Plen
Sittings of the Senate of September 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/17-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 7, 2009

23. Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Mai sunt câteva minute până la ora 18.00.

Așa cum am decis inițial, îl rog pe domnul secretar general, după consultarea cu liderii grupurilor parlamentare, dacă există printre proiectele de lege pentru care a fost solicitată procedură de urgență astfel de inițiative care sunt considerate ca fiind de maximă urgență, pentru a putea, eventual, să ne pronunțăm asupra acestora prin votul majorității senatorilor prezenți.

Din partea Grupului parlamentar al PD-L există o astfel de solicitare?

Nu există.

Din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC există solicitare?

Vă rog, doamna senator Doina Silistru.

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o inițiativă legislativă referitoare la Legea nr. 200/2004

privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

V-aș ruga să aprobați procedura de urgență, deoarece, în luna decembrie 2008, Legea nr. 16/2007, Legea geodezului, a fost declarată neconstituțională și trebuie modificată și Legea nr. 200/2004, în care să se explice clar cine reglementează aceste profesii în țara noastră, respectiv Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Este vorba de a patra propunere de pe lista pe care o aveți în fața dumneavoastră, la punctul 3 inițial din ordinea de zi.

Îi ofer cuvântul domnului senator Varujan Vosganian - Grupul parlamentar al PNL.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte, Supun atenției dumneavoastră punctul 6 - Transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași".

Nu mai este nevoie să vorbesc despre urgența acestei chestiuni.

Sunt convins că și colegii mei vor înțelege și vor accepta.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR există astfel de solicitări?

Nu există astfel de solicitări.

Am fost informat de către reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat Valentin Iliescu, de faptul că Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul solicită dezbaterea cu prioritate a Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu Bosnia și Herțegovina.

Consider că acest lucru este legitim și vi-l supun atenției.

Domnule senator Orest Onofrei, vă rog.

Domnul Orest Onofrei:

Domnule președinte, Am solicitat procedură de urgență pentru Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava.

Doresc să informez colegii că am cerut ca aceste suprafețe să fie trecute prin ordonanță de urgență.

A durat foarte mult timp și Ministerul Justiției a cerut proiect de lege.

De aceea, solicităm procedură de urgență, pentru că este vorba de un teren pe care să se înființeze inclusiv un cimitir.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Este vorba de antepenultima propunere legislativă de pe pagina doi a listei relativ lungi de inițiative legislative pe care le avem în fața noastră.

Este a patra propunere legislativă pe care o avem în fața noastră, propunere legislativă a domnului senator Orest Onofrei.

Am notat-o.

Mai sunt alte propuneri?

Grupul parlamentar al PNL mai are câteva sugestii.

O să vă rog să acordați atenție programului de lucru - intrăm în zona de radiodifuzare a întrebărilor și interpelărilor.

Domnul Marius Petre Nicoară:

Domnule președinte, Am cerut promovarea unei astfel de legi în regim de urgență pentru că urmează alegerea Președintelui României și am cerut să se modifice și să se completeze Legea nr. 370/2004.

Am solicitat acest lucru deoarece am constatat că există un mare absenteism.

Pentru a stimula venirea la vot a cetățenilor României, credem că prin această punte care se poate face - un fel de recompensă dată alegătorului -, o zi liberă dacă se duce la vot, am putea avea o prezență în norme europene.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Este vorba de a doua propunere legislativă de pe pagina doi a propunerilor legislative - Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Îi ofer cuvântul domnului senator Emilian Frâncu, urmează doamna senator Boagiu.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Domnule președinte, Stimați colegi, Cer procedură de urgență - suntem mai mulți inițiatori - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul că foarte multe asociații care reprezintă aceste persoane cu handicap mi-au solicitat să găsim o soluție pentru a acorda acestor persoane o indemnizație lunară, indiferent de venituri, la nivelul măcar al cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă acestor persoane.

Cum situația lor economică este extrem de dificilă, și cred că suntem cu toții alături de ei, am solicitat discutarea acestui proiect de lege în regim de urgență.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Puteți specifica... (Discuții în sală.)

Este vorba de a cincea propunere legislativă de pe prima pagină a listei - modificarea Legii nr. 448/2006 cu privire la protecția și promovarea persoanelor cu handicap.

Este cea de-a șasea propunere pe care am notat-o, pentru a putea avea un vot individual în plenul Senatului, pentru a putea decide cu privire la procedura de urmat.

Doamna vicepreședinte Anca Boagiu, vă rog.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Solicităm procedură de urgență la un proiect la care sunt coinițiator - Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului".

Motivația este legată de protejarea proprietății, dar, în același timp, și de protejarea spațiilor verzi din București și, bineînțeles, este legată de rapiditatea cu care pe unele terenuri devin proprietari, peste noapte, personaje pe care nici nu ni le imaginăm.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Este vorba de cea de-a patra propunere legislativă de pe pagina a doua a inițiativelor noastre legislative.

Vă rog, domnule senator, în ordinea pe care o dețineți dumneavoastră.

Domnul senator Rușeț.

Domnul Ion Rușeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele meu și al unor colegi deputați, solicit procedură de urgență pentru Propunerea legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi.

Este știut faptul că dispozițiile tranzitorii privind încadrarea în grupe speciale și deosebite de muncă a lucrătorilor din exploatările de cariere își încetează aplicativitatea la data de 31 decembrie 2009 și trebuie reglementat ce se întâmplă cu situația lucrătorilor din industria minieră începând cu data de 1 ianuarie 2010 în ceea ce privește încadrarea acestora în condiții deosebite de muncă.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Este a șaptea propunere.

Am reținut-o.

Vă rog, domule senator.

Ultima propunere, pentru a putea...

Domnul Vasile Mustățea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Solicit dezbaterea în procedură de urgență a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Propunerea are ca obiect de reglementare completări în scopul evitării oricăror posibilități de practicare a votului multiplu.

Urgența constă în faptul că pe 22 noiembrie avem alegeri pentru funcția de Președinte al României și consider că este normal să o dezbatem în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

Din sală:

A mai fost propusă o dată! (Discuții în sală.)

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Încerc să văd dacă este vorba despre o altă inițiativă decât cea solicitată de colegul dumneavoastră.

Din sală: Este aceeași!

Domnul Mircea Dan Geoană:

Este aceeași, da?

Deci, practic, este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

Aceeași propunere, da?

Fără dificultăți.

În ordinea prezentării....

Domnul Vasile Mustățea (din sală):

Nu este vorba despre aceeași propunere legislativă! (Discuții în sală.)

Domnul Mircea Dan Geoană:

Atunci vă rog să indicați mai precis.

Vă rog să indicați numărul de ordine din listă pentru a putea avea o informare corectă a plenului Senatului.

Dacă este vorba de altă inițiativă legislativă, vă rog să o precizați pentru a putea să ne pronunțăm în cunoștință de cauză. (Discuții la masa prezidiului.Domnul senator Vasile Mustățea se consultă cu colegii de grup parlamentar.)

Doamna Doina Silistru (de la masa prezidiului):

Este diferită de L464.

Domnul Mircea Dan Geoană:

L464?

Domnul Vasile Mustățea (din sală):

Este diferită la stabilirea duratei de timp!

Din sală: L462!

Domnul Mircea Dan Geoană:

L462 a fost deja invocată de un coleg din Grupul parlamentar al PNL și o avem pe agendă, deci este aceeași inițiativă legislativă.

Mulțumesc foarte mult.

Am clarificat un subiect important.

În ordinea sugestiilor și solicitărilor colegilor noștri, vă supun votului aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Este nevoie de votul majorității senatorilor prezenți.

Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În continuare, Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași", Legea nr. 413/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 60 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În continuare, Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava, Legea nr. 473/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 55 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În continuare, Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, Legea nr. 462/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 50 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 4 abțineri, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În continuare, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr. 411/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În continuare, Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului", Legea nr. 465/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 59 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 3 abțineri, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

Ultima propunere, Propunerea legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi, legea cu numărul de înregistrare L431/2.09.2009.

Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abțineri, această propunere legislativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

În final, din cadrul propunerilor avansate de Guvernul României, supun votului dumneavoastră pentru dezbatere cu prioritate Proiectul de lege privind ratificarea Tratatului României cu Bosnia și Herțegovina.

Vă rog să votați.

Cu 60 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, acest proiect de lege va fi dezbătut cu prioritate.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 4:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro