Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-05-2009

Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Dumitru Pardău și Valeriu Ștefan Zgonea, secretari.

*

   

Domnul Ioan Oltean:

Bună ziua, domnilor!

Stimați colegi,

Declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul de 334 de deputați, și-au înregistrat prezența astăzi la lucrări un număr de 211; 123 fiind absenți, din care 31 participă la acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților, în casete, următoarele documente: ordinea de zi pentru ședința în plen din ziua de luni, deci astăzi, 25 mai, și mâine, marți 26 mai 2009; programul de lucru pentru perioada 25-30 mai 2009; lista rapoartelor depuse în perioada 18-25 mai 2009 de comisiile permanente sesizate în fond; o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale și sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic (rămas pentru votul final).  

Intrăm în ordinea de zi propriu-zisă, respectiv la dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Doamnelor și domnilor colegi,

La punctul 2 avem în procedură de urgență Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic.

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, ne aflăm în procedură de urgență, doamnelor și domnilor colegi. Vă rog să vă pregătiți rapoartele, ca să puteți să urmăriți dezbaterea pe articole.

Îl rugăm pe domnul secretar de stat, Vlad Marcoci, de la Ministerul Mediului, să prezinte punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Vlad Marcoci (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul act normativ urmărește realizarea unui sistem funcțional privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, prin clarificarea responsabilităților care revin tuturor factorilor implicați în domeniul organismelor modificate genetic; obligativitatea existenței unei evidențe stricte a organismelor modificate genetic care sunt introduse deliberat în mediu și pe piață; aplicarea unor sancțiuni sporite în cazul neconformării cu prevederile acestui act normativ.

Începând cu data de 1 ianuarie, data aderării României la Uniunea Europeană, actele normative naționale trebuie să reglementeze și modul de colaborare cu autoritățile Uniunii Europene în domeniul organismelor modificate genetic.

În acest sens, noul act normativ prevede obligativitatea comunicării către Comisia Europeană a actelor normative și dispozițiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr.2001/18/CE și care abrogă Directiva nr.90/220/CEE și Directiva nr.90/2019/CE privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, amendată prin Directiva nr.98/81.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Valeriu Tabără. Domnule președinte, o să vă rugăm pe scurt, raportul comisiei.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prezint raportul comun asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, raport comun făcut de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camerei Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic.

Potrivit prevederile art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 24 octombrie 2007.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu unele observații și propuneri, conform Avizului nr.659 din 28 mai 2007.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil, conform Avizului nr.31/1157 din 6 noiembrie 2007.

Comisia pentru sănătate și familie a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, intervenție legislativă care urmărește realizarea unui sistem funcțional privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, prin clarificarea responsabilităților factorilor implicați în acest domeniu, obligativitatea asigurării evidențelor stricte a organismelor modificate genetic, care sunt introduse deliberat în mediu și pe piață, și aplicarea de sancțiuni sporite în caz de neconformare.

Din punct de vedere al dreptului comunitar, legislația privind organismele modificate genetic se încadrează cu titlul general în reglementările ce vizează sănătatea umană, dar, prin scopul propus, dezvoltă, în același timp, și principii situate în cuprinsul tratatelor comunitare în domeniul consacrat protecției mediului.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința din 11 martie 2009.

La lucrările Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale doamna Tatiana Preda, director și, din partea Ministerului Mediului, domnul Doru Laurian Bădulescu, secretar de stat, domnnul Silviu Megan, director, doamna Doina Franț, director, domnul Adrian Chesaru, consilier, doamna Ana Maria Comănoiu și doamna Roxana Ionescu, consilieri.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, s-a hotărât cu majoritate de voturi, un vot împotrivă și două abțineri, să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, cu amendamente admise.

Din numărul total de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au participat la dezbateri 28.

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, și din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din 6 mai 2009.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, s-a hotărât în unanimitate să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și aprobare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au participat la dezbateri 27 de deputați.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Mircia Giurgiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Încă din mandatul trecut, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, am încercat să găsim o soluție pentru organismele modificate genetic atât în ceea ce privește sănătatea populației, cât și în ceea ce privește protecția mediului. Iată că am reușit să adoptăm un proiect de lege bun, care, în mare măsură, clarifică aceste aspecte.

Eu vă mulțumesc și sper că va fi adoptat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului UDMR, domnul ministru Korodi.

 
   

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Acest act normativ este util și suntem convinși de lucrul acesta toți care am contribuit la el. Dar, vreau să subliniez un lucru: chiar dacă aici s-a menționat că a fost dezbătut și anul trecut în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, eu cred că României îi lipsește ceva dacă vorbim de organisme modificate genetic, îi lipsește o decizie clară, națională, cu privire la abordarea generală.

Și, în cadrul abordării generale, vreau să menționez utilitatea agriculturii biologice, utilitatea agriculturii intensive, compatibilitatea celor două zone, care pot fi declarate fără organisme modificare genetic, prin care valoarea produselor bio să fie mult mai mare.

Această dezbatere, după părerea mea, acești patru ani de zile pe care-i avem în față, trebuie s-o facem, pentru că în toată Europa, marile economii, care și-au dat seama că dezvoltarea agriculturii în anii '80-'90 s-a plafonat, acum se orientează către agricultura biologică și știm foarte clar că este o contradicție între agricultura biologică și agricultura intensivă, de tip utilizare organisme modificate genetic, în unele cazuri.

De aceea, am vrut să semnalez lucrul acesta. Noi o să susținem acest act normativ, dar, totuși, susținem o decizie la nivel național asupra acestei problematici, dar trebuie făcută și o dezbatere națională în anii care vin.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Victor Surdu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am avut și noi o contribuție la adoptarea în comisie a acestei legi.

Legea este una bine-venită, cu atât mai mult cu cât are ceva vechime de când a fost, pentru prima dată, pusă în discuția Parlamentului. Inițiativa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice de a îi da drumul în regim de urgență rezolvă, pentru perspectivă, anumite aspecte legate de activitatea intensivă din agricultura României și nu cred că ar trebui s-o complicăm, în sensul că e loc, în această țară, una din țările care are cea mai mare suprafață pe cap de locuitor sau printre cele mai mari suprafețe pe cap de locuitor din Europa, e loc, în țara noastră, să facem și agricultură ecologică și agricultură intensivă și de subzistență. Alții fac de mult producții agricole performante și sub aspectul calității și sub aspectul eficienței economice, utilizând organisme modificate genetic, iar noi, ca de obicei, am rămas în urmă și la acest capitol.

Această lege, însă, reprezintă o mică, mică parte din starea criminală în care ne aflăm noi, statul, în raport cu proprietarii de pământ și cu agricultura, în ideea că nu va rezolva această lege pe moment marile găuri ale agriculturii în acest an, banii, subvențiile, prețurile la îngrășăminte și multe altele, dar asta sper să facă subiectul unei declarații politice mâine dimineață.

Am susținut și susținem inițiativa legislativă.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnule președinte, vă rog să fiți foarte scurt.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Foarte scurt, domnule președinte. Pentru că a fost un anumit semn de întrebare într-o luare de cuvânt, vreau să vă spun că faptul că a trecut destul de mult timp de la aducerea acestui proiect în fața Comisiilor pentru administrație locală și agricultură, ne-a făcut să ne aplecăm foarte atent asupra proiectului respectiv și vreau să vă asigur că acest proiect de lege și această lege este, la această dată, corespunzătoare și în ceea ce privește protecția mediului și în ceea ce privește problemele legate de aplicațiile practice ale unor astfel de mari descoperiri științifice.

Stimați colegi,

cei care cred că agricultura României este la fel cum este cea din Malta, sau din Grecia sau din Austria, să spunem așa, pentru că nu vreau să dau exemplul și al altor țări cu putere agricolă, dar care au aplicat un anumit gen de legislație sau poziție pe acest domeniu, se înșeală.

Viitorul este al marilor cuceriri ale științei, așa cum, de-a lungul istoriei au fost aceste cuceriri.

Iar în ceea ce privește genetica moleculară, atât în medicină, cât și în agricultură, au fost cele care au revoluționat, au determinat revoluția verde - nu mai discut ceea ce se întâmplă în medicină la această dată.

Ele vor fi cele care vor revoluționa viitorul în ceea ce privește și eficiența și calitatea și relația directă cu mediul. Sunt mai mult decât convins că un mediu curat nu se va putea face dincolo de ceea ce înseamnă rezistența și baza genetică naturală a rezistenței la anumiți factori. Nu cu zeci de kilograme de pesticide sau de substanțe vom păzi mediul. Și vom proteja, de fapt, ceea ce înseamnă alimentația sănătoasă, sănătatea organismului uman și animal.

Din acest punct de vedere, vă asigur că legea corespunde și legislației europene, Recomandării 18, cât și intereselor României pentru acest moment, direct legate de ceea ce înseamnă regulile Uniunii Europene.

Mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte. N-ați fost chiar scurt, dar, asta e.

Domnule profesor, dezbaterile generale, îmi pare foarte rău, nu pot să vă dau cuvântul; din parte fiecărui grup e un singur intervenient.

Domnule președinte, în conformitate cu prevederile art.120 din Regulament, vă rog să propuneți timpii de dezbatere pentru acest proiect de lege.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Cinci minute. Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă cer scuze, dat fiind raportul, v-aș ruga să vă reconsiderați timpii, nu cred că în cinci minute puteți.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Zece minute.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Așa mai merge; zece minute înseamnă dublu la cinci.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de domnul președinte.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, timpii propuși au fost adoptați.

Domnilor colegi,

Vă rog să analizăm împreună raportul comisiei și v-aș ruga fiecare dintre dumneavoastră să deschideți raportul la amendamentele admise.

Dacă la Titlul legii, pct. 1 sunt observații? Pct.2? Pct.3? Cap. I - pct.4? Pct.5, 6, 7, la pct. 8 nu avem intervenții, pct.9, pct.10, pct.11, pct.12, pct.13, pct.14, pct.15, pct.16, pct.17, pct.18, pct.19, pct.20, Secțiunea a 4-a, "Cadrul instituțional", pct.21, pct.22 - Capitolul II, pct.23, pct.24, pct.25, pct.26, pct.27, pct.28, pct.29, pct.30, pct.31, pct.32, pct.33, pct.34, pct.35, pct.36, pct.37, pct.38, pct.39. Dacă la pct.40, Secțiunea a 5-a, sunt intervenții? Poz.41? Nu avem amendamente. Poz.42, poz.43, poz.44, poz.45, poz.46, poz.47, poz.48, poz.49, poz.50, poz.51, poz.52 - Capitolul III - "Introducerea pe piață a organismelor modificate genetic ca atare sau componente ale unor produse", nu avem intervenții; poz.53, poz.54, poz.55, poz.56, poz.57, poz.58, poz.59, poz.60, poz.61, poz.62, poz.63, poz.64, poz.65, poz.66, poz.67, poz.68, poz.69, poz.70, poz.71, poz.72, poz.73, poz.74, poz.75, nu avem intervenții, poz.76, poz.77, poz.78, poz.79, poz.80, poz.81, poz.82, poz.83, poz.84 - Capitolul IV - "Alte dispoziții" și poz.85, Secțiunea 1 "confidențialitatea", poz.86, poz.87, poz.88, poz.89, poz.90, 91, 92, poz.93, poz.94, poz.95, poz.96 nu avea amendamente, poz.97, poz.98, poz.99, poz.100, poz.101, poz.102, poz.103, poz.104, poz.105, poz.106, poz.107, poz.108, poz.109, cea referitoare la exportul și tranzitul organismelor modificate genetic, poz.110, poz.111, poz.112, poz.113, poz.114, poz.115, poz.116, poz.117, poz.118, poz. 119, poz.120, poz.121, poz.122, poz.123, poz.124, poz.125, poz.126, poz.127, "Sancțiuni", poz.128, poz.129, "Dispoziții tranzitorii și finale", poz.130, poz.131, poz.132, poz.133, la 133 avem anexele de la 1 la 8; dacă sunt observații? Nu. Poz.134, poz.135, poz.136.

Domnilor colegi,

Nemaifiind alte intervenții, cu contribuția hotărâtoare a opoziției, am trecut toate amendamentele.

Proiectul de lege rămâne pentru mâine, la dezbaterea finală, la votul final.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor colegi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Avem o rugăminte din partea doamnei ministru Ecaterina Andronescu de a amâna puțin dezbaterea, pentru ca domnia sa să poată să ajungă și să participe la dezbateri și vă rog să fiți de acord să-i facem această favoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie (rămas pentru votul final).  

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, ne aflăm în procedură de urgență. Conform Regulamentului, vom trece de îndată la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă din partea inițiatorului este prezent cineva? Domnul secretar de stat Marin Anton, din partea Ministerului Transporturilor.

Domnule ministru, microfonul vă așteaptă pentru a prezenta punctul de vedere al inițiatorului.

   

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare menținerea pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A. a facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr.358/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care sunt îndeplinite anumite condiții ca urmare acordării acestor facilități, procedura de executare silită a creanțelor fiscale față de societatea menționată se suspendă.

Adoptarea proiectului de lege este motivată de necesitatea respectării angajamentelor asumate cu prilejul lansării de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A. a emisiunii de eurobonduri, precum și de finalizarea de către Consiliul Concurenței a procedurilor de autorizare a facilităților de natura ajutorului de stat înainte de data aderării la Uniunea Europeană.

În cazul Societății Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A., măsurile legale care pot fi întreprinse de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea datoriilor conduc la imposibilitatea desfășurării activității de transport feroviar de marfă.

Ministerul Transporturilor, în calitate de inițiator al proiectului de lege, asigură verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce privește analiza și certificarea faptului că măsurile menționate nu produc efecte juridice după data aderării României la Uniunea Europeană.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul Ialomițianu, vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiei.

 
   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.

În ședința din data de 5 mai 2008, Camera Deputaților, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 6 mai 2009, au participat 27 de deputați din totalul de 32 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, din data de 13 mai 2009, au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 28.

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 11 februarie 2008. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsurile de diminuare a arieratelor în economie, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în prezenta anexă.

Propun 5 minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun spre aprobare timpii propuși pentru dezbaterea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, timpii propuși au fost aprobați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul Mircia Giurgiu, nu se poate să lipsească.

Vă rog, domnule deputat. Apreciem inițiativele dumneavoastră. Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba despre siguranța circulației în primul rând, iar ceea ce s-a întâmplat și săptămâna trecută la Oradea, vineri, când a fost întreruptă circulația datorită întreruperii furnizării energiei electrice, cred că ar trebui să dea de gând Ministerului Transporturilor și să ia în calcul și celelalte societăți din subordine de a veni cu măsuri concrete pentru a nu pune în pericol siguranța circulației.

Acest proiect de lege este bine-venit.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Mulțumesc, domnule deputat.

O intervenție foarte bună. Sper că a fost reținută în stenograma de ședință.

Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, trecem la adoptarea amendamentelor pe care le găsim în raportul comisiei sesizate în fond. Raportul suplimentar, doamnelor și domnilor colegi.

Dacă la titlul ordonanței sunt observații? Nu.

La pct.2, articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Pct.3 crt.

Pct.4? Pct.5? Pct.6?

Nemaiavând alte articole în dezbatere, doamnelor și domnilor colegi, socotim proiectul de lege adoptat pe articole. Votul final mâine, la ședința de vot final.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (retrimis comisiei).  

Punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Suntem în procedură de urgență.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege. Dacă din partea inițiatorului este cineva?

Domnul secretar de stat Radu Stancu.

Domnule ministru, vă rog să prezentați punctul de vedere al inițiatorului.

   

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207 din 2008 s-a propus folosirea sintagmei "pașaport electronic", pentru o identificare corectă în raport cu modalitatea de stocare a datelor pe care pașaportul le conține. Astfel, pașaportul electronic, reglementat prin ordonanța de urgență cuprinde date biometrice care, alături de celelalte elemente de securitate, vizează stabilirea unei corelații fiabile între deținătorul legal al documentului și documentul respectiv, cu scopul de a contribui în mod semnificativ la asigurarea protecției împotriva folosirii frauduloase a acestuia.

În ceea ce privește valabilitatea pașaportului simplu electronic, aceasta a fost stabilită de la 3 ani pentru persoanele care n-au împlinit vârsta de 6 ani, respectiv 5 ani pentru cele care au împlinit vârsta de 6 ani, întrucât valabilitatea cipului în care vor fi stocate datele biometrice ale persoanei a fost stabilită și garantată 5 ani.

Menționăm, totodată, că în Ordonanța de urgență nr.207/2008 nu mai este prevăzută posibilitatea includerii minorilor în pașapoartele părinților, având în vedere că gradul de securitate este mai ridicat în cazul în care fiecare persoană dispune de un pașaport propriu. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 prevede că și cetățenii români posesori ai unui certificat de înregistrare sau unui alt document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene sau al spațiului economic european, eliberat de autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al statului economic european, pot solicita eliberarea unui pașaport simplu cu menționarea țării și domiciliul în acel stat.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere aceste considerente, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 în forma propusă de comisiile reunite ale Camerei Deputaților, respectiv, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Am rugămintea la dumneavoastră, stimați colegi, să "zumzăiți mai puțin" pentru că nu pot urmări vorbitorul. Vă rog din suflet.

Din partea comisiei sesizate în fond, a comisiilor sesizate în fond, suntem în prezența unui raport, întocmit de către 3 comisii: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cine prezintă?

Domnule deputat Păun, sunteți desemnat să prezentați raportul.

 
     

Domnul Nicolae Păun:

Nu am semnat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Dacă nu ați semnat raportul, atunci vă rog să-l rugați pe domnul Costică Canacheu să prezinte dânsul raportul din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Domnule președinte, vă rog frumos, cu scuzele de rigoare.

O să vă rog, întotdeauna, președinții de comisii să vă ocupați locurile stabilite pentru dumneavoastră, pentru a nu mai face asemenea greșeli.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile, (Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru politică externă) au fost sesizate pentru dezbaterea pe fond și întocmirea raportului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2007/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 mai.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.248, așa cum am spus, privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate și are ca scop punerea în aplicarea a dispoziției Regulamentului Comisiei Europene nr.2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre.

La ședința la care s-a dezbătut acest proiect de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentanți din partea MAE, doamna secretar de stat Natalia Intotero, domnul secretar de stat Cosmin Dumitrescu, de la Ministerul Administrației și Internelor, domnul Radu Stancu, secretar de stat, domnul Cătălin Pătru, director cabinet, secretar de stat. De la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, doamna Elena Ciocan, director, doamna Elena Beizadea, consilier juridic, iar din partea Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului, domnul Andrei Popescu.

La ședința din 12 mai a.c., din partea Comisiei pentru politică externă au fost prezenți 20 de deputați, din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 21 de deputați, iar din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au fost prezenți 9 deputați.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor și-au exprimat votul 19 deputați pentru, 4 deputați împotrivă și 2 abțineri.

În consecință, cele trei comisii au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse, redate în anexele la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să participe la dezbateri generale?

Doamna Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat+PC.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte,

Grupul parlamentar al PSD+PC cere retrimiterea la comisie, pentru proceduri, în condițiile în care raportul nu este semnat de cei trei președinți ai comisiilor care au fost sesizate pe fond cu raport comun.

De asemenea, cred eu, că, dacă am aduna numărul de membri ai celor 3 comisii, nu ar întruni 21 de deputați, ci mult mai mult, fapt care mă determină să mă gândesc că nu a existat nici cvorum pentru votul final.

Deci, vă rog să supuneți la vot retrimitere la comisie, pentru a reanaliza acest proiect de aprobare a ordonanței.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna deputat.

Supun votului dumneavoastră propunerea doamnei Aura Vasile de a retrimite proiectul de lege pentru o analiză la comisiile sesizate în fond.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Dacă sunt abțineri? 5 abțineri, 6 abțineri.

Cu o largă majoritate, propunerea a trecut.

Raportul se întoarce la comisie, cu rugămintea ca în trei săptămâni să încerce să finalizeze raportul și să-l prezinte spre dezbatere plenului Camerei Deputaților.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 (rămas pentru votul final).  

Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Dacă din partea inițiatorului, avem reprezentant? Același reprezentant, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Radu Stancu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea semnării documentului de cooperare a rezultat din preocuparea părților privind combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere, precum și din dorința de a contribui la stabilirea și dezvoltarea unui cadru adecvat pentru colaborare în acest domeniu între autoritățile competente în cele trei state și conlucrare pentru prevenirea și combaterea amenințărilor și riscurilor neconvenționale la adresa securității în cele trei state și în regiune.

Protocolul cuprinde prevederile referitoare la domeniile și formele cooperării, la livrările controlate, autoritățile competente pentru aplicarea prevederilor protocolului, prevederi referitoare la formularea, acceptarea ori respingerea cererii de cooperare, dispoziții privind protecția datelor personale și a informațiilor clasificate, dispoziții referitoare la asigurarea unui comitet comun, limbile de lucru, suportarea cheltuielilor ocazionate în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin documentul de cooperare, precum și prevederi finale.

Având în vedere cele precizate, vă adresez rugămintea, domnule președinte și doamnelor și domnilor deputați, să adoptați Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare multilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnul vicepreședinte Florin Iordache.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este raportul comun al celor două comisii, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Camera Deputaților este primă Cameră.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat, de asemenea, favorabil.

Domnul secretar de stat Radu Stancu v-a prezentat obiectul de reglementare.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea în forma prezentată de Guvern.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții?

Dacă nu avem intervenții, doamnelor și domnilor colegi, vă rog să observați că sunt întrunite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede că se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când raportul comisiei sesizate în fond cuprinde amendamente admise și respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 (rămasă pentru votul final).  

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.

Dacă din partea inițiatorului avem intervenții? Inițiatorul lipsește.

Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități în raport comun?

   

Domnul Florin Iordache:

Vă prezint raportul comun al celor două comisii.

Prin raportul nostru, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, propunem plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare sunt intervenții la dezbateri generale?

Dacă nu avem, domnilor colegi, vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art.104 din Regulament, dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterilor generale, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot. Am să fac acest lucru mâine la ședința de vot final.

 
Reexaminarea Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218/2008 (rămasă pentru votul final).  

Punctul 8 de pe ordinea de zi, Reexaminarea Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218 din 12.11.2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cineva cuvântul? Dacă nu avem, din partea comisiei sesizate în fond?

Are cuvântul domnul vicepreședinte Florin Iordache.

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.1218 din 12 noiembrie 2008 a constatat că Legea pentru completarea art.5 din Lega nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului este neconstituțională în integralitate. Refuzul și motivarea sunt prezentate în Decizia Curții.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Noi am analizat acest proiect de lege în Comisia juridică, de disciplină și imunități și, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului ca neconstituțională.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, vă reamintesc că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea acestui proiect de lege.

În consecință, sunt îndeplinite condițiile prevăzute ala art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților. Votul final mâine.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (rămasă pentru votul final).  

Punctul 9 de pe ordinea de zi, stimați colegi, Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Cristian-Sorin Dumitrescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Această reexaminare a Președintelui României asupra unei legi adoptate de către dumneavoastră în urmă cu câteva săptămâni, făcea referire la faptul că nivelul unor indemnizații care se acordau conducerii și membrilor a fost considerată de președinte ca fiind, pentru situația de criză în care ne aflăm astăzi, destul de mari și ne făcea o propunere în acest sens.

Vreau să vă spun că din partea Academiei Oamenilor de Știință, la această sugestie a existat un punct de vedere, un punct de vedere agreat și de către Guvern, potrivit căruia acest nivel al indemnizațiilor a fost așezat de o manieră rezonabilă, ținând cont de condițiile de criză din România și de posibilitățile bugetului din acest an, făcând o propunere care prezintă o reducerea a bugetului față de cel adoptat în acest moment.

Pe baza acestor considerente, comisia noastră, întrunită în plenul ei, a adoptat și a analizat cererea de reexaminare, adoptând un punct de vedere prin care, în unanimitate de voturi, a propus adoptarea cu modificări a acestei solicitări în sensul menționat mai sus.

Vreau să vă aduc la cunoștință că este o lege în care Camera Deputaților este Cameră decizională și, ca atare, vă propun să adoptăm raportul comisiei așa cum el este prezentat de către comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Ați auzit prezentarea raportului.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat, domnul profesor Drăgulescu.

Vă rog.

 
   

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că Academia Oamenilor de Știință din România face parte din structura piramidală a instituțiilor academice din România. Ea este recunoscută ca instituție academică, iar prezentarea făcută de domnul deputat Cristian Dumitrescu, președintele comisiei, arată în mod foarte clar că finanțarea Academiei Oamenilor de Știință, la ora actuală, se încadrează în sistemul economic actual al României, care este foarte bine cunoscut de criză economico-financiară.

Grupul parlamentar al PD-L pledează pentru susținerea și votul pozitiv în această direcție a Legii reorganizării Academiei Oamenilor de Știință.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule profesor.

Domnule profesor, domnule rector Popa.

 
   

Domnul Florian Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vorbesc în afara interesului imediat, nu fac parte din acest for academic național. Consider că și poziția președintelui României, în momentul actual, și poziția Guvernului au fost cum se cade. Cred că această instituție academică trebuie să rămână în continuare cu activitatea ei și cred că, prin ceea ce a făcut Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Guvernul și Președintele, n-au făcut decât să se pună la punct probleme bugetare care au fost înțelese de membrii acestei instituții.

Susțin atât raportul, cât și modificarea legii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule profesor. Cu toată sinceritatea, vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu, atunci dați-ne voie să intrăm în dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Dacă la titlul legii, sunt intervenții? Domnule Petrică Călian, aveți vreo observație de făcut? Nu. Am avut impresia că vreți să interveniți.

Deci la titlul legii nu sunt intervenții.

La poz.2 din raport. Art. unic. Nu sunt observații. Adoptat.

Nr.crt.3? Nr.crt.4. Nici aici. Nr.crt.5? Nr.crt.6, Nr.crt.7. Nr.crt.8.

Asta e, când avem comisii bune cu specialiști, avem rapoarte foarte bune, adoptate în unanimitate.

Raportul final? La vot, pe mâine, domnilor colegi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).  

Punctul 3. Îngăduiți-mi să salut prezența doamnei ministru a învățământului, Ecaterina Andronescu, la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128 din 1997 privind Statutul personalului didactic.

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență.

Intrăm direct în dezbatere.

Doamna ministru sunt convins că a venit cu o energie suplimentară de la Bistrița Năsăud.

Vă rog să exprimați punctul de vedere al inițiatorului.

   

Doamna Ecaterina Andronescu (ministrul educației, cercetării și inovării):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Venim astăzi în fața dumneavoastră cu o ordonanță de urgență care are drept menire să reglementeze câteva situații pentru care nu puteam să întârziem până la apariția pachetului legislativ.

În primul rând, este vorba de Procesul Bologna și de faptul că absolvenții primei serii Bologna au intrat deja în învățământul preșcolar și în învățământul primar și pentru ei trebuie să recunoaștem titlul de profesor pe care l-au obținut în urma absolvirii primului ciclu Bologna.

În al doilea rând, ordonanța de urgență a fost necesară înaintea începerii transferărilor și pretransferărilor pentru a elimina ceea ce ni s-a părut a fi discriminatoriu, și anume dreptul profesorilor din mediul rural de a se transfera în urban, dacă media de absolvire a fost cel puțin 7 și ea, din anul 2001 încoace, în procesul de titularizare, s-a egalizat și este aceeași și pentru mediul urban și pentru mediul rural.

Și, în al treilea rând, ordonanța vine să ofere, să clarifice posibilitatea ca absolvenții clasei a X-a să poată susține un examen de certificare a calificărilor de nivel II, recunoscut prin Registrul calificărilor la nivelul Uniunii Europene.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamna ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Cristian Dumitrescu.

 
   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Așa cum a prezentat și inițiatorul, prin intervenția doamnei ministru, acest proiect de lege este un proiect important prin punerea la punct a unor situații care trebuiesc rezolvate de urgență pentru buna funcționare a sistemului educațional românesc.

Vreau să vă spun că la acest raport au participat cu avize Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru egalitate de șanse pentru bărbați și femei, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; a fost luat în considerare și avizul favorabil al Consiliul Legislativ.

Ceea ce doresc să menționez este că acest proiect de lege a fost dezbătut în comisie în mod foarte atent, pe baza unei dezbateri susținute și că rezultatul a fost acela de a se adopta acest raport care propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente a ordonanței menționate.

Vreau să vă aduc la cunoștință că această lege este o lege organică și că noi, Camera Deputaților nu suntem Cameră decizională, fiind prima Cameră sesizată.

Comisia pentru învățământ vă propune adoptarea acestui raport. Pentru dezbateri generale acordăm cinci minute și un minut pentru articole, ținând cont de faptul că este regim de urgență.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva.

Da. Domnul profesor de la Iași. Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule profesor, vă rog să poftiți să exprimați punctul de vedere al grupului parlamentar.

 
   

Domnul Stanciu Anghel:

Domnule președinte de ședință,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Stimată doamnă ministru,

Stimați colegi,

Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați urmat în majoritate cinci sau șase ani de facultate. A venit procesul Bologna sau Declarația de la Bologna și în 2005, Legea nr.288 a restructurat învățământul superior pe trei niveluri: primul nivel, licența, patru ani la învățământul tehnic și respectiv, 3 la învățământul umanist sau, dacă vreți, exprimat în credite transferabile, 240-280 la unii și la alții mai puțin.

Bineînțeles că atunci când s-a făcut această lege și eram în comisie cu doamna ministru și cu alți colegi, trebuia ca această lege să fie însoțită de încă una care să clarifice statutul absolvenților de la licență, statutul absolvenților de la masterat, doi ani pentru universitățile cu profil umanist, 1,5 ani pentru cel cu profil tehnic și, dacă vreți, urmează și școala doctorală cu trei ani.

Aceste trei niveluri trebuie să-și găsească corespondența și pe piața muncii. Ce competențe conferim celor care au licență, ce competențe conferim celor care au licență plus masterat, ce competențe conferim celor care au licență, masterat plus doctorat? Nu s-a făcut atunci acest lucru, iar acum avem primele serii de absolvenți de licență, în condițiile în care și în legea învățământului apar unele inadvertențe. Avem prevăzute colegii cu trei ani, dar ele nu mai există. Există licența de trei ani. Ca urmare, trebuia clarificat acest statut.

Aceasta a făcut ca ministerul să dea această ordonanță de urgență în care absolvenții să-și găsească și denumirea și denumirea o să surprindă puțin; avem profesori pentru învățământul preșcolar cu licență, profesori pentru învățământul primar cu licență, profesori pentru învățământul gimnazial cu licență și profesori cu masterat pentru liceu.

Salarizarea acestora trebuie rezolvată și ea sau trebuia rezolvată și s-a găsit o formă și pentru a găsi soluția respectivă de la 1 ianuarie 2010.

Dincolo de asta, sunt și cele două aspecte, mai mult sau mai puțin controversate: este vorba ca elevii de liceu în prima treaptă să primească certificat de calificare de nivel doi, ceea ce este un lucru bun, spre a urmări inserția pe piața muncii și aceste transferuri care se fac în plan orizontal și în plan vertical urban-rural, sau mai mult dorite, rural-urban, ceea ce nu era posibil, dar s-a băgat prin această uniformizare că intră ca titular numai cei care au media 7. Înainte, și cei cu media mai mică de 7 puteau să aleagă ruralul. Acum, trebuie și unii și alții să ia media 7 la examen. Și atunci, s-a permis pe orizontală această trecere dintr-o parte în alta.

Evident că ordonanța va fi cuprinsă și se va regăsi sub această formă sau o formă completată în pachetul de legi care privește educația. Pentru că mai sunt încă câteva aspecte care trebuiesc rezolvate privind trecerea pe acest sistem Bologna care, în fine, aduce și lucruri bune, aduce și lucruri mai puțin bune, dar depinde și de performanța noastră.

Acestea au fost argumentele Grupului parlamentar al PSD care au susținut această ordonanță și modificările aferente ei împreună cu ceilalți colegi de la aproape toate celelalte formațiuni, înregistrându-se un consens care a generat aprobarea acesteia în unanimitate.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Stanciu, vă mulțumim și noi.

Domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ordonanța nr.40/2009 este bine venită, însă ea reflectă necesitatea urgentării pachetului de legi care vizează sistemul de învățământ din România. Este nevoie de o armonizare clară, este nevoie în continuare de prevederi bugetare suplimentare pentru anul 2010, iar prin cele trei măsuri pe care această ordonanță nr.40 le prevede, cred eu că se rezolvă parțial urgențele de grad zero, dacă vreți.

Toate cele trei prevederi sunt corecte. Pe de o parte, în privința celor care trudesc în zona rurală, cred eu că se elimină situațiile de discriminare. În rest, elevii de clasa a X-a, sunt și eu tată de elev de clasa a X-a, se bucură așadar pentru că există, în sfârșit, și pentru ei o prevedere care să-i ajute în situația în care ei decid, poate, chiar să muncească după ce termină cele zece clase.

Grupul parlamentar al PD-L va susține această ordonanță.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt intervenții.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnule profesor, vă rog.

 
   

Domnul Kötö Iosif:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

În introducere, aș vrea să remarc că Grupul UDMR este de acord cu propunerea celor cuprinse în ordonanța de urgență, întrucât considerăm că sunt corecte prevederile ordonanței de urgență și, în fine, aduce un aport însemnat pentru a sincroniza viața cu legislația.

Totuși, aș dori să remarc că noi suntem cu această ordonanță de urgență de acord, dar trebuie să continuăm străduința ca să ne gândim că întrucât foarte multe ordonanțe ale ministerului sau propuneri ale ministerului au adus o desincronizare în sistem, noi să urgentăm faptul, cât de repede să elaborăm noile legi, Legea preuniveritarilor, Legea pentru învățământul superior și Legea pentru învățământul permanent, că numai atunci vom avea un sistem sincronizat care este capabil să producă și calitate.

În consecință, încă o dată repet că noi suntem de acord cu această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule coleg.

Domnul deputat Ovidiu Ganț, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamna ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

Ne bucurăm pentru faptul că suntem în situația de a aproba acest proiect de lege, pentru că într-adevăr el vine să pună de acord practica cu legislația, practica ne-a luat-o înainte. Este foarte important din punct de vedere al învățământului în limbile minorităților naționale, sub două aspecte: pe de o parte, creșterea flexibilității în ceea ce privește pretransferările, respectiv, trecerea de la mediul rural la mediul urban, invers, așa cum s-a observat, mai puțin probabil. Dar în condițiile unei lipse acute de cadre didactice calificate pentru învățământul în limbile minorităților naționale, această flexibilitate crescută este de salutat.

În egală măsură, prin faptul că reglementăm salarizarea profesorilor pentru învățământul preșcolar și învățământul primar la nivelul profesorilor de învățământ preuniversitar, cred că facem din nou un lucru bun, eliminăm o situație oarecum ciudată existentă în practică, o diferențiere absolut nejustificată și, de aceea, salutăm versiunea amendată de către comisie a actului normativ propus.

De aceea, sigur, vom vota în favoarea versiunii amendate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, o să rog pe președintele comisiei, întrucât suntem în temeiul prevederilor art.120 din Regulament, să propună timpii pentru dezbatere. Un minut, spune domnul președinte.

Supun votului dumneavoastră timpul propus.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Dragi colegi, rapoartele le aveți în față cu siguranță cu toții. Amendamente admise.

Nr.crt.1. Titlul legii. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Nr.crt.2. Articolul unic.

Poziția 3. Titlul ordonanței. Poziția 4. Poziția 5, poziția 6, 7, poziția 8, poziția 9, poziția 10.

Dragi colegi, neexistând intervenții, proiectul de lege este adoptat pe articole urmând ca votul final să aibă loc mâine.

Mulțumim doamnei ministru pentru participarea la dezbatere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (rămas pentru votul final).  

Continuăm dezbaterile noastre.

Punctul 10 de pe ordinea de zi, la Cap.IV "Priorități legislative", avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Ioan Andreica, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Ioan Andreica (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de act normativ împreună cu numărul mare de amendamente aduse în timpul discuțiilor vine să modifice Legea nr.350, Legea urbanismului și amenajării teritoriului, s-o aducă în concordanță cu cerințele actuale privind dezvoltarea teritorială a României.

Prezentul proiect de act normativ aduce foarte multe elemente de noutate, în principal, crește rolul autorității publice locale, introducând în circuitul documentului de urbanism arhitectul șef împreună cu structurile de specialitate, primarul, președintele consiliului județean, evitând astfel multiplele modificări și derogări care s-au petrecut în trecut și care au condus în multe situații la o dezvoltare haotică din punct de vedere urbanistic a localităților noastre.

De asemenea, legea vine cu diferite restricții în ceea ce privește coeficienții de ocupare a terenurilor, procentele de ocupare a terenurilor în mediul urban, așa încât să se respecte cerințele de urbanism și cerințele de mediu impuse de planul de urbanism general.

Având în vedere cele prezentate, vă rog să votați acest proiect de lege care aduce îmbunătățiri radicale legii urbanismului și amenajării teritoriului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație, domnul vicepreședinte Mircea Dușa.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. El a fost adoptat de Senat. Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliul Legislativ, Comisiei juridice și punctul de vedere a Guvernului.

Sigur că la întocmirea prezentului raport au avut loc nenumărate dezbateri, este de foarte mult timp acest proiect de lege privind aprobarea Ordonanței nr.27 pe ordinea de zi a comisiei și, în sfârșit, după multe amendamente admise și respinse, după consultări cu organismele de specialitate, s-a întocmit raportul care a fost prezentat plenului Camerei Deputaților și comisia vă propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă la dezbaterea în fond, la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Mircea Dușa, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Așa cum prezentam și în raport, acest proiect de lege se află de foarte mult timp pe masa de lucru a comisiei. Este un proiect de lege foarte important în primul rând pentru autoritățile locale, dar mai ales pentru felul cum va arăta România, cum vor arăta municipiile, orașele și localitățile țării în anii următori.

Sigur că acest proiect de lege este și foarte controversat, pentru că Ordonanța nr.27 din 2008, așa cum vă aduceți aminte, a creat mari nemulțumiri mai ales în rândul autorităților locale și mai ales a primarilor, având în vedere unele restricții și bariere care se puneau în fața acelui principiu al autonomiei locale, respectiv a posibilității primarilor și a consiliilor locale de a hotărî în ceea ce privește urbanismul.

Sigur că urbanismul nu trebuie să se dezvolte haotic, nu trebuie să se dezvolte la întâmplare, trebuie să existe o lege clară și fermă de care autoritățile locale și nu numai autoritățile locale, toate autoritățile care au atribuții în domeniu să țină cont. Dar nici să se pună anumite bariere în dezvoltarea localităților.

Dumneavoastră vă aduceți aminte că pentru a face o oarecare ordine în acest domeniu mai acum vreo două luni a trebuit să intervină Guvernul cu o ordonanță de urgență prin care să amâne termenul de punere în aplicare a Ordonanței nr.208.

Sper ca după dezbaterile care au avut loc în comisie, consultând atât societatea civilă care s-a pronunțat foarte vehement în domeniu, după consultările care au avut loc cu reprezentanții autorităților locale, fie consiliile județene, federația municipiilor, a orașelor, fie asociația comunelor, acest proiect de lege să fie un proiect bun și că odată cu intrarea în vigoare și, sigur, după elaborarea normelor de aplicare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, să ducă la o revigorare a activității de urbanism și amenajare a teritoriului, dar și la creșterea competenței autorităților locale respectând legea în gospodărirea și înfrumusețarea localităților.

Încă o dată: sper că chiar dacă a stat foarte mult timp la comisie, acest proiect de lege este un proiect bun și va fi în favoarea autorităților locale.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Attila Korodi.

Vă rog.

 
   

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege, stimați colegi,

Astăzi, cred că din punct de vedere al Comisiei pentru administrație și echilibru ecologic, dacă plenul Camerei susține raportul finalizat, va fi un pas important pentru sesiunea aceasta. Până la urmă, o decizie a Guvernului din anul 2008, după dezbateri îndelungi, este susținută și mulțumim pentru această susținere, pentru că pune într-un fel la loc dezvoltarea urbanismului în România.

Chiar dacă la ora actuală nu putem să spunem că avem o legislație sută la sută perfectă, dar prin minimizarea derogărilor de la lege oferite până acum de legislație, avem șansa să repunem orașele noastre prin dezvoltare într-o direcție mai normală. Este bine și mulțumesc pentru susținere.

Grupul UDMR susține acest act normativ, dar totodată, subliniez: încă cred că ministerul de resort și Parlamentul au de lucrat, pentru că ar fi ideea ca să avem o legislație a urbanismului ca a Franței sau ca a Sloveniei, unde tot ce înseamnă patrimoniu cultural sau patrimoniu național este strict protejat și nu în detrimentul autonomiei locale, ci în favoarea cetățenilor și a dezvoltării urbane.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu avem intervenții, doamnelor și domnilor colegi, trecem la dezbaterea pe articole, în conformitate cu raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă la titlul ordonanței sunt observații. Nr.crt.1. Nu avem.

La nr.crt.2, 3, 4. La poziția 5, dacă sunt intervenții. La poziția 6 n-avem amendamente. Poziția 7. Dacă sunt intervenții. Poziția 8. Nu avem amendamente. Poziția 9, de asemenea. Poziția 10, așijderea. 11, de asemenea. Poziția 12, dacă sunt observații. Nu aveți observații. Poziția 13, dacă sunt observații. Nu avem. Poziția 14. Nu sunt intervenții.

Poziția următoare, doamnelor și domnilor colegi, 15. Un amendament nou, admis de către comisie. Nu sunt observații. Poziția 16. Nu avem amendamente. Pozițiile 17, 18, 19, 20, de asemenea.

La poziția 21, la art.46, se introduce un nou alineat. Dacă sunt observații. Nu avem. Poziția 22, nemodificată. Poziția 23, dacă sunt observații. Nu avem observații. Poziția 24, poziția 25, poziția 26, nu avem amendamente.

La poziția 27, la art.55, după alin.(2), se introduce un nou alineat, alin.(3). Dacă cineva dorește să-l comenteze. Nu dorește nimeni. Poziția 28. Poziția 29, nu avem amendamente. Poziția 30, nu avem intervenții. 31, 32, fără amendamente. 33, fără amendamente. 34, nu avem intervenții. Poziția 35, fără amendamente.

La 36, avem un nou punct, 291. Dacă sunt observații. La art.30, poziția 37, nu avem amendamente. La 38, se introduce de asemenea un nou punct, 301, după pct.30. Dacă sunt observații. Nu avem. Nr.crt.39. Nu avem nici aici intervenții. Urmează poziția 40, fără amendamente. Poziția 41. Dacă sunt intervenții. Nu avem. Poziția 42, de asemenea. Pozițiile 43, 44, fără amendamente. La poziția 45, este un articol II. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Doamnelor și domnilor colegi, nu mai sunt alte articole.

În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine. Mulțumim reprezentantului inițiatorului și-i dorim o seară bună. Drum bun spre Bistrița!

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (retrimis comisiei).  

Poziția 11 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Din partea inițiatorului? Da, domnul secretar de stat Vlad Marcoci, aveți cuvântul din nou.

   

Domnul Vlad Marcoci:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, în sensul stabilirii de noi atribuții Comitetului director privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli a Fondului pentru mediu și introducerea unor noi taxe pe poluare, respectiv, taxă pe poluare produsă de autovehicule și ecotaxa, în cuantum de 0,2 lei pe bucată, pentru pungile tip sacoșă confecționate din materiale care nu sunt biodegradabile.

Totodată, se instituie posibilitatea ca din ecotaxă să se finanțeze programe și proiecte ale autorităților administrației publice locale privind dotarea cu infrastructură pentru realizarea colectării selective a deșeurilor din mediul rural.

Prin proiectul de act normativ propunem și eliminarea comitetului de avizare care are rol în aprobarea proiectelor pentru protecția mediului și modificarea în totalitate a metodologiei de analiză, aprobare și finanțare, care se va face conform ghidurilor de finanțare aferente fiecărei categorii de proiecte.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație publică, domnul vicepreședinte Mircea Dușa.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru că în raportul întocmit de comisie, s-a strecurat o greșeală, un articol întreg n-a fost cuprins în raport, cer retrimiterea la comisie a proiectului de lege.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului vicepreședinte de a se retrimite raportul comisiei pentru a se înlătura greșeala făcută fără intenție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem abțineri.

În unanimitate, propunerea distinsului nostru coleg este aprobată.

Rugăm membrii comisiei ca în două săptămâni să revină cu raportul pentru dezbaterea finală.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (rămas pentru votul final).  

Suntem la Cap.V din ordinea de zi "Alte inițiative cu propuneri de adoptare", poziția 12: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, același secretar de stat, Radu Stancu.

Domnule ministru, vă rog să faceți prezentarea.

   

Domnul Radu Stancu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005, în sensul organizării componentelor informatice ale Registrului Național de Evidență a persoanelor pe două niveluri, județean și național, pe măsura asigurării comunicațiilor de date între serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și baza de date județeană de evidență a persoanelor pe un singur nivel, național, începând cu anul 2010.

Includerea în categoria actelor de identitate a cărții electronice este reglementată de Ordonanța Guvernului nr.69/2002 și HG nr.1981/2004.

Se mai prevede stabilirea unui termen minim de valabilitate a cărții de identitate provizorii, având în vedere că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 prevedea numai un termen maxim de valabilitate. Eliminarea în cuprinsul art.27 lit. d) a sintagmei "pentru mediul rural", având în vedere că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, Registrul Agricol se ține și în mediul urban.

În ceea ce privește modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2008, prin proiect se prevede modificarea atribuțiilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în sensul eliminării celor referitoare la întocmirea și coordonarea modului de chestionare și întocmire a listelor electorale permanente, eliminarea nivelului local de organizare a componentelor informatice ale Registrului Național de Evidență, precum și propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005.

Totodată, prin proiect se prevede modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003, în sensul reglementării faptului că cererea privind schimbarea numelui pe cale administrativă poate fi depusă și prin împuternicit, cu procură specială sau împuternicire avocațială, instituirii, în sarcina serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, care înscrie mențiunea corespunzătoare actului de naștere, a obligației de a transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui, Direcției Generale a Pașapoartelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistici și Evidență Operativă din cadrul IGPR, precum și Direcției Județene a Finanțelor Publice, sau, după caz, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumim și noi.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții?

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Mircea Dușa.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățeanului român pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea, funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și modificările și completările Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea, schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și Comisiei pentru tehnologia informației.

Raportul este raport comun al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Comisiile vă propun adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale?

Dacă nu sunt, constatăm că sunt îndeplinite prevederile art.106 din Regulament.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București (rămas pentru votul final).  

Punctul 13 (cu noroc) din ordinea de zi: Proiectul de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă din parte inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna ministru Ecaterina Andronescu, vă rog să exprimați punctul de vedere al inițiatorului.

   

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de o lege de acreditare. Este vorba de acreditarea unei școli academice postuniversitare, care gestionează un program MBA din 1992, cu rezultate, fără să fie nicio exagerare în ceea ce spun, foarte bune. Are un parteneriat cu trei universități americane; se gestionează acest proiect inclusiv cu stagii care se desfășoară și în universitățile americane.

Cred că este un lucru foarte bun, acela de a acredita o asemenea structură ca și școală academică postuniversitară. Este prima de acest fel. Nu s-a extins, n-a exagerat dezvoltându-se pe orizontală sau pe verticală, și ceea ce a făcut, a făcut bine.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna ministru.

Din partea comisiei, același distins coleg, Cristian-Sorin Dumitrescu.

 
   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Doamna ministru,

Acest proiect de lege, pe care vi-l supunem atenției dumneavoastră, are o istorie mai lungă. Este vorba despre acreditarea, așa cum spunea doamna ministru, a unei instituții de învățământ superior, Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul București. Vreau să menționez faptul că el vine puțin din istoria Parlamentului trecut.

În 2007, acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat.

Astăzi îi dăm și noi curs pentru dezbatere și aprobare, cu raport pozitiv în Camera Deputaților.

Vreau să vă spun că face parte din penultimul proiect din cele care au intrat în Parlament într-un grup de 5 universități, care au fost evaluate după procedura CNA-ului de atunci, și care, așa cum am fost informați de către Direcția legislativă a Camerei Deputaților, au fost analizate și au fost dezbătute aceste prevederi în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment și acest lucru este semnificativ.

La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați.

Noi suntem Cameră decizională.

În urma dezbaterilor din ședințele respective - mai multe ședințe - cu unanimitate de voturi s-a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Dacă sunt intervenții cu caracter general? Nu.

Intrăm în dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu avem.

Art.1, poziția 2, nu avem amendamente.

Art.3, de asemenea.

Dacă la poziția 4, art.3 sunt intervenții? Nu avem.

Poziția 5, fără amendamente; poziția 6, dacă sunt observații? Pozițiile 7, 8, 9 și anexa, nu sunt observații.

Doamnelor și domnilor colegi, proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Urmează votul final de mâine.

Este ora 18,01.

Încheiem aici ședința consacrată astăzi dezbaterii pe articole a proiectelor de lege.

Urmează partea a doua a ședinței de astăzi, cea referitoare la răspunsurile orale la interpelările dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi.

Facem o pauză de 5 minute, ca să dăm răgazul domnilor miniștri să ajungă la tribună.

Celor care pleacă, o seară bună! Ne revedem mâine.

 
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate de către următorii deputați membrilor Guvernului:  

- după pauză -

Ședința a fost reluată la ora 18,03. Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

  Petru Călian

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Deschidem ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelările adresate de către dumneavoastră.

Pentru început, domnul Răzvan Bobeanu, secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, îi va răspunde domnului deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Vă rugăm să vă ocupați locurile în bănci, domnilor colegi, celor care trebuie să vi se răspundă

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Domnul Răzvan-Petrică Bobeanu (secretar de stat, Ministerul Tineretului și Sportului):

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată doamnei ministru Monica Iacob Ridzi, ministrul tineretului și sportului, care are ca obiect "copiii - viitorul incert al țării", vă comunicăm următoarele: problematica pusă în discuție este o preocupare permanentă a Ministerului Tineretului și Sportului, care elaborează în prezent, prin direcțiile de specialitate, o strategie de acțiune în domeniul tineretului și sportului pentru perioada 2009 - 2012.

Principalele direcții strategice avute în vedere, în acest sens, se regăsesc printre obiectivele de guvernare și direcțiile de acțiune de la Cap.X - "tineret și sport", din cadrul programului de guvernare pentru perioada 2009 - 2012l, coroborate cu atribuțiile specifice ale Ministerului Tineretului și Sportului, cuprinse la Capitolul 2 din Hotărârea de Guvern nr.1721/2008.

Unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Tineretului și Sportului este construcția unui sistem de securitate socială activă pentru tineri, care presupune adoptarea unor măsuri concrete, în beneficiul tinerilor, în domenii de intervenții, precum: educația, piața muncii și spiritul antreprenorial, abordare ce corespunde obiectivelor fixate la nivel european în domeniu.

Astfel, în anul 2009, Ministerul Tineretului și Sportului dezvoltă un amplu program de cercetare socială în domeniul tineretului, în cadrul căruia figurează teme de cercetare cum ar fi: comportamentul economic al tinerilor; modalități de optimizare a integrării în muncă a tinerilor; direcții și măsuri în vederea stimulării spiritului antreprenorial al tinerilor; fundamentarea unei strategii în vederea reducerii influenței principalilor factori de risc în rândul tinerilor (șomaj, lipsa de locuințe, consum de substanțe psiho-active, abandon școlar); stilul de viață al tinerilor; schimbări și tendințe de viitor; tineretul rural - modalități de participare publică și mijloace specifice de stimulare a asociativității; absenteism și abandon școlar în rândul copiilor și adolescenților.

Pe baza rezultatelor cercetării sociale, instituția noastră urmărește elaborarea unei strategii transectoriale, sensibilă la problemele reale ale tinerilor, pe baza căruia să se stabilească parteneriate cu instituții precum Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau Ministerul Sănătății. Prin intermediul acestor parteneriate, Ministerul Tineretului și Sportului va putea interveni, prin măsuri concrete, în vederea optimizării situației tinerilor.

În ceea ce privește domeniul educației, instituția noastră are rol complementar cu cel al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, principalul actor în domeniul educației formale, în sensul în care Ministerul Tineretului și Sportului are o serie de programe și proiecte care vizează dezvoltarea și popularizarea procesului de educație nonformală. Astfel, în cadrul programului de centre de tineret, se urmărește extinderea și eficientizarea structurii teritoriale a centrelor de consiliere și informare pentru tineri, care constituie cadrul de desfășurare pentru educația nonformală.

De asemenea, Ministerul Tineretului și Sportului implementează un proiect finanțat de Fondul Social European, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", care vizează crearea unei noi ocupații, cea de lucrător de tineret. În acest fel, persoanele din administrația publică și din organizațiile neguvernamentale care lucrează în domeniul tineretului își vor putea continua activitatea într-un cadru recunoscut pe plan european.

Prin educație nonformală și prin campaniile pe care Ministerul Tineretului și Sportului le va promova se urmărește adaptarea competențelor dobândite de tineri în școală la cerințele de pe piața muncii, precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial. În acest sens, instituția noastră implementează un alt proiect finanțat de Fondul Social European, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", care vizează atragerea și susținerea pe piața muncii a tinerilor din mediul rural și orientarea lor către activități nonagricole.

De asemenea, în cadrul Programului pentru sprijinirea inițiativei studenților, sunt finanțate de către instituția noastră acțiuni precum Universitatea de vară, ediția a șaptea, care facilitează participarea tinerilor la traininguri, seminarii și ateliere informative, în scopul creșterii șanselor de integrare în activitatea social-economică a țării sau Programul național de creare a centrelor de afaceri pentru tineret, care vizează stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor, prin accent de informare consultanță, consiliere de afaceri, în vederea eficientizării activității și accesării fondurilor nerambursabile specifice i.m.m.-urilor.

Pe de altă parte, în sensul stimulării sprijinului reciproc între societate și tineret, Ministerul Tineretului și Sportului acordă anual un important număr de locuri gratuite în centrele sale recreative și de agrement pentru tinerii defavorizați sau proveniți din familii cu venituri reduse și pentru tinerii cu handicap.

În ceea ce privește sănătatea tinerilor, printre principalele probleme cu care se confruntă aceștia, se numără sedentarismul și obezitatea. În acest sens, prin direcțiile pentru sport județene, structuri deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului și asociațiile județene "Sportul pentru toți", sunt promovate programe sportive care angrenează tinerii din toate categoriile de vârstă în acțiuni și întreceri care îmbină educația cu mișcarea în aer liber. Enumerăm doar câteva dintre programele promovate: Sportul în cartier, Sportul un mod de viață, Aleargă și ești tânăr mereu.

O altă măsură avută în vedere în direcția promovării sportului de masă este organizarea în parteneriat cu administrațiile publice locale și inspectoratele publice județene a unor cursuri de învățare a înotului pentru preșcolari și elevii claselor I-IV.

De asemenea, taberele sunt locații în care se va derula Programul "Sportul și vacanța", unde personal calificat va organiza permanent jocuri de mișcare și întreceri sportive.

Nu în ultimul rând, începând din toamna acestui an, împreună cu inspectoratele școlare și sub coordonarea Institutului Național pentru Cercetare pentru probleme de sport, Ministerul Tineretului și Sportului va demara o activitate de testare a potențialului biomotric a elevilor din școlile generale și licee.

În anul școlar 2009 - 2010, activitatea de testare se va realiza pentru populația școlară din trei județe, urmând ca demersul să fie finalizat până în anul școlar 2012 - 2013.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Călian, aveți vreo nemulțumire? Vă rog să fiți foarte scurt.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte, voi fi foarte scurt. Sigur că programe, proiecte există și dacă ele se pun în aplicare este foarte bine.

Am dorit să vin la microfon deoarece astăzi este Ziua internațională a copiilor dispăruți. Am fost foarte atent la ceea ce fostul nostru coleg deputat, actualmente secretar de stat, domnul Bobeanu, ne-a spus, în privința parteneriatelor între ministere. Este extraordinară ideea și cred eu că vom avea grijă astfel încât dinspre Guvern să avem proiecte de legi care să vizeze siguranța copiilor, să vizeze protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, dar nu în ultimul rând măsuri prin care să fie protejate dreptul și libertatea copilului. Sunt elemente importante, iar împreună cu aceste programe deosebite, cred eu că vor crea cadrul propice al unei vieți normale și pentru copii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat. Ați fost mai scurt decât ați prevăzut dumneavoastră și mai lung decât am crezut eu.

Vă mulțumesc.

 
  Horia Cristian

Îl invit la microfon pe domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul profesor universitar Irinel Popescu, pentru a prezenta răspunsul domnului deputat Horia Cristian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

   

Domnul Irinel Popescu (președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate):

Bună seara!

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr.2916/23.04.2009, înregistrată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu nr.2.112/27.04.2009 prin care ne transmiteți interpelarea formulată de domnul deputat Horia Cristian, vă comunicăm: aspectele semnalate în interpelarea domnului deputat Horia Cristian sunt supuse unei analize a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Ministerului Sănătății, urmând ca, în urma acestei analize, să se decidă oportunitatea modificărilor legale în vigoare, în sensul solicitat.

Menționăm că pe site-ul CNAS, la adresa www.cnas.ro, în cadrul secțiunii legislație - proiecte legislative se află postat un proiect de ordin de modificare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS cu nr.416 - 428/2009 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

Proiectul urmează a fi actualizat în urma analizei tuturor observațiilor și propunerilor primite și înregistrate în baza de date a CNAS, inclusiv a celor transmise de domnul deputat Horia Cristian.

Precizăm că proiectul de ordin mai sus-menționat va fi prezentat în vederea consultării tuturor partenerilor prevăzuți la art.217 alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, organizațiile patronale și sindicale reprezentative în domeniul medical.

Facem mențiunea că, în continuare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este receptivă la orice propunere viabilă care poate să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite asiguraților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă mulțumim și noi.

Dacă domnul deputat dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu de făcut.

 
   

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte de ședință,

Domnule președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Stimați colegi,

Răspunsul este, consider eu, nesatisfăcător, întrucât aspectele semnalate în interpelare nu numai că nu au fost luate în considerare, dar ele au fost ignorate în totalitate, la fel cum în stabilirea contractului-cadru și a normelor metodologice nu au fost luate în considerare niciun fel de propuneri din partea furnizorului de servicii medicale.

Îmi este foarte greu să cred că veți mai putea modifica contractele odată semnate, prin modificarea acestor norme sau ordine. Contractele odată semnate au dus la angajamente bugetare care nu mai pot fi schimbate.

Eu cred că rămâne o problemă de viitor și sper că vă veți apleca cu atenție asupra acestor elemente semnalate, astfel încât contractul-cadru pe 2010 să înlăture asemenea disfuncționalități din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Domnule profesor, vă mulțumim frumos. Vă dorim o seară bună.

 
  Aledin Amet

Îl invit la microfon pe domnul secretar de stat Nicolae Adrian Lemeni, din partea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru a răspunde interpelărilor adresate de către domnul deputat Aledin Amet, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Nicolae Adrian Lemeni (secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat, referitor la întrebările dumneavoastră nr.272 și 273/22 aprilie 2009, vă comunicăm următoarele: în anul 2009, bugetul repartizat Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru construcția și reparația locașurilor de cult a fost doar de 44.300.000 lei, întrucât suma de 61.482.000 lei a fost repartizată direct unui număr de 816 unități de cult, prin Anexa nr.3/27/02A a Legii nr.18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2009.

Menționăm că la rectificarea bugetului din luna aprilie, bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru destinația sus-menționată a fost rectificată negativ cu suma de 10.682.000 lei.

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național își propune să utilizeze cu maximă eficiență fondurile rămase. De aceea, vom încerca să sprijinim financiar lucrările aflate într-un stadiu avansat. Dosarele depuse în vederea obținerii unui sprijin financiar de către imamii geamiilor din municipiul Constanța, cartierul Tăbăcărie și, respectiv, din localitatea Cumpăna, județul Constanța, vor fi analizate și, în funcție de fondurile disponibile, vor fi finanțate.

Cu deosebită considerație, semnează Theodor Paleologu, ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat Aledin Amet, dacă aveți observații, vă rog să le faceți.

 
   

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule ministru,

Într-adevăr, este un răspuns la care mă așteptam. Cu toții cunoaștem că situația financiară nu este una deosebită, măcar anul acesta.

Dar, într-o altă ordine de idei, putem spune că aceste geamii totuși au nevoie de reparații. Sunt geamii reprezentative, cei care slujesc la aceste geamii au început de foarte mult timp aceste demersuri. Dosarele există, este nevoie de aceste reparații, așa cum este nevoie de reparații și la alte geamii. Nu am insistat, am zis că sunt cele care au nevoie urgentă de astfel de reparații. Chiar dacă există aceste dificultăți financiare, considerăm însă că putem merge mai departe. Cred că vom găsi într-un final fondurile necesare pentru ca aceste geamii să beneficieze de reparațiile de care au nevoie.

Eu voi continua să urmăresc acest aspect și cred că vom avea o colaborare bună pentru că, încă o dată specific, aceste unități de cult au nevoie urgentă de reparații.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu domnule deputat.

Ați răspuns la amândouă interpelările.

Mulțumesc, domnule ministru. O seară bună vă dorim.

 
   

Doamna secretar de stat Rodica Constantinovici, din partea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, a fost aici, dar domnul deputat Nicolicea, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, care lipsește. Am luat act de prezența doamnei ministru, care va da răspunsul în scris.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, domnul secretar de stat Corneliu Popovici, a fost și a lăsat răspunsul în scris pentru domnul deputat Vasile Filip Soporan.

Doamna Grațiela Iordache, din partea Ministerul Finanțelor Publice, pentru răspunsul solicitat de către deputatul Cristian Mihai Adomniței și doamna deputat Axenie Carmen, a solicitat amânare pentru o altă ședință.

Nemaiexistând obiectul muncii, doamnelor și domnilor colegi, suspendăm ședința consacrată răspunsurilor la interpelări.

Vă dorim o seară bună.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor! Ne vedem mâine.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,24.