Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/15-06-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 12-06-2012 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012

4. Adoptarea Declarației Parlamentului privind aderarea României la principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și acceptarea participării la mecanismul de coordonare și monitorizare.

 

Doamna Roberta-Alma Anastase:

  ................................................

Cu aceasta trecem la următorul punct din ordinea de zi. La punctul 3 din ordinea de zi avem Adoptarea unei Declarații a Parlamentului privind aderarea României la principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și acceptarea participării la mecanismul de coordonare și monitorizare.

Pentru citirea acestei declarații... Am văzut că este semnată de președinții celor două comisii juridice, domnul Iordache și domnul ...

Domnule senator Țuțuianu, vă rog.

 

(Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Domnul Adrian Țuțuianu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Textul este următorul: Declarație privind sprijinirea implementării noii Strategii Naționale Anticorupție 2012 - 2015.

Parlamentul României, în calitatea sa constituțională de unică autoritate legiuitoare a țării,

Reafirmând dreptul său suveran de a adopta legislația anticorupție;

Recunoscând rezultatele înregistrate până în prezent de către Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, precum și de alte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției;

Luând act de adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție de către Guvernul României;

Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin mijloacele legale corespunzătoare în vederea:

- asigurării stabilității cadrului legislativ și instituțional anticorupție;

- sprijinirii îndeplinirii condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

În acest scop, Parlamentul României constatând voința politică de susținere a luptei anticorupție, adoptă prezenta declarație, prin care:

1. sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție;

2. își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a Parlamentului României;

3. susține și promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, procedura de soluționare a cererilor de încuviințare a percheziției, reținerii sau arestării persoanelor care, în virtutea funcției publice, beneficiază de imunitate, potrivit legii, precum și adoptarea modificărilor legislației în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în vederea creșterii transparenței și consolidării integrității în rândul membrilor săi, în concordanță cu recomandările GRECO;

4. participă la îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, atât la nivelul Platformei de Cooperare a Instituțiilor Independente și Agențiilor Anticorupție, cât și la nivelul Comisiilor de Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare;

5. solicită Guvernului ca, periodic, o dată la 6 luni, să informeze Parlamentul asupra modului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție și asupra rezultatelor în lupta împotriva corupției.

Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 iunie 2012, în conformitate cu art. 1 pct. 22 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumesc mult.

(Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, revine la prezidiu.)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestei declarații? Nu sunt.

Atunci supun la vot declarația.

Voturi pentru? 261 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, declarația Parlamentului României privind sprijinirea implementării noii Strategii Naționale Anticorupție 2012-2015 a fost adoptată.

Am să-l invit acum pe ministrul justiției pentru a exprima punctul de vedere al Guvernului. Domnule Titus Corlățean aveți cuvântul.

Domnul Titus Corlățean - ministrul justiției:

Doamna președinte, domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Eu aș dori, în numele Guvernului României, să adresez mulțumiri Parlamentului pentru votul acordat astăzi.

Este un semnal politic - vă garantez - extrem de important, pe care Parlamentul îl lansează către partenerii europeni și către Comisia Europeană și este un semnal care confirmă rolul important al Parlamentului în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Este un semnal politic important pe care toate partidele parlamentare românești îl transmit și voiam să salut, în numele Guvernului, această poziție a Parlamentului. Mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 24 october 2021, 0:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro