Florin-Costin Pâslaru
Florin-Costin Pâslaru
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.127/11-11-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 02-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2011

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.85 Florin-Costin Pâslaru - declarație politică: - "Dezvoltarea administrației publice";

 

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

"Dezvoltarea administrației publice"

Societatea românească se află într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o nouă dinamică în încercarea de adaptare la condițiile prezente.

Un sistem democratic este funcțional atunci când economia înregistrează reușite și în măsura în care se dezvoltă un spirit democratic în mentalitatea socială.

În această transformare a societății românești nu se poate face abstracție de sistemul administrației publice, de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene în acest domeniu, în conformitate cu valorile acestui spațiu administrativ.

Guvernul actual și-a propus să abordeze aceste aspecte ținând cont de impactul măsurilor de reformă de la nivelul administrației publice ce au fost întreprinse în ultima perioadă. În acest sens, s-a organizat o cercetare pe baza sondajului statistic la nivelul administrației publice centrale și locale folosind două eșantioane reprezentative la nivelul primarilor localităților și al rețelei naționale de modernizatori. Pe baza rezultatelor obținute, s-a analizat impactul măsurilor de reformă asupra derulării procesului descentralizării și al reformei funcției politice. Prin derularea coerentă și continuă a procesului de descentralizare în perioada imediat următoare vom putea asista la creșterea calității și eficienței serviciilor publice, iar administrațiile locale vor răspunde într-o măsură îmbunătățită exigențelor cetățenilor și dezvoltării locale.

Administrațiile publice locale în perioada imediat următoare au ca priorități: ameliorarea furnizării de servicii locale de calitate, creșterea veniturilor la nivel local, sprijinirea dezvoltării capacității de valorificare a potențialului local și implementarea de măsuri pentru atragerea de investitori strategici în zona de competență. În acest scop, administrațiile publice locale sunt considerate ca unități primare ale politicii locale și ale procesului decizional.

Provocare majoră pe termen scurt și mediu a administrațiilor publice locale este cea a creării mecanismelor din Uniunea Europeană, atât pentru a face față schimbărilor culturale, economice și a putea gestiona fondurile europene, cât și pentru a pune în practică politicile publice. În acest sens, recomand dezvoltarea capacității administrațiilor publice locale și prin creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor publici de la nivelul instituțiilor administrației publice locale. Un rol important revine în acest sens reformei funcției publice. Crearea unui corp de funcționari publici neutru din punct de vedere politic, profesionist și onest va asigura premisele unei transformări reale a administrației publice din țara noastră.

Pentru România, procesul de transformări din administrația publică centrală va căpăta noi dimensiuni. Astfel, acestea trebuie să răspundă noilor schimbări din economia mondială, dar în egală măsură și noilor cerințe ale structurilor Uniunii Europene. Reforma administrației publice implică modificări de substanță ale competențelor sale majore atât la nivelul administrației publice centrale, cât și al administrației publice locale și al serviciilor publice în general. Pe de altă parte, dezvoltarea democrației reclamă instituirea unei noi relații între cetățeni și administrație, creșterea și întărirea rolului autorităților și reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă și aleșii locali.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2019, 19:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro