Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/19-02-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 09-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2010

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 550/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Din partea comisiei, vă rog.

Doamna Doina Burcău:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Vă supun atenției raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Pentru întocmirea raportului comisiile au analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în sensul creării bazei legale pentru a permite jandarmeriei să intervină în zona unităților de învățământ, în caz de tulburare a ordinii publice, realizându-se astfel corelarea cu dispozițiile Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 28 octombrie 2009.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

În urma dezbaterii în ședința din 15 decembrie 2009, comisiile au propus cu unanimitatea voturilor celor prezenți adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu mențiunea că există o eroare materială la titlul legii, ce trebuie corectată, după cum urmează: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ".

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Domnul Cristian Adomniței. Scuze!

Domnul Cristian Mihai Adomniței:

Nu mai aveți ochi pentru Opoziție, doamna președinte!

Acest proiect de lege este, dacă doriți, unul dintre foarte puținele lucruri bune rămase din perioada de tristă amintire a guvernării PSD-PD-L. Vă felicit, inițiatorii care ați adus în discuția publică și în Parlament acest proiect de lege și consider total corect ca și Jandarmeria să se poată implica atunci când școala are nevoie de intervenția acesteia, să nu lăsăm această sarcină doar la nivelul Poliției.

Grupul parlamentar al PNL va susține deplin acest proiect de lege și felicitări încă o dată inițiatorilor.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule...

Domnul Vasile Gherasim:

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în sensul creării bazei legale pentru a permite jandarmeriei să intervină în zona unităților de învățământ, în caz de tulburare a ordinii publice.

Comisia de administrație, în comun cu Comisia pentru învățământ propune adoptarea în forma prezentată și vreau să fac o corectură la ceea ce a spus domnul Adomniței: la acest proiect de lege și-au adus contribuția deputați din tot eșichierul politic, inclusiv PNL, UDMR, PD-L și PSD.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Dușa, vă rog.

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Nu interveneam, pentru că într-adevăr acest proiect de lege este unul care completează un alt proiect de lege care a devenit lege în perioada de tristă amintire - PNL, când sigur că PSD-ul îi mai susținea. Și atunci doamna Andronescu venise cu un proiect de lege complex și acest proiect doar completează acel proiect și crește puțin responsabilitățile administrației locale legat de siguranța școlilor.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare nu mai sunt. Nefiind nici amendamente urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 january 2019, 16:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro