Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 mai 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-06-2019 (comună)
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 24-05-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 mai 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 191/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 191/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 8, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Suntem și aici în procedură de urgență.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat...

Vă rog, domnule Mircea Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte, am agreat toți liderii de grup să avem azi dezbaterea la Legea nr.215, să și dăm votul pe acest proiect de lege, pentru că altfel intră în aprobare tacită, dar am vrea, totuși, să intrăm și noi în posesia raportului, ca să ne putem susține amendamentele respinse.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule director, n-ați distribuit niciun raport în plenul Camerei Deputaților, măcar la liderii de grup? Rapoartele au fost distribuite. Nu înțeleg de ce... Vă rog, domnule Popescu, urgent, vă rog să distribuiți la liderii grupurilor parlamentare cel puțin două exemplare. Amânăm dezbaterea acestui proiect de lege pentru 30 de minute, ca să puteți să intrați în posesia rapoartelor și să puteți să contribuiți la dezbaterea lor.

E în regulă, să nu avem niciun fel de discuție... Poate e prea mult, 20 de minute maximum, ca să putem să finalizăm dezbaterile acestui proiect, pentru că altfel suntem supuși prevederilor constituționale.

Domnule director Popescu, vă rog urgent să distribuiți rapoartele.

Continuăm dezbaterea de acolo de unde am rămas ieri după-amiază.

  ................................................
 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Domnilor colegi,

Înțeleg că, între timp, au fost redistribuite rapoartele cu proiectul de lege de la poziția 8 din ordinea de zi, cel referitor la modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

V-aș ruga să fiți de acord să îl supunem dezbaterii dumneavoastră.

Din partea inițiatorului domnul secretar de stat Mihai Capră. Vă rog, domnule secretar de stat, vă rog să prezentați poziția inițiatorului.

Domnul Gheorghe Emacu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați deputați și doamne deputați,

Mă numesc Emacu Gheorghe, sunt secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor.

Prezentul proiect de act normativ urmărește să modifice și să completeze Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de asemenea, vizează modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Am să mă refer pe scurt la principalele modificări pe care le avem în vedere.

În primul rând 215/2001. În primul rând validarea mandatelor consilierilor și constituirea consiliilor locale și județene.

Aici avem în vedere ca validarea să se realizeze pe baza dovezii îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, respectiv certificatul doveditor al alegerii și al faptului că alegerea nu s-a făcut prin fraudă electorală.

De asemenea, avem în vedere ca procedura de validare să fie gestionată de secretarul unității sau subdiviziunii administrativ- teritoriale, care întocmește un raport de validare pentru fiecare consilier.

O altă modificare vizează conducerea ședințelor consiliilor locale și județene.

Funcția de președinte de ședință a consiliilor locale, în viziunea acestui proiect, va fi îndeplinită de către primar.

Se asigură o colaborare mai apropiată între primar și consiliul local și apreciem că va crește eficiența și calitatea actului administrativ, întrucât majoritatea proiectelor de hotărâre sunt inițiate de primar.

O altă categorie de modificări se referă la adoptarea hotărârilor de către consiliile locale și județene.

Regula generală este aceea a majorității simple, inclusiv pentru hotărârile ce privesc patrimoniul. Majoritatea de două treimi se cere numai pentru adoptarea hotărârilor care vizează concesionarea, închirierea, darea în administrare, vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată, proiectele în parteneriat public-privat și achiziționarea de bunuri imobile, cu excepția celor provenite din expropriere pentru cauză de utilitate publică.

De asemenea, la 215 o ultimă categorie se referă la răspunderea autorităților locale pentru actele administrative emise sau adoptate de către acestea.

Pentru apărarea intereselor unităților administrativ-teritoriale, primarul, respectiv președintele consiliului județean, stă în justiție ca reprezentant legal, și nu în nume personal, astfel încât toți semnatarii și contrasemnatarii actelor administrative vor răspunde pentru acestea, în funcție de obiectul semnării sau contrasemnării.

În fine, o a doua categorie de modificări se referă la Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Aici ne referim, în mod deosebit, la încetarea, înainte de termen, a mandatelor consilierilor locali sau județeni, așa încât constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local și vacanța funcției vor fi realizate de către instanțe, la sesizarea secretarului unității sau subdiviziunii administrativ- teritoriale sau a oricărei persoane interesate.

Domnule președinte,

Vreau să vă informez, de asemenea, că aceste modificări, la cele două acte normative, la cele două legi, au fost amplu dezbătute și analizate cu structurile administrative. Mă refer, în mod deosebit, la asociațiile comunelor din România, asociația municipiilor, orașelor și, bineînțeles, la nivelul asociației județelor din România.

Există o puternică susținere din partea acestor reprezentanți, așa încât modificările au, practic, o punere de acord cu acestea și pe o perioadă destul de importantă ca timp.

Având în vedere cele prezentate, domnule președinte și stimați deputați, vă rog să fiți de acord cu adoptarea proiectului de lege prezentat mai înainte.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat Emacu Gheorghe. Vă rog, înaintea sărbătorilor de iarnă să-mi amintiți de datoria față de dumneavoastră.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități, o rog pe doamna președinte Sulfina Barbu.

Vă rog, doamna președinte, să prezentați punctele de vedere ale celor două comisii.

Doamna Sulfina Barbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Potrivit prevederilor constituționale și potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de către inițiator.

Vreau să subliniez că schimbările propuse prin proiectul de lege urmăresc eficientizarea deliberărilor din consiliile locale, o mai bună corelare a acestora cu programele de dezvoltare locală elaborate de primari și urmărește să faciliteze implementarea proiectelor de dezvoltare locală prin simplificarea procedurilor de vot în cazul hotărârilor care vizează patrimoniul unităților administrativ-teritoriale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. Membrii Comisiei pentru administrație au analizat această propunere în ședințele din datele de 3 și 10 mai, iar membrii Comisiei juridice în ședința din 3 mai.

Comisiile s-au întrunit și într-o ședință comună, în data de 17 mai 2011.

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât cu majoritate de voturi adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu amendamente admise și respinse, care sunt redate în anexele la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Aș dori să fac o precizare. Există o eroare materială, la pagina 34 din raport.

Și anume, la art.III, după "Legea nr.215/2001, republicată" se introduce și "art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali".

Vă rog să aprobați acest proiect de lege, care este așteptat de toți reprezentanții autorităților administrației publice locale.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Fiind în procedură de urgență, v-aș ruga să propuneți și timpul alocat pentru dezbaterea pe articole.

Doamna Sulfina Barbu:

Vă propun cinci minute pentru dezbaterile generale și două minute pentru dezbaterile pe articole, vă rog.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși pentru dezbatere. Vă rog să votați.

90 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

Propunerea doamnei președinte a fost adoptată.

Trecem la dezbaterea generală. Domnul ministru, din partea Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, aveți cuvântul.

Domnul Ion Călin:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Grupul Partidului Social Democrat va vota această inițiativă legislativă, pentru că ea este binevenită și pornind de la necesitatea că în administrația publică este nevoie de o reformă continuă, de multe ori accelerată, pentru a realiza procesul administrativ performant.

Sigur, salutăm această inițiativă și aceste modificări la Legea nr.215. Dar, ne așteptam și ne așteptăm cam de mult, ați luat act și din titlul legii că este 215/2001. Ea a mai avut între timp multe îmbunătățiri, dar niciodată n-am venit cu o lege de la cap la coadă, fluentă, coerentă sau n-am venit, așa cum ne-am propus de aproximativ 10-15 ani, cu Codul administrativ.

Pentru a face o administrație publică performantă este nevoie de acest cod administrativ.

Știți că legislativul României a luptat mult, a lucrat suficient pentru a face Codul civil și Codul penal și Codurile de procedură penală și civilă, dar eu spun că, în aceeași urgență, este nevoie și de acest Cod administrativ.

Când vorbesc de Codul administrativ, văd legea administrației publice locale de la primul până la ultimul articol, văd Legea contenciosului administrativ, Legea privind instituția prefectului, Legea descentralizării și, sigur, Legea privind Statutul aleșilor locali.

Nu vom avea eficiență în procesul administrativ, acolo unde urmărim întărirea capacității administrative, acolo unde urmărim descentralizarea, acolo unde urmărim promovarea principiului subsidiarității, decât când vom avea aceste cinci legi realizate și pe un consens politic, cu consultarea largă a asociației primarilor de comune, orașe, municipii, președinții de județ, dar să nu uităm experiența juridică și cea practică a asociaților profesionale a secretarilor de orașe, municipii și a secretarilor de județe. Și, sigur, atunci, și cu participarea noastră directă la elaborarea acestui cod administrativ, vom scoate o lege bună, o lege care să dea satisfacție cetățenilor.

Am avut mai multe posibilități să văd administrația și chiar să mă școlesc în administrație publică locală în multe din țările europene. Și toți vedeau sau găseam în Franța, găseam în Danemarca o reformă a administrației publice locale. Găseam o accelerare a procesului de reformă. Și mereu, sigur, toți realizăm că este un proces continuu. Dar este, dacă vreți, este un orizont la care nu ajungem niciodată. De ce ne ducem în zare, de aia aceste deziderate se depărtează. Pentru că de ce se realizează mai multe condiții pentru creșterea nivelului de trai, pentru creșterea gradului de confort, pentru servicii de calitate cetățenilor, de aceea crește exigența acestora.

Și eu cred că putem să realizăm o legislație care să dea satisfacție românilor și o merită.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru Ion Călin.

Din partea Grupului UDMR, domnul deputat Seres. Domnule deputat, microfonul este al dumneavoastră. Scurt și concis.

Domnul Seres Dénes:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sigur că, în cei 20 de ani care au trecut, și reforma administrației publice a trecut printr-un proces continuu.

De fiecare dată s-a încercat să se aducă amendamente vizavi de provocările, de cerințele pe care le expunea societatea.

Și de această dată, punctual, sunt amendate câteva prevederi ale Legii nr.215, care sunt o cerință sine qua non la ora actuală: simplificarea procedurilor, creșterea responsabilității; de asemenea, constituirea consiliilor locale și Statutul consilierilor. S-au formulat, de-a lungul acest ani cerințe care trebuiau să fie reglementate.

Punctual, aceste amendamente corespund obiectivelor Uniunii Democrate Maghiare din România și, din acest motiv, noi suntem pentru a fi adoptate, pentru a eficientiza și optimiza administrația publică.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Paul Victor Dobre, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Domnule coleg, vă rog să exprimați poziția grupului dumneavoastră.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din punctul nostru de vedere, acest proiect de lege face o serie de pași înainte. E adevărat, foarte puțini, pentru că această Lege nr.215 este nevoie a fi revizuită într-un mod mult mai amplu, dacă vreți, pe baza experienței de 20 de ani a administrațiilor publice locale din România și într-un context al unei reforme mai ample a statului, inclusiv o reformă administrativ-teritorială.

În acest moment, legea rezolvă o serie de probleme, inclusiv acea validare a consilierilor în caz de vacantare a postului, care creează o serie întreagă de probleme, chestiuni care au fost întâmpinate în practică la constituirea consiliilor.

Există, însă, o observație majoră, și vreau să v-o spun, și noi vom insista asupra acestui subiect: dreptul primarului de a conduce ședințele de consiliu local, așa cum prevede acest proiect de lege, creează o situație neconstituțională. pentru că primarul este autoritatea executivă, atribuțiile sale principale sunt aplicarea legilor și a hotărârilor consiliului local. Or, acest drept de a conduce - e adevărat, varianta Guvernului mergea și mai departe, îi dădea și calitatea de consilier, și mulțumim colegilor de la UDMR, care sunt din când în când atenți la ceea ce se întâmplă - ar fi fost chiar neconstituțional.

Acesta este singurul subiect, dacă vreți, pe care vom insista în timpul dezbaterilor și vom susține amendamentul nostru.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mai e vreo intervenție? Scurt, domnul deputat Olar, v-aș ruga să fiți extrem de scurt și concis, în același timp.

Domnul Corneliu Olar:

Stimați deputați,

Ca fost primar, trebuie să-i spun colegului nostru deputat că primarul nu poate influența, prin calitatea de a conduce ședințele de consiliu, cu nimic. Și să știți că în Danemarca, Danemarca fiind o țară cu 200 de ani de experiență de democrație, ședințele de consiliu local sunt conduse de primar.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, intrăm în dezbaterea pe articole.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți cu maximă atenție amendamentele admise și respinse.

Dacă la poziția 1 există vreo intervenție?

Pozițiile 2, 3, 4?

Poziția 5?

Poziția 6?

Poziția 7?

Poziția 8?

Pozițiile 9, 10, 11, 12, 13?

Pozițiile 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22?

Pozițiile 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31?

Pozițiile 32, 33, 34, 35, 36, 37?

Și ultima poziție din raport, la amendamente admise, 38. Nemaiexistând... da, domnul, la amendamente respinse, vă rog, domnule deputat Eugen Nicolăescu.

Vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat, Ioan Oltean, președinte de ședință,

Este vorba de punctul 1 de la amendamente respinse, în speță, art.31. este propusă o reformulare de colegi de-ai noștri, în sensul în care să fie eliminată sintagma "alegerea nu s-a făcut prin fraudă," pentru că mie mi se pare total nepotrivit să treci o asemenea formulare într-un text de lege, atâta timp cât se constată de către autoritățile statului că mandatul este legal obținut și este validat, este clar că el se supune prevederilor legii. Așa cum este făcută formularea prin amendament, cred că este acoperitoare și, în același timp, este și corectă și nu încărcăm textul cu expresii demagogice.

În consecință, supun plenului Camerei Deputaților, spre a lua la cunoștință, faptul că amendamentul este în spiritul legislației române.

Mulțumesc și vă rog să supuneți la vot pentru admiterea acestui amendament.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Pentru a fi lucrurile foarte clare, am să citesc textul, așa cum a fost adoptat de comisie și amendamentul propus și susținut de către domnul Eugen Nicolăescu.

Deci, textul comisiei: "Mandatul este validat dacă au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate, iar alegerile nu s-au făcut prin fraudă stabilită potrivit legii."

"Mandatul este validat dacă au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate potrivit legii." Acesta este amendamentul pe care comisia l-a respins și pe care îl supun votului dumneavoastră.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

60 de voturi împotrivă, o abținere, 39 pentru, amendamentul a fost respins.

Domnule Nicolăescu, vă rog,

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Următorul amendament respins este la poziția 2 din raport și a fost atins subiectul deja la dezbateri generale de colegul meu, domnul deputat Victor Dobre.

De fapt, punem în discuție o problemă de natură constituțională. Este posibil ca un reprezentant al Executivului să conducă Legislativul? Chiar fără drept de vot. Este normal ca în Parlamentul României să vină să conducă ședințele primul-ministru? E același lucru. Este exact același lucru. Dacă dumneavoastră considerați că acest lucru este normal, atunci, sigur acest amendament poate fi respins în continuare. Dar, eu cred că nu este normal și, în consecință, primarul care este ales, așa cum este ales, direct de cetățeni, să-și rezolve problemele pe care le are, iar consiliul local care este legislativul, deliberativul acelei comunități să-și facă ordine în propria curte și să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege.

Noi punem problema că este neconstituțională această prevedere. Și, în consecință, amendamentul pe care vi-l propunem ca, evident, ședințele consiliului local să fie conduse de un președinte de ședință, așa cum se întâmplă și astăzi, ales din rândul consilierilor, este calea normală de funcționare a administrației publice locale.

În consecință, domnule președinte de ședință, vă rog să supuneți votului admiterea acestui amendament pentru a ne feri de abateri de la Constituția României. Sigur că vor fi mulți susținători, dar problema care se pune, susținerea se face în conformitate cu Constituția sau după emoțiile unora sau altora. În consecință, eu cred că este corect să respectăm Constituția.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

79 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 24 pentru, insuficiente pentru a fi admis.

Dacă mai sunt susțineri legate de celelalte amendamente respinse? Da.

Vă rog, doamna deputat, Lucia Varga.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

La art.124, actuala formă este propusă de guvern: "Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică bunuri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale respective." Eu, în acest moment, trag un semnal de alarmă că s-ar putea foarte multe organizații neguvernamentale care nu sunt de utilitate publică, dar care desfășoară o activitate de binefacere, să rămână fără sedii. Și atunci am propus menținerea formei din Legea nr.215 existente și eliminarea acestui articol.

Prin urmare, vă propun ca acest articol să fie eliminat și să fie menținută forma din Legea nr.215. Repet încă o dată, pentru ca organizațiile neguvernamentale să nu riște să rămână fără sedii, acelea care nu sunt de utilitate publică.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamna deputat, doamna ministru.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de eliminare propus de doamna deputat Lucia Varga.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

89 de voturi împotrivă, zero abțineri, 21 pentru. Insuficient pentru a fi adoptat.

Nemaiavând alte intervenții în vederea susținerii amendamentelor cuprinse în raportul comisiei, stimați colegi, închidem aici dezbaterea acestui proiect de lege.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de astăzi, ora 12,30.

Mai avem încă 28 de minute de muncă, stimați colegi. Nu vă gândiți la pauză că...

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 iunie 2019, 15:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro