Adrian Henorel Nițu
Adrian Henorel Nițu
Ședința Camerei Deputaților din 5 martie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.16/15-03-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-06-2019 (comună)
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate > 05-03-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 martie 2012

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Adrian Henorel Nițu

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici (PL-x 8/2012). (rămas pentru votul final)  

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere delimitarea competențelor de control între Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi, astfel încât un operator economic care a fost supus unei verificări de către Curtea de Conturi nu mai poate fi supus inspecției economico-financiare cu privire la obiectivele avute în vedere de auditorul public extern.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.73 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de către deputații prezenți la dezbateri.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Mulțumesc.

      ................................................
   

Domnul Adrian Henorel Nițu:

5 minute.

 
      ................................................
Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv (PL-x 28/2012). (rămas pentru votul final)  

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv.

Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv, la Washington, în data de 15 decembrie 2010.

Amendamentul propus prin această rezoluție reprezintă o înțelegere internațională, care prin conținutul său intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus Parlamentului spre ratificare.

Acesta elimină categoria directori executivi numiți și stipulează că toți directorii executivi trebuie să fie aleși.

Aplicarea prevederilor intră în competența Băncii Naționale a României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost votat în unanimitate de către deputații prezenți la dezbateri.

Proiectul de lege este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii acestui proiect de lege, în ședința din data de 21 februarie 2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a unui raport în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

      ................................................
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 346/2010/2011). (rămasă pentru votul final)  

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport suplimentar asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României.

În data de 30 martie 2011, Biroul permanent, conform art.135 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat Comisia pentru buget, finanțe și bănci pentru întocmirea unui raport și a unui raport înlocuitor asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României.

Se menționează, de asemenea, că nici Guvernul României și nici Ministerul Finanțelor Publice nu susțin promulgarea legii.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal face parte din categoria legilor ordinare și a fost respinsă de Senat în ședința din 28 martie 2011.

În urma dezbaterii Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României, comisia, cu majoritate de voturi, admite cererea președintelui României și înaintează spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a legii.

Până la termenul de depunere a amendamentelor, respectiv data de 11 aprilie 2011, nu au fost depuse amendamente la propunerea formulată de comisie.

În ședința din data de 3 mai 2011, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu unanimitate de voturi, a hotărât înaintarea spre dezbatere și adoptare, în plenul Camerei Deputaților, a unui raport înlocuitor de respingere a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României.

În data de 14 iunie 2011, plenul Camerei a hotărât retrimiterea reexaminării, la cererea președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571 pentru o nouă examinare și întocmirea unui raport suplimentar.

Acest raport suplimentar de respingere a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României a fost decis de comisie în urma dezbaterilor din ședința din 21 februarie 2012.

Vă mulțumesc.

      ................................................
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea părții introductive a alin.(2<SUP>1</SUP>) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 243/2010/2011). (rămasă pentru votul final)  

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport suplimentar asupra Legii privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În data de 28 martie 2011, Biroul permanent a sesizat Comisia pentru buget, finanțe și bănci pentru întocmirea unui raport și a unui raport înlocuitor asupra Legii privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României.

La dezbaterea inițială a legii a participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gheorghe Gherghina, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

Până la termenul de depunere a amendamentelor la această lege, respectiv 11 aprilie 2011, nu au fost depuse amendamente.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a reluat dezbaterea proiectului de lege în data de 3 mai 2011.

În urma dezbaterii, comisia, cu unanimitate de voturi, admite cererea președintelui României și înaintează spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților un raport înlocuitor de respingere a legii.

Plenul, în data de 14 iunie 2011, a hotărât retrimiterea reexaminării, la cererea președintelui României, a Legii privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pentru o nouă examinare și întocmire a unui raport suplimentar.

În urma dezbaterilor din data de 21 februarie 2012, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu unanimitate de voturi exprimate de membrii comisiei, a hotărât înaintarea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a unui raport suplimentar de respingere a Legii privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea președintelui României.

Mulțumesc.

      ................................................
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (PL-x 674/2011). (rămas pentru votul final)  

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Raport suplimentar asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților și face parte din categoria legilor ordinare.

La dezbaterea proiectului de lege a participat domnul Doru Dudaș, director general la Ministerul Finanțelor Publice, iar raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea membrilor prezenți la dezbatere.

În urma dezbaterii, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

       

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 15:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro