Marius Cristinel Dugulescu
Marius Cristinel Dugulescu
Ședința Camerei Deputaților din 20 decembrie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
23-05-2018
22-05-2018
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate > 20-12-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 decembrie 2011

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Marius Cristinel Dugulescu

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:

  Marius Cristinel Dugulescu - declarație politică: - Consolidarea cadrului legislativ românesc privind prevenirea și combaterea violenței în familie;

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

"Consolidarea cadrului legislativ românesc privind prevenirea și combaterea violenței în familie"

Conștientizând faptul că violența asupra femeilor reprezintă o gravă încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, a demnității umane și a principiilor de protejare a resortisanților unui stat democratic, în această perioadă, a celor 15 Zile Internaționale de Activism împotriva violenței asupra femeii (25 noiembrie - 10 decembrie), se cuvine a transmite un mesaj puternic instituțional împotriva violenței domestice, dar mai ales a reevalua cadrul legislativ în materie.

Statisticile tulburătoare susțin faptul că la fiecare trei secunde în România are loc o agresiune fizică, astfel încât acest fenomen alarmant trebuie să fie prevenit și combătut prin mijloace legislative adecvate, pentru a impune cu adevărat o protecție efectivă a drepturilor și intereselor legitime ale victimelor dezumanizate de violență.

În mod regretabil, tot mai mult în comunitățile rurale, dar și în cele urbane, femeile și copiii devin persoane vulnerabile în fața violenței domestice, ceea ce conduce la instaurarea unei dezordini sociale în rândul comunității, care trebuie să condamne ferm astfel de comportamente deviante.

Din perspectiva cadrului legislativ românesc privind prevenirea și combaterea violenței în familie, Legea nr.217/2003 statuează în mod revelator în art. 1 faptul că: "Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei constituie un obiectiv de interes național."

Proclamarea acestui obiectiv de interes național este determinantă pentru prevenirea și combaterea fenomenului patologic de violență din familii, astfel că principiul cooperării instituționale la nivel guvernamental, la nivelul administrației publice locale, a organizațiilor nonguvernamentale, în parteneriat public-privat trebuie să constituie un punct deosebit de important în strategia națională de luptă împotriva violenței asupra femeilor și copiilor, a victimelor vulnerabile.

Mai mult, ca o îmbunătățire a cadrului legislativ, coroborat cu alte instrumente legislative relevante în materie, se impune sporirea atribuțiilor principale și subsidiare ale persoanelor desemnate de autoritățile publice pentru instrumentarea cazurilor de violență în familie, deci o reevaluare legislativă a art. 16 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Din perspectiva combaterii eficiente a fenomenului, dar mai ales din punct de vedere al protecției victimelor dezumanizate de violență, trebuie construite cât mai multe centre de adăpostire a victimelor violenței în familie, denumite adăposturi, în sensul art.23 din Legea nr.217/2003.

Numărul infim de astfel de unități de asistență socială la nivelul României nu face decât să încurajeze expansiunea violenței, ca fenomen patologic în familiile românești.

De aceea, structurile administrației publice locale, cu sprijin guvernamental, trebuie să ofere întâietate acestui obiectiv de interes național - protejarea familiei, a femeilor și copiilor împotriva oricăror forme de abuz, violență, agresiune fizică - și să construiască astfel de centre de asistență socială pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vulnerabile.

  Marius Cristinel Dugulescu - declarație politică: - Modificarea normelor metodologice privind parteneriatul public-privat - o revitalizare legislativă oportună;

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

"Modificarea normelor metodologice privind parteneriatul public-privat - o revitalizare legislativă oportună"

Prin Hotărârea Guvernului nr.1.000/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 s-a instituit o reevaluare legislativă oportună din perspectiva asigurării cadrului legislativ adecvat parteneriatului public-privat.

O modificare deosebit de importantă vizează eludarea dispoziției conform căreia "proiectul de parteneriat public-privat trebuie să fie realizat în întregime cu resurse financiare private", ceea ce constituie o revitalizare legislativă în materie, anulând spiritul normativ limitativ și restrictiv impus anterior de litera legii, care ataca esența parteneriatului public-privat, în privința investițiilor echitabile.

Astfel, dispozițiile nou introduse proclamă importanța irecuzabilă a criteriilor de calificare și selecție, după cum aceste criterii concrete au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui investitor privat participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care acesta va fi declarat câștigător.

Trebuie subliniat în contextul noii reglementări faptul că partenerul public nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat prin introducerea unor criterii minimale de selecție, care nu își revendică relevanța în raport cu natura și complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat, respectiv sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea acestuia.

Cerințele minime de selecție sunt prezumate a fi disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat, dacă se impune îndeplinirea unor condiții cum ar fi: suma valorilor/cantităților de bunuri furnizate, servicii prestate și lucrări executate incluse în contractul prezentat de către investitorul privat ca dovadă a experienței lui similare să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie încheiat.

Transparența și celeritatea procedurilor sunt asigurate în mod exclusiv și garantat de modalitatea echitabilă de stabilire a criteriilor, în sensul în care atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de selecție, partenerul public trebuie să precizeze în anunțul de selecție și în documentul atașat anunțului de selecție informațiile pe care investitorii privați urmează să le prezinte în acest scop, precum și documentele specifice prin care se pot confirma informațiile respective; pe de altă parte, partenerul public are obligația de a utiliza pentru selecția investitorilor privați numai criteriile de selecție și negociere identificate în anunțul de selecție.

Față de aceste noi reglementări, completări, modificări și nuanțări terminologice, parteneriatul public-privat beneficiază de un cadru legislativ consolidat, astfel încât această formă de cooperare instituțională trebuie să cuprindă principalele domenii ale vieții publice românești.

  Marius Cristinel Dugulescu - declarație politică: - In memoriam - Timișoara, primul oraș-martir - inițiator al Revoluției române din Decembrie 1989;

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

"In memoriam - Timișoara, primul oraș-martir -inițiator al Revoluției române din Decembrie 1989"

Prețul pentru dobândirea libertății este incomensurabil față de jertfa eroilor Revoluției române din Decembrie 1989.

Sângele martirilor de la Timișoara și din alte orașe ale României ne obligă a onora memoria, curajul fără de margini, spiritul de jertfă și demnitatea românilor care au crezut în mod autentic în libertate, democrație și în existența lui Dumnezeu, ca suveran al istoriei trecute, prezente și viitoare.

La 22 de ani de la Revoluția română, Timișoara își plânge morții și rememorează acele zile de început, când flacăra Revoluției a fost aprinsă în 16 decembrie 1989 în fața bisericii reformate din Timișoara. Evenimentele care au urmat poartă pecetea ripostei unui regim totalitar morbid care a transformat orașul Timișoara într-un teatru de operațiuni în care lupta pentru libertate era cu adevărat pe viață și pe moarte. Centrul Timișoarei, treptele Catedralei Mitropolitane, Piața Libertății sau Calea Girocului sunt doar câteva dintre locurile unde sute de oameni au fost uciși doar pentru că luptau pentru redescoperirea adevăratei libertăți în România.

Ca deputat al orașului-martir Timișoara sunt revoltat și contrariat de proiectul de lege al deputaților ieșeni de a declara municipiul Iași drept oraș inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989, pentru că această propunere este în vădită contradicție cu adevărul istoric al Revoluției române.

Mai mult, ideea de a stabili prin lege orașul inițiator al Revoluției, desconsiderând mărturia istoriei recente, reprezintă o inițiativă frauduloasă de mistificare a adevărului istoric, fără sens, în logica unei democrații consolidate.

Doamnelor și domnilor deputați, astăzi, cele peste 5.000 de victime ale Revoluției române ne obligă la aflarea adevărului istoric, a unei realități nedisimulate, în afara intereselor locale sau politice, pentru a nu pângări memoria eroilor noștri.

Timișoara este și va rămâne în istoria recentă a României postcomuniste orașul inițiator, martir, al Revoluției române, pentru curajul timișorenilor de a aduce disidența, revolta împotriva regimului comunist pe străzile orașului, declarând public, deschis, în manifestații de grup apelul la luptă împotriva regimului comunist.

     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 24 mai 2018, 22:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro