You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 12-06-2012

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro.

 

Doamna Roberta-Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro.

Raport comun al Comisiilor juridice și Comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Este lege organică.

Avem raportul comun al comisiilor juridice și comisiilor pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Am să-l invit pe domnul vicepreședinte Florin Iordache pentru a prezenta raportul.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Așa cum ați precizat, prezint raportul comun al celor patru comisii: cele două Comisii juridice și două Comisii pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Este vorba de un proiect de lege de modificare a Tratatului de funcționare a Uniunii Europene. Membrii celor patru comisii au agreat crearea noului mecanism care este menit să garanteze stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblu și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro. Vă mulțumesc mult.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Nefiind amendamente, urmează votul final asupra acestui proiect de lege.

Supun la vot proiectul de lege. Numai o secundă, pentru că nu este nici un secretar aici. Domnule Țuțuianu, vă rog.

Voturi pentru? 307 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.