Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 07-09-2009

Ședința Senatului din 7 septembrie 2009

16. Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L166/2009)
 
consultă fișa PL nr. L166/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Punctul 27 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Este o propunere care a fost dezbătută în ședința noastră din 2 septembrie anul curent.

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative.

Este o lege organică.

Suntem primă Cameră sesizată.

Vă supun votului raportul de respingere propus de comisie.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cu 78 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă și o abținere, raportul de respingere a fost adoptat.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost respinsă.