Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/04-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009

7. Reexaminarea Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218/2008 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 669/2006

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 8 de pe ordinea de zi, Reexaminarea Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218 din 12.11.2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cineva cuvântul? Dacă nu avem, din partea comisiei sesizate în fond?

Are cuvântul domnul vicepreședinte Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.1218 din 12 noiembrie 2008 a constatat că Legea pentru completarea art.5 din Lega nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului este neconstituțională în integralitate. Refuzul și motivarea sunt prezentate în Decizia Curții.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Noi am analizat acest proiect de lege în Comisia juridică, de disciplină și imunități și, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului ca neconstituțională.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, vă reamintesc că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea acestui proiect de lege.

În consecință, sunt îndeplinite condițiile prevăzute ala art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților. Votul final mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 13:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro