și Sportului):

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată doamnei ministru Monica Iacob Ridzi, ministrul tineretului și sportului, care are ca obiect "copiii - viitorul incert al țării", vă comunicăm următoarele: problematica pusă în discuție este o preocupare permanentă a Ministerului Tineretului și Sportului, care elaborează în prezent, prin direcțiile de specialitate, o strategie de acțiune în domeniul tineretului și sportului pentru perioada 2009 - 2012.

Principalele direcții strategice avute în vedere, în acest sens, se regăsesc printre obiectivele de guvernare și direcțiile de acțiune de la Cap.X - "tineret și sport", din cadrul programului de guvernare pentru perioada 2009 - 2012l, coroborate cu atribuțiile specifice ale Ministerului Tineretului și Sportului, cuprinse la Capitolul 2 din Hotărârea de Guvern nr.1721/2008.

Unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Tineretului și Sportului este construcția unui sistem de securitate socială activă pentru tineri, care presupune adoptarea unor măsuri concrete, în beneficiul tinerilor, în domenii de intervenții, precum: educația, piața muncii și spiritul antreprenorial, abordare ce corespunde obiectivelor fixate la nivel european în domeniu.

Astfel, în anul 2009, Ministerul Tineretului și Sportului dezvoltă un amplu program de cercetare socială în domeniul tineretului, în cadrul căruia figurează teme de cercetare cum ar fi: comportamentul economic al tinerilor; modalități de optimizare a integrării în muncă a tinerilor; direcții și măsuri în vederea stimulării spiritului antreprenorial al tinerilor; fundamentarea unei strategii în vederea reducerii influenței principalilor factori de risc în rândul tinerilor (șomaj, lipsa de locuințe, consum de substanțe psiho-active, abandon școlar); stilul de viață al tinerilor; schimbări și tendințe de viitor; tineretul rural - modalități de participare publică și mijloace specifice de stimulare a asociativității; absenteism și abandon școlar în rândul copiilor și adolescenților.

Pe baza rezultatelor cercetării sociale, instituția noastră urmărește elaborarea unei strategii transectoriale, sensibilă la problemele reale ale tinerilor, pe baza căruia să se stabilească parteneriate cu instituții precum Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau Ministerul Sănătății. Prin intermediul acestor parteneriate, Ministerul Tineretului și Sportului va putea interveni, prin măsuri concrete, în vederea optimizării situației tinerilor.

În ceea ce privește domeniul educației, instituția noastră are rol complementar cu cel al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, principalul actor în domeniul educației formale, în sensul în care Ministerul Tineretului și Sportului are o serie de programe și proiecte care vizează dezvoltarea și popularizarea procesului de educație nonformală. Astfel, în cadrul programului de centre de tineret, se urmărește extinderea și eficientizarea structurii teritoriale a centrelor de consiliere și informare pentru tineri, care constituie cadrul de desfășurare pentru educația nonformală.

De asemenea, Ministerul Tineretului și Sportului implementează un proiect finanțat de Fondul Social European, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", care vizează crearea unei noi ocupații, cea de lucrător de tineret. În acest fel, persoanele din administrația publică și din organizațiile neguvernamentale care lucrează în domeniul tineretului își vor putea continua activitatea într-un cadru recunoscut pe plan european.

Prin educație nonformală și prin campaniile pe care Ministerul Tineretului și Sportului le va promova se urmărește adaptarea competențelor dobândite de tineri în școală la cerințele de pe piața muncii, precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial. În acest sens, instituția noastră implementează un alt proiect finanțat de Fondul Social European, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", care vizează atragerea și susținerea pe piața muncii a tinerilor din mediul rural și orientarea lor către activități nonagricole.

De asemenea, în cadrul Programului pentru sprijinirea inițiativei studenților, sunt finanțate de către instituția noastră acțiuni precum Universitatea de vară, ediția a șaptea, care facilitează participarea tinerilor la traininguri, seminarii și ateliere informative, în scopul creșterii șanselor de integrare în activitatea social-economică a țării sau Programul național de creare a centrelor de afaceri pentru tineret, care vizează stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor, prin accent de informare consultanță, consiliere de afaceri, în vederea eficientizării activității și accesării fondurilor nerambursabile specifice i.m.m.-urilor.

Pe de altă parte, în sensul stimulării sprijinului reciproc între societate și tineret, Ministerul Tineretului și Sportului acordă anual un important număr de locuri gratuite în centrele sale recreative și de agrement pentru tinerii defavorizați sau proveniți din familii cu venituri reduse și pentru tinerii cu handicap.

În ceea ce privește sănătatea tinerilor, printre principalele probleme cu care se confruntă aceștia, se numără sedentarismul și obezitatea. În acest sens, prin direcțiile pentru sport județene, structuri deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului și asociațiile județene "Sportul pentru toți", sunt promovate programe sportive care angrenează tinerii din toate categoriile de vârstă în acțiuni și întreceri care îmbină educația cu mișcarea în aer liber. Enumerăm doar câteva dintre programele promovate: Sportul în cartier, Sportul un mod de viață, Aleargă și ești tânăr mereu.

O altă măsură avută în vedere în direcția promovării sportului de masă este organizarea în parteneriat cu administrațiile publice locale și inspectoratele publice județene a unor cursuri de învățare a înotului pentru preșcolari și elevii claselor I-IV.

De asemenea, taberele sunt locații în care se va derula Programul "Sportul și vacanța", unde personal calificat va organiza permanent jocuri de mișcare și întreceri sportive.

Nu în ultimul rând, începând din toamna acestui an, împreună cu inspectoratele școlare și sub coordonarea Institutului Național pentru Cercetare pentru probleme de sport, Ministerul Tineretului și Sportului va demara o activitate de testare a potențialului biomotric a elevilor din școlile generale și licee.

În anul școlar 2009 - 2010, activitatea de testare se va realiza pentru populația școlară din trei județe, urmând ca demersul să fie finalizat până în anul școlar 2012 - 2013.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Călian, aveți vreo nemulțumire? Vă rog să fiți foarte scurt.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte, voi fi foarte scurt. Sigur că programe, proiecte există și dacă ele se pun în aplicare este foarte bine.

Am dorit să vin la microfon deoarece astăzi este Ziua internațională a copiilor dispăruți. Am fost foarte atent la ceea ce fostul nostru coleg deputat, actualmente secretar de stat, domnul Bobeanu, ne-a spus, în privința parteneriatelor între ministere. Este extraordinară ideea și cred eu că vom avea grijă astfel încât dinspre Guvern să avem proiecte de legi care să vizeze siguranța copiilor, să vizeze protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, dar nu în ultimul rând măsuri prin care să fie protejate dreptul și libertatea copilului. Sunt elemente importante, iar împreună cu aceste programe deosebite, cred eu că vor crea cadrul propice al unei vieți normale și pentru copii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat. Ați fost mai scurt decât ați prevăzut dumneavoastră și mai lung decât am crezut eu.

Vă mulțumesc.

 
Horia Cristian

Îl invit la microfon pe domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul profesor universitar Irinel Popescu, pentru a prezenta răspunsul domnului deputat Horia Cristian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

 

Domnul Irinel Popescu (președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate):

Bună seara!

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr.2916/23.04.2009, înregistrată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu nr.2.112/27.04.2009 prin care ne transmiteți interpelarea formulată de domnul deputat Horia Cristian, vă comunicăm: aspectele semnalate în interpelarea domnului deputat Horia Cristian sunt supuse unei analize a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Ministerului Sănătății, urmând ca, în urma acestei analize, să se decidă oportunitatea modificărilor legale în vigoare, în sensul solicitat.

Menționăm că pe site-ul CNAS, la adresa www.cnas.ro, în cadrul secțiunii legislație - proiecte legislative se află postat un proiect de ordin de modificare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS cu nr.416 - 428/2009 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

Proiectul urmează a fi actualizat în urma analizei tuturor observațiilor și propunerilor primite și înregistrate în baza de date a CNAS, inclusiv a celor transmise de domnul deputat Horia Cristian.

Precizăm că proiectul de ordin mai sus-menționat va fi prezentat în vederea consultării tuturor partenerilor prevăzuți la art.217 alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, organizațiile patronale și sindicale reprezentative în domeniul medical.

Facem mențiunea că, în continuare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este receptivă la orice propunere viabilă care poate să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite asiguraților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă mulțumim și noi.

Dacă domnul deputat dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu de făcut.

 
 

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte de ședință,

Domnule președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Stimați colegi,

Răspunsul este, consider eu, nesatisfăcător, întrucât aspectele semnalate în interpelare nu numai că nu au fost luate în considerare, dar ele au fost ignorate în totalitate, la fel cum în stabilirea contractului-cadru și a normelor metodologice nu au fost luate în considerare niciun fel de propuneri din partea furnizorului de servicii medicale.

Îmi este foarte greu să cred că veți mai putea modifica contractele odată semnate, prin modificarea acestor norme sau ordine. Contractele odată semnate au dus la angajamente bugetare care nu mai pot fi schimbate.

Eu cred că rămâne o problemă de viitor și sper că vă veți apleca cu atenție asupra acestor elemente semnalate, astfel încât contractul-cadru pe 2010 să înlăture asemenea disfuncționalități din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Domnule profesor, vă mulțumim frumos. Vă dorim o seară bună.

 
Aledin Amet

Îl invit la microfon pe domnul secretar de stat Nicolae Adrian Lemeni, din partea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru a răspunde interpelărilor adresate de către domnul deputat Aledin Amet, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Nicolae Adrian Lemeni (secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat, referitor la întrebările dumneavoastră nr.272 și 273/22 aprilie 2009, vă comunicăm următoarele: în anul 2009, bugetul repartizat Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru construcția și reparația locașurilor de cult a fost doar de 44.300.000 lei, întrucât suma de 61.482.000 lei a fost repartizată direct unui număr de 816 unități de cult, prin Anexa nr.3/27/02A a Legii nr.18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2009.

Menționăm că la rectificarea bugetului din luna aprilie, bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru destinația sus-menționată a fost rectificată negativ cu suma de 10.682.000 lei.

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național își propune să utilizeze cu maximă eficiență fondurile rămase. De aceea, vom încerca să sprijinim financiar lucrările aflate într-un stadiu avansat. Dosarele depuse în vederea obținerii unui sprijin financiar de către imamii geamiilor din municipiul Constanța, cartierul Tăbăcărie și, respectiv, din localitatea Cumpăna, județul Constanța, vor fi analizate și, în funcție de fondurile disponibile, vor fi finanțate.

Cu deosebită considerație, semnează Theodor Paleologu, ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat Aledin Amet, dacă aveți observații, vă rog să le faceți.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule ministru,

Într-adevăr, este un răspuns la care mă așteptam. Cu toții cunoaștem că situația financiară nu este una deosebită, măcar anul acesta.

Dar, într-o altă ordine de idei, putem spune că aceste geamii totuși au nevoie de reparații. Sunt geamii reprezentative, cei care slujesc la aceste geamii au început de foarte mult timp aceste demersuri. Dosarele există, este nevoie de aceste reparații, așa cum este nevoie de reparații și la alte geamii. Nu am insistat, am zis că sunt cele care au nevoie urgentă de astfel de reparații. Chiar dacă există aceste dificultăți financiare, considerăm însă că putem merge mai departe. Cred că vom găsi într-un final fondurile necesare pentru ca aceste geamii să beneficieze de reparațiile de care au nevoie.

Eu voi continua să urmăresc acest aspect și cred că vom avea o colaborare bună pentru că, încă o dată specific, aceste unități de cult au nevoie urgentă de reparații.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu domnule deputat.

Ați răspuns la amândouă interpelările.

Mulțumesc, domnule ministru. O seară bună vă dorim.

 
 

Doamna secretar de stat Rodica Constantinovici, din partea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, a fost aici, dar domnul deputat Nicolicea, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, care lipsește. Am luat act de prezența doamnei ministru, care va da răspunsul în scris.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul secretar de stat Corneliu Popovici, a fost și a lăsat răspunsul în scris pentru domnul deputat Vasile Filip Soporan.

Doamna Grațiela Iordache, din partea Ministerul Finanțelor Publice, pentru răspunsul solicitat de către deputatul Cristian Mihai Adomniței și doamna deputat Axenie Carmen, a solicitat amânare pentru o altă ședință.

Nemaiexistând obiectul muncii, doamnelor și domnilor colegi, suspendăm ședința consacrată răspunsurilor la interpelări.

Vă dorim o seară bună.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor! Ne vedem mâine.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,24.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 27 octombrie 2021, 12:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro