Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.73/04-06-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-05-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 719/2007

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Intrăm în ordinea de zi propriu-zisă, respectiv la dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Doamnelor și domnilor colegi,

La punctul 2 avem în procedură de urgență Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic.

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, ne aflăm în procedură de urgență, doamnelor și domnilor colegi. Vă rog să vă pregătiți rapoartele, ca să puteți să urmăriți dezbaterea pe articole.

Îl rugăm pe domnul secretar de stat, Vlad Marcoci, de la Ministerul Mediului, să prezinte punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Vlad Marcoci (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul act normativ urmărește realizarea unui sistem funcțional privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, prin clarificarea responsabilităților care revin tuturor factorilor implicați în domeniul organismelor modificate genetic; obligativitatea existenței unei evidențe stricte a organismelor modificate genetic care sunt introduse deliberat în mediu și pe piață; aplicarea unor sancțiuni sporite în cazul neconformării cu prevederile acestui act normativ.

Începând cu data de 1 ianuarie, data aderării României la Uniunea Europeană, actele normative naționale trebuie să reglementeze și modul de colaborare cu autoritățile Uniunii Europene în domeniul organismelor modificate genetic.

În acest sens, noul act normativ prevede obligativitatea comunicării către Comisia Europeană a actelor normative și dispozițiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr.2001/18/CE și care abrogă Directiva nr.90/220/CEE și Directiva nr.90/2019/CE privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, amendată prin Directiva nr.98/81.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Valeriu Tabără. Domnule președinte, o să vă rugăm pe scurt, raportul comisiei.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prezint raportul comun asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, raport comun făcut de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camerei Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic.

Potrivit prevederile art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 24 octombrie 2007.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu unele observații și propuneri, conform Avizului nr.659 din 28 mai 2007.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil, conform Avizului nr.31/1157 din 6 noiembrie 2007.

Comisia pentru sănătate și familie a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, intervenție legislativă care urmărește realizarea unui sistem funcțional privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, prin clarificarea responsabilităților factorilor implicați în acest domeniu, obligativitatea asigurării evidențelor stricte a organismelor modificate genetic, care sunt introduse deliberat în mediu și pe piață, și aplicarea de sancțiuni sporite în caz de neconformare.

Din punct de vedere al dreptului comunitar, legislația privind organismele modificate genetic se încadrează cu titlul general în reglementările ce vizează sănătatea umană, dar, prin scopul propus, dezvoltă, în același timp, și principii situate în cuprinsul tratatelor comunitare în domeniul consacrat protecției mediului.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința din 11 martie 2009.

La lucrările Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale doamna Tatiana Preda, director și, din partea Ministerului Mediului, domnul Doru Laurian Bădulescu, secretar de stat, domnnul Silviu Megan, director, doamna Doina Franț, director, domnul Adrian Chesaru, consilier, doamna Ana Maria Comănoiu și doamna Roxana Ionescu, consilieri.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, s-a hotărât cu majoritate de voturi, un vot împotrivă și două abțineri, să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, cu amendamente admise.

Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au participat la dezbateri 28.

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, și din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din 6 mai 2009.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, s-a hotărât în unanimitate să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și aprobare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au participat la dezbateri 27 de deputați.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Mircia Giurgiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Încă din mandatul trecut, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, am încercat să găsim o soluție pentru organismele modificate genetic atât în ceea ce privește sănătatea populației, cât și în ceea ce privește protecția mediului. Iată că am reușit să adoptăm un proiect de lege bun, care, în mare măsură, clarifică aceste aspecte.

Eu vă mulțumesc și sper că va fi adoptat.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului UDMR, domnul ministru Korodi.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Acest act normativ este util și suntem convinși de lucrul acesta toți care am contribuit la el. Dar, vreau să subliniez un lucru: chiar dacă aici s-a menționat că a fost dezbătut și anul trecut în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, eu cred că României îi lipsește ceva dacă vorbim de organisme modificate genetic, îi lipsește o decizie clară, națională, cu privire la abordarea generală.

Și, în cadrul abordării generale, vreau să menționez utilitatea agriculturii biologice, utilitatea agriculturii intensive, compatibilitatea celor două zone, care pot fi declarate fără organisme modificare genetic, prin care valoarea produselor bio să fie mult mai mare.

Această dezbatere, după părerea mea, acești patru ani de zile pe care-i avem în față, trebuie s-o facem, pentru că în toată Europa, marile economii, care și-au dat seama că dezvoltarea agriculturii în anii '80-'90 s-a plafonat, acum se orientează către agricultura biologică și știm foarte clar că este o contradicție între agricultura biologică și agricultura intensivă, de tip utilizare organisme modificate genetic, în unele cazuri.

De aceea, am vrut să semnalez lucrul acesta. Noi o să susținem acest act normativ, dar, totuși, susținem o decizie la nivel național asupra acestei problematici, dar trebuie făcută și o dezbatere națională în anii care vin.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Victor Surdu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am avut și noi o contribuție la adoptarea în comisie a acestei legi.

Legea este una bine-venită, cu atât mai mult cu cât are ceva vechime de când a fost, pentru prima dată, pusă în discuția Parlamentului. Inițiativa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice de a îi da drumul în regim de urgență rezolvă, pentru perspectivă, anumite aspecte legate de activitatea intensivă din agricultura României și nu cred că ar trebui s-o complicăm, în sensul că e loc, în această țară, una din țările care are cea mai mare suprafață pe cap de locuitor sau printre cele mai mari suprafețe pe cap de locuitor din Europa, e loc, în țara noastră, să facem și agricultură ecologică și agricultură intensivă și de subzistență. Alții fac de mult producții agricole performante și sub aspectul calității și sub aspectul eficienței economice, utilizând organisme modificate genetic, iar noi, ca de obicei, am rămas în urmă și la acest capitol.

Această lege, însă, reprezintă o mică, mică parte din starea criminală în care ne aflăm noi, statul, în raport cu proprietarii de pământ și cu agricultura, în ideea că nu va rezolva această lege pe moment marile găuri ale agriculturii în acest an, banii, subvențiile, prețurile la îngrășăminte și multe altele, dar asta sper să facă subiectul unei declarații politice mâine dimineață.

Am susținut și susținem inițiativa legislativă.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnule președinte, vă rog să fiți foarte scurt.

Domnul Valeriu Tabără:

Foarte scurt, domnule președinte. Pentru că a fost un anumit semn de întrebare într-o luare de cuvânt, vreau să vă spun că faptul că a trecut destul de mult timp de la aducerea acestui proiect în fața Comisiilor pentru administrație locală și agricultură, ne-a făcut să ne aplecăm foarte atent asupra proiectului respectiv și vreau să vă asigur că acest proiect de lege și această lege este, la această dată, corespunzătoare și în ceea ce privește protecția mediului și în ceea ce privește problemele legate de aplicațiile practice ale unor astfel de mari descoperiri științifice.

Stimați colegi,

cei care cred că agricultura României este la fel cum este cea din Malta, sau din Grecia sau din Austria, să spunem așa, pentru că nu vreau să dau exemplul și al altor țări cu putere agricolă, dar care au aplicat un anumit gen de legislație sau poziție pe acest domeniu, se înșeală.

Viitorul este al marilor cuceriri ale științei, așa cum, de-a lungul istoriei au fost aceste cuceriri.

Iar în ceea ce privește genetica moleculară, atât în medicină, cât și în agricultură, au fost cele care au revoluționat, au determinat revoluția verde - nu mai discut ceea ce se întâmplă în medicină la această dată.

Ele vor fi cele care vor revoluționa viitorul în ceea ce privește și eficiența și calitatea și relația directă cu mediul. Sunt mai mult decât convins că un mediu curat nu se va putea face dincolo de ceea ce înseamnă rezistența și baza genetică naturală a rezistenței la anumiți factori. Nu cu zeci de kilograme de pesticide sau de substanțe vom păzi mediul. Și vom proteja, de fapt, ceea ce înseamnă alimentația sănătoasă, sănătatea organismului uman și animal.

Din acest punct de vedere, vă asigur că legea corespunde și legislației europene, Recomandării 18, cât și intereselor României pentru acest moment, direct legate de ceea ce înseamnă regulile Uniunii Europene.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte. N-ați fost chiar scurt, dar, asta e.

Domnule profesor, dezbaterile generale, îmi pare foarte rău, nu pot să vă dau cuvântul; din parte fiecărui grup e un singur intervenient.

Domnule președinte, în conformitate cu prevederile art.120 din Regulament, vă rog să propuneți timpii de dezbatere pentru acest proiect de lege.

Domnul Valeriu Tabără:

Cinci minute. Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă cer scuze, dat fiind raportul, v-aș ruga să vă reconsiderați timpii, nu cred că în cinci minute puteți.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Zece minute.

Domnul Ioan Oltean:

Așa mai merge; zece minute înseamnă dublu la cinci.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de domnul președinte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, timpii propuși au fost adoptați.

Domnilor colegi,

Vă rog să analizăm împreună raportul comisiei și v-aș ruga fiecare dintre dumneavoastră să deschideți raportul la amendamentele admise.

Dacă la Titlul legii, pct. 1 sunt observații? Pct.2? Pct.3? Cap. I - pct.4? Pct.5, 6, 7, la pct. 8 nu avem intervenții, pct.9, pct.10, pct.11, pct.12, pct.13, pct.14, pct.15, pct.16, pct.17, pct.18, pct.19, pct.20, Secțiunea a 4-a, "Cadrul instituțional", pct.21, pct.22 - Capitolul II, pct.23, pct.24, pct.25, pct.26, pct.27, pct.28, pct.29, pct.30, pct.31, pct.32, pct.33, pct.34, pct.35, pct.36, pct.37, pct.38, pct.39. Dacă la pct.40, Secțiunea a 5-a, sunt intervenții? Poz.41? Nu avem amendamente. Poz.42, poz.43, poz.44, poz.45, poz.46, poz.47, poz.48, poz.49, poz.50, poz.51, poz.52 - Capitolul III - "Introducerea pe piață a organismelor modificate genetic ca atare sau componente ale unor produse", nu avem intervenții; poz.53, poz.54, poz.55, poz.56, poz.57, poz.58, poz.59, poz.60, poz.61, poz.62, poz.63, poz.64, poz.65, poz.66, poz.67, poz.68, poz.69, poz.70, poz.71, poz.72, poz.73, poz.74, poz.75, nu avem intervenții, poz.76, poz.77, poz.78, poz.79, poz.80, poz.81, poz.82, poz.83, poz.84 - Capitolul IV - "Alte dispoziții" și poz.85, Secțiunea 1 "confidențialitatea", poz.86, poz.87, poz.88, poz.89, poz.90, 91, 92, poz.93, poz.94, poz.95, poz.96 nu avea amendamente, poz.97, poz.98, poz.99, poz.100, poz.101, poz.102, poz.103, poz.104, poz.105, poz.106, poz.107, poz.108, poz.109, cea referitoare la exportul și tranzitul organismelor modificate genetic, poz.110, poz.111, poz.112, poz.113, poz.114, poz.115, poz.116, poz.117, poz.118, poz. 119, poz.120, poz.121, poz.122, poz.123, poz.124, poz.125, poz.126, poz.127, "Sancțiuni", poz.128, poz.129, "Dispoziții tranzitorii și finale", poz.130, poz.131, poz.132, poz.133, la 133 avem anexele de la 1 la 8; dacă sunt observații? Nu. Poz.134, poz.135, poz.136.

Domnilor colegi,

Nemaifiind alte intervenții, cu contribuția hotărâtoare a opoziției, am trecut toate amendamentele.

Proiectul de lege rămâne pentru mâine, la dezbaterea finală, la votul final.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor colegi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Avem o rugăminte din partea doamnei ministru Ecaterina Andronescu de a amâna puțin dezbaterea, pentru ca domnia sa să poată să ajungă și să participe la dezbateri și vă rog să fiți de acord să-i facem această favoare.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 17 octombrie 2021, 1:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro