Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/14-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-06-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 04-10-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2011

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului (Pl-x 775/2010). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 775/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Acum trecem la următoarea Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule Angel Tîlvăr.

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru că-mi dați posibilitatea să prezint colegilor un proiect de lege, pe care noi l-am considerat util. El se bazează pe faptul că, potrivit dispozițiilor art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, actele administrative adoptate de autoritățile publice locale și județene, precum și dispozițiile primarului, se comunică prefectului județului în vederea exercitării controlului de legalitate, în condițiile legii care-i reglementează activitatea.

Totodată, având în vedere concretizarea acestei verificări a prefectului în avize de legalitate, dar și dispozițiile constituționale și ale Legii contenciosului administrativ care menționează că prefectul poate ataca actul administrativ considerat nelegal în termen de 6 luni de la data comunicării, actul administrativ atacat fiind suspendat de drept, propunem modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004, datorită faptului că toate actele administrative, cu excepția hotărârilor normative care se fac publice la 5 zile după comunicarea către prefect, își produc efectele de la comunicare, drept urmare, posibilitatea, și aici subliniez, posibilitatea prefectului de a ataca actul administrativ în contencios la 2, 3 sau 4, 6 luni de la data comunicării și suspendarea de drept a actului administrativ după ce acesta și-a produs efectele juridice poate perturba funcționarea administrației publice din teritoriu, cu efecte care se pot răsfrânge negativ asupra comunității locale. Noi am propus ca modificarea să aibă în vedere un termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ.

Vreau să mulțumesc colegilor din comisiile pe unde acest proiect de lege a beneficiat de atenție, pentru faptul că au înțeles și au împărtășit cu toții, presupun și ca urmare a discuțiilor pe care le-au avut în teritoriu cu primari care le-au spus că acest termen de 6 luni era foarte mare.

Totodată, de la ceea ce propusesem noi, datorită activității împreună cu colegii din comisiile de specialitate am picat pe acest termen de 30 de zile, pe care noi îl considerăm adecvat și potrivit scopului inițiative noastre, și vreau încă o dată să le mulțumesc celor care au propus un raport favorabil și sper că voi obține și vom obține votul dumneavoastră, atunci când se va pune problema votului final.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Ioan Dascălu:

Potrivit Raportului nr.26/1768 din 26.04.2011, întocmit de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a Camerei Deputaților asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, membrii comisiei de specialitate au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative în discuție, cu amendamentele admise în raportul de referință.

Punctul de vedere exprimat de către Guvern cu privire la acest proiect de act normativ este unul negativ. Prin amendamentele în discuție se propune ca prefectul să verifice legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau primarului, în termen de 45 de zile de la comunicarea actului administrativ și să poată ataca în fața instanței de contencios administrativ actul administrativ considerat nelegal, în termen de 45 de zile de la comunicarea acestuia, cu obligația de a solicita motivat autorității emitente, cu cel puțin 15 zile înaintea introducerii acțiunii, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, revocării lui.

De asemenea, amendamentele de referință vizează și modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se facă trimitere la prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.

Precizăm că dispozițiile care ar urma să fie modificate prin propunerea legislativă fac parte dintr-un articol prin care se stabilesc principalele atribuții ale prefectului, context în care apreciem că nu este cazul completării art.19 alin.(1) lit.e), din Legea nr.340/2004 cu norme specifice contenciosului administrativ.

Totodată, considerăm că prefectul, care în calitate de reprezentant al Guvernului trebuie să exercite controlul de legalitate asupra actelor administrative ale tuturor autorităților administrației publice locale dintr-un județ sau municipiul București, poate, potrivit legislației în vigoare, să introducă acțiunea în contencios administrativ în termenul general de 6 luni, dar și mai înainte, dacă are capacitatea necesară de verificare a legalității actelor administrative.

În context, precizăm că prefectul exercită atribuția de control a legalității actelor administrative în discuție în baza tutelei administrative, care presupune dreptul de control al Guvernului sau al altei autorități a administrației statului asupra autorităților administrației publice locale alese, ce funcționează în virtutea principiului autonomiei locale. Aceasta fiind Decizia Curții Constituționale nr.137/1994.

Având în vedere conținutul amendamentelor, Direcția generală juridică propune ca Ministerul Administrației și Internelor să susțină respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, pe baza argumentelor prezentate la punctul 2 din punctul de vedere al Guvernului nr.2208 din 20 august 2010 și aspectelor menționate în cuprinsul prezentei note.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei?

Domnul Ion Călin:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în procedură obișnuită cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.119 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.

Conform dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) punctul 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul obligării prefectului ca în cazul în care va ataca în fața instanței de contencios administrativ actul administrativ considerat nelegal, să solicite autorității emitente, motivat, cu cel puțin 10 zile înaintea introducerii acțiunii, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării lui.

În urma examinării acestei propuneri legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților aprobarea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu amendamentele admise care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Domnul președinte Dobre, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, după aceea domnul deputat Mihai Apostolache.

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Grupul parlamentar al PNL-ului sprijină acest proiect de lege și permiteți-mi să fac câteva aprecieri, pentru că legea care se modifică, am fost inițiatorul ei. Cred și eu că pentru buna funcționare a administrației reducerea termenului total de la 6 luni la două luni, pentru ca prefectul să-și... prefectura să-și exercite dreptul de control de legalitate este absolut corectă și cred că permite și o bună funcționare a administrației.

De altfel, au fost o serie întreagă de evoluții în ceea ce înseamnă funcția prefecturală, multe atribuții nu mai sunt, pentru că o serie întreagă de responsabilități au trecut la nivelul consiliilor județene sau locale. Prefectura rămâne, în principal, autoritatea de control și pentru asta trebuie organizată.

Din păcate, rămâne încă termenul acela din Constituție, pentru că nu este corect ca prefectul când atacă să suspende o hotărâre, atunci noi, liberalii am încercat să scoatem din Constituție prevederea, n-am reușit, probabil că acest lucru îl vom reuși la o altă modificare. Dar propunerea făcută este o propunere absolut corectă, apreciez și votul dat de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, cu majoritate. Cred că Guvernul a fost excesiv de rigid în reacția lui, de aceea vă propun să examinăm și să aprobăm acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Mihai Apostolache.

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Sigur, am ascultat punctele de vedere ale colegilor și apreciez inițiativa pe care o au, dar sigur sunt câteva elemente care trebuie avute în vedere în discuția noastră.

În primul rând, stimați colegi, vorbim de un drept al prefectului pe care cred eu că nu trebuie să-l îngrădim noi atât de mult cum se dorește acum, atâta timp cât Constituția nu prevede un anumit termen și lasă la dispoziția legiuitorului organic să decidă acest termen. Sigur, nu trebuie să ajungem în situația în care să dăm 30 de zile sau 45 de zile, mai bine dăm 5 zile și am scăpat și de controlul de legalitate, nu se mai exercită pentru că timpul fizic este foarte scurt, în acest caz. Eu cred că termenul prevăzut în Legea contenciosului administrativ trebuie menținut, el merge până la un an de zile, dacă citim cu atenție textul acestei legi, pentru că trebuie lăsată o anumită perioadă de timp în care să se analizeze fiecare act administrativ în parte de către instituția prefectului. Nu uitați că, totuși, și personalul din această instituție este extrem de redus și dacă nu faci o analiză serioasă, atunci sigur că nu poți să iei decizia în cunoștință de cauză.

Revin și spun că nu este doar o posibilitate a prefectului de a ataca, ci este un drept constituțional al prefectului, pentru care trebuie în continuare să ne batem.

În același timp, ideea de a modifica o lege specială, și aici mă refer la Legea nr.340 privind instituția prefectului, și să aducem, să modificăm termene în această lege, mi se pare un lucru care nu corespunde unei proceduri legislative corespunzătoare.

Ideea de modificare a termenelor trebuia inclusă în Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ. Dacă vrem să modificăm proceduri, atunci trebuie să mergem la sediul materiei, în ceea ce privește procedurile de care vorbim. Deci, sediul materiei pentru procedurile administrative prin care se stabilesc termenele de atac la instanța de contencios administrativ este Legea nr.554 și către această lege trebuia să vă adresați cu modificările dumneavoastră. Nu să mergem la Legea prefectului, care este o lege specială și care, așa cum s-a spus, articolul pe care doriți să-l modificați se referă la atribuțiile prefectului, și nicidecum la aspecte de natură procedurală. Deci, din prezentarea dumneavoastră rezultă că, chiar dacă ideea, să spunem, ar fi bună, totuși modificările nu-și găsesc locul în zona în care ar trebui, și anume în zona care vizează sediul materiei.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal nu va susține o astfel de inițiativă, pentru că, v-am spus, reglementarea nu vizează sau modificările nu vizează ceea ce urmărim cu toții, și anume îmbunătățirea actului administrativ în general în România.

Și vă mai dau un singur exemplu și închei, în legătură cu controlul de legalitate exercitat de prefect. Avem un caz concret, la nivelul județului Prahova, unde s-a constatat de către prefect, după o perioadă mai lungă de timp, și anume de doi ani de zile, că un act de la nivelul consiliului județean a fost, mă rog, a fost adoptat prin încălcarea procedurii stabilite de lege; și anume, prin faptul că un consilier județean a votat un proiect de hotărâre prin care se despăgubeau proprii copii. Sigur, termenul procedural a trecut, prefectul a atacat la instanța de contencios administrativ actul respectiv, dar, bineînțeles, instanța n-a mai putut să se pronunțe pe fond, pentru că deja termenul legal era depășit.

Toată lumea știe că există un conflict de interese în această situație și legea a fost încălcată, dar cu toate acestea instanța, sigur, urmărind textul de lege, a spus că acțiunea prefectului este tardivă, pentru că s-a depășit termenul de atac la instanța de contencios.

Deci, e un exemplu, sunt multe alte exemple de acest gen și, încă o dată, susțin ideea, plecând și de la acest exemplu, că nu trebuie să reducem acest termen de acțiune a prefectului la instanța de contencios.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Drama în ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule deputat, e că acel consilier e și președinte de consiliu județean și că acel proiect este făcut și pe fonduri europene.

Domnule Dușa, vă rog.

Domnul Mircea Dușa:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

De la această tribună și în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și cei care nu vorbesc din auzite au analizat foarte bine acest proiect de lege și dumneavoastră știți foarte bine că de mult există o dezbatere continuă, mai ales la nivelul administrației locale, legată de raportul dintre prefect și administrația locală. De multe ori, știu, atribuțiile prefectului, venind în contradicție cu principiile autonomiei administrației locale.

Așa cum știm și din Constituție și din Legea nr.340, principalele atribuții ale prefectului sunt controlul legalității actelor și coordonarea, în măsura în care mai coordonează, a serviciilor publice deconcentrate. Dar, de data aceasta vorbim de controlul de legalitate care este, de altfel, principala atribuție a prefectului și nu numai la noi, mai ales în Statele Uniunii Europene, prefectul are numai această atribuție, de a asigura controlul legalității actelor și înfăptuirea, respectarea legalității, în general, în teritoriu.

Îmi pare rău cu eu am un coleg aici pe care-l stimez și care a ținut o pledoarie despre acest proiect de lege, s-a contrazis singur, în final, că nu trebuie să existe un termen în care prefectul să se pronunțe asupra legalității actelor administrației locale. Și v-ați contrazis, domnule coleg, prin faptul că ne aminteați că la dumneavoastră, la Prahova s-a făcut controlul de legalitate după doi ani.

Păi, ce să facă un primar, să aștepte doi ani de zile sau când, știu eu, binevoiește prefectul să-i dea aviz de legalitate ca să adopte o hotărâre? Sunt hotărâri de consilii locale care au, știu eu, termen de punere în aplicare 30 de zile, 20 de zile, unele se referă la, știu eu, la rectificarea bugetului, care trebuie să se facă imediat, și primarul să nu-și poată face rectificarea bugetului, chiar dacă este legal făcută, până când s-o trezi 6 luni de zile prefectul să-i comunice dacă e legală hotărârea sau nu e legală.

Așa că termenul acela de reintroducere a existat în Legea nr.340, și procedura prealabilă, acea scrisoare trimisă de prefect către consiliului local sau către primar, prin care se sesizează, domnule, ai greșit, te rog să revii la proiectul acela... la hotărârea adoptată și s-o pui în termen legal. Și, de regulă, în 80 la sută din cazuri așa se întâmplă, la sesizarea prefectului privind, știu eu, nelegalitatea unei hotărâri, consiliul local se întrunește și revine asupra hotărârii.

În cazuri deosebite, sigur, dacă nu revine, rămâne soluția instanței de contencios administrativ.

De aceea, eu cred că și dumneavoastră și colegii noștri de la PD care chiar au avut tangență și au fost implicați în această activitate, susțin acest proiect de lege. Până la urmă, dacă nu adoptăm aceste măsuri îi încurcăm și pe cei de la administrația locală și, oarecum, și pe prefect, îi "diminuăm" din prerogativele și din puterea pe care o are. Dacă rămâne la latitudinea că în termenul de 6 luni poate ataca, sigur nu este ilegal, se făcea trimitere și Legea contenciosului administrativ. Dar, pentru a avea totuși o eficiență în administrația locală este bine ca aceste termene să existe și, de aceea, grupul nostru susține acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Drept la replică, domnul deputat Mihai Apostolache.

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

Stimați colegi, înseamnă că nu m-am făcut înțeles.

Domnule deputat Dușa, eu am spus-o foarte clar. Acest termen trebuie să fie cât mai lung, da? Asta am spus și de aceea am dat și acel exemplu cu situația de la Prahova. Înseamnă că nu m-ați înțeles. Poate dacă vă explic încă o dată o să înțelegeți, dar nu cred că mai e cazul.

Deci, revin și spun, termenul care există în legislația actuală, din punctul nostru de vedere trebuie menținut, pentru că în acest fel există o perioadă mai lungă de timp în care actele administrative pot fi analizate temeinic și dacă... se constată că anumite acte administrative încalcă legea, atunci prefectul poate să meargă la instanța de contencios administrativ și să-l atace, și actul administrativ respectiv se suspendă de drept.

Mai vreau să fac doar o singură apreciere. S-a tot vorbit aici de autonomie locală. Așa este, domnule Dușa, cu toții susținem dezvoltarea și întărirea autonomiei locale și consolidarea rolului fiecărei autorități de la nivelul administrației locale. Dar nu uitați un lucru.

Vorbim de un stat unitar și vorbim de lege. Indiferent că sunt autorități locale sau naționale, toate aceste autorități ale statului trebuie să respecte legea. Deci, atâta timp cât prin acte administrative se încalcă legea, automat trebuie să intervină prefectul, ca reprezentant al Guvernului și care asigură legalitatea, și să atace acele acte administrative la instanța de contencios.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Calimente.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Suntem obișnuiți cu modul cameleonic în care Partidul Democrat guvernează această țară. Atunci când au interes ca prefectul să poată controla administrația locală, trebuie să întărim atribuțiile prefectului. Atunci când ne adresăm cetățenilor și trebuie să le culegem voturile, vorbim de descentralizare și de subsidiaritate. Sigur că acest limbaj dublu aduce beneficii.

Dragi colegi, mai ales cei de la Partidul Democrat,

Vreau să vă spun că instituția prefectului a fost introdusă în România după modelul francez. Cel care l-a pus în practică prima dată a fost Napoleon I, împăratul francezilor, care și-a dorit un stat puternic, unit și centralizat. Asta și-a dorit și România vechiului Regat, asta și-a dorit și România Mare, atunci când teritorii noi fuseseră încorporate și avea nevoie de un stat puternic care să unifice.

V-am urmărit discursul politic și ați spus tot timpul că ceea ce doriți este descentralizarea și este subsidiaritatea. Păi cele două elemente se bat cap în cap. Pentru că într-o viitoare legislație, dacă dorim acest lucru, va trebui să renunțăm la instituția prefectului și să înființăm președintele județului. Sau dacă vrem să rămânem cu un stat centralizat puternic, atunci menținem instituția prefectului.

Sigur că putem da termen la calendele grecești. Cazul care s-a întâmplat la Prahova era simplu de rezolvat, prefectul a greșit, nu a fost atent, trebuia să-și dea demisia. Pentru că a lăsa la dispoziție termene fără să le cuantificăm, actele care nu sunt atacate în timp pot produce efecte. Și atunci, ce se întâmplă? Sigur, din punctul dumneavoastră de vedere, un timp cât mai lung dă posibilitatea prefectului dumneavoastră într-un județ unde președintele județului are altă culoare, să-l șicaneze tot timpul. Și, de fapt, asta vă interesează.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Sau îl cauționează. În cazul nostru, prefectul era PSD la momentul respectiv. De-aia nici nu a atacat. Și mai era și în...

Domnul Petru Călian. Imediat, domnule Dobre.

Domnul Petru Călian:

Stimați colegi,

Sigur, s-au purtat discuții serioase pe marginea diminuării acelei perioade de șase luni în care prefectul trebuie să se pronunțe, ceea ce din punctul meu de vedere, spun că ar fi corect și căutăm să fim mult mai operativi. Însă, pe de altă parte, ne-am îndepărtat purtând această discuție de problema principală, spun eu, a acestui act normativ.

Concret, nu cred că prefectul trebuie să fie obligat prin lege ca înainte de a ataca un act administrativ în contencios, să notifice autoritatea care a emis acel act asupra intenției prefectului, astfel încât autoritatea locală respectivă să poată să îndrepte încălcarea legii sau chiar să anuleze actul administrativ respectiv. Sau, dacă vreți, cu alte cuvinte, nu facem altceva decât să obligăm prefectul să acopere prin lege anumite ilegalități care se comit la nivelul autorităților locale. Ceea ce nu este în regulă.

Așadar, cred că trebuie să discutăm mai mult și pe această parte care, practic, este esențială. Și modificarea legii cred eu că vizează acest aspect extrem de important.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Domnul deputat Olar, doamna deputat după aceea și încheiem aici dezbaterile generale.

Domnul Corneliu Olar:

Stimați colegi,

Trebuie să vină și un primar la microfon. haideți să nu facem pe prefect prim-secretar, haideți să nu ne fie frică de hotărârile de consiliu, pentru că, știm cu toții, este un serviciu juridic și în cadrul primăriei și contrasemnează hotărârile luate de consiliu, acel secretar sau jurist. Și așa că este bine ce s-a spus aici și de domnul Dușa, însă să nu prelungim... ca să nu... putem să funcționăm după anumite hotărâri de consiliu luate de consiliul local.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna deputat Jipa. Și după aceea... da, ultima intervenție.

Doamna Florina Ruxandra Jipa:

Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Aș vrea să vă spun că am auzit ce s-a spus aici, v-am urmărit pledoariile în acest sens. Și eu sunt pentru, sunt în asentimentul domnului Dușa, și vă spun și de ce: pentru faptul că în instanță, gândiți-vă că se dau termene și de câte un an. Deci, dacă aveți un act administrativ pe care vreți să-l atacați și să ajungeți la ceea ce doriți dumneavoastră, la o hotărâre care să vă avantajeze, nu ajungeți decât peste câțiva ani, după ce parcurgeți toate căile și căile de atac.

Deci, în această situație, v-aș ruga să țineți cont de argumentele prezentate și de colegii mei și de cele prezentate de mine.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul deputat Dobre. Și după aceea, domnul Angel Tîlvăr, ultima intervenție.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Sigur că da, văzând aceste modificări, vreau să supun atenției onoratului plen următoarea chestiune: unu, reducând la 30 de zile durata în care prefectul are ocazia să verifice legalitatea și să atace în instanță, iar de drept acea hotărâre a consiliului local sau consiliului județean este suspendată ca efecte juridice, sau la 45, n-are așa mare importanță dacă e 30 sau 45, practic, ajungem să egalizăm dreptul cetățeanului, dreptul în contencios subiectiv cu dreptul prefectului, dreptul în contenciosul obiectiv.

al doilea efect: pentru ca direcția juridică din prefectură, ca să se acopere, s-ar putea ca la cel mai mic indiciu de nelegalitate, să le atace pe toate. Pentru că stă sub presiunea timpului. De regulă, într-o direcție juridică, există vreo 4-5 juriști la o prefectură. Un județ are cam aproximativ 90-95 de UAT-uri, unități administrativ-teritoriale. În medie, fiecare unitate administrativ-teritorială ia 10-15 hotărâri pe lună, și atunci s-ar putea să avem deja un control al legalității cantitativ și nu calitativ.

trei, a aduce la același termen sau aproximativ același termen, nu se mai poate îndeplini procedura prealabilă, cea în care prefectul notifică și au loc discuții între prefect și primar sau consiliul local, termen în care se mai pot regla niște lucruri. Dacă sunt 30 sau 45 de zile, nu mai pot avea loc aceste consultări în care UAT-ul, respectiv orașul sau comuna, sau consiliul județean, să refacă actul administrativ.

Putem, eventual, discuta despre altceva. În cazul hotărârilor cu implicație economică, cum ar fi bugetul. Da! Acolo putem defalca ce poate ataca prefectul pe legalitate, pe contenciosul obiectiv.

și un ultim lucru ce trebuie subliniat este următorul lucru: la aceste, să le spunem, consultări prealabile atacării în instanță, pe astea trebuie, cred eu, modificată legea. Pentru că ajungem unde a spus doamna judecător: în instanță, termenele sunt de un an. Deci, în momentul în care am ajuns în instanță, oricum totul a murit și se ajunge tot la revizuirea hotărârii consiliului local sau hotărârii consiliului județean.

Deci, aici, în sensul ăsta, cred că trebuie mare atenție, să rămână contenciosul subiectiv și contenciosul obiectiv, unde ne manifestăm pe tărâmul legii prefectului.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule Angel Tîlvăr, vă rog.

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte.

Și dați-mi voie în finalul dezbaterilor generale, în primul rând, să apreciez intervenția tuturor colegilor. Faptul că acest proiect a suscitat interes și preocupare din partea dumneavoastră înseamnă că într-adevăr în această zonă de interes pentru legiuitori era nevoie de intervenție. Și sunt sigur că majoritatea celor care au fost atenți la discuții și care s-au uitat pe proiect și majoritatea celor care intră în contact nemijlocit cu primarii din propriile circumscripții știu că într-adevăr primarii și consiliile locale se plâng de faptul că durează foarte mult până când prefectul se pronunță, dat fiind faptul că o parte din hotărârile pe care consiliile locale le emit, deja produc efecte, motiv pentru care ideea noastră de a modifica acest termen cred că este bine-venită.

Totodată, s-a spus de la acest microfon că prin această lege există posibilitatea să se încalce dreptul constituțional al prefectului de a exercita control. Vreau să spun că acest lucru este fals, nu este în nici un caz, și nu a fost în intenția noastră de a face așa ceva, singurul lucru pe care l-am intenționat a fost să modificăm termenul în care se poate produce controlul prefectului, nu să-i negăm acestuia dreptul constituțional de a exercita controlul.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intrăm în dezbaterile pe marginea amendamentelor.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004".

Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La poziția 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 3. Nu sunt observații. Adoptat.

Poziția 4. Nu sunt observații. Adoptat.

Poziția 5. Nu sunt observații. Adoptat.

Și atunci urmează votul final pentru acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2019, 21:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro