Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 06-03-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2012

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 571/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 571/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Dacă nu sunt observații în ceea ce privește amendamentul, atunci trecem mai departe, și vorbim de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Este procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, doamna președinte.

Din prevederile art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 se prevede abrogarea Ordonanței de urgență nr.68/2011 la data de 1.X.2011.

Ca urmare, susținem respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 conform raportului comisiei de specialitate.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Raportul comisiei. Vă rog, doamna deputat Dobre.

Doamna Cristina Elena Dobre:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, PL-x 571/2011, adoptat de Senat în ședința din 26 octombrie 2011, în condițiile art.115 alin.(5), teza a treia din Constituția României, republicată, în calitate de primă Cameră sesizată, și trimis Comisiei pentru sănătate și familiei pentru examinare în fond, cu adresa PL-x 571 din 31 octombrie 2011, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate și familie a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr.734 din 29.VI.2011, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 8.XI.2011.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.457 din 30 iunie 2011, a fost abrogată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi, 9 voturi pentru.

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Sunt solicitări de intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: "Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății."

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră. Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Nu sunt observații. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru sesiunea de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 1:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro