Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 07-09-2009

Ședința Senatului din 7 septembrie 2009

13. Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale (L257/2009)
 
consultă fișa PL nr. L257/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Punctul 24 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale.

A fost dezbătut în ședința din 2 septembrie anul curent.

Raportul este de admitere, fără amendamente, lege organică.

Suntem prima Cameră sesizată.

Vă supun votului raportul comisiei și proiectul de lege, fiind vorba de un raport fără amendamente, un raport favorabil.

Vă rog să votați.

Cu 74 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă și o abținere, proiectul de lege a fost adoptat.