Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 07-09-2009

Ședința Senatului din 7 septembrie 2009

24. Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
  24.17 Gheorghe Pop  

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

Vă rog, domnule senator Pop Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

Domnul Gheorghe Pop:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului ministru Adriean Videanu, ministrul economiei.

Obiectul interpelării: Tarifele diferențiate la energia electrică pentru consumatorii captivi.

Domnule ministru,

După cum bine știm, tarifele aplicate pentru consumatorul final la energia electrică și gaz sunt stabilite în urma discuțiilor pe care le aveți împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Consiliul Concurenței, acordându-se, totodată, și avizele de specialitate.

Consumatorii captivi, și aici mă refer la cei casnici, au reglementate și aprobate tarifele conform Ordinului nr. 66/2008, iar cei industriali, care fac parte tot din categoria consumatorilor captivi, au reglementate și aprobate tarifele prin Ordinul nr. 138/2008.

Sunt convins că ați ținut cont de directivele Parlamentului European și, în mod special, de Directiva nr. 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind regulile comune pentru piața internă de electricitate, care revocă Directiva nr. 96/92/CE.

Având în vedere situația de criză financiară în care ne aflăm, vă solicit să reanalizați tarifele aplicate întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor nonprofit, ținând cont de capitolul 2 art. 3 pct. 3 din Directiva nr. 2003/54/CE, citez:

"Statele membre se vor asigura că toți clienții casnici și, acolo unde statele membre consideră potrivit, firmele mici se bucură de servicii universale, și anume dreptul de a li se furniza electricitate de o bună calitate în cadrul zonei, la prețuri rezonabile, transparente, ușor și clar comparabile.

Această directivă nu vă împiedică și nu va împiedica nicicum, în niciun fel statele membre în a întări poziția pe piață a clienților casnici mici și medii prin promovarea posibilităților de agregare voluntară a reprezentării pentru această clasă de clienți".

Dacă nu suntem atenți la aceste aspecte, consumatorii mici persoane juridice vor fi nevoiți să nu încheie contracte de furnizare a energiei pe persoană juridică, ci să încheie contracte pe persoană fizică, iar, astfel, vom încuraja ilegalitățile.

Totodată, îi vom aduce în situația de a nu își putea deduce cheltuielile cu energia.

Sunt convins că acele calcule de profit pentru energia electrică nu se bazează pe încasările efectuate de la firmele mici la tarife de întreprindere.

Întreprinderile, de altfel, sunt fie scutite, fie subvenționate, fie subtarifate.

Solicit ca, în cel mai scurt timp, să fie încheiat un raport de analiză și să fie întocmite propuneri în sensul reducerii tarifelor aplicate acestor categorii de consumatori.

Având în vedere toate aceste considerente și atribuțiile Ministerului Economiei, conform capitolului V art. 2 pct. 8 din regulamentul de organizare și funcționare - Asigurarea armonizării reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat, și, totodată, în urma analizei modalităților de modificare a tarifelor, vă rog să prezentați concluziile și soluțiile din punct de vedere legal.

Cu deosebită considerație, solicit răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Sesiunea dedicată interpelărilor adresate Guvernului a luat sfârșit.