Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.144/09-12-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-06-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 29-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2011

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute de alin.(22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 643/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 643/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Prin urmare, intrăm în dezbaterea Proiectului de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute de alin. (2˛) al art.24č din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Este procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Doamna Irina Alexe (șef Departament relația cu Parlamentul, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege pe care astăzi îl supunem dezbaterii și adoptării se propune prelungirea cu 6 ani a perioadei de detașare a personalului Ministerului Administrației și Internelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanei.

Fac precizarea că această detașare va avea loc numai cu acordul persoanelor respective. Și în prezent acest personal al ministerului este detașat tot pe o perioadă de 6 ani. Această perioadă expiră pe 12 decembrie 2011.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei.

Vă rog, domnule deputat Apostolache, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituție, republicată, și ale Regulamentului Camerei Deputaților, suntem Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 noiembrie 2011.

Prin prezentul act normativ se asigură atât cadrul instituțional necesar, asigurarea stabilității juridice a raporturilor de serviciu-muncă al polițiștilor și personalului contractual detașat, cât și reducerea cheltuielilor bugetare.

Măsura prelungirii perioadei de detașare a personalului specializat de la Ministerul Administrației și Internelor nu este doar necesară, ci și singura posibilă.

În temeiul prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a dezbătut proiectul de lege sus-menționat în ședința din 28 noiembrie.

La lucrările comisiei au fost prezenți 24 de deputați, din totalul de 28 de membri.

În urma examinării intervenției legislative, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final pentru acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2019, 10:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro