Mihai Niță
Mihai Niță
Sittings of the Senate of September 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/17-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 7, 2009

  1. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
  1.23 Mihai Niță (PD-L) - declarație politică cu titlul "Probleme ale populației de etnie romă din județul Olt" (declarație politică neprezentată în plen)

Domnul Mihai Niță:

Declarația politică se intitulează "Probleme ale populației de etnie romă din județul Olt".

Dificultățile cu care se confruntă populația romă au început să capete accente dramatice.

Problemele sunt grave și se manifestă sub diferite forme: lipsa locuințelor, lipsa actelor de proprietate, spații insuficiente sau insalubre, lipsa mijloacelor necesare pentru întreținerea corespunzătoare a locuințelor, lipsa interesului autorităților pentru sprijinirea romilor pentru accesul la o locuință.

Din cauza faptului că, în majoritatea cazurilor, așezările de romi se află la periferia localităților, utilitățile necesare unei vieți decente lipsesc, de cele mai multe ori modernizările oprindu-se la marginea cartierelor de romi.

La nivelul județului Olt, numărul cetățenilor de etnie romă care nu dețin acte de proprietate pe terenuri, respectiv pe locuințele pe care le dețin, este de 844.

Până în prezent, au fost sprijiniți să-și obțină actele de proprietate un număr de 60 de proprietari, iar pentru alți 14 actele sunt în curs de eliberare.

Tergiversarea soluționării problemei actelor de proprietate pentru cetățenii romi îi împiedică pe aceștia să beneficieze de drepturile ce derivă din calitatea de cetățean: să dețină carte de identitate, să beneficieze de ajutor de încălzire etc.

Problematica persoanelor de etnie romă care nu au acte de proprietate asupra terenurilor și locuințelor are un caracter complex.

Este strict necesară abordarea unei noi strategii prin implicarea în mai mare măsură a reprezentanților județeni și locali ai autorităților.

Problemele cu care se confruntă romii trebuie monitorizate cu foarte mare atenție pentru a constata situația exactă din teren.

În această perioadă, în județul Olt se mai face un pas în plus pentru o comunicare mai bună a autorităților cu comunitățile de romi.

Astfel, Agenția Națională pentru Romi continuă proiectul "Rețeaua națională a experților locali romi - mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale", cu etapa de selecție a experților locali romi pentru localitățile:

Brebeni, Grădinari, Corbu, Stoenești, Valea Mare.

Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" și contribuția europeană va fi canalizată pe o perioadă de doi ani.

După încheierea perioadei de proiect, experții locali romi vor deveni angajați ai primăriilor din comunele respective.

Acești reprezentanți ai comunității rome vor fi ca o punte de legătură între comunitate și autoritățile locale.

În plus, ei vor structura proiecte tematice pentru accesarea de fonduri europene.

Pentru ca romii să fie consultați asupra problemelor ce afectează comunitatea în care trăiesc, dar și ca problemele etniei să fie incluse în agendele administrației publice locale, inclusiv în bugetul local, în localitățile Caracal, Drăgănești- Olt, Piatra-Olt, Fălcoiu s-a derulat componenta I a proiectului "Împuternicirea comunităților de romi în influențarea și monitorizarea agendelor locale în România".

Proiectul este derulat de Agenția de Dezvoltare Comunitară "Împreună", în colaborare cu Asociația "Rrom-Grand" și a vizat: înființarea unui centru de accesare de fonduri și realizare de proiecte la Caracal, reabilitarea Grădiniței nr. 1 din Drăgănești-Olt, frecventată în procent de 85% de copii de etnie romă, angajarea unui expert local în cadrul Primăriei Fălcoiu, acordarea de haine și dulciuri pentru 50 de elevi romi din Piatra-Olt.

Până în februarie 2010, intervenția va continua cu componenta II, insistându-se pe multiplicarea proiectelor de participare publică la care să își aducă aportul, în egală măsură, comunitatea locală de romi și autoritatea locală.

Experiența arată că implementarea legilor referitoare la drepturile omului și minorităților, în special cele ce ar putea ajuta populația de romi, este sortită eșecului din cauza lipsei de cooperare din partea administrațiilor publice locale sau a lipsei de înțelegere a problemelor din partea autorităților.

Participarea romilor în administrațiile publice locale, activ sau chiar numai cu drept de consultare, ar ajuta factorii de decizie și angajații instituțiilor publice să înțeleagă problemele cu care se confruntă romii, informațiile și datele ar fi mai ușor de interpretat și ar ajuta la implementarea legilor și în rândul romilor.

Totodată, ar crește nivelul de încredere dintre romi și administrațiile publice.

Toate acestea ar avea ca efect o mai mare flexibilitate în rezolvarea problemelor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 28 november 2021, 14:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro